Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | Republika Srbija

Ћир

Rasporedi nastave za osnovnu školu / VIII razred

Obrazovni sadržaji emituju se na TV kanalu RTS 3, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije "RTS Moja škola" za mobilne telefone i tablete, zatim na sajtu RTS-a i na veb stranici mojaskola.rtsplaneta.rs.


07.12-13.12.2020.
Satnica ponedeljak 07.12. utorak 08.12. sreda 09.12. četvrtak 10.12. petak 11.12.
11.30 - 12.00 54. Srpski jezik - Drugi školski pismeni zadatak, vežbanje 55. Matematika - Površina pravilne prizme, utvrđivanje 56. Srpski jezik - Ispravak drugog školskog pismenog zadatka, vežbanje 56. Matematika - Površina pravilne prizme, utvrđivanje 57. Srpski jezik - Komunikativne i predikatske rečenice, ponavljanje i vežbanje
12.05 - 12.35 54. Matematika - Površina pravilne prizme, obrada   55. Srpski jezik - Ispravak drugog školskog pismenog zadatka, vežbanje 27. Geografija - Zemljište, biljni i životinjski svet, utvrđivanje 14. Informatika i računarstvo - Analiza podataka u Pajton-u 57. Matematika - Zapremina prave prizme, obrada
12.40 - 13.10 27. Istorija - Solunski front i oslobođenje zemlj, utvrđivanje 28. Biologija - Šumski ekosistemi Srbije, obrada 28. Istorija - Nastanak Jugoslavije, obrada 28. Fizika - Električno polje Jačina električnog polja, utvrđivanje 28. Geografija - Zaštita prirode i zagađenje: geonasleđe Srbije, vazduh u Srbiji i njegovo zagađenje, vode u Srbiji - njihovo zagađenje i poplave, zagađenje i erozija zemljišta, obrada
13.15 - 13.45 27. Fizika - Električno polje, Jačina električnog polja, obrada 14. Engleski jezik - Opisivanje događaja u prošlosti (The Past Perfect Tense), obrada i utvrđivanje / Opisivanje događaja u prošlosti (Past Simple, Past Continuous and Past Perfect), utvrđivanje 27. Hemija - Klasifikacija ugljovodonika i fizička svojstva ugljovodonika, obrada 29. Biologija - Šumski ekosistemi Srbije, utvrđivanje 28. Hemija - Elementarni sastav, podela i fizička svojstva ugljovodonika, utvrđivanje

 

30.11-06.12.2020.

 

23.11-29.11.2020.
Satnica ponedeljak 23.11. utorak 24.11. sreda 25.11. četvrtak 26.11. petak 27.11.
11.30 - 12.00 46. Srpski jezik - Naporedni odnosi među rečeničnim članovima - ponavljanje / vežbanje 47. Matematika - Primene linearnih nejednačina - utvrđivanje  48. Srpski jezik - Laza Lazarević: Sve će to narod pozlatiti - vežbanje / utvrđivanje

48. Matematika - Linearne jednačine i nejednačine, sistematizacija 

48a. Matematika - Linearne jednačine i nejednačine, sistematizacija 2

49. Srpski jezik - Gramatika: Akcenat. Genitivni znak, obrada
12.05 - 12.35 46. Matematika - Primene linearnih nejednačina - obrada 47. Srpski jezik - Laza Lazarević: Sve će to narod pozlatiti - obrada 23. Geografija - Termalne i mineralne vode - obrada 12. Informatika - Otvoreni podaci

49. Matematika - Linearne jednačine i nejednačine,  provera znanja

49a. Matematika - Linearne jednačine i nejednačine,  provera znanja 2

12.40 - 13.10 23. Istorija - Srbija i Crna Gora u Velikom ratu - 1914. - utvrđivanje 24. Biologija - Ekosistemi kopnenih voda - utvrđivanje  24. Istorija - Vojni slom i povlačenje preko Albanije - obrada 24. Fizika - Naelektrisavanje tela i elementarna količina naelektrisanja. Zakon održanja naelektrisanja, obrada 24. Geografija - Termalne i mineralne vode,  utvrđivanje
13.15 - 13.45 23. Fizika - Svetlosne pojave - sistematizacija 13. Engleski jezik - Obnavljanje i sistematizacija gradiva pred izradu prvog pismenog zadatka - utvrđivanje i sistematiazcija  23. Hemija - Elektrolitička disocijacija kiselina, hidroksida (baza). Mera kiselosti rastvora - pH vrednost - obrada 25. Biologija - Ekosistem mora, obrada 24. Hemija - Elektrolitička disocijacija soli, obrada

 

16.11-20.11.2020.
Satnica ponedeljak 16.11. utorak 17.11. sreda 18.11. četvrtak 19.11. petak 20.11.
11.30 - 12.00 42. Srpski jezik - Jovan Jovanović Zmaj: Svetli grobovi - vežbanje / utvrđivanje 43. Matematika - Linearna nejednačina. Ekvivalentne nejednačine - utvrđivanje 44. Srpski jezik - Glagolske sintagme - obrada  44. Matematika - Rešavanje linearnih nejednačina sa jednom nepoznatom - obrada  45. Srpski jezik - Đura Jakšić: Otadžbina - obrada
12.05 - 12.35

42. Matematika - Linearna nejednačina. Ekvivalentne nejednačine, 1. čas, obrada

42a. Matematika - Linearna nejednačina. Ekvivalentne nejednačine, 2. čas, obrada

43. Srpski jezik - Imeničke, pridevske i priloške sintagme - ponavljanje / vežbanje 21. Geografija - Jezera Srbije - obrada 11. Informatika i računarstvo - Tabele u oblaku 45. Matematika - Rešavanje linearnih nejednačina sa jednom nepoznatom - utvrđivanje
12.40 - 13.10 21. Istorija - revolucije u Rusiji i Evropi i završetak Prvog svetskog rata - utvrđivanje 22. Biologija - Raznovrsnost i struktura ekosistema (prirodni i antropogeni); Ekosistemi kopnenih voda, ugrožavanje i zagađivanje kopnenih voda - obrada 22. Istorija - Srbija i Crna Gora u Velikom ratu - 1914. - obrada 22. Fizika - Optički instrumenti - obrada 22. Geografija - Jezera Srbije - utvrđivanje
13.15 - 13.45 21. Fizika - Određivanje žižne daljine sabirnog sočiva - laboratorijska vežba 12. Engleski jezik - Izražavanje svrhe, cilja ili namere (Clauses of purpose) - obrada i utvrđivanje 21. Hemija - Hemijska svojstva i primena soli - obrada 23. Biologija - Ekosistemi kopnenih voda - biocenoze tekućih i stajaćih voda - obrada 22. Hemija - Soli - stehiometrijska izračunavanja - utvrđivanje

 

09.11-15.11.2020.

 

02.11-08.11.2020.
Satnica ponedeljak 02.11. utorak 03.11. sreda 04.11. četvrtak 05.11. petak 06.11.
11.30 - 12.00 36. Srpski jezik - LJubomir Nenadović, Pisma iz Italije (odlomak), obrada 37. Matematika - Rešavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom, utvrđivanje 38. Srpski jezik - Rečenični članovi. Subjekat i predikat. ponavljanje /vežbanje 38. Matematika - Rešavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom, utvrđivanje 39. Srpski jezik - Rečenični članovi. Objekat, priloške odredbe, apozicija, atribut, ponavljanje 
12.05 - 12.35 36. Matematika - Rešavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom, obrada 37. Srpski jezik - Jezička kultura: NJegoš u Nenadovićevom putopisu (govorna vežba / pismena vežba / analiza domaćeg zadatka) vežbanje /utvrđivanje 19. Geografija - Reke Srbije, obrada 10. Informatika i računarstvo - Štampanje dokumenata 39. Matematika - Primene linearnih jednačina, obrada
12.40 - 13.10 18. Istorija - Prvi svetski rat – tok rata, utvrđivanje 19. Biologija - Ekosistem, utvrđivanje 19. Istorija - Završetak Prvog svetskog rata, obrada 19. Fizika - Konstrukcija likova kod sočiva, obrada 20. Geografija - Vode i reke Srbije, utvrđivanje
13.15 - 13.45 18. Fizika - Prelamanje svetlosti kroz ploču, prizmu i sočiva, obrada 10. Engleski jezik - Opisivanje mogućnosti i verovatnoće (First Conditional to talk about situations/actions which are likely to happen or have a real possibility of happening), obrada i utvrđivanje 19. Hemija - Dobijanje soli i fizička svojstva soli, obrada 20. Biologija - Osnovni biomi na Zemlji, biosfera, obrada 20. Hemija - Soli-dobijanje i fizička svojstva, utvrđivanje

 

26.10-01.11.2020.
Satnica ponedeljak 26.10. utorak 27.10. sreda 28.10. četvrtak 29.10. petak 30.10.
11.30 - 12.00 32. Srpski jezik - Jednoznačne i višeznačne reči. Homonimija i polisemija. vežbanje /
utvrđivanje
33. Matematika - Jednakosti i nejednakosti, utvrđivanje 34. Srpski jezik - P.P.NJegoš, Gorski vijenac (odlomci) vežbanje /
utvrđivanje
34. Matematika - Ekvivalentne transformacije jednačina, obrada 35. Srpski jezik - Vežbe na argumentovanom tekstu (ključne reči, sažimanje teksta,...) vežbanje /utvrđivanje
12.05 - 12.35 32. Matematika - Jednakosti i nejednakosti, obrada 33. Srpski jezik - P.P.NJegoš, Gorski vijenac (odlomci), obrada 17. Geografija - Кlima Srbije i tipovi klime, utvrđivanje 9. Informatika i računarstvo - Vizualizacija podataka 35. Matematika - Ekvivalentne transformacije jednačina utvrđivanje
12.40 - 13.10 16. Istorija - Srpski narod pod osmanskom vlašću na početku 20. veka i balkanski ratovi, utvrđivanje 17. Biologija - Ekosistem - osnovni procesi, odnosi ishrane, utvrđivanje 17. Istorija - Prvi svetski rat - tok rata, obrada 17. Fizika - Brzina svetlosti i zakon prelamanja. Totalna refleksija, utvrđivanje 18. Geografija - Vode Srbije, obrada
13.15 - 13.45 16. Fizika - Brzina svetlosti i zakon prelamanja. Totalna refleksija, obrada 9. Engleski jezik - Iznošenje predloga i saveta (should/shouldn’t/ought to/had better), obrada i utvrđivanje 17. Hemija - Formule i nazivi soli, obrada 18. Biologija - Razvoj i sukcesije ekosistema, obrada 18. Hemija - Soli - kombinovani zadaci, utvrđivanje

 

19.10-25.10.2020.

 

12.10-11.18.2020.
Satnica ponedeljak 12.10. utorak 13.10. sreda 14.10. četvrtak 15.10. petak 16.10.
11.30 - 12.00 24. Srpski jezik - Vuk Кaradžić, O narodnim pevačima 25. Matematika - Normala na ravan. Rastojanje tačke od ravni, utvrđivanje 26. Srpski jezik - Početak bune protiv dahija, vežbanje i utvrđivanje 26. Matematika - Ortogonalna projekcija na ravan, obrada 27. Srpski jezik - Padeži, ponavljanje
12.05 - 12.35 24. Matematika - Normala na ravan. Rastojanje tačke od ravni, obrada 25. Srpski jezik - Početak bune protiv dahija , obrada 13. Geografija - Šara, Кosovska i Metohijska kotlina, obrada 7. Informatika i računarstvo - Grupisanje podataka i grupna statistika, obrada i vežbanje 27. Matematika - Ortogonalna projekcija na ravan, utvrđivanje
12.40 - 13.10 12. Istorija - Srbi pod austrougarskom vlašću krajem 19. i početkom 20. veka, obrada 13. Biologija - Populacija – osnovne odlike, obrada 13. Istorija - Srbija pod austrougarskom vlašću krajem 19. i početkom 20. veka, utvrđivanje 13. Fizika - Provera zakona odbijanja svetlosti korišćenjem ravnog ogledala, vežba 14. Geografija - Šara, Кosovska i Metohijska kotlina, utvrđivanje
13.15 - 13.45 12. Fizika - Primena zakona odbijanja, konstrukcija lika kod ravnog ogledala, utvrđivanje 7. Engleski jezik - Izražavanje odluka, planova i namera, obrada i utvrđivanje 13. Hemija - Fizička svojstva metala, kalcijum, utvrđivanje 14. Biologija - Biocenoza i njena organizacija – ekološka niša prostorna, vremenska organizacija biocenoze,obrada 14. Hemija - Gvožđe, bakar, aluminijum – svojstva i primena, obrada

 

05.10-11.10.2020.

 

28.09-04.10.2020.
Satnica ponedeljak 28.9. utorak 29.9. sreda 30.9. četvrtak 1.10. petak 2.10.
11.30 - 12.00 16. Srpski jezik - Ponavljanje: promenljive vrste reči. Promenljive imenske reči. 17. Matematika - Prva kontrolna vežba (sličnost) uvežbavanje 18. Srpski jezik - Čas iz jezičke kulture ili pravopis (u vezi sa vrstama reči) 18. Matematika - Tačka i prava. Tačka i ravan, obrada 19. Srpski jezik - Funkcionalni stilovi, obrada
12.05 - 12.35 16. Matematika - Sličnost (priprema za kontrolnu vežbu), sistematizovanje 17. Srpski jezik - Ponavljanje: Nepromenljive vrste reči. 9. Planinski reljef Srbije, opšte
osobine, Кarpato-balkanidi, obrada i utvrđivanje

5. Informatika i računarstvo - Elementarne statistike, formule, funkcije 19. Matematika - Tačka i prava. Tačka i ravan, utvrđivanje
12.40 - 13.10 8. Istorija - Srbija od 1903. do 1914. godine, obrada 9. Biologija - Ekologija, životna sredina i biotop, utvrđivanje 9. Istorija - Srbija od 1903. do 1914. godine, utvrđivanje 9. Fizika - Oscilatorno i talasno kretanje, utvrđivanje 10. Geografija - Makedonska masa i Кarpato-balkanidi, utvrđivanje
13.15 - 13.45 8. Fizika - Određivanje perioda matematičkog klatna, laboratorijska vežba 5. Engleski jezik - Opisivanje/poređenje
živih bića, predmeta,
pojava, mesta, iz
iskustvenog sveta i
fikcionalnog spektra, utvrđivanje
9. Hemija - Nemetali, utvrđivanje 10. Biologija - Uslovi života u staništu-ekološki faktori, obrada 10. Hemija - Nemetali kombinovani zadaci, utvrđivanje

 

21.09-27.09.2020.
Satnica ponedeljak 21.9. utorak 22.9. sreda 23.9. četvrtak 24.9. petak 25.9.
11.30 - 12.00 12. Srpski jezik - Srpski jezik među drugim slovenskim jezicima
Dijalekti srpskog jezika
13. Matematika - Sličnost i pravougli trougao, utvrđivanje 14. Srpski jezik - Nastavak obrade pesme i sistematizacija o lirsko-epskim narodnim pesmama
14. Matematika - Primene sličnosti, obrada 15. Srpski jezik - Obnavljanje znanja iz pravopisa
12.05 - 12.35 12. Matematika - Sličnost i pravougli trougao, obrada 13. Srpski jezik - Epsko-lirska pesma Ženidba Milića barjaktara 7. Geografija - Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina; Panonski basen 4. Informatika i računarstvo - Sortiranje i filtriranje podataka 15. Matematika - Primene sličnosti, utvrđivanje
12.40 - 13.10 6. Istorija - Srbija od 1878. do 1903. godine, obrada 7. Biologija - Predmet istraživanja, istorijski razvoj i značaj ekologije,  obrada 7. Istorija - Srbija od 1878. do 1903. godine, utvrđivanje 7. Fizika - Talasno kretanje, utvrđivanje
8. Geografija - Planinski reljef Srbije, Srpsko-makedonska masa, opšte odlike, planine, kotline, obrada
13.15 - 13.45 6. Fizika - Zvuk, ultrazvuk, zaštita od buke, obrada 4. Engleski jezik - Opisivanje radnje u sadašnjosti, prošlosti; izražavanje mišljenja, utvrđivanje / Izražavanje pripadanja / nepripadanja i posedovanja / neposedovanja, obrada, utvrđivanje 7. Hemija - Nemetali, azot i sumpor, utvrđivanje 8. Biologija - Životna sredina – pojam i komponente, obrada 8. Hemija - Ugljenik, obrada

 

14.09-20.09.2020.
Satnica ponedeljak 14.9. utorak 15.9. sreda 16.9. četvrtak 17.9. petak 18.9.
11.30 - 12.00 08. Srpski jezik - Razvoj srpskog književnog jezika: srpskoslovenski, ruskoslovenski, slavenosrpski. Vukova reforma 09. Matematika - Slični trouglovi, utvrđivanje 10. Srpski jezik - Obrada odlomaka iz Srpskog rječnika Vuka Stefanovića Кaradžića 10. Matematika - Stavovi sličnosti trougla, obrada 11. Srpski jezik - Кnjiževni jezik Srba od Vuka do danas. Jezici nacionalnih manjina
12.05 - 12.35 08. Matematika - Slični trouglovi, obrada 09. Srpski jezik - Jezička kultura: O Vuku Кaradžiću 05. Geografija - Panonski basen, položaj, reljef Panonske nizije, obrada 03. Informatika i računarstvo - Formatiranje tabele 11. Matematika - Stavovi sličnosti trougla, utvrđivanje
12.40 - 13.10 04. Istorija - Velike sile i balkanske zemlje, obrada 05. Biologija - Nivoi organizacije živog sveta, obrada 05. Istorija - Svet u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, utvrđivanje 05. Fizika - Talasno kretanje, obrada
06. Geografija - Južni obod Panonskog basena, obrada
13.15 - 13.45 04. Fizika - Oscilatorno kretanje, matematičko klatno, utvrđivanje 03. Engleski jezik - Opisivanje/poređenje živih bića, predmeta, pojava, mestâ, iz iskustvenog sveta i fikcionalnog spektra, utvrđivanje / Opisivanje radnje u sadašnjosti, prošlosti; izražavanje mišljenja, obrada, utvrđivanje 05. Hemija - Azot: svojstva i primena, obrada 06. Biologija - Uvod u ekologiju , tematsko ponavljanje 06. Hemija - Sumpor-svojstva i primena, obrada

 

07.09-13.09.2020.

 

01.09-06.09.2020.

 

 

2020. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja