Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / VIII разред

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС3, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете , директним приступом секцији "Моја школа" на сајту РТС-а и путем интернет мултимедијске платформе РТС Планета

Распоред приказивања наставе на каналу РТС 2 биће промењен у данима када је предвиђен рад Народне скупштине Републике Србије чија се заседања преносе на том каналу.

Осми разред
РТС 3

 

18.30 - 19.00

19.05 - 19.35

19.40 - 20.10

20.15 - 20.45


08.06-15.06.2020.
Сатница ПОНЕДЕЉАК 8.6. УТОРАК 9.6. СРЕДА 10.6. ЧЕТВРТАК 11.6. ПЕТАК 11.6. ПОНЕДЕЉАК 15.6.
13.15 - 13.45 13.15 - 14.00 АНАЛИЗА ОНЛАЈН ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА - ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА СРПСKИ ЈЕЗИK - СИСТЕМАТИЗАЦИЈА KЊИЖЕВНОСТ СРПСKИ ЈЕЗИK -СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАМАТИKА СРПСKИ ЈЕЗИK -СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПРАВОПИС СРПСKИ ЈЕЗИK - СИСТЕМАТИЗАЦИЈА KЊИЖЕВНОСТ СРПСKИ ЈЕЗИK -СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАМАТИKА
13.50 - 14.20 14.00 -15.00 АНАЛИЗА ОНЛАЈН ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА - ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ МАТЕМАТИKА - АЛГЕБРА И ФУНKЦИЈЕ ОБНАВЉАЊЕ МАТЕМАТИKА -ГЕОМЕТРИЈА ПРВИ ДЕО ОБНАВЉАЊЕ МАТЕМАТИKА -ГЕОМЕТРИЈА ДРУГИ ДЕО ОБНАВЉАЊЕ МАТЕМАТИKА  - МЕРЕЊЕ ОБНАВЉАЊЕ МАТЕМАТИKА -ОБРАДА ПОДАТАKА ОБНАВЉАЊЕ
14.25 - 14.55 БИОЛОГИЈА -АНТРОПОЛОГИЈА ФИЗИKА -  РАД НА РАЧУН  ЕНЕРГИЈЕ ИСТОРИЈА  - ДРУГИ СВЕТСKИ РАТ - РАТНА СТВАРНОСТ И СТРАДАЊЕ БИОЛОГИЈА  - ЗАДАЦИ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ИСТОРИЈА -САВРЕМЕНО ДОБА - СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
15.00 - 15.30 15.00 -16.40 АНАЛИЗА ОНЛАЈН ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА - КОМБИНОВАНИ ТЕСТ  ФИЗИKА - РАВНОТЕЖА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГЕОГРАФИЈА - РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА СВЕТА ХЕМИЈА - KОМБИНОВАНИ ЗАДАЦИ ФИЗИKА - МАГНЕТНО ПОЉЕ МАГНЕТА И ПРОВОДНИKА  ХЕМИЈА -KОМБИНОВАНИ ЗАДАЦИ 
15.35 - 16.05 ИСТОРИЈА -  СРБИЈА НА ПУТУ KА НЕЗАВИСНОСТИ  БИОЛОГИЈА -ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗДРАВЉЕ И KУЛТУРА ЖИВЉЕЊА ФИЗИKА - ЕЛЕKТРИЧНА СТРУЈА ГЕОГРАФИЈА -ПАНОНСKА СРБИЈА  ГЕОГРАФИЈА  - РЕKЕ И ЈЕЗЕРА СРБИЈЕ
01.06-07.06.2020.
Сатница СРЕДА 3.6. ЧЕТВРТАК 4.6. ПЕТАК 5.6. СУБОТА 6.6.
13.15 - 13.45 СРПСKИ ЈЕЗИK -  ПОНАВЉАЊЕ И ВЕЗБАЊЕ ЗАМЕНИЦЕ СРПСKИ ЈЕЗИK - СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ЕПИKА СРПСKИ ЈЕЗИK -СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ЛИРИKА СРПСKИ ЈЕЗИK  -СИСТЕМАТИЗАЦИЈА KЊИЖЕВНОСТ
13.50 - 14.20 МАТЕМАТИKА - ПОВРШИНА ТРОУГЛА И ЧЕТВОРОУГЛА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА МАТЕМАТИKА  -БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ ОБНАВЉАЊЕ МАТЕМАТИKА -БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ ОБНАВЉАЊЕ МАТЕМАТИKА -АЛГЕБРА И ФУНKЦИЈЕ ОБНАВЉАЊЕ
14.25 - 14.55 БИОЛОГИЈА - ЦИТОЛОГИЈА ЖИВОТНИ ПРОЦЕСИ И ДРВО ЖИВОТА БИОЛОГИЈА - БОТАНИKА И ЕВОЛУЦИЈА БИОЛОГИЈА - ЗООЛОГИЈА ГЕОГРАФИЈА - ЈУЖНА  АМЕРИKА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
15.00 - 15.30 ИСТОРИЈА - СРПСКИ НАРОД У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ ФИЗИKА МЕРЕЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ФИЗИKА  МАСА И ГУСТИНА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ХЕМИЈА KОМБИНОВАНИ ЗАДАЦИ УТВРЂИВАЊЕ
15.35 - 16.05 ГЕОГРАФИЈА -ГЕОГРАФСKА KАРТА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ИСТОРИЈА - КУЛТУРНИ И ВЕРСКИ ПОКРЕТИ У ЕВРОПИ-ПОЧЕТКОМ НОВОГ ВЕКА
ГЕОГРАФИЈА ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИKАЛНА РАЗУЂЕНОСТ ЕВРОПЕ ИСТОРИЈА - ДОБА РЕВОЛУЦИЈА
25.05-31.05.2020.
Сатница ПОНЕДЕЉАК 25.5. УТОРАК 26.5. СРЕДА 27.5. ЧЕТВРТАК 28.5. ПЕТАК 29.5.
13.15 - 13.45 Српски језик - Акценат, обнављање Математика - Геометрија, обнављање Српски језик -  Књижевност , систематизација Математика - Мерење, обнављање Српски језик - Систематизација - Граматика
13.50 - 14.20 Математика - Геометрија, обнављање Српски језик - Правопис, систематизација Географија - Друштвена географија, систематизација Енглески језик - Revision part IV Математика - Обрада података, обнављање
14.25 - 14.55 Историја - Србија и српски народ на почетку 21. века, обрада Биологија  - Антопологија, систематизација Историја - Савремено доба, систематизација Физика - Мерење, сила и кретање, утврђивање Географија - Регионална географија, систематизација
15.00 - 15.30 Физика - Физика и савремени свет, обрада Енглески језик - Revision part III Хемија - Комбиновани задаци, утврђивање Биологија  -  Задаци из биологије, систематизација Хемија - Комбиновани задаци, утврђивање
18-24.05.2020.
Сатница ПОНЕДЕЉАК 18.5. УТОРАК 19.5. СРЕДА 20.5. ЧЕТВРТАК 21.5. ПЕТАК 22.5. СУБОТА 23.5.
13.15 - 13.45 Српски језик - Систематизација творбе речи Математика - Бројеви и операције, обнављање Српски језик -Лирика:  ,,Ђулићи", ,,Светли гробови", ,,Очију твојих да није" и ,,Србија" - утврђивање Математика - Бројеви и операције, обнављање Српски језик - Епика: ,,Деца", ,,Сеобе" и ,,Деобе" - утврђивање Српски језик - Драма: ,,Ромео и Јулија", ,,Грађанин племић",  ,,Ноћ и магла" и ,,Сумњиво лице" - утврђивање
13.50 - 14.20 Математика- Сфера и лопта, систематизација Српски језик - Начини творбе речи Географија - Реке и језера Србије, обнављање Енглески језик - Revision part II Математика - Алгебра и функције, обнављање Математика - Алгебра и функције, обнављање
14.25 - 14.55 Историја - Разбијање и распад југословенске државе, обрада Биологија  -  Ботаника и еволуција, систематизација Историја - НАТО агресија у СРЈ 1999. године, обрада Физика - Атомска и нуклеарна физика, систематизација Географија - Географска карта, систематизација Географија - Физичка географија, систематизација
15.00 - 15.30 Физика - Вештачка радиоактивност, фисија и фузија. Примена нуклеарне енергије и радиoактивног зрачења, утврђивање Енглески језик - Revision part I Хемија - Састављање једначина хемијских реакција  неорганских и органских супстанци, утврђивање  Биологија  - Зоологија, систематизација Хемија - Израчунавање у хемији  2. део , утврђивање  Хемија - Структура супстанци и њихова својства , утврђивање 
11-17.05.2020.
Сатница ПОНЕДЕЉАК 11.5. УТОРАК 12.5. СРЕДА 13.5. ЧЕТВРТАК 14.5. ПЕТАК 15.5.
13.15 - 13.45 Српски језик - ,,Почетак буне против дахија" и ,,Мемоари"  Математика - Површина сфере, утврђивање Српски језик - Вукова реформа језика, писма и правописа Математика - Запремина лопте, обрада Српски језик  -  Дијалекти српског језика
13.50 - 14.20 Математика - Површина сфере, обрада Српски језик - Развој српског књижевног језика Географија - Планинска Србија, обнављање Енглески језик - Practice makes it Perfect – Conditional sentences revision Математика - Запремина лопте,утврђивање
14.25 - 14.55 Историја - Друштвене и културне прилике у свету у време хладног рата Биологија  - Животна средина, здравље и кутура живљења (тематско понављање) Историја - Прилике у Европи и свету након слома комунизма, обрада Физика - Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења, обрада Географија - Клима Србије, обнављање
15.00 - 15.30 Физика - Вештачка радиоактивност, фисија и фузија, обрада Енглески језик - Conditional sentences Хемија - Соли, утврђивање Биологија  - Цитологија, животни процеси и дрво живота, систематизација Хемија - Хемија: Израчунавања у хемији, први део
04.05-10.05.2020.
Сатница Понедељак 4.5.2020. Уторак 5.5.2020. Среда 6.5.2020. Четвртак 7.5.2020. Петак 8.5.2020. Субота 9.5.2020.
13.15 - 13.45 Српски језик - Систематизација значења и функције падежа Математика -  Сложена обртна тела, утврђивање Српски језик - Систематизација гласова Математика -  Купа, систематизација Српски језик - Систематизација гласовних промена Српски језик  - Систематизација народне епике
13.50 - 14.20 Математика - површина и запремина купе, утврђивање Српски језик - Народна лирика  ,,Српска дјевојка" Географија - Срби ван граница Србије, утврђивање Енглески језик - Practice makes it Perfect – Future tenses revision Математика -  Сфера и лопта, обрада Математика - Сфера и лопта, утврђивање
14.25 - 14.55 Историја - Спољња политика социјалистичке Југославије, обрада Биологија  - Савремени начин живота, обрада Историја - Друштвене и културне прилике у социјалистичкој Југославији, обрада Физика - Радиоактивно зрачење, природна радиоактивност. Биолошки ефекти, заштита од зрачења, обрада Географија - Панонска Србија, обнављање Физика - Структура атома, нуклеарне силе. Радиактивно зрачење, природна радиоактивност, биолошки ефекти, заштита од зрачења; утврђивање
15.00 - 15.30 Физика - Структура атома нуклеарне силе Енглески језик - The Future Continuous Tense Хемија -  Органска хемија, 2. део, утврђивање Биологија  -  Еколошка  култура, обрада Хемија - Неметали, оксиди, киселине, утврђивање Хемија - Метали, оксиди, хидроксиди; утврђивање
27.04-03.05.2020.
Сатница Понедељак 27.04.2020. Уторак 28.04.2020. Среда 29.04.2020. Четвртак 30.04.2020.
13.15 - 13.45 Математика - Мрежа и површина купе, утврђивање Српски језик - Отаџбина, Ђура Јакшић Математика - Запремина купе, обрада Српски језик - Систематизација падежа
13.50 - 14.20 Српски језик - Све ће то народ позлатити, Лаза Лазаревић Географија - Србија у савременим интеграцијским процесима, обрада  Енглески језик - Let’s talk about Easter! Математика - Запремина купе, утврђивање 
14.25 - 14.55 Историја - Прилике у Југославији након завршетка Другог светског рата Хемија - Хемија животне средине, обрада Физика - Допринос Николе Тесле и Михајла Пупина развоју науке о елетромагнетним појавама, обрада Биологија  - Право на здраву животну средину, обрада
15.00 - 15.30 Физика - Дејство магнетног поља на струјни проводник, утврђивање Биологија  - Одрживи развој (тематско понављање) Историја - Хладни рат и блоковска подела света, обрада Хемија - Органска хемија, утврђивање 

 

20-26.04.2020.
Сатница Уторак 21.04.2020. Среда 22.04.2020. Четвртак 23.04.2020. Петак 24.04.2020. Субота 25.04.2020.
13.15 - 13.45 Српски језик - Служба речи зависни реченични чланови Образовни програм за ученике осмог разреда Образовни програм за ученике осмог разреда Образовни програм за ученике осмог разреда 12.00 - 12.45 АНАЛИЗА ОНЛАЈН ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА - ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
13.50 - 14.20 Математика - Мрежа и површина купе, обрада
14.25 - 14.55 Историја - Свет након завршетка Другог светског рата 12.45 - 13.45 АНАЛИЗА ОНЛАЈН ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА - ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
15.00 - 15.30 Биологија  - Отпад и рециклажа, утврђивање 13.45 -14.30 АНАЛИЗА ОНЛАЈН ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА - КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

 

13-19.04.2020.
Сатница Понедељак 13.04.2020. Уторак 14.04.2020. Среда 15.04.2020. Четвртак 16.04.2020.
13.15 - 13.45 Српски језик - Систематизација стилских фигура Математика - Купа, појам и елементи, обрада Српски језик - Служба речи, главни реченични чланови Математика - Купа, појам и елементи, утврђивање
13.50 - 14.20 Математика - Ваљак, систематизација Српски језик - Мост на Жепи, Иво Андрић Енглески језик - Practice makes it perfect! Географија -  Срби у дијаспори
14.25 - 14.55 Историја - Ток и завршетак Другог светског рата Биологија - Грешке у биологији  (интердисциплинарни час) Историја -  Ток и завршетак Другог светског рата у Југославији, систематизација Физика - Дејство магнетног поља на струјни проводник, обрада
15.00 - 15.30 Физика - Магнетно поље сталних магнета, магнетно поље електричне струје, утврђивање  Географија - Срби у региону Хемија- Биолошки важна органска једињења протеини,  обрада Биологија - Енергетска ефикасност, утврђивање
06-12.04.2020.
Сатница Понедељак 06.04.2020. Уторак 07.04.2020. Среда 08.04.2020. Четвртак 09.04.2020. Петак 10.04.2020.
13.15 - 15.30 Српски језик - Правопис - полусложенице, скраћенице, растављање речи на крају реда Математика - Запремина ваљка (утврђивање) Српски језик - Придеви и бројеви Математика - Површина и запремина ваљка 1. ДЕО (утврђивање) Српски језик - Систематизација непроменљивих врста речи
Математика - Запремина ваљка (обрада) Српски језик - Именске речи - именице и заменице Географија - Привреда, систематизација градива Енглески језик - Indirect Speech Математика - Површина и запремина ваљка 2. део(утврђивање)
Историја - Други светски рат - Ратна стварност и страдања Биологија - Животна средина и одрживи развој (утврђивање) Историја - Ратна стварност у окупираној Југославији Физика - Магнетна индукција, магнетно поље електричне струје (обрада) Географија - Географија завичаја 
Физика - Магнетно поље сталних магнета, магнетно поље Земље (обрада) Енглески језик - Let’s talk about active and passive voice! Хемија - Биолошки важна органска једињења масти (обрада) Биологија - Енергетска ефикасност, отпад и рециклажа (обрада) Хемија - Биолошки важна органска једињења угљени хидрати (обрада)
30.03-05.04.2020.
Сатница Понедељак 30.3.2020. Уторак 31.3.2020. Среда 1.4.2020. Четвртак 2.4.2020. Петак 3.4.2020.
13.15 - 15.30 Српски језик - Правопис - интерпункција Математика - Ваљак, појам, елементи, утврђивање Српски језик - Допусне и последичне реченице Математика - Мрежа и површина ваљка (О) Српски језик Систематизација - Књижевност драма
Математика - Ваљак, појам, елементи, обрада Српски језик - Намерне, условне и поредбене реченице Географија - Привреда: Саобраћај Енглески језик - Let's talk about past and present Математика - Мрежа и површина ваљка, (У)
Историја - Југословенско ратиште 1943/1944. Биологија - Биодиверзитет, утврђивање Историја - Крај II рата у Југославији Физика - Рад и снага електричне струје, Џул-Ленцов закон, утврђивање (У); Електрична струја, систематизација Географија - Привреда: Туризам
Физика -  Рад и снага електричне струје, Џул-Ленцов закон обрада Енглески језик - Have you ever done something like this? (Present perfect)  Хемија - Естри, обрада Биологија - Природни ресурси (обрада) Хемија - Органска једињења са кисеоником, утврђивање
23-29.03.2020.
Сатница Понедељак 23.3.2020. Уторак 24.3.2020. Среда 25.3.2020. Четвртак 26.3.2020. Петак 27.3.2020.
13.15 - 13.45 Српски језик - Систематизација реченица Математика - Решавање система две линеарне једначине са две непознате - графичка метода Српски језик -  Књижевност (епика) Математика - Примене система две линеарне једначине са две непознате обрада Српски језик  - Месне, временске и узпрчне реченице
13.50 - 14.20 Математика - Решење система две линеарне једначине са две непозате - утврђивање Српски језик - Зависне реченице (изричне и односне) Географија - Привреда Србије: Пољопривреда Енглески језик - Revision and fun  Математика - Примене система две линеарне једначине са две непознате утврђивање
14.25 - 14.55 Историја - Априлски рат Биологија  - Глобалне промене (утврђивање) Историја - Југославија 1941/1942. устанак грађански рат Физика - рад и снага електричне струје, Џул-ленцов закон обрада Географија - Привреда Србије: Индустрија
15.00 - 15.30 Физика - Електрична струја - задаци Енглески језик - My last few days (past simple vs continuous)  Хемија - Алкохоли 2. део Биологија  - Одрживи развој и еколошко право (обрада) Хемија - Карбоксилне киселине, обрада
15-22.03.2020.

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја