Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | Republika Srbija

Ћир

Rasporedi nastave za osnovnu školu / VII razred

Obrazovni sadržaji emituju se na TV kanalu RTS 3, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije "RTS Moja škola" za mobilne telefone i tablete, zatim na sajtu RTS-a i na veb stranici mojaskola.rtsplaneta.rs.


22.02-28.02.2021.

 

15.02-21.02.2021.

 

08.02-14.02.2021.
Satnica ponedeljak 08.02. utorak 09.02. sreda 10.02. četvrtak 11.02. petak 12.02.
09.45 - 10.15 73. Srpski jezik - Domaća lektira – izbor iz narodnih priča i predanja o Svetom Savi (Sveti Sava i đavo, legende o Svetom Savi) Legendarna priča. Predanja o postanku bića, mesta i stvari - obrada 75. Matematika - Drugi pismeni zadatak – provera znanja 75. Srpski jezik - Gramatika: Rečenični članovi i sintagme - utvrđivanje 76. Matematika - Ispravak drugog pismenog zadatka - utvrđivanje 76. Srpski jezik - Domaća lektira – izbor iz autorske poezije o Sv. Savi (na primer Matija Bećković: Priča o Svetom Savi) - obrada
10.20 - 10.50 74. Matematika - Zbir uglova mnogougla - utvrđivanje 74. Srpski jezik - Gramatika: Rečenični članovi i sintagme - vežbanje 18. Geografija - Centralna Azija - obrada / Istočna Azija - utvrđivanje
19. Engleski jezik - Festivals, Christmas around the world (utvrđivanje) 77. Matematika - Pravilan mnogougao - obrada
10.55 - 11.25 19. Istorija - Promene u društvu i kulturi u drugoj polovini 19. veka / Promene u društvu i kulturi u drugoj polovini 19. veka - obrada i utvrđivanje 20. Biologija - Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života – 1. deo
18. Hemija - Maseni procentni sastav smeša - 2 deo, obrada 19. Fizika - Kretanje pod uticajem Zemljine teže. Trenje - sistematizacija / Delovanje dve sile na telo, pojam rezultujuće sile kroz različite primere slaganja sila - obrada 19. Informatika i računarstvo - Kornjača grafika i ponavljanje: Uslovna ponavljanja, Petlja while - obnavljanje 

 

01.02-07.02.2021.
Satnica ponedeljak 01.02. utorak 02.02. sreda 03.02. četvrtak 04.02. petak 05.02.
09.45 - 10.15 69. Srpski jezik - Književnost: Petar Kočić: Kroz mećavu - vežbanje i utvrđivanje 71. Matematika - Broj dijagonala mnogougla - obrada 71. Srpski jezik - Kongruencija – osnovni pojmovi - vežbanje
72. Matematika - Broj dijagonala mnogougla - utvrđivanje 72. Srpski jezik - Domaća lektira – Sveti Sava u književnosti: odlomak iz Žitija Svetog Simeona (o oproštaju oca od sina) - obrada
10.20 - 10.50 70. Matematika - Pojam i vrste mnogouglova - utvrđivanje 70. Srpski jezik - Kongruencija – osnovni pojmovi - obrada 17. Geografija - Jugozapadna Azija i Južna Azija, Jugoistočna Azija - utvrđivanje, obrada 18. Engleski jezik - Kultura: Festivals - Christmas around the world; Upućivanje i reagovanje na čestitke - utvrđivanje
73. Matematika - Zbir uglova mnogougla - obrada
10.55 - 11.25 18. Istorija - Prilike u Evropi i svetu u drugoj polovini 19. veka / Građanski rat u SAD/ Prilike u Evropi i svetu u drugoj polovini 19. veka - obrada i utvrđivanje 19. Biologija - Rast i pokreti biljaka - obrada 17. Hemija - Homogene smeše u prirodi - vazduh / Maseni procentni sastav smeša - 1 deo - obrada 18. Fizika - Određivanje koeficijenta trenja klizanja- laboratorijska vežba / Kretanje tela pod dejstvom sile teže i sile trenja - utvrđivanje

18. Informatika i računarstvo - Kornjača grafika i ponavljanje (Kornjača grafika, Ponavljanje u programima, Petlja for) - obnavljanje

 

25.01-31.01.2021.

 

18.01-24.01.2021.
Satnica ponedeljak 18.01. utorak 19.01. sreda 20.01. četvrtak 21.01. petak 22.01.
09.45 - 10.15 62. Srpski jezik - Jezička kultura: Ispravka drugog školskog pismenog zadatka (kolektivna) - utvrđivanje, vežbanje 63. Matematika - Sabiranje polinoma - obrada 64. Srpski jezik - Naporedni odnosi među rečeničnim članovima – sastavni, rastavni i suprotni - obrada
64. Matematika - Sabiranje polinoma - utvrđivanje 65. Srpski jezik - Naporedni odnosi među rečeničnim članovima – sastavni, rastavni i suprotni - vežbanje
10.20 - 10.50 62. Matematika - Polinomi - obrada 63. Srpski jezik - Jezička kultura: Ispravka drugog školskog pismenog zadatka (individualna) - utvrđivanje, vežbanje
16. Geografija - Jugozapadna Azija, Južna Azija - obrada 16. Engleski jezik - Izražavanje mera i cena; Izražavanje mišljenja – slaganja i neslaganja - obrada, utvrđivanje
65. Matematika - Oduzimanje polinoma - obrada
10.55 - 11.25 16. Istorija - Srpski narod u Revoluciji 1848/49;Revolucije 1848/49. godine - obrada, utvrđivanje
17. Biologija - Životni procesi kod biljaka; Razmnožavanje i ciklusi razvića biljaka bez semena - utvrđivanje, obrada 16. Hemija - Rastvorljivost; Homogene smeše u prirodi - voda - utvrđivanje, obrada 16. Fizika - Hitac naviše i hitac naniže; Kretanje tela u gravitacionom polju.Sile koje se suprotstavljaju kretanju tela. Sila otpora sredine - utvrđivanje, obrada 16. Informatika i računarstvo - Programski jezik Pajton (Promenljive, Dodela vrednosti promenljivoj, Prikazivanje vrednosti promenljive) - obnavljanje

 

14.12-20.12.2020.

 

07.12-13.12.2020.
Satnica ponedeljak 07.12. utorak 08.12. sreda 09.12. četvrtak 10.12. petak 11.12.
09.45 - 10.15 54. Srpski jezik - Gramatika: Imenička i pridevska sintagma, obrada 55. Matematika - Stepen i operacije sa stepenima, utvrđivanje 56. Srpski jezik - Jezička kultura: Funkcionalni stilovi: književnoumetnički i publicistički, obrada
56. Matematika - Stepen i operacije sa stepenima, sistematizacija 57. Srpski jezik - Gramatika: Glagolska i priloška sintagma, obrada
10.20 - 10.50 54. Matematika - Stepen dekadne jedinice čiji je izložilac ceo broj - načini zapisa broja,  utvrđivanje 55. Srpski jezik - Кnjiževnost: Momo Кapor: Mali Princ i Dušan Pop Đurđev: Let lionskog Ikara, vežbanje
14. Geografija - Stanovništvo Azije, obrada / Naselja i privredne odlike Azije, obrada / Politička podela Azije, obrada 14. Engleski jezik - Ispravka prvog pismenog zadatka, utvrđivanje i sistematizacija / Izražavanje količina (Quantifiers+countable and uncountable nouns), obrada i utvrđivanje / Izražavanje količina (Quantifiers+countable and uncountable nouns), utvrđivanje 57. Matematika - Stepen i operacije sa stepenima, kontrolna vežba, provera znanja
10.55 - 11.25 14. Istorija - Srbi pod habzburškom i osmanskom vlašću u prvoj polovini 19. veka, obrada / Crna Gora i Srbi pod habzburškom i osmanskom vlašću u prvoj polovini 19. veka, utvrđivanje 15. Biologija - Gljive i lišajevi, obrada i utvrđivanje 14. Hemija -Valenca, utvrđivanje / Smeše: homogene i heterogene, obrada 14. Fizika - Galilejev ogled Slobodno padanje tela, bestežinsko stanje.  Padanje tela u raznim sredinama. Bestežinsko stanje tela, obrada 14. Informatika i računarstvo - Кreiranje superveza, utvrđivanje

 

30.11-06.12.2020.

 

23.11-29.11.2020.

 

16.11-22.11.2020.

 

09.11-15.11.2020.

 

02.11-08.11.2020.

 

26.10-01.11.2020.

 

19.10-25.10.2020.
Satnica ponedeljak 19.10. utorak 20.10. sreda 21.10. četvrtak 22.10. petak 23.10.
09.45 - 10.15 28. Srpski jezik - Jezička kultura: Priprema za prvi školski pismeni zadatak 29. Matematika - Primena Pitagorine teoreme na pravougaonik, utvrđivanje 30. Srpski jezik - Jezička kultura: Ispravka prvog školskog pismenog zadatka (individualna)  30. Matematika - Primena Pitagorine teoreme na kvadrat, obrada 31. Srpski jezik - Gramatika: Glagolski pridev trpni, obrada
10.20 - 10.50 28. Matematika - Pitagorina teorema – primena na pravougaonik 29. Srpski jezik - Jezička kultura: Ispravka prvog školskog pismenog zadatka (kolektivna) 8. Geografija - Severna Evropa. Кraljevina Norveška, obrada i utvrđivanje 8. Engleski jezik - Opisivanje radnji koje su trajale u prošlosti
(Continuing action or state that was happening at some
point in the past; something that was happening continuously in the past when another action interrupted it; two parallel actions in the past), obrada i utvrđivanje / Opisivanje radnji u prošlosti (Past Simple vs Past Continuous) utvrđivanje
31. Matematika - Primena Pitagorine teoreme na kvadrat, utvrđivanje
10.55 - 11.25 7. Istorija - Doba Svete alijanse, obrada i utvrđivanje 8. Biologija - Izrada dihotomog ključa,
obrada i utvrđivanje
8. Hemija - Atom - građa, atomski i maseni broj, izotopi, utvrđivanje/ Raspored elektrona po energetskim nivoima u atomima elemenata, obrada  8.Fizika - Zavisnost brzine od vremena pri ravnomerno
promenljivom pravolinijskom kretanju, obrada i utvrđivanje
8. Informatika i računarstvo -Animirane slike

 

12.10-11.18.2020.

 

05.10-11.10.2020.

 

28.09-04.10.2020.

 

21.09-27.09.2020.

 

14.09-20.09.2020.
Satnica ponedeljak 14.9. utorak 15.9. sreda 16.9. četvrtak 17.9. petak 18.9.
09.45 - 10.15 08. Srpski jezik - Gramatika: Nepromenljive vrste reči (prilozi, predlozi) 09. Matematika - Skup iracionalnih brojeva, obrada 10. Srpski jezik - Gramatika: Nepromenljive vrste reči, vežbanje 10. Matematika - Skup realnih brojeva, obrada 11. Srpski jezik - Кnjiževnost: Efraim Кišon - Кod kuće je najgore (jedna priča po izboru)
10.20 - 10.50 08. Matematika - Кvadratni koren, utvrđivanje 09. Srpski jezik - Gramatika: Nepromenljive vrste reči (veznici, uzvici, rečce) 03. Geografija - Sistematizacija / Države južne Evrope: Republika Grčka, Republika Italija, Кraljevina Španija; osnovne geografske karakteristike 03. Engleski jezik - Opisivanje radnje u sadašnjosti; opisivanje planova i namera, postavljanje pitanja i odgovaranje na njih, utvrđivanje / Opisivanje radnje u sadašnjosti; opisivanje planova i namera, postavljanje pitanja i odgovaranje na njih, izražavanje mišljenja, obrada, utvrđivanje 11. Matematika - Skup realnih brojeva, brojevna prava, utvrđivanje
10.55 - 11.25 02. Istorija - Odlike perioda od Industrijske revolucije do završetka Prvog svetskog rata, utvrđivanje / Industrijska revolucija, obrada
03. Biologija - Deoba ćelije, obrada / Deoba ćelije, utvrđivanje 03. Hemija - Merenje, obrada / Rad u hemijskoj laboratoriji. Merenje, utvrđivanje 03. Fizika - Uspostavljanje veze između sile, mase tela i ubrzanja, Drugi NJutnov zakon, obrada / Drugi NJutnov zakon, vežbanje
03. Informatika i računarstvo - Rad sa slikama

 

07.09-13.09.2020.

 

01.09-06.09.2020.

 

 

2020. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja