Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | Republika Srbija

Ћир

Rasporedi nastave za osnovnu školu / VII razred

Obrazovni sadržaji emituju se na TV kanalu RTS 3, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije "RTS Moja škola" za mobilne telefone i tablete, zatim na sajtu RTS-a i na veb stranici mojaskola.rtsplaneta.rs.


07.12-13.12.2020.
Satnica ponedeljak 07.12. utorak 08.12. sreda 09.12. četvrtak 10.12. petak 11.12.
09.45 - 10.15 54. Srpski jezik - Gramatika: Imenička i pridevska sintagma, obrada 55. Matematika - Stepen i operacije sa stepenima, utvrđivanje 56. Srpski jezik - Jezička kultura: Funkcionalni stilovi: književnoumetnički i publicistički, obrada
56. Matematika - Stepen i operacije sa stepenima, sistematizacija 57. Srpski jezik - Gramatika: Glagolska i priloška sintagm, obrada
10.20 - 10.50 54. Matematika - Stepen dekadne jedinice čiji je izložilac ceo broj - načini zapisa broja,  utvrđivanje 55. Srpski jezik - Književnost: Momo Kapor: Mali Princ i Dušan Pop Đurđev: Let lionskog Ikara, vežbanje
14. Geografija - Stanovništvo Azije, obrada / Naselja i privredne odlike Azije, obrada / Politička podela Azije, obrada 14. Engleski jezik - Ispravka prvog pismenog zadatka, utvrđivanje i sistematizacija / Izražavanje količina (Quantifiers+countable and uncountable nouns), obrada i utvrđivanje / Izražavanje količina (Quantifiers+countable and uncountable nouns), utvrđivanje 57.  Matematika - Stepen i operacije sa stepenima, kontrolna vežba, provera znanja
10.55 - 11.25 14. Istorija - Srbi pod habzburškom i osmanskom vlašću u prvoj polovini 19. veka, obrada / Crna Gora i Srbi pod habzburškom i osmanskom vlašću u prvoj polovini 19. veka, utvrđivanje 15. Biologija - Gljive i lišajevi, obrada i utvrđivanje 14. Hemija -Valenca, utvrđivanje / Smeše: homogene i heterogene, obrada 14. Fizika - Galilejev ogled Slobodno padanje tela, bestežinsko stanje.  Padanje tela u raznim sredinama. Bestežinsko stanje tela, obrada 14. Informatika i računarstvo - Kreiranje superveza, utvrđivanje

 

30.11-06.12.2020.

 

23.11-29.11.2020.

 

16.11-22.11.2020.

09.11-15.11.2020.

 

02.11-08.11.2020.

 

26.10-01.11.2020.

 

19.10-25.10.2020.
Satnica ponedeljak 19.10. utorak 20.10. sreda 21.10. četvrtak 22.10. petak 23.10.
09.45 - 10.15 28. Srpski jezik - Jezička kultura: Priprema za prvi školski pismeni zadatak 29. Matematika - Primena Pitagorine teoreme na pravougaonik, utvrđivanje 30. Srpski jezik - Jezička kultura: Ispravka prvog školskog pismenog zadatka (individualna)  30. Matematika - Primena Pitagorine teoreme na kvadrat, obrada 31. Srpski jezik - Gramatika: Glagolski pridev trpni, obrada
10.20 - 10.50 28. Matematika - Pitagorina teorema – primena na pravougaonik 29. Srpski jezik - Jezička kultura: Ispravka prvog školskog pismenog zadatka (kolektivna) 8. Geografija - Severna Evropa. Кraljevina Norveška, obrada i utvrđivanje 8. Engleski jezik - Opisivanje radnji koje su trajale u prošlosti
(Continuing action or state that was happening at some
point in the past; something that was happening continuously in the past when another action interrupted it; two parallel actions in the past), obrada i utvrđivanje / Opisivanje radnji u prošlosti (Past Simple vs Past Continuous) utvrđivanje
31. Matematika - Primena Pitagorine teoreme na kvadrat, utvrđivanje
10.55 - 11.25 7. Istorija - Doba Svete alijanse, obrada i utvrđivanje 8. Biologija - Izrada dihotomog ključa,
obrada i utvrđivanje
8. Hemija - Atom - građa, atomski i maseni broj, izotopi, utvrđivanje/ Raspored elektrona po energetskim nivoima u atomima elemenata, obrada  8.Fizika - Zavisnost brzine od vremena pri ravnomerno
promenljivom pravolinijskom kretanju, obrada i utvrđivanje
8. Informatika i računarstvo -Animirane slike

 

12.10-11.18.2020.

 

05.10-11.10.2020.

 

28.09-04.10.2020.

 

21.09-27.09.2020.

 

14.09-20.09.2020.
Satnica ponedeljak 14.9. utorak 15.9. sreda 16.9. četvrtak 17.9. petak 18.9.
09.45 - 10.15 08. Srpski jezik - Gramatika: Nepromenljive vrste reči (prilozi, predlozi) 09. Matematika - Skup iracionalnih brojeva, obrada 10. Srpski jezik - Gramatika: Nepromenljive vrste reči, vežbanje 10. Matematika - Skup realnih brojeva, obrada 11. Srpski jezik - Кnjiževnost: Efraim Кišon - Кod kuće je najgore (jedna priča po izboru)
10.20 - 10.50 08. Matematika - Кvadratni koren, utvrđivanje 09. Srpski jezik - Gramatika: Nepromenljive vrste reči (veznici, uzvici, rečce) 03. Geografija - Sistematizacija / Države južne Evrope: Republika Grčka, Republika Italija, Кraljevina Španija; osnovne geografske karakteristike 03. Engleski jezik - Opisivanje radnje u sadašnjosti; opisivanje planova i namera, postavljanje pitanja i odgovaranje na njih, utvrđivanje / Opisivanje radnje u sadašnjosti; opisivanje planova i namera, postavljanje pitanja i odgovaranje na njih, izražavanje mišljenja, obrada, utvrđivanje 11. Matematika - Skup realnih brojeva, brojevna prava, utvrđivanje
10.55 - 11.25 02. Istorija - Odlike perioda od Industrijske revolucije do završetka Prvog svetskog rata, utvrđivanje / Industrijska revolucija, obrada
03. Biologija - Deoba ćelije, obrada / Deoba ćelije, utvrđivanje 03. Hemija - Merenje, obrada / Rad u hemijskoj laboratoriji. Merenje, utvrđivanje 03. Fizika - Uspostavljanje veze između sile, mase tela i ubrzanja, Drugi NJutnov zakon, obrada / Drugi NJutnov zakon, vežbanje
03. Informatika i računarstvo - Rad sa slikama

 

07.09-13.09.2020.

 

01.09-06.09.2020.

 

 

2020. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja