Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / VIII разред

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС 3, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.


21.06-27.06.2021.

 

14.06-20.06.2021.
Сатница понедељак, 14.06. уторак, 15.06. среда, 16.06. четвртак, 17.06. петак, 18.06.
11.30 - 12.00 139. Српски језик - Књижевност, систематизација 140. Српски језик - Књижевност, систематизација 141. Српски језик - Граматика, систематизација 142. Српски језик - Правопис, систематизација 143. Српски језик - Књижевност, систематизација
12.05 - 12.35 140. Математика - Алгебра и функција, обнављање 141. Математика - Алгебра и функција, обнављање 142. Математика - Геометрија, I део, обнављање 143. Математика - Геометрија, II део, обнављање 144. Математика - Mерење, обнављање
12.40 - 13.10 70. Физика - Маса и густина, систематизација 70. Биологија - Цитологија, животни процеси и дрво живота 71. Физика - Равнотежа, систематизација 69. Хемија - Комбиновани задаци, утврђивање  72. Физика - Рад на рачун промене енергије
13.15 - 13.45 69. Историја - Доба револуције 69. Географија - Јужна Америка, систематизација 70. Историја - Србија на путу ка независности, обрада 71. Биологија - Зоологија, утврђивање 70. Географија - Регионална географија ваневропских континената

 

07.06-13.06.2021.
Сатница понедељак, 07.06. уторак, 08.06. среда, 09.06. четвртак, 10.06. петак, 11.06.
11.30 - 12.00 134. Српски језик - Богаћење речника. Лексичке и семантичке вежбе, вежбање 136. Математика - Лопта, систематизација 136. Српски језик - Заменице, понављање и вежбање
137. Српски језик - Епика, систематизација 138. Српски језик - Лирика, систематизација
12.05 - 12.35 135. Математика - Исправка четвртог писменог задатка,  утврђивање 135. Српски језик - Граматика, систематизација 137. Математика - Површина троугла и четвероугла, систематизација 138. Математика - Бројеви и операције, обнављање 139. Математика - Бројеви и операције, обнављање
12.40 - 13.10 67. Историја - Српска држава и српски народ у савременом добу, обрада 67. Хемија - Комбиновани задаци, утврђивање  69. Биологија - Ботаника и еволуција 68. Хемија - Комбиновани задаци, утврђивање  69. Физика - Мерење, систематизација
13.15 - 13.45 68. Физика - Примена физике у медицини и технологији, систематизација 34. Енглески језик - Утврђивање и систематизација градива 67. Географија - Географска карта, систематизација 68. Историја - Српски народ у позном средњем веку 68. Географија - Хоризонтална и вертикална разуђеност Европе

 

31.05-06.06.2021.
Сатница понедељак, 31.05. уторак, 01.06. среда, 02.06. четвртак, 03.06. петак, 04.06.
11.30 - 12.00 130. Српски језик - Исидора Секулић: "Царско достојанство језика", обрада 132. Математика - Запремина лопте, обрада 132. Српски језик - Гласови и гласовне промене, понављање/вежбање 133. Математика - Запремина лопте, утврђивање 133. Српски језик - Гласовне промене, понављање/вежбање
12.05 - 12.35 131. Математика - Површина сфере, утврђивање 131. Српски језик - Једнозначне и вишезначне речи; хомонимија. Приказивање полисемије и хомонимије у великим једнојезичним речницима. Метафора и метонимија као начини да реч стекне нова значења, вежбање 65. Географија - Срби у региону и дијаспори, утврђивање 34. Информатика и рачунарство - Утврђивање градива 134. Математика - Четврти писмени задатак, провера знања
12.40 - 13.10 65. Историја - Разбијање и распад југословенске државе, утврђивање

67а. Биологија - Комбиновани задаци, утврђивање

67б. Биологија - Комбиновани задаци, утврђивање

66. Историја - НАТО агресија на СРЈ, обрада 67. Физика -Утицај физике на развој других природних наука, обрада 66. Географија - Чланство Србије у међународним организацијама, обрада
13.15 - 13.45 66. Физика - Елементи атомске и нуклеарне физике, систематизација 33. Енглески језик - Утврђивање градива 65. Хемија - Комбиновани задаци 2 - утврђивање,  припрема за полагање завршног испита 68. Биологија - Комбиновани задаци, утврђивање 66. Хемија - Комбиновани задаци 3 - утврђивање, припрема за полагање завршног испита

 

24.05-30.05.2021.
Сатница понедељак, 24.05. уторак, 25.05. среда, 26.05. четвртак, 27.05. петак, 28.05.
11.30 - 12.00 126. Српски језик - Припрема за четврти писмени задатак, вежбање 128. Математика - Сфера и лопта, обрада 128. Српски језик - Исправка четвртог школског писменог задатка 129. Математика - Сфера и лопта, утврђивање 129. Српски језик - Исправка четвртог школског писменог задатка, утврђивање
12.05 - 12.35 127. Математика - Купа, систематизација 127. Српски језик - Четврти писмени задатак, утврђивање 63. Географија - Срби у осталим суседним земљама, обрада 33. Информатика и рачунарство - Утврђивање градива 130. Математика - Површина сфере, обрада
12.40 - 13.10 63. Историја - Југословенска држава 1945–1991, утврђивање 65. Биологија - Комбиновани задаци, утврђивање 64. Историја - Разбијање и распад југословенске државе, обрада 65. Физика - Елементи атомске и нуклеарне физике, утврђивање 64. Географија - Срби у дијаспори, обрада
13.15 - 13.45 64. Физика - Примена нуклеарне енергија и радиоактивног зрачења,  обрада 32. Енглески језик - Описивање радњи у прошлости: индиректни говор – изјавне и упитне реченице – са глаголом у прошлом времену, обрада и утврђивање 63. Хемија - Мере заштите животне средине, утврђивање 66. Биологија - Комбиновани задаци, утврђивање 64. Хемија - Комбиновани задаци 1 - утврђивање - припрема за полагање завршног испита

 

17.05-23.05.2021.
Сатница понедељак, 17.05. уторак, 18.05. среда, 19.05. четвртак, 20.05. петак, 21.05.
11.30 - 12.00 122. Српски језик - О драмском књижевном роду, утврђивање 124. Математика - Запремина праве купе, обрада 124. Српски језик - Иво Андрић: Деца, обрада 125. Математика - Запремина праве купе, утврђивање 125. Српски језик - Иво Андрић: Деца, вежбање, утврђивање
12.05 - 12.35 123. Математика - Мрежа и површина праве купе, утврђивање 123. Српски језик - Систематизација свих драмских текстова (од 5. до 8. разреда), утврђивање 61. Географија - Срби у Црној Гори и Републици Српској, утврђивање 32. Информатика и рачунарство - Истраживачки пројекат, пројектне активности 126. Математика - Сложена обртна тела, утврђивање
12.40 - 13.10 61. Историја - Социјалистичка Југославија између Истока и Запада, обрада 63. Биологија - Екологија и заштита животне средине, систематизација 62. Историја - Политичке, друштвене и културне прилике у социјалистичкој Југославији, обрада 63. Физика - Вештачка радиоактивност. Фисија и фузија, обрада 62. Географија - Срби у Хрватској, обрада
13.15 - 13.45 62. Физика - Радиоактивност, утврђивање 31. Енглески језик - Други писмени задатак/ Исправка другог писменог задатка 61. Хемија - Протеини, витамини, угљени хидрати, масти и уља, утврђивање 64. Биологија - Комбиновани задаци,утврђивање, припрема за завршни испит 62. Хемија - Загађивачи ваздуха, воде и земљишта, обрада

 

10.05-16.05.2021.
Сатница понедељак, 10.05. уторак, 11.05. среда, 12.05. четвртак, 13.05. петак, 14.05.
11.30 - 12.00 118. Српски језик -  Бранислав Нушић: Сумњиво лице, обрада
120. Математика - Купа - појам и елементи, обрада 120. Српски језик - Форме приповедања (облици казивања). Форме приповедања као интеграциони чинилац интерпретације књижевноуметничког текста, вежбање, утврђивање 121. Математика - Купа - појам и елементи, утврђивање 121. Српски језик - Молијер: Грађанин племић (одломак), обрада
12.05 - 12.35 119. Математика - Систем линеарних једначина и ваљак, контролна вежба 119. Српски језик - Бранислав Нушић: Сумњиво лице, утврђивање 59. Географија - Срби у Црној Гори, обрада 31. Информатика и рачунарство - Истраживачки пројекат: бирање теме пројекта 122. Математика - Мрежа и површина праве купе, обрада
12.40 - 13.10 59. Историја - Југославија по завршетку Другог светског рата – успостављање нове власти, обрада 61. Биологија - Еколошка култура, обрада 60. Историја - Југославија по завршетку Другог светског рата – успостављање нове власти, утврђивање 61. Физика - Заштита од зрачења и његово биолошко дејство, обрада 60. Географија - Срби у БиХ − Република Српска, обрада
13.15 - 13.45 60. Физика - Природна радиоактивност. Радиоактивно зрачење, обрада 30. Енглески језик - Описивање радњи у садашњости: индиректни говор – изјавне и упитне реченице – са глаголом у садашњем времену; Обнављање и систематизација градива пред израду другог писменог задатка 59. Хемија - Аминокиселине и протеини, утврђивање 62. Биологија - Животна средина, здравље и култура живљења, утврђивање 60. Хемија - Витамини. обрада

 

26.04-02.05.2021.
Сатница понедељак 26.04. уторак 27.04. среда 28.04. четвртак 29.04. петак 30.04.
11.30 - 12.00 115. Српски језик - Иво Андрић: Мост на Жепи, вежбање/утврђивање
117. Математика - Површина и запремина правог ваљка, утврђивање 117. Српски језик - Творба речи претварањем, обрада 118. Математика - Ваљак, систематизација  
12.05 - 12.35 116. Математика - Површина и запремина правог ваљка, утврђивање 116. Српски језик - Начини творбе речи: извођење, слагање; префиксација; комбинована творба речи, обрада 58. Географија - Географија локалне средине, завичајна географија, обрада/ Припрема ученика за реализацију истраживачког пројекта у локалној средини 30. Информатика и рачунарство - Груписање података и анализе: Основне анализе, обрада/вежбање  
12.40 - 13.10 57. Историја - Свет у савременом добу, обрада 59. Биологија - Право на здраву животну средину, обрада 58. Историја - Свет после Другог светског рата, утврђивање 59. Физика - Структура атома и нуклеарне силе, обрада  
13.15 - 13.45 58. Физика - Допринос Николе Тесле и Михаила Пупина развоју науке о електромагнетним појавама и њиховој примени, обрада 29. Енглески језик - Описивање радњи у садашњости: индиректни говор - изјавне реченице - са глаголом у садашњем времену; упитне реченице - са глаголом у садашњем времену, обрада и утврђивање 58. Хемија - Аминокиселине и протеини, обрада 60. Биологија - Савремени начин живота, обрада  

 

19.04-25.04.2021.
Сатница понедељак 19.04. уторак 20.04. среда 21.04. четвртак 22.04. петак 23.04.
11.30 - 12.00 111. Српски језик - Исправак трећег школског писменог задатка, вежбање, утврђивање 113. Математика - Мрежа и површина правог ваљка, утврђивање 113. Српски језик - Просте речи и творенице, понављање, вежбање 114. Математика - Запремина правог ваљка, обрада 114. Српски језик - Иво Андрић: Мост на Жепи, обрада
12.05 - 12.35 112. Математика - Мрежа и површина правог ваљка, обрада 112. Српски језик - Грађење речи, понављање, вежбање 56. Географија - Туризам у Србији, обрада 29. Информатика и рачунарство - Груписање података и анализе: Груписање података, обрада/вежбање 115. Математика - Запремина правог ваљка, утврђивање
12.40 - 13.10 55. Историја - Послератни свет и његове супротности, обрада 57. Биологија - Отпад и рециклажа, утврђивање 56. Историја - Политички, друштвени и културно-научни развој у послератном свету, обрада 57. Физика - Магнетно поље, систематизација 57. Географија - Трговина и туризам у Србији, утврђивање
13.15 - 13.45 56. Физика - Дејство магнетног поља на струјни проводник, обрада 28. Енглески језик - Изношење предлога и савета (Reported suggestions and advice), обрада и утврђивање

56. Хемија - Дисахариди и полисахариди, обрада

Дисахариди и полисахариди, обрада 2

58. Биологија - Одрживи развој, систематизација 57. Хемија - Угљени хидрати, утврђивање

 

12.04-18.04.2021.
Сатница понедељак 12.04. уторак 13.04. среда 14.04. четвртак 15.04. петак 16.04. субота 17.04.
11.30 - 12.00 107. Српски језик - Сергеј Јесењин: Писмо мајци, обрада 109. Математика - Примена система једначина, утврђивање 109. Српски језик - Трећи школски писмени задатак, утврђивање 110. Математика - Ваљак – појам и елементи, обрада 110. Српски језик - Исправак трећег школског писменог задатка, вежбање / утврђивање Српски језик и књижевност: анализа теста пробног завршног испита
12.05 - 12.35 108. Математика - Примена система једначина, обрада 108. Српски језик - Припрема за писмени задатак, вежбање 54. Географија - Рударство, тешка и лака индустрија, утврђивање 28. Информатика и рачунарство - Основне анализе табеларно записаних података: Фреквенцијска анализа, обрада/вежбање 111. Математика - Ваљак – појам и елементи, утврђивање Математика: анализа теста пробног завршног испита
12.40 - 13.10 53. Историја - Последице рата и допринос Југославије победи Антифашистичке коалиције, обрада 55. Биологија - Енергетска ефикасност, отпад и рециклажа, обрада 54. Историја - Југославија у Другом светском рату, систематизација 55. Физика - Магнетно поље електричне струје и електромагнет, утврђивање 55. Географија - Трговина у Србији, обрада Физика, хемија, биологија, историја и географија: анализа комбинованог теста пробног завршног испита
13.15 - 13.45 54. Физика - Магнетно поље електричне струје, обрада 27. Енглески језик – Описивање појава, радњи, стања, збивања (Adverbs of manner-comparison), утврђивање 54. Хемија - Угљени хидрати, обрада 56. Биологија - Енергетска ефикасност, утврђивање 55. Хемија - Моносахариди, обрада

 

05.04-11.04.2021.
Сатница понедељак 05.04. уторак 06.04. среда 07.04. четвртак 08.04. петак 09.04.
11.30 - 12.00 103. Српски језик - Језичка култура: Нелинеарни текстови, понављање/вежбање 105. Математика - Исправак трећег писменог задатка, утврђивање 105. Српски језик - Правопис: Писање имена из страних језика, вежбање 106. Математика - Решавање система линеарних једначина методом супротних коефицијената, обрада 106. Српски језик - Стилска обрада једне теме на три различита нивоа, вежбање
12.05 - 12.35 104. Математика - Трећи писмени задатак, провера знања 104. Српски језик - Милош Црњански: Ламент над Београдом (одломак), обрада 52. Географија - Рударство, обрада 27. Информатика и рачунарство - Основне анализе табеларно записаних података: Сортирање и филтрирање редова табеле, обрада/вежбање 107. Математика - Решавање система линеарних једначина методом супротних коефицијената, утврђивање
12.40 - 13.10 51. Историја - Југославија 1941–1942, утврђивање 53. Биологија - Природни ресурси, обрада 52. Историја - Југословенско ратиште и завршна фаза рата 1943–1945, обрада 53. Физика - Магнетно поље сталних магнета и магнетно поље Земље, утврђивање 53. Географија - Тешка и лака индустрија, обрада
13.15 - 13.45 52. Физика - Магнетно поље сталних магнета и магнетно поље Земље, обрада 26. Енглески језик - Описивање појава, радњи, стања, збивања (Adverbs of manner - comparison), обрада и утврђивање 52. Хемија - Масти и уља, обрада 54. Биологија - Животна средина и одрживи развој, утврђивање 53. Хемија - Масти и уља, утврђивање

 

29.03-04.04.2021.
Сатница понедељак 29.03. уторак 30.03. среда 31.03. четвртак 01.04. петак 02.04.
11.30 - 12.00 99. Српски језик - Употреба глаголских облика у приповедању, обрада 101. Математика - Решавање система линеарних једначина, обрада 101. Српски језик - Борисав Станковић: Увела ружа, обрада 102. Математика - Решавање система линеарних једначина методом замене променљиве, обрада 102. Српски језик - Језичка култура: Љубав као вечита инспирација (текстови са љубавном тематиком, од 5. до 8. разреда), вежбање/утвђивање
12.05 - 12.35 100. Математика - Систем линеарних једначина са две непознате, утврђивање 100. Српски језик - Систематизација о глаголима, утврђивање 50. Географија - Саобраћај, обрада 26. Информатика и рачунарство - Основне анализе табеларно записаних података: Основне уграђене функције, обрада/вежбање 103. Математика - Решавање система линеарних једначина методом замене променљиве, утврђивање
12.40 - 13.10 49. Историја - Априлски рат и последице пораза, обрада 51. Биологија - Одрживи развој и еколошко право, обрада 50. Историја - Отпор, устанак и грађански рат 1941–1942, обрада 51. Физика - Електрична струја, систематизација 51. Географија - Енергетика и саобраћај, утврђивање
13.15 - 13.45 50. Физика - Електрична струја у течностима и гасовима, обрада 25. Енглески језик - Изражавање количина, димензија и цена, обрада/утврђивање 50. Хемија - Алкохоли и карбоксилне киселине - комбиновани задаци, утврђивање 52. Биологија - Биодиверзитет, утврђивање 51. Хемија - Биолошки важна органска једињења, обрада

 

22.03-28.03.2021.
Сатница понедељак 22.03. уторак 23.03. среда 24.03. четвртак 25.03. петак 26.03.
11.30 - 12.00 95. Српски језик - Нелични глаголски облици, понављање/вежбање 97. Математика - Линеарна једначина са две непознате, обрада 97. Српски језик - Виљем Шекспир: Ромео и Јулија, обрада 98. Математика - Линеарна једначина са две непознате, утврђивање 98. Српски језик - Виљем Шекспир: Ромео и Јулија, утврђивање
12.05 - 12.35 96. Математика - Пројектни задатак (обрада података – збирка за зи) 96. Српски језик - Васко Попа: Очију твојих да није, обрада 48. Географија - Шумарство и индустрија, утврђивање 25. Информатика и рачунарство - Табеларно представљање података: Приступ елементима табеле, обрада/вежбање 99. Математика - Систем линеарних једначина са две непознате, обрада
12.40 - 13.10 47. Историја - Други светски рат – људско страдање и ратна стварност, обрада 49. Биологија - Загађивање земљишта и нестајање врста, обрада 48. Историја - Други светски рат, систематизација 49. Физика - Рад и снага електричне струје. Џул– Ленцов закон, обрада 49. Географија - Енергетика, обрада
13.15 - 13.45 48. Физика - Омов закон за цело струјно коло, утврђивање 24. Енглески језик - Исказивање просторних односа и упутства за оријентацију у простору, обрада/утврђивање 48. Хемија - Естри, обрада 50. Биологија - Глобалне промене, утврђивање 49. Хемија - Карбоксилне киселине и естри, утврђивање

 

15.03-21.03.2021.
Сатница понедељак 15.03. уторак 16.03. среда 17.03. четвртак 18.03. петак 19.03.
11.30 - 12.00 91. Српски језик - Глаголи и глаголски облици, понављање 93. Математика - Пројектни задатак (обрада података – збирка за зи) 93. Српски језик - Рајнер Марија Рилке: Љубавна песма, обрада 94. Математика - Пројектни задатак (обрада података – збирка за зи) 94. Српски језик - Лични глаголски облици, понављање/вежбање
12.05 - 12.35 92. Математика - Линеарна функција – контролна вежба, провера знања 92. Српски језик - Глаголски вид и род, понављање/вежбање 46. Географија - Шумарство, обрада 24. Информатика и рачунарство - Табеларно представљање података: Додавање и брисање редова и колона у табели - обрада/вежбање
95. Математика - Пројектни задатак (обрада података – збирка за зи)
12.40 - 13.10 45. Историја - Победа Антифашистичке коалиције, обрада 47. Биологија - Ерозија земљишта. Ширење пустиња, обрада 46. Историја - Победа Антифашистичке коалиције, утврђивање 47. Физика - Омов закон за цело струјно коло, обрада 47. Географија - Индустрија, обрада
13.15 - 13.45 46. Физика - Мерење јачине електричне струје и напона у колу с редно и паралелно повезаним отпорницима и одређивање еквивалентне отпорности, лабораторијска вежба 23. Енглески језик - Утврђивање градива, утврђивање и систематизација; Описивање будућих радњи (The Future Simple - passive), обрада/утврђивање 46. Хемија - Хемијска својства карбоксилних киселина, обрада 48. Биологија - Ерозија земљишта. Ширење пустиња, утврђивање 47. Хемија - Физичка и хемијска својства органских једињења са кисеоником, утврђивање

 

08.03-14.03.2021.
Сатница понедељак 08.03. уторак 09.03. среда 10.03. четвртак 11.03. петак 12.03.
11.30 - 12.00 87. Српски језик - Франческо Петрарка, Канцонијер (LXI), обрада 89. Математика - Једначина праве, обрада 89. Српски језик - Јован Јовановић Змај: Ђулићи (избор), обрада 90. Математика - Једначина праве, утврђивање 90. Српски језик и књижевност - Десанка Максимовић: Пролетња песма или Опомена, обрада
12.05 - 12.35 88. Математика - Имплицитни облик линеарне функције, утврђивање 88. Српски језик - Систематизација градива из синтаксе, утврђивање 44. Географија - Гране пољопривреде, обрада 23. Информатика и рачунарство - Табеларно представљање података, Учитавање табела из других ресурса - обрада/вежбање
91. Математика - Линеарна функција, систематизација
12.40 - 13.10 43. Историја - Други светски рат – Доминација Сила Осовине, обрада 45. Биологија - Киселе кише. Сушење шума, обрада 44. Историја - Други светски рат – Доминација Сила Осовине - утврђивање 45. Физика - Везивање отпорника, утврђивање 45. Географија - Гране пољопривреде, утврђивање
13.15 - 13.45 44. Физика - Везивање отпорника, обрада 22. Енглески језик - Описивање садашњих и прошлих радњи (Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive), утврђивање и систематизација 44. Хемија - Утврђивање градива - алкохоли, утврђивање 46. Биологија - Киселе кише. Сушење шума, утврђивање 45. Хемија - Карбоксилне киселине- номенклатура, добијање, обрада

 

01.03-07.03.2021.
Сатница понедељак 01.03. уторак 02.03. среда 03.03. четвртак 04.03. петак 05.03.
11.30 - 12.00 83. Српски језик - Зависне реченице - систематизација - утврђивање 85. Математика - Читање графика линеарне функције - обрада 85. Српски језик - Лирске љубавне народне песме (избор) - обрада 86. Математика - Читање графика линеарне функције, утврђивање 86. Српски језик - Исказивање реченичних чланова зависном реченицом и предлошко-падежном конструкцијом, обрада
12.05 - 12.35 84. Математика - График линеарне функције - утврђивање 84. Српски језик - Лирска народна љубавна песма: Српска дјевојка - обрада 42. Географија - Пољопривреда - обрада 22. Информатика и рачунарство - Табеларно представљање података: Унос података у табеларном облику, Представљање података коришћењем библиотека pandas - обрада/вежбање 87. Математика - Имплицитни облик линеарне функције, обрада
12.40 - 13.10 41. Историја - Друштвени и културни развој у југословенској краљевини - обрада 43. Биологија- Оштећење озонског омотача - обрада 42. Историја - Југословенска краљевина - систематизација 43. Физика - Одређивање електричне отпорности отпорника помоћу амперметра и волтметра, лабораторијска вежба 43. Географија - Привреда и пољопривреда, утврђивање
13.15 - 13.45 42. Физика - Омов закон, отпорност – рачунски задаци - увежбавање 21. Енглески језик - Описивање садашњих и прошлих радњи (Present Simple Passive, Past Simple Passive and Present Perfect Passive) - утврђивање и обрада 42. Хемија - Алкохоли - утврђивање 44. Биологија - Климатске промене и оштећење озонског омотача, утврђивање 43. Хемија - Хемијска својства алкохола, обрада

 

22.02-28.02.2021.
Сатница понедељак 22.02. уторак 23.02. среда 24.02. четвртак 25.02. петак 26.02.
11.30 - 12.00 79. Српски језик - Теодосије: Житије Светог Саве (одломак) - обрада 81. Математика - Појам линеарне функције - обрада 81. Српски језик - Обнављање градива из граматике - понављање 82. Математика - Појам линеарне функције - утврђивање 82. Српски језик - Зависне реченице - вежбање
12.05 - 12.35 80. Математика - Функција директне пропорционалности - обнављање 80. Српски језик - Свети Сава у народној и ауторској књижевности - вежбање и утврђивање 40. Географија - Насеља Србије. Београд, главни град - утврђивање 21. Информатика и рачунарство - Визуелизација података у Џупајтер окружењу: Типови представљања (хистограм, линијски графикон, кружни графикон) - обрада и вежбање 83. Математика - График линеарне функције - обрада
12.40 - 13.10 39. Историја - Југославија од 1929. до 1941. године - обрада 41. Биологија - Климатске промене. Ефекат стаклене баште - обрада 40. Историја - Југославија од 1929. до 1941. године- утврђивање 41. Физика - Зависност електричне струје од напона на отпорнику - лабораторијска вежба 41. Географија - Основне одлике, подела и развој привреде - обрада
13.15 - 13.45 40. Физика - Омов закон за део струјног кола- утврђивање 20. Енглески језик - Описивање радњи у садашњости и прошлости (Present Simple and Past Simple – passive) - утврђивање
40. Хемија - Угљоводоници-комбиновани задаци - утврђивање 42. Биологија - Климатске промене; Ефекат стаклене баште - утврђивање 41. Хемија - Алкохоли-номенклатура, добијање, примена - обрада

 

15.02-21.02.2021.
Сатница понедељак 15.02. уторак 16.02. среда 17.02. четвртак 18.02. петак 19.02.
11.30 - 12.00     77. Српски језик - Петар Кочић: Кроз мећаву - вежбање и утврђивање 78. Математика - Једнакоивична тела - утврђивање 78. Српски језик - Интерпункција у зависним реченицама - вежбање
12.05 - 12.35     38. Географија - Насеља - обрада 20. Информатика и рачунарство - Графичко представљање података: Визуелизација података у Џупајтер окружењу, Библиотека matplotlib.pyplot - обрада и вежбање 79. Математика - Призма и пирамида - систематизација
12.40 - 13.10     38. Историја - Краљевина СХС од 1918. до 1929. године - утврђивање 39. Физика - Омов закон за део струјног кола - обрада 39. Географија - Београд – главни град Републике Србије - обрада
13.15 - 13.45     38. Хемија - Нафта и земни гас. Полимери - обрада 40. Биологија - Заштита природних и културних добара - систематизација 39. Хемија - Карактеристичне реакције угљоводоника - утврђивање

 

08.02-14.02.2021.
Сатница понедељак 08.02. уторак 09.02. среда 10.02. четвртак 11.02. петак 12.02.
11.30 - 12.00 73. Српски језик - Језичка култура: Текстови из основне школе о Другом светском рату - вежбање и утврђивање 75. Математика - Други писмени задатак – провера знања 75. Српски језик - Допусне и условне реченице - обрада 76. Математика - Исправак другог писменог задатка - утврђивање 76. Српски језик - Петар Кочић: Кроз мећаву - обрада
12.05 - 12.35 74. Математика - Површина и запремина пирамиде - утврђивање 74. Српски језик - Намерне и поредбене реченице - обрада 36. Географија - Структуре становништва - обрада 19. Информатика и рачунарство - Једноставна анализа података: Сортирање елемената и одређивање медијане, Филтрирање података - обрада и вежбање 77. Математика - Једнакоивична тела - обрада
12.40 - 13.10 36. Историја - Краљевина СХС – конституисање државе - обрада 38. Биологија - Категорије заштићених природних и културних добара. Црвена књига флоре и фауне - обрада 37. Историја - Краљевина СХС од 1918. до 1929. године - обрада 38. Физика - Електрична отпорност проводника - утврђивање 37. Географија - Структуре становништва - утврђивање
13.15 - 13.45 37. Физика - Електрична отпорност проводника - обрада 19. Енглески језик - Описивање радњи у садашњости и прошлости (Present Simple and Past Simple – passive) - обрада и утврђивање 36. Хемија - Угљоводоници - комбиновани задаци - утврђивање 39. Биологија - Унапређење животне средине - обрада 37. Хемија - Ароматични угљоводоници - обрада

 

01.02-07.02.2021.
Сатница понедељак 01.02. уторак 02.02. среда 03.02. четвртак 04.02. петак 05.02.
11.30 - 12.00 69. Српски језик - Данило Киш: Ноћ и магла - обрада 71. Математика - Запремина пирамиде - утврђивање 71. Српски језик - Узрочне и последичне реченице - обрада 72. Математика - Запремина правилне пирамиде – обрада 72. Српски језик - Узрочне и последичне реченице - вежбање
12.05 - 12.35 70. Математика - Запремина пирамиде - обрада 70. Српски језик - Данило Киш: Ноћ и магла - вежбање и утврђивање 34. Географија - Миграције становништва - обрада 18. Информатика и рачунарство - Једноставна анализа података (Одређивање минимума и максимума низа, Просечна вредност низа податка) - обрада/вежбање
73. Математика - Запремина правилне пирамиде - утврђивање
12.40 - 13.10 34. Историја - Свет између демократије и тоталиризма - обрада 36. Биологија - Угроженост и заштита биодиверзитета - обрада 35. Историја - Свет између Првог и Другог светског рата - систематизација 36. Физика -Јачина електричне струје. Мерење јачине струје и напона - утврђивање 35. Географија - Основне одлике и миграције становништва - утврђивање
13.15 - 13.45 35. Физика - Јачина електричне струје. Мерење јачине струје и напона - обрада
18. Енглески језик -Исказивање молби, наредби и предлога (Reported requests, commands and suggestions) - обрада и утврђивање
34. Хемија - Хемијска својства засићених и незасићених угљоводоника - 2 део - обрада 37. Биологија - Угроженост и заштита биодиверзитета - утврђивање 35. Хемија - Алкани, алкени и алкини - утврђивање

 

25.01-31.01.2021.
Сатница понедељак 25.01. уторак 26.01. среда 27.01. четвртак 28.01. петак 29.01.
11.30 - 12.00 66. Српски језик - Добрица Ћосић: Деобе (одломак) - обрада 67. Математика - Површина правилне пирамиде - обрада Свети Сава 68. Математика - Површина правилне пирамиде - утврђивање 68. Српски језик - Месне и временске реченице - вежбање
12.05 - 12.35 66. Математика - Мрежа и површина пирамиде - утврђивање 67. Српски језик - Месне и временске реченице - обрада   17. Информатика и рачунарство - Једнодимензиони низови (Унос података у једнодимензиони низ, Приказ података), обрада/вежбање 69. Математика - Површина правилне пирамиде - утврђивање
12.40 - 13.10 33. Историја - Прилике у Европи и свету по завршетку Великог рата - утврђивање 34. Биологија - Урбани екосистеми – специфичност, биоценоза - обрада   34. Физика - Услови настанка електричне струје и извори електричне струје-обрада 33. Географија - Основне одлике становништва - обрада
13.15 - 13.45 33. Физика - Електрично поље, систематизација 17. Енглески језик - Култура: Систем образовања у САД; Утврђивање градива - утврђивање, систематизација   35. Биологија - Копнени екосистеми – поређење екосистема, систематизација 33. Хемија - Хемијска својства засићених и незасићених угљоводоника, 1 део, обрада

 

18.01-24.01.2021.
Сатница понедељак 18.01. уторак 19.01. среда 20.01. четвртак 21.01. петак 22.01.
11.30 - 12.00 62. Српски језик - Језичка култура: Родољубље у поезији српских песника (родољубиве песме од 5. до 8. разреда) - вежбање, утврђивање 63. Математика - Појам пирамиде. Елементи пирамиде - обрада 64. Српски језик - Односне реченице - обрада 64. Математика - Појам пирамиде. Елементи пирамиде - утврђивање 65. Српски језик - Изричне и односне реченице, вежбање
12.05 - 12.35 62. Математика - Систематизација градива првог полугодишта 63. Српски језик - Изричне реченице - обрада 31. Географија - Заштићена природна добра - утврђивање 16. Информатика и рачунарство - Радна свеска (Креирање радне свеске, Затварање и отварање свезака, Унос кода у ћелије и кретање кроз свеску) - обрада/вежбање
65. Математика - Мрежа и површина пирамиде - обрада
12.40 - 13.10 31. Историја - Meђународни односи по завршетку Великог рата - обрада 32. Биологија - Агроекосистеми и агробиоценозе - обрада 32. Историја - Политичке, друштвене и културне прилике у свету по завршетку Великог рата - обрада 32. Физика - Електрично поље ( рачунски задаци) - увежбавање 32. Географија - Природне одлике Србије - систематизација
13.15 - 13.45 31. Физика - Електричне појаве у атмосфери - обрада 16. Енглески језик - Изражавање склоности и интересовања - обрада, утврђивање 31. Хемија - Алкени и алкини-номенклатура, изомерија - обрада 33. Биологија - Агроекосистеми и агробиоценозе - утврђивање 32. Хемија - Незасићени угљоводоници - утврђивање

 

14.12-20.12.2020.
Сатница понедељак 14.12. уторак 15.12. среда 16.12. четвртак 17.12. петак 18.12.
11.30 - 12.00 58. Српски језик - Посебни типови предикатских реченица (безличне, обезличене, пасивне...), понављање и вежбање
59. Математика - Површина и запремина призме – примена, обрада 60. Српски језик - Напоредни односи у комуникативној реченици, обрада 60. Математика - Површина и запремина призме – примена, утврђивање 61. Српски језик - Оскар Давичо: Србија, обрада
12.05 - 12.35 58. Математика - Запремина праве призме, утврђивање 59. Српски језик - Језичка култура: Лик Пилипенде или Благоја казанџије, вежбање и утврђивање 29. Географија - Заштита природе и загађење, утврђивање 15. Информатика и рачунарство - Радна свеска, ћелија, извршавање print наредбе и рад са једноставнијим математичким изразима 61. Математика - Призма, систематизација
12.40 - 13.10 29. Историја - Настанак Југославије, утврђивање 30. Биологија - Травни екосистеми, обрада 30. Историја - Србија и Црна Гора у Великом рату, систематизација 30. Физика - Рад силе електричног поља. Напон, утврђивање 30. Географија - Заштићена природна добра, обрада
13.15 - 13.45 29. Физика - Рад електричног поља. Напон, обрада 15. Енглески језик - Изражавање хипотетичких/немогућих ситуација (Third Conditional), обрада и утврђивање /Описивање људских особина (Adjectives describing one’s personality), обрада и утврђивање / Описивање људских особина (Adjectives describing one’s personality), утврђивање
29. Хемија - Алкани-номенклатура, изомерија 31. Биологија - Травни екосистеми, утврђивање 30. Хемија - Засићени угљоводоници, утврђивање

 

07.12-13.12.2020.
Сатница понедељак 07.12. уторак 08.12. среда 09.12. четвртак 10.12. петак 11.12.
11.30 - 12.00 54. Српски језик - Други школски писмени задатак, вежбање 55. Математика - Површина правилне призме, утврђивање 56. Српски језик - Исправак другог школског писменог задатка, вежбање 56. Математика - Површина правилне призме, утврђивање 57. Српски језик - Комуникативне и предикатске реченице, понављање и вежбање
12.05 - 12.35 54. Математика - Површина правилне призме, обрада  55. Српски језик - Исправак другог школског писменог задатка, вежбање 27. Географија - Земљиште, биљни и животињски свет, утврђивање 14. Информатика и рачунарство - Анализа података у Pajton-у 57. Математика - Запремина праве призме, обрада
12.40 - 13.10 27. Историја - Солунски фронт и ослобођење земљe, утврђивање 28. Биологија - Шумски екосистеми Србије, обрада 28. Историја - Настанак Југославије, обрада 28. Физика - Електрично поље Јачина електричног поља, утврђивање 28. Географија - Заштита природе и загађење: геонаслеђе Србије, ваздух у Србији и његово загађење, воде у Србији - њихово загађење и поплаве, загађење и ерозија земљишта, обрада
13.15 - 13.45 27. Физика - Електрично поље, Јачина електричног поља, обрада 14. Енглески језик - Описивање догађаја у прошлости (Тhe Past Perfect Tense), обрада и утврђивање / Описивање догађаја у прошлости (Past Simple, Past Continuous and Past Perfect), утврђивање 27. Хемија - Класификација угљоводоника и физичка својства угљоводоника, обрада 29. Биологија - Шумски екосистеми Србије, утврђивање 28. Хемија - Елементарни састав, подела и физичка својства угљоводоника, утврђивање

 

30.11-06.12.2020.
Сатница понедељак 30.11. уторак 01.12. среда 02.12. четвртак 03.12. петак 04.12.
11.30 - 12.00 50. Српски језик - Граматика: Акценат, вежбање 51. Математика - Права призма. Елементи призме, утврђивање 52. Српски језик - Симо Матавуљ „Пилипенда“, вежбање, утврђивање 52. Математика - Мрежа и површина призме, обрада 53. Српски језик - Припрема за други школски писмени задатак, вежбање
12.05 - 12.35 50. Математика - Права призма. Елементи призме, обрада 51. Српски језик - Симо Матавуљ „Пилипенда“, обрада 25. Географија  - Земљиште Србије, обрада 13. Информатика - Заштита личних података 53. Математика - Мрежа и површина призме, утврђивање
12.40 - 13.10 25. Историја - Војни слом и повлачење преко Албаније, утврђивање 26. Биологија - Екосистем мора, утврђивање 26. Историја - Солунски фронт и ослобођење земље, обрада 26. Физика - Кулонов закон, утврђивање 26. Географија - Биљни и животињски свет, обрада
13.15 - 13.45 25. Физика - Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон, обрада 14. Енглески језик - Исправка првог писменог задатка,  утврђивање и систематизација 25. Хемија - Електролитичка  дисоцијација,
рН вредност раствора – комбиновани задаци, утврђивање

27. Биологија - Водени екосистеми, систематизација 26. Хемија - Својства атома угљеника и органских једињења, обрада

 

23.11-29.11.2020.
Сатница понедељак 23.11. уторак 24.11. среда 25.11. четвртак 26.11. петак 27.11.
11.30 - 12.00 46. Српски језик - Напоредни односи међу реченичним члановима - понављање / вежбање 47. Математика - Примене линеарних неједначина - утврђивање  48. Српски језик - Лаза Лазаревић: Све ће то народ позлатити - вежбање / утврђивање

48. Математика - Линеарне једначине и неједначине, систематизација

48a. Математика - Линеарне једначине и неједначине, систематизација 2

49. Српски језик - Граматика: Акценат. Генитивни знак, обрада
12.05 - 12.35 46. Математика - Примене линеарних неједначина - обрада 47. Српски језик - Лаза Лазаревић: Све ће то народ позлатити- обрада 23. Географија - Термалне и минералне воде - обрада 12. Информатика - Отворени подаци

49. Математика - Линеарне једначине и неједначине,  провера знања

49a. Математика - Линеарне једначине и неједначине,  провера знања 2

12.40 - 13.10 23. Историја - Србија и Црна Гора у Великом рату - 1914. - утврђивање 24. Биологија - Екосистеми копнених вода - утврђивање  24. Историја - Војни слом и повлачење преко Албаније - обрада 24. Физика - Наелектрисавање тела и елементарна количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања, обрада 24. Географија - Термалне и минералне воде,  утврђивање
13.15 - 13.45 23. Физика - Светлосне појаве - систематизација 13. Енглески језик - Обнављање и систематизација градива пред израду првог писменог задатка - утврђивање и систематиазција  23. Хемија - Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида (база). Мера киселости раствора - рH вредност - обрада 25. Биологија - Екосистем мора, обрада 24. Хемија - Електролитичка дисоцијација соли, обрада

 

16.11-20.11.2020.
Сатница понедељак 16.11. уторак 17.11. среда 18.11. четвртак 19.11. петак 20.11.
11.30 - 12.00 42. Српски језик - Јован Јовановић Змај: Светли гробови - вежбање / утврђивање 43. Математика - Линеарна неједначина. Еквивалентне неједначине - утврђивање 44. Српски језик - Глаголске синтагме - обрада  44. Математика - Решавање линеарних неједначина са једном непознатом - обрада  45. Српски језик - Ђура Јакшић: Отаџбина- обрада
12.05 - 12.35

42. Математика - Линеарна неједначина. Еквивалентне неједначине, 1. час, обрада

42а. Математика - Линеарна неједначина. Еквивалентне неједначине, 2. час, обрада

43. Српски језик - Именичке, придевске и прилошке синтагме - понављање / вежбање 21. Географија - Језера Србије - обрада 11. Информатика и рачунарство - Табеле у облаку 45. Математика - Решавање линеарних неједначина са једном непознатом - утврђивање
12.40 - 13.10 21. Историја - револуције у Русији и Европи и завршетак Првог светског рата - утврђивање 22. Биологија - Разноврсност и структура екосистема (природни и антропогени); Екосистеми копнених вода, угрожавање и загађивање копнених вода - обрада 22. Историја - Србија и Црна Гора у Великом рату - 1914. - обрада 22. Физика - Оптички инструменти - обрада 22. Географија - Језера Србије - утврђивање
13.15 - 13.45 21. Физика - Одређивање жижне даљине сабирног сочива - лабораторијска вежба 12. Енглески језик - Изражавање сврхе, циља или намере (Clauses of purpose) - обрада и утврђивање 21. Хемија - Хемијска својства и примена соли - обрада 23. Биологија - Екосистеми копнених вода - биоценозе текућих и стајаћих вода - обрада 22. Хемија - Соли - стехиометријска израчунавања - утврђивање

 

09.11-15.11.2020.

 

02.11-08.11.2020.
Сатница понедељак 02.11. уторак 03.11. среда 04.11. четвртак 05.11. петак 06.11.
11.30 - 12.00 36. Српски језик - Љубомир Ненадовић, Писма из Италије (одломак), обрада 37. Математика - Решавање линеарних једначина са једном непознатом, утврђивање 38. Српски језик - Реченични чланови. Субјекат и предикат. понављање /вежбање 38. Математика - Решавање линеарних једначина са једном непознатом, утврђивање 39. Српски језик - Реченични чланови. Објекат, прилошке одредбе, апозиција, атрибут, понављање 
12.05 - 12.35 36. Математика - Решавање линеарних једначина са једном непознатом, обрада 37. Српски језик - Језичка култура: Његош у Ненадовићевом путопису (говорна вежба / писмена вежба / анализа домаћег задатка) вежбање /утврђивање 19. Географија - Реке Србије, обрада 10. Информатика и рачунарство - Штампање докумената 39. Математика - Примене линеарних једначина, обрада
12.40 - 13.10 18. Историја - Први светски рат – ток рата, утврђивање 19. Биологија - Екосистем, утврђивање 19. Историја - Завршетак Првог светског рата, обрада 19. Физика - Kонструкција ликова код сочива, обрада 20. Географија - Воде и реке Србије, утврђивање
13.15 - 13.45 18. Физика - Преламање светлости кроз плочу, призму и сочива, обрада 10. Енглески језик - Описивање могућности и вероватноће (First Conditional to talk about situations/actions which are likely to happen or have a real possibility of happening), обрада и утврђивање 19. Хемија - Добијање соли и физичка својства соли, обрада 20. Биологија - Основни биоми на Земљи, биосфера, обрада 20. Хемија - Соли-добијање и физичка својства, утврђивање

 

26.10-01.11.2020.
Сатница понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
11.30 - 12.00 32. Српски језик - Једнозначне и вишезначне речи. Хомонимија и полисемија. вежбање /
утврђивање
33. Математика - Једнакости и неједнакости, утврђивање 34. Српски језик - П.П.Његош, Горски вијенац (одломци) вежбање /
утврђивање
34. Математика - Еквивалентне трансформације једначина, обрада 35. Српски језик - Вежбе на аргументованом тексту (кључне речи, сажимање текста,...) вежбање /утврђивање
12.05 - 12.35 32. Математика - Једнакости и неједнакости, обрада 33. Српски језик - П.П.Његош, Горски вијенац (одломци), обрада 17. Географија - Клима Србије и типови климе, утврђивање 9. Информатика и рачунарство - Визуализација података 35. Математика - Еквивалентне трансформације једначина утврђивање
12.40 - 13.10 16. Историја - Српски народ под османском влашћу на почетку 20. века и балкански ратови, утврђивање 17. Биологија - Екосистем - основни процеси, односи исхране, утврђивање 17. Историја - Први светски рат - ток рата, обрада 17. Физика - Брзина светлости и закон преламања. Тотална рефлексија, утврђивање 18. Географија - Воде Србије, обрада
13.15 - 13.45 16. Физика - Брзина светлости и закон преламања. Тотална рефлексија, обрада 9. Енглески језик - Изношење предлога и савета (should/shouldn’t/ought to/had better), обрада и утврђивање 17. Хемија - Формуле и називи соли, обрада 18. Биологија - Развој и сукцесије екосистема, обрада 18. Хемија - Соли - комбиновани задаци, утврђивање

 

19.10-25.10.2020.
Сатница понедељак 19.10. уторак 20.10. среда 21.10. четвртак 22.10. петак 23.10.
11.30 - 12.00 28. Српски језик - Падежи за означавање места завршетка кретања и места налажења. Падежна синонимија, понављање 29. Математика - Полиедар, утврђивање 30. Српски језик - Епске народне песме новијих времена (избор) (може и теоријски део Бој на Мишару), обрада  30. Математика - Први писмени задатак, провера знања 31. Српски језик - Милош Црњански: Сеобе, одломак
12.05 - 12.35 28. Математика - Полиедар, обрада 29. Српски језик - Прота Матеја Ненадовић, Мемоари (одломак), обрада 15. Географија - Клима Србије: елементи и фактори, обрада  8. Информатика и рачунарство - Изведене табеле, пивот табеле
31. Математика - Исправак првог писменог задатка, утврђивање
12.40 - 13.10 14. Историја - Срби под османском влашћу
крајем 19.и почетком 20.века, обрада
15. Биологија - Популација и биоценоза, утврђивање 15. Историја - Балкански ратови, обрада 15.Физика - Конструкција ликова код сферних огледала, утврђивање 16. Географија - Типови климе, обрада
13.15 - 13.45 14. Физика - Сферна огледала, конструкција
ликова огледала - обрада
8. Енглески језик - Изрицање упозорења и изношење предлога и савета (First and Second Conditional),
обрада и утврђивање
15. Хемија - Легуре ,обрада 16. Биологија - Екосистем- основни процеси,односи исхране, обрада 16. Хемија - Метали-комбиновани задаци, утврђивање

 

12.10-11.18.2020.
Сатница понедељак 12.10. уторак 13.10. среда 14.10. четвртак 15.10. петак 16.10.
11.30 - 12.00 24. Српски језик - Вук Караџић, О народним певачима 25. Математика - Нормала на раван. Растојање тачке од равни, утврђивање 26. Српски језик - Почетак буне против дахија, вежбање и утврђивање 26. Математика - Ортогонална пројекција на раван, обрада 27. Српски језик - Падежи, понављање
12.05 - 12.35 24. Математика - Нормала на раван. Растојање тачке од равни, обрада 25. Српски језик - Почетак буне против дахија , обрада 13. Географија - Шара, Косовска и Метохијска котлина, обрада 7. Информатика и рачунарство - Груписање података и групна статистика, обрада и вежбање 27. Математика - Ортогонална пројекција на раван, утврђивање
12.40 - 13.10 12. Историја - Срби под аустроугарском влашћу крајем 19. и почетком 20. века, обрада 13. Биологија - Популација – основне одлике, обрада 13. Историја - Србија под аустроугарском влашћу крајем 19. и почетком 20. века, утврђивање 13. Физика - Провера закона одбијања светлости коришћењем равног огледала, вежба 14. Географија - Шара, Косовска и Метохијска котлина, утврђивање
13.15 - 13.45 12. Физика - Примена закона одбијања, конструкција лика код равног огледала, утврђивање 7. Енглески језик - Изражавање одлука, планова и намера, обрада и утврђивање 13. Хемија - Физичка својства метала, калцијум, утврђивање 14. Биологија - Биоценоза и њена организација – еколошка ниша просторна, временска организација биоценозе,обрада 14. Хемија - Гвожђе, бакар, алуминијум – својства и примена, обрада

 

05.10-11.10.2020.
Сатница понедељак 5.10. уторак 6.10. среда 7.10. четвртак 8.10. петак 9.10.
11.30 - 12.00 20. Српски језик - Функционални стилови, вежбање/утврђивање 21. Математика - Права и раван. Однос две праве, утврђивање 22. Српски језик - Први школски писмени задатак, утврђивање 22. Математика - Две равни. Одређеност равни, обрада 23. Српски језик - Исправак првог школског писменог задатка, вежбање /
утврђивање
12.05 - 12.35 20. Математика - Права и раван. Однос две праве, обрада 21. Српски језик - Припрема за први школски писмени задатак 11. Географија - Планински рељеф Србије, Динариди - обрада 6. Информатика и рачунарство - Сортирање и филтрирање, елементарне статистике, вежбање 23. Математика - Две равни. Одређеност равни, утврђивање
12.40 - 13.10 10. Историја - Црна Гора од 1878. до 1914. , обрада 11. Биологија - Однос организма и животне средине – адаптација и животне форме, обрада 11. Историја - Црна Гора од 1878. до 1914., утврђивање 11. Физика - Закон одбијања светлости и равна огледала, обрада 12. Географија - Планински рељеф Србије, Динариди, утврђивање
13.15 - 13.45 10. Физика - Праволинијско простирање светлости, обрада 6. Енглески језик - Описивање предвиђања и вероватноће, обрада и утврђивање 11. Хемија - Заступљеност метала у природи и њихова својства, обрада 12. Биологија - Еколошки фактори, адаптације и животне форме, утврђивање 12. Хемија - Калцијум – својства и примена, обрада

 

28.09-04.10.2020.
Сатница понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10.
11.30 - 12.00 16. Српски језик - Понављање: променљиве врсте речи. Променљиве именске речи. 17. Математика - Прва контролна вежба (сличност) увежбавање 18. Српски језик - Час из језичке културе или правопис (у вези са врстама речи) 18. Математика - Тачка и права. Тачка и раван, обрада 19. Српски језик - Функционални стилови, обрада
12.05 - 12.35 16. Математика - Сличност (припрема за контролну вежбу), систематизовање 17. Српски језик - Понављање: Непроменљиве врсте речи. 9. Планински рељеф Србије, опште
особине, Карпато-балканиди, обрада и утврђивање

5. Информатика и рачунарство - Елементарне статистике, формуле, функције 19. Математика - Тачка и права. Тачка и раван, утврђивање
12.40 - 13.10 8. Историја - Србија од 1903. до 1914. године, обрада 9. Биологија - Екологија, животна средина и биотоп, утврђивање 9. Историја - Србија од 1903. до 1914. године, утврђивање 9. Физика - Осцилаторно и таласно кретање, утврђивање 10. Географија - Mакедонска маса и Карпато-балканиди, утврђивање
13.15 - 13.45 8. Физика - Одређивање периода математичког клатна, лабораторијска вежба 5. Енглески језик - Описивање/поређење
живих бића, предмета,
појава, места, из
искуственог света и
фикционалног спектра, утврђивање
9. Хемија - Неметали, утврђивање 10. Биологија - Услови живота у станишту-еколошки фактори, обрада 10. Хемија - Неметали комбиновани задаци, утврђивање

 

21.09-27.09.2020.
Сатница понедељак 21.9. уторак 22.9. среда 23.9. четвртак 24.9. петак 25.9.
11.30 - 12.00 12. Српски језик - Српски језик међу другим словенским језицима
Дијалекти српског језика
13. Математика - Сличност и правоугли троугао, утврђивање 14. Српски језик - Наставак обраде песме и систематизација о лирско-епским народним песмама
14. Математика - Примене сличности, обрада 15. Српски језик - Обнављање знања из правописа
12.05 - 12.35 12. Математика - Сличност и правоугли троугао, обрада 13. Српски језик - Епско-лирска песма Женидба Милића барјактара 7. Географија - Постанак и територијални распоред главних рељефних целина; Панонски басен 4. Информатика и рачунарство - Сортирање и филтрирање података 15. Математика - Примене сличности, утврђивање
12.40 - 13.10 6. Историја - Србија од 1878. до 1903. године, обрада 7. Биологија - Предмет истраживања, историјски развој и значај екологије,  обрада 7. Историја - Србија од 1878. до 1903. године, утврђивање 7. Физика - Таласно кретање, утврђивање
8. Географија - Планински рељеф Србије, Српско-македонска маса, опште одлике, планине, котлине, обрада
13.15 - 13.45 6. Физика - Звук, ултразвук, заштита од буке, обрада 4. Енглески језик - Oписивање радње у садaшњости, прошлости; изражавање мишљења, утврђивање / Изражавање припадања / неприпадања и поседовања / непоседовања, обрада, утврђивање 7. Хемија - Неметали, азот и сумпор, утврђивање 8. Биологија - Животна средина – појам и компоненте, обрада 8. Хемија - Угљеник, обрада

 

14.09-20.09.2020.
Сатница понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
11.30 - 12.00 08. Српски језик - Развој српског књижевног језика: српскословенски, рускословенски, славеносрпски. Вукова реформа 09. Математика - Слични троуглови, утврђивање 10. Српски језик - Обрада одломака из Српског рјечника Вука Стефановића Караџића 10. Математика - Ставови сличности троугла, обрада 11. Српски језик - Књижевни језик Срба од Вука до данас. Језици националних мањина
12.05 - 12.35 08. Математика - Слични троуглови, обрада 09. Српски језик - Језичка култура: О Вуку Караџићу 05. Географија - Панонски басен, положај, рељеф Панонске низије, обрада 03. Информатика и рачунарство - Форматирање табеле 11. Математика - Ставови сличности троугла, утврђивање
12.40 - 13.10 04. Историја - Велике силе и балканске земље, обрада 05. Биологија - Нивои организације живог света, обрада 05. Историја - Свет у другој половини 19. и почетком 20. века, утврђивање 05. Физика - Таласно кретање, обрада
06. Географија - Јужни обод Панонског басена, обрада
13.15 - 13.45 04. Физика - Осцилаторно кретање, математичко клатно, утврђивање 03. Енглески језик - Описивање/поређење живих бића, предмета, појава, местâ, из искуственог света и фикционалног спектра, утврђивање / Oписивање радње у садaшњости, прошлости; изражавање мишљења, обрада, утврђивање 05. Хемија - Азот: својства и примена, обрада 06. Биологија - Увод у екологију , тематско понављање 06. Хемија - Сумпор-својства и примена, обрада

 

07.09-13.09.2020.
Сатница понедељак 7.9. уторак 8.9. среда 9.9. четвртак 10.9. петак 11.9.
11.30 - 12.00 04. Српски језик - Понављање градива из 7. разреда 05. Математика - Пропорционалне величине, обнављање 06. Српски језик - Језик свакодневне комуникације 06. Математика - Талесова теорема, обрада 07. Српски језик - Понављање градива из 7. разреда: Историја језика
12.05 - 12.35 04. Математика - Иницијални тест, провера знања 05. Српски језик - Иницијални тест 03. Географија - Развој Српске државе, географски положај, границе и величина Републике Србије (утврђивање) 02. Информатика и рачунарство - Креирање радне табеле и унос података 07. Математика - Талесова теорема, утврђивање
12.40 - 13.10 02. Историја - Промене у привреди, друштву и култури у другој половини 19. и почетком 20. века (обрада) 03. Биологија - Разноврсност живог света, биодиверзитет – обрада 03. Историја - Међународни односи у другој половини 19. и почетком 20. века (обрада) 03. Физика - Примена закона одржања енергије на осцилаторном кретању, обрада
04. Географија - Постанак и територијани распоред главних рељефних целина
13.15 - 13.45 02. Физика - Осцилаторно кретање и појмови који га описују, обрада
02. Енглески језик - Давање основних информација о себи и другима, уобичајеним и сталним радњама 03. Хемија - Кисеоник - својства и примена, обрада 04. Биологија - Разноврсност живог света, биодиверзитет – утврђивање 04. Хемија - Неметали, водоник и кисеоник, утврђивање

 

01.09-06.09.2020.
Сатница УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
11.30 - 12.00 01. Математика -  Упознавање ученика са програмом наставе и учења, обнављање градива 02. Српски језик - Обрада народне бајке Немушти језик 02. Математика - Обнављање градива  03. Српски језик - Наставак обраде и понављање о народним прозним врстама
12.05 - 12.35 01. Српски језик - Уводни час 01. Географија -  увод, развој Српске државе, обрада 1.Информатика и рачунарство - Радно окружење програма за табеларне прорачуне 03. Математика -  Обнављање градива 
12.40 - 13.10 01. Биологија  - Биолошка и културна еволуција човека – обрада 01. Историја - Уводни час, Историјски извори за проучавање епохе (обрада) 01. Физика - Иницијални тест или утврђивање садржаја из 7 разреда, утврђивање
02. Географија - географски положај, граница и величина Републике Србије (обрада)
13.15 - 13.45 01. Енглески језик - Поздрављање и представљање себе и других и тражење/ давање основних информација о себи и другима, уводни час / обнављање градива из претходног разреда / Представљање себе и других и тражење/ давање основних информација о себи и другима, уобичајеним и сталним радњама; реаговање на усмени или писани импулс саговорника и иницирање и проширивање комуникације, обрада, утврђивање 01. Хемија -  Неметали. Физичка својства неметала, обрада 02. Биологија  -  Услови живота на Земљи – обрада 02. Хемија - Водоник - својства и примена, обрада

 

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја