Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / VIII разред

РТС3


Сатница Понедељак 06.04.2020. Уторак 07.04.2020. Среда 08.04.2020. Четвртак 09.04.2020. Петак 10.04.2020.
13.15 - 15.30 Српски језик - Правопис - полусложенице, скраћенице, растављање речи на крају реда Математика - Запремина ваљка (утврђивање) Српски језик - Придеви и бројеви Математика - Површина и запремина ваљка 1. ДЕО (утврђивање) Српски језик - Систематизација непроменљивих врста речи
Математика - Запремина ваљка (обрада)  Српски језик - Именске речи - именице и заменице Географија - Привреда, систематизација градива Енглески језик - Indirect Speech Математика - Површина и запремина ваљка 2. део(утврђивање)
Историја - Други светски рат - Ратна стварност и страдања Биологија - Животна средина и одрживи развој (утврђивање) Историја - Ратна стварност у окупираној Југославији Физика - Магнетна индукција, магнетно поље електричне струје (обрада) Географија - Географија завичаја 
Физика - Магнетно поље сталних магнета, магнетно поље Земље (обрада) Енглески језик - Let’s talk about active and passive voice! Хемија - Биолошки важна органска једињења масти (обрада) Биологија - Енергетска ефикасност, отпад и рециклажа (обрада) Хемија - Биолошки важна органска једињења угљени хидрати (обрада)

 

Претходне недеље

30.03-05.04.2020.
Сатница Понедељак 30.3.2020. Уторак 31.3.2020. Среда 1.4.2020. Четвртак 2.4.2020. Петак 3.4.2020.
13.15 - 15.30 Српски језик - Правопис - интерпункција Математика - Ваљак, појам, елементи, утврђивање Српски језик - Допусне и последичне реченице Математика - Мрежа и површина ваљка (О) Српски језик Систематизација - Књижевност драма
Математика - Ваљак, појам, елементи, обрада Српски језик - Намерне, условне и поредбене реченице Географија - Привреда: Саобраћај Енглески језик - Let's talk about past and present Математика - Мрежа и површина ваљка, (У)
Историја - Југословенско ратиште 1943/1944. Биологија - Биодиверзитет, утврђивање Историја - Крај II рата у Југославији Физика - Рад и снага електричне струје, Џул-Ленцов закон, утврђивање (У); Електрична струја, систематизација Географија - Привреда: Туризам
Физика -  Рад и снага електричне струје, Џул-Ленцов закон обрада Енглески језик - Have you ever done something like this? (Present perfect)  Хемија - Естри, обрада Биологија - Природни ресурси (обрада) Хемија - Органска једињења са кисеоником, утврђивање
23-29.03.2020.
Сатница Понедељак 23.3.2020. Уторак 24.3.2020. Среда 25.3.2020. Четвртак 26.3.2020. Петак 27.3.2020.
13.15 - 13.45 Српски језик - Систематизација реченица Математика - Решавање система две линеарне једначине са две непознате - графичка метода Српски језик -  Књижевност (епика) Математика - Примене система две линеарне једначине са две непознате обрада Српски језик  - Месне, временске и узпрчне реченице
13.50 - 14.20 Математика - Решење система две линеарне једначине са две непозате - утврђивање Српски језик - Зависне реченице (изричне и односне) Географија - Привреда Србије: Пољопривреда Енглески језик - Revision and fun  Математика - Примене система две линеарне једначине са две непознате утврђивање
14.25 - 14.55 Историја - Априлски рат Биологија  - Глобалне промене (утврђивање) Историја - Југославија 1941/1942. устанак грађански рат Физика - рад и снага електричне струје, Џул-ленцов закон обрада Географија - Привреда Србије: Индустрија
15.00 - 15.30 Физика - Електрична струја - задаци Енглески језик - My last few days (past simple vs continuous)  Хемија - Алкохоли 2. део Биологија  - Одрживи развој и еколошко право (обрада) Хемија - Карбоксилне киселине, обрада
15-22.03.2020.

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја