Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | Republika Srbija

Ћир

Rasporedi nastave za osnovnu školu / VIII razred

Obrazovni sadržaji emituju se na TV kanalu RTS 3, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije "RTS Moja škola" za mobilne telefone i tablete, zatim na sajtu RTS-a i na veb stranici mojaskola.rtsplaneta.rs.


28.09-04.10.2020.
Satnica ponedeljak 28.9. utorak 29.9. sreda 30.9. četvrtak 1.10. petak 2.10.
11.30 - 12.00 16. Srpski jezik - Ponavljanje: promenljive vrste reči. Promenljive imenske reči. 17. Matematika - Prva kontrolna vežba (sličnost) uvežbavanje 18. Srpski jezik - Čas iz jezičke kulture ili pravopis (u vezi sa vrstama reči) 18. Matematika - Tačka i prava. Tačka i ravan, obrada 19. Srpski jezik - Funkcionalni stilovi, obrada
12.05 - 12.35 16. Matematika - Sličnost (priprema za kontrolnu vežbu), sistematizovanje 17. Srpski jezik - Ponavljanje: Nepromenljive vrste reči. 9. Planinski reljef Srbije, opšte
osobine, Karpato-balkanidi, obrada i utvrđivanje
5. Informatika i računarstvo - Elementarne statistike, formule, funkcije 19. Matematika - Tačka i prava. Tačka i ravan, utvrđivanje
12.40 - 13.10 8. Istorija - Srbija od 1903. do 1914. godine, obrada 9. Biologija - Ekologija, životna sredina i biotop, utvrđivanje 9. Istorija - Srbija od 1903. do 1914. godine, utvrđivanje 9. Fizika - Oscilatorno i talasno kretanje, utvrđivanje 10. Geografija - Planinski reljef Srbije, srpsko-makedonska masa i Karpato-balkanidi, utvrđivanje
13.15 - 13.45 8. Fizika - Određivanje perioda matematičkog klatna, laboratorijska vežba 5. Engleski jezik - Opisivanje/poređenje
živih bića, predmeta,
pojava, mesta, iz
iskustvenog sveta i
fikcionalnog spektra, utvrđivanje
9. Hemija - Nemetali, utvrđivanje 10. Biologija - Uslovi života u staništu-ekološki faktori, obrada 10. Hemija - Nemetali kombinovani zadaci, utvrđivanje

 

21.09-27.09.2020.
Satnica ponedeljak 21.9. utorak 22.9. sreda 23.9. četvrtak 24.9. petak 25.9.
11.30 - 12.00 12. Srpski jezik - Srpski jezik među drugim slovenskim jezicima
Dijalekti srpskog jezika
13. Matematika - Sličnost i pravougli trougao, utvrđivanje 14. Srpski jezik - Nastavak obrade pesme i sistematizacija o lirsko-epskim narodnim pesmama
14. Matematika - Primene sličnosti, obrada 15. Srpski jezik - Obnavljanje znanja iz pravopisa
12.05 - 12.35 12. Matematika - Sličnost i pravougli trougao, obrada 13. Srpski jezik - Epsko-lirska pesma Ženidba Milića barjaktara 7. Geografija - Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina; Panonski basen 4. Informatika i računarstvo - Sortiranje i filtriranje podataka 15. Matematika - Primene sličnosti, utvrđivanje
12.40 - 13.10 6. Istorija - Srbija od 1878. do 1903. godine, obrada 7. Biologija - Predmet istraživanja, istorijski razvoj i značaj ekologije, obrada 7. Istorija - Srbija od 1878. do 1903. godine, utvrđivanje 7. Fizika - Talasno kretanje, utvrđivanje
8. Geografija - Planinski reljef Srbije, Srpsko-makedonska masa, opšte odlike, planine, kotline, obrada
13.15 - 13.45 6. Fizika - Zvuk, ultrazvuk, zaštita od buke, obrada 4. Engleski jezik - Opisivanje radnje u sadašnjosti, prošlosti; izražavanje mišljenja, utvrđivanje / Izražavanje pripadanja / nepripadanja i posedovanja / neposedovanja, obrada, utvrđivanje 7. Hemija - Nemetali, azot i sumpor, utvrđivanje 8. Biologija - Životna sredina – pojam i komponente, obrada 8. Hemija - Ugljenik, obrada

 

14.09-20.09.2020.
Satnica ponedeljak 14.9. utorak 15.9. sreda 16.9. četvrtak 17.9. petak 18.9.
11.30 - 12.00 08. Srpski jezik - Razvoj srpskog književnog jezika: srpskoslovenski, ruskoslovenski, slavenosrpski. Vukova reforma 09. Matematika - Slični trouglovi, utvrđivanje 10. Srpski jezik - Obrada odlomaka iz Srpskog rječnika Vuka Stefanovića Karadžića 10. Matematika - Stavovi sličnosti trougla, obrada 11. Srpski jezik - Književni jezik Srba od Vuka do danas. Jezici nacionalnih manjina
12.05 - 12.35 08. Matematika - Slični trouglovi, obrada 09. Srpski jezik - Jezička kultura: O Vuku Karadžiću 05. Geografija - Panonski basen, položaj, reljef Panonske nizije, obrada 03. Informatika i računarstvo - Formatiranje tabele 11. Matematika - Stavovi sličnosti trougla, utvrđivanje
12.40 - 13.10 04. Istorija - Velike sile i balkanske zemlje, obrada 05. Biologija - Nivoi organizacije živog sveta, obrada 05. Istorija - Svet u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, utvrđivanje 05. Fizika - Talasno kretanje, obrada
06. Geografija - Južni obod Panonskog basena, obrada
13.15 - 13.45 04. Fizika - Oscilatorno kretanje, matematičko klatno, utvrđivanje 03. Engleski jezik - Opisivanje/poređenje živih bića, predmeta, pojava, mestâ, iz iskustvenog sveta i fikcionalnog spektra, utvrđivanje / Opisivanje radnje u sadašnjosti, prošlosti; izražavanje mišljenja, obrada, utvrđivanje 05. Hemija - Azot: svojstva i primena, obrada 06. Biologija - Uvod u ekologiju , tematsko ponavljanje 06. Hemija - Sumpor-svojstva i primena, obrada

 

07.09-13.09.2020.

 

01.09-06.09.2020.

 

 

2020. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja