Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / VII разред

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС 3, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.


22.02-28.02.2021.
Сатница понедељак 22.02. уторак 23.02. среда 24.02. четвртак 25.02. петак 26.02.
09.45 - 10.15 79. Српски језик - Михајло Пупин: Са пашњака до научењака, одломак 81. Математика - Обим и површина правилног многоугла - обрада 81. Српски језик - Језичка култура: Понављање градива - понављање 82. Математика - Обим и површина правилног многоугла - утврђивање 82. Српски језик - Језичка култура: Понављање о епским тематским круговима, посебно о косовском тематском кругу - понављање
10.20 - 10.50 80. Математика - Конструкције неких правилних многоуглова - утврђивање 80. Српски језик - Граматика: Систематизација градива - понављање/ утврђивање 20. Географија - Африка - величина, назив, географски положај, границе и разуђеност обала - обрада
21. Енглески језик - Исказивање предвиђања, одлука, планова и намера (Will and be going to, Present Continuous for future arrangements) - обрада и утврђивање 83. Математика - Обим и површина правилног многоугла - утврђивање
10.55 - 11.25 20. Историја - Европа и свету у другој половини 19. века - систематизација 21. Биологија - Заштита тела - обрада/утврђивање 20. Хемија - Раздвајање састојака смеша (декантовање, цеђење, одвајање магнетом) - обрада 21. Физика - Врсте равнотеже помоћу лењира или штапа. Полуга. Момент силе - обрада 21. Информатика и рачунарство - Библиотека Pajgejm: Инсталација и покретање библиотеке Pajgejm - обрада

 

15.02-21.02.2021.

 

08.02-14.02.2021.
Сатница понедељак 08.02. уторак 09.02. среда 10.02. четвртак 11.02. петак 12.02.
09.45 - 10.15 73. Српски језик - Домаћа лектира – избор из народних прича и предања о Светом Сави (Свети Сава и ђаво, легенде о Светом Сави) Легендарна прича. Предања о постанку бића, места и ствари - обрада 75. Математика - Други писмени задатак – провера знања 75. Српски језик - Граматика: Реченични чланови и синтагме - утврђивање 76. Математика - Исправак другог писменог задатка - утврђивање 76. Српски језик - Домаћа лектира – избор из ауторске поезије о Св. Сави (на пример Матија Бећковић: Прича о Светом Сави) - обрада
10.20 - 10.50 74. Математика - Збир углова многоугла - утврђивање 74. Српски језик - Граматика: Реченични чланови и синтагме - вежбање 18. Географија - Централна Азија - обрада / Источна Азија - утврђивање
19. Енглески језик - Festivals, Christmas arount the world (утврђивање) 77. Математика - Правилан многоугао - обрада
10.55 - 11.25 19. Историја - Промене у друштву и култури у другој половини 19. века / Промене у друштву и култури у другој половини 19. века - обрада и утврђивање 20. Биологија - Јединство грађе и функције као основа живота – 1. део
18. Хемија - Масени процентни састав смеша - 2 део, обрада 19. Физика - Кретање под утицајем Земљине теже. Трење - систематизација / Деловање две силе на тело, појам резултујуће силе кроз различите примере слагања сила - обрада 19. Информатика и рачунарство - Корњача графика и понављање: Условна понављања, Петља while - обнављање 

 

01.02-07.02.2021.
Сатница понедељак 01.02. уторак 02.02. среда 03.02. четвртак 04.02. петак 05.02.
09.45 - 10.15 69. Српски језик - Књижевност: Петар Кочић: Кроз мећаву - вежбање и утврђивање 71. Математика - Број дијагонала многоугла - обрада 71. Српски језик - Конгруенција – основни појмови - вежбање
72. Математика - Број дијагонала многоугла - утврђивање 72. Српски језик - Домаћа лектира – Свети Сава у књижевности: одломак из Житија Светог Симеона (o опроштају оца од сина) - обрада
10.20 - 10.50 70. Математика - Појам и врсте многоуглова - утврђивање 70. Српски језик - Конгруенција – основни појмови - обрада 17. Географија - Југозападна Азија и Јужна Азија, Југоисточна Азија - утврђивање, обрада 18. Енглески језик - Култура: Festivals - Christmas around the world; Упућивање и реаговање на честитке - утврђивање
73. Математика - Збир углова многоугла - обрада
10.55 - 11.25 18. Историја - Прилике у Европи и свету у другој половини 19. века / Грађански рат у САД/ Прилике у Европи и свету у другој половини 19. века - обрада и утврђивање 19. Биологија - Раст и покрети биљака - обрада 17. Хемија - Хомогене смеше у природи - ваздух / Масени процентни састав смеша - 1 део - обрада 18. Физика - Одређивање коефицијента трења клизања- лабораторијска вежба / Кретање тела под дејством силе теже и силе трења - утврђивање
18. Информатика и рачунарство - Корњача графика и понављање (Корњача графика, Понављање у програмима, Петља for) - обнављање

 

25.01-31.01.2021.
Сатница понедељак 25.01. уторак 26.01. среда 27.01. четвртак 28.01. петак 29.01.
09.45 - 10.15 66. Српски језик - Народна бајка (једна по избору): Међедовић / Чудотворни прстен / Златоруни ован - обрада 67. Математика - Сабирање и одузимање полинома - утврђивање Свети Сава 68. Математика - Сабирање и одузимање полинома, утврђивање 68. Српски језик - Књижевност: Петар Кочић: Кроз мећаву - обрада
10.20 - 10.50 66. Математика - Одузимање полинома - утврђивање 67. Српски језик - Пословице, изреке; питалице; загонетке - понављање
  17. Енглески језик - Изражавање мишљења – слагања и неслагања (Questiontags ) - утврђивање 69. Математика - Појам и врсте многоуглова - обрада
10.55 - 11.25 17. Историја - Уједињење Италије и уједињење Немачке - обрада, утврђивање
18. Биологија - Размножавање и циклуси развића биљака са семеном; Размножавање и циклуси развића биљака - утврђивање   17. Физика - Силе трења (трење мировања, клизања и котрљања). Утицај ових сила на кретање тела - обрада / Силе трења и силе отпора средине (трење мировања, клизања и котрљања). Утицај ових сила на кретање тела - утврђивање 17. Информатика и рачунарство - Гранање (Гранање у програмима, Наредбе if..else, Наредбе if..elif..else), обнављање

 

18.01-24.01.2021.
Сатница понедељак 18.01. уторак 19.01. среда 20.01. четвртак 21.01. петак 22.01.
09.45 - 10.15 62. Српски језик - Језичка култура: Исправка другог школског писменог задатка (колективна) - утврђивање, вежбање 63. Математика - Сабирање полинома - обрада 64. Српски језик - Напоредни односи међу реченичним члановима – саставни, раставни и супротни - обрада
64. Математика - Сабирање полинома - утврђивање 65. Српски језик - Напоредни односи међу реченичним члановима – саставни, раставни и супротни - вежбање
10.20 - 10.50 62. Математика - Полиноми - обрада 63. Српски језик - Језичка култура: Исправка другог школског писменог задатка (индивидуална) - утврђивање, вежбање
16. Географија - Југозападна Азија, Јужна Азија - обрада 16. Енглески језик - Изражавање мера и цена; Изражавање мишљења – слагања и неслагања - обрада, утврђивање
65. Математика - Одузимање полинома - обрада
10.55 - 11.25 16. Историја - Српски народ у Револуцији 1848/49;Револуције 1848/49. године - обрада, утврђивање
17. Биологија - Животни процеси код биљака; Размножавање и циклуси развића биљака без семена - утврђивање, обрада 16. Хемија - Растворљивост; Хомогене смеше у природи - вода - утврђивање, обрада 16. Физика - Хитац навише и хитац наниже; Кретање тела у гравитационом пољу.Силе које се супротстављају кретању тела. Сила отпора средине - утврђивање, обрада 16. Информатика и рачунарство - Програмски језик Пајтон (Променљиве, Додела вредности променљивој, Приказивање вредности променљиве) - обнављање

 

14.12-20.12.2020.
Сатница понедељак 14.12. уторак 15.12. среда 16.12. четвртак 17.12. петак 18.12.
09.45 - 10.15 58. Српски језик - Граматика: Атрибут у оквиру синтагме, обрада 59. Математика - Алгебарски изрази, утврђивање 60. Српски језик - Језичка култура: Писмена вежба (припрема за први школски писмени задатак), вежбање
60. Математика - Мономи, обрада 61. Српски језик - Језичка култура: Други школски писмени задатак; Препорука: Репортажа, утврђивање 
10.20 - 10.50 58. Математика - Алгебарски изрази, обрада 59. Српски језик - Стеван Раичковић: После кише, обрада 15. Географија - Друштвене одлике, регионална и политичка подела Азије, утврђивање 15. Енглески језик - Изражавање мишљења (забринутости), утврђивање
61. Математика - Мономи, утврђивање
10.55 - 11.25 15. Историја - Еропа, свет и српски народ у првој половини 19. века, систематизација / Револуције 1848/49. године, обрада
16. Биологија - Животни процеси код биљака, обрада 15. Хемија - Раствори,  Растварање и растворљивост - обрада 15. Физика - Хитац навише, обрада / Хитац наниже, обрада 15. Информатика и рачунарство - Представљање могућих пројеката

 

07.12-13.12.2020.
Сатница понедељак 07.12. уторак 08.12. среда 09.12. четвртак 10.12. петак 11.12.
09.45 - 10.15 54. Српски језик - Граматика: Именичка и придевска синтагмa, обрада 55. Математика - Степен и операције са степенима, утврђивање 56. Српски језик - Језичка култура: Функционални стилови: књижевноуметнички и публицистички, обрада
56. Математика - Степен и операције са степенима, систематизација 57. Српски језик - Граматика: Глаголска и прилошка синтагма, обрада
10.20 - 10.50 54. Математика - Степен декадне јединице чији је изложилац цео број - начини записа броја,  утврђивање 55. Српски језик - Књижевност: Момо Капор: Мали Принц и Душан Поп Ђурђев: Лет лионског Икара, вежбање
14. Географија - Становништво Азије, обрада / Насеља и привредне одлике Азије, обрада / Политичка подела Азије, обрада 14. Енглески језик - Исправка првог писменог задатка, утврђивање и систематизација / Изражавање количина (Quantifiers+countable and uncountable nouns), обрада и утврђивање / Изражавање количина (Quantifiers+countable and uncountable nouns), утврђивање 57. Математика - Степен и операције са степенима, контролна вежба, провера знања
10.55 - 11.25 14. Историја - Срби под хабзбуршком и османском влашћу у првој половини 19. века, обрада / Црна Гора и Срби под хабзбуршком и османском влашћу у првој половини 19. века, утврђивање 15. Биологија - Гљиве и лишајеви, обрада и утврђивање 14. Хемија -Валенца, утврђивање / Смеше: хомогене и хетерогене, обрада 14. Физика - Галилејев оглед Слободно падање тела, бестежинско стање.  Падање тела у разним срединама. Бестежинско стање тела, обрада 14. Информатика и рачунарство - Креирање супервеза, утврђивање

 

30.11-06.12.2020.
Сатница понедељак 30.11. уторак 01.12. среда 02.12. четвртак 03.12. петак 04.12.
09.45 - 10.15 50. Српски језик - Субјекат и предикат, утврђивање 51. Математика - Степен производа и количника, обрада 52. Српски језик -  Антоан де Сент Егзипери
„Мали Принц“, обрада

52. Математика - Степен производа и количника,  утврђивање 53. Српски језик - Граматика: Појам синтагме
(главни члан и зависни чланови), обрада

10.20 - 10.50 50. Математика - Производ и количник степена истих основа. Степен степена,  утврђивање
51. Српски језик - Антоан де Сент Егзипери
„Мали Принц“, обрада

13. Географија - Природне одлике Азије−воде и природне зоне, обрада, утврђивање 13. Енглески језик - Први писмени задатак, провера 53. Математика - Степен декадне јединице чији је изложилац цео број – научни запис броја, обрада
10.55 - 11.25 13. Историја - Црна Гора у доба владичанства, обрада 14. Билогија - Једноћелијске еукарије, обрада 13. Хемија - Кристалне решетке. Упоређивање својстава супстанци са јонском и ковалентном  везом. Валенца. Хемијске формуле и називи  обрада, утврђивање 13. Физика - Убрзање при кретању тела под дејством силе теже, обрада 13. Информатика - Електронска пошта са дељеним документима

 

23.11-29.11.2020.
Сатница понедељак 23.11. уторак 24.11. среда 25.11. четвртак 26.11. петак 27.11.
09.45 - 10.15 46. Српски језик - Граматика: Логички субјекат - обрада 47. Математика - Појам степена. Степен чији је изложилац природан број, утврђивање 48. Српски језик - језичка култура: Фразеологизми - обрада 48. Математика - Производ и количник степена истих основа, обрада 49. Српски језик - Граматика: Сложен глаголски предикат, обрада
10.20 - 10.50 46. Математика - појам степена. Степен чији је изложилац природан број - обрада 47. Српски језик - Књижевност: Вислава Шимборска: Облаци - обрада 12. Географија - Природне одлике Азије - разуђеност обала, рељеф и клима - обрада  12. Енглески језик - Описивање радњи, стања и збивања (Talking about how things happen using adverbs of manner, Исказивање молби (Making and responding to requests)
обрада, утврђивање

49. Математика - Степен степена, обрада
10.55 - 11.25 12. Историја - Владавина уставобранитеља - обрада 13. Биологија - Нивои организације и грађа тела - обрада и утврђивање 12. Хемија - Јонска веза - обрада 12. Физика -Сила и кретање, систематизација 12. Информатика - Рад са дељеним документима

 

16.11-22.11.2020.
Сатница понедељак 16.11. уторак 17.11. среда 18.11. четвртак 19.11. петак 20.11.
09.45 - 10.15 42. Српски језик - Глаголски облици - тест - утврђивање 43. Математика - Питагорина теорема - примене - утврђивање 44. Српски језик - Књижевност Владимир Набоков: Лош дан, обрада 44. Математика - Први писмени задатак - провера знања 45. Српски језик - Граматика: Реченични чланови (субјекат и предикат; прави и неправи објекат, прилошке одредбе, апозиција) - понављање
10.20 - 10.50 42. Математика - Питагорина теорема - примене - утврђивање 43. Српски језик - Књижевност Алфонс Доде: Последњи час - обрада 11. Географија - Европска унија - пример интеграционих процеса - обрада 11. Енглески језик - Описивање радњи у прошлости и садашњости (Past Simple vs Present Perfect) - утврђивање 45. Математика - Исправак првог писменог задатка - утврђивање
10.55 - 11.25 11. Историја - Други српски устанак и стицање аутономије - обрада

11. Биологија - Тумачење филогенетског низа, утврђивање

12. Биологија - Докази еволуције - обрада и утврђивање

11. Хемија - Ковалентна веза. Грађење молекула једињења - обрада и утврђивање 11. Физика - Графичко представљање зависности брзине тела од времена код равномерно променљивог праволинијског кретања - обрада и утврђивање 11. Информатика и рачунарство - Електронска пошта

 

09.11-15.11.2020.

 

02.11-08.11.2020.
Сатница понедељак 02.11. уторак 03.11. среда 04.11. четвртак 05.11. петак 06.11.
09.45 - 10.15 36. Српски језик - Правописна решења у вези са глаголским
облицима, вежбање
37. Математика - Примена Питагорине теорема на трапез, утврђивање 38. Српски језик - Глаголски облици – прости и сложени, вежбање 38. Математика - Питагорина теорема и ирационалан број, обрада 39. Српски језик - Дневник Ане Франк, обрада 
10.20 - 10.50 36. Математика - Примена Питагорине теорема на трапез, обрада 37. Српски језик - Данило Киш: Прича о печуркама, обрада 10. Географија - Руска федерација, обрада и утврђивање 10. Енглески језик - Описивање радњи у прошлости (Present Perfect vs Past Simple), утврђивање/ Утврђивање градива 39. Математика - Питагорина теорема и ирационалан број, утврђивање
10.55 - 11.25 9. Историја - Први српски устанак 1804–1813, обрада и утврђивање
10. Биологија - Разноврсност у царству животиња, обрада и утврђивање 10. Хемија - Атоми елемената. Грађа атома. Периодни
систем елемената, утврђивање
10. Физика - Зависност пута од времена при равномерно променљивом праволинијском кретању, обрада/Графичко представљање зависности брзине тела од времена код равномерно кретања, утврђивање 10. Информатика и рачунарство - Интернет

 

26.10-01.11.2020.
Сатница понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
09.45 - 10.15 32. Српски језик - Граматика: Глаголски придев трпни, вежбање 33. Математика - Примена Питагорине теорема на једнакокраки и једнакостранични троугао, утврђивање

34. Српски језик - Десанка Максимовић: Крвава бајка, обрада 34. Математика - Примена Питагорине теорема на ромб, обрада 35. Српски језик - Рецитовање: Крвава бајка, утврђивање
10.20 - 10.50 32. Математика - Примена Питагорине теорема на једнакокраки и једнакостранични троугао, обрада 33. Српски језик - Нелични глаголски облици, вежбање 9. Географија - Источна Европа, обрада и утврђивање 9. Енглески језик - Описивање искуства у прошлости (Life experience + actions in the past with a result in the present) обрада и утврђивање/Описивање радњи које су почеле у прошлости и још увек трају, обрада и утврђивање 35. Математика - Примена Питагорине теорема на ромб, утврђивање
10.55 - 11.25 8. Историја - Источно питање и балкански народи, обрада и утврђивање 9. Биологија - Разноврсност у царству биљака, обрада и утврђивање 9. Хемија - Периодни систем елемената. Племенити гасови - својства и примена, обрада/Одређивање валентног нивоа, броја валентних електрона и положаја елемената у ПСЕ, утврђивање 9. Физика - Рачунски задаци, увежбавање/Одређивање сталног убрзања при кретању куглице низ жљеб, лабораторијска вежба 9. Информатика и рачунарство - Снимање видео записа

 

19.10-25.10.2020.
Сатница понедељак 19.10. уторак 20.10. среда 21.10. четвртак 22.10. петак 23.10.
09.45 - 10.15 28. Српски језик - Језичка култура: Припрема за први школски писмени задатак 29. Математика - Примена Питагорине теореме на правоугаоник, утврђивање 30. Српски језик - Језичка култура: Исправка првог школског писменог задатка (индивидуална)  30. Математика - Примена Питагорине теореме на квадрат, обрада 31. Српски језик - Граматика: Глаголски придев трпни, обрада
10.20 - 10.50 28. Математика - Питагорина теорема – примена на правоугаоник 29. Српски језик - Језичка култура: Исправка првог школског писменог задатка (колективна) 8. Географија - Северна Европа. Краљевина Норвешка, обрада и утврђивање 8. Енглески језик - Описивање радњи које су трајале у прошлости
(Continuing action or state that was happening at some
point in the past; something that was happening continuously in the past when another action interrupted it; two parallel actions in the past), обрада и утврђивање / Описивање радњи у прошлости (Past Simple vs Past Continuous) утврђивање
31. Математика - Примена Питагорине теореме на квадрат, утврђивање
10.55 - 11.25 7. Историја - Доба Свете алијансе, обрада и утврђивање 8. Биологија - Израда дихотомог кључа,
обрада и утврђивање
8. Хемија - Атом - грађа, атомски и масени број, изотопи, утврђивање/ Распоред електрона по енергетским нивоима у атомима елемената, обрада  8.Физика - Зависност брзине од времена при равномерно
променљивом праволинијском кретању, обрада и утврђивање
8. Информатика и рачунарство -Анимиране слике

 

12.10-11.18.2020.
Сатница понедељак 12.10. уторак 13.10. среда 14.10. четвртак 15.10. петак 16.10.
09.45 - 10.15 24. Српски језик - Граматика: Глаголски прилог прошли, обрада 25. Математика - Питагорина теорема, обрада 26. Српски језик - Иво Андрић .Јелена, жена које нема, обрада 26. Математика - Питагорина теорема, утврђивање 27. Српски језик - Језичка култура: Припрема за први школски писмени задатак, вежбање
10.20 - 10.50 24. Математика - Реални бројеви, провера 25. Српски језик - Граматика: Глаголски прилог прошли, вежбање 7. Географија - Република Француска и Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, обрада и утврђивање 7. Енглески језик - Описивање радњи у прошлости (States in the past which are no longer true) обрада и утврђивање/Описивање способности у прошлости, обрада и утврђивање 27. Математика - Питагорина теорема, утврђивање 2
10.55 - 11.25 6. Историја - Наполеонови ратови, обрада и утврђивање 7. Биологија - Основни принципи систематике, обрада и утврђивање 7. Хемија - Грађа атома: атомско језгро и електронски омотач, Атомски и масени број, изотопи, обрада 7. Физика - Тренутна и средња брзина тела, обрада и утврђивање

7. Информатика и рачунарство - Креирање векторске графике, обрада и вежба

 

05.10-11.10.2020.
Сатница понедељак 5.10. уторак 6.10. среда 7.10. четвртак 8.10. петак 9.10.
09.45 - 10.15 20. Српски језик - Домаћа лектира –Мирослав Антић: Шашава књига (збирка), обрада 21. Математика - Продужена пропорција, утврђивање 22. Српски језик - Граматика: Глаголски прилог садашњи, вежбање 22. Математика - Реални бројеви, утврђивање 23. Српски језик - Рецитовање- Мирослав Антић: Плави чуперак и Шашава књига
10.20 - 10.50 20. Математика - Продужена пропорција, обрада 21. Српски језик - Граматика: Глаголски прилог садашњи, обрада 6. Географија - Западна Европа, обрада 6. Енглески језик - Описивање радње у садашњости, описивање планова и намера... 23. Математика - Реални бројеви, систематизација
10.55 - 11.25 5. Историја - Француска револуција – проглашење републике, обрада/утврђивање 6. Биологија - Наслеђивање пола и наследне болести, обрада и утврђивање 6. Хемија - Атоми елемената и хемијски симболи 6. Физика - Равномерно променљиво праволинијско кретање. Интензитет, правац и смер брзине и убрзања, обрада и утврђивање 6. Информатика и рачунарство - Креирање векторске графике (операције и векторизација)

 

28.09-04.10.2020.
Сатница понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10.
09.45 - 10.15 16. Српски језик - Граматика: Потенцијал 17. Математика - Децимални запис реалног броја. Приближна вредност реалног броја. Апсолутна грешка приближног броја, утврђивање 18. Српски језик - Граматика: Глаголски начини, вежбање 18. Математика - Функција директне пропорционалности, обрада 19. Српски језик - Домаћа лектира – Мирослав Антић: Плави чуперак (збирка)
10.20 - 10.50 16. Математика - Апсолутна грешка приближног броја, обрада 17. Српски језик - Граматика: Футур II 5. Географија - Савезна Република Немачка - обрада Енглески језик, 6. час: Описивање радњи у прошлости 19. Математика - Функција директне пропорционалности, утврђивање
10.55 - 11.25 4. Историја - Америчка револуција, утврђивање/Француска револуција – проглашење републике, обрада
5. Биологија - Деоба ћелије и правила наслеђивања, утврђивање 5. Хемија - Својства и промене супстанци. утврђивање 5. Физика - Трећи њутнов закон, обрада/Њутнови закони, утврђивање 5. Информатика и рачунарство - Креирање векторске графике

 

21.09-27.09.2020.
Сатница понедељак 21.9. уторак 22.9. среда 23.9. четвртак 24.9. петак 25.9.
09.45 - 10.15 12. Српски језик - Граматика: Глаголски облици обрађени у претходним разредима 13. Математика - Операције са реалним бројевима, утврђивање 14. Српски језик - Књижевност: Свемирски змај, Душан Ковачевић 14. Математика - Операције са реалним бројевима, утврђивање 14. Српски језик - Књижевност: Свемирски змај, Душан Ковачевић
10.20 - 10.50 12. Математика - Операције са реалним бројевима, обрада 13. Српски језик - Граматика: Императив 4. Географија - Република Грчка, обрада /Република Италија, Краљевина Шпанија, Република Грчка, утврђивање 4. Енглески језик - Oписивање радње у садaшњости; описивање планова и намера, постављање питања и одговарање на њих, изражавање мишљења, утврђивање / Описивање радње, појава, збивања; исказивање просторних односа и упутстава за оријентацију у простору, обрада, утврђивање
15. Математика - Децимални запис реалног броја. Приближна вредност реалног броја, обрада
10.55 - 11.25 3. Историја - Индустријска револуција, утврђивање / Америчка револуција, обрада
4. Биологија - Правила наслеђивања, обрада / Правила наслеђивања, утврђивање 4. Хемија - Физичка и хемијска својства супстанци, обрада / Физичке и хемијске промене супстанци, обрада 4. Физика - Динамичко мерење силе. Мерење силе динамометром, обрада / Трећи Њутнов закон, обрада 4. Информатика и рачунарство - Рад са сликама

 

14.09-20.09.2020.
Сатница понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
09.45 - 10.15 08. Српски језик - Граматика: Непроменљиве врсте речи (прилози, предлози) 09. Математика - Скуп ирационалних бројева, обрада 10. Српски језик - Граматика: Непроменљиве врсте речи, вежбање 10. Математика - Скуп реалних бројева, обрада 11. Српски језик - Књижевност: Ефраим Кишон - Код куће је најгоре (једна прича по избору)
10.20 - 10.50 08. Математика - Квадратни корен, утврђивање 09. Српски језик - Граматика: Непроменљиве врсте речи (везници, узвици, речце) 03. Географија - Систематизација / Државе јужне Европе: Република Грчка, Република Италија, Краљевина Шпанија; основне географске карактеристике 03. Енглески језик - Oписивање радње у садaшњости; описивање планова и намера, постављање питања и одговарање на њих, утврђивање / Oписивање радње у садaшњости; описивање планова и намера, постављање питања и одговарање на њих, изражавање мишљења, обрада, утврђивање 11. Математика - Скуп реалних бројева, бројевна права, утврђивање
10.55 - 11.25 02. Историја - Одлике периода од Индустријске револуције до завршетка Првог светског рата, утврђивање / Индустријска револуција, обрада
03. Биологија - Деоба ћелије, обрада / Деоба ћелије, утврђивање 03. Хемија - Мерење, обрада / Рад у хемијској лабораторији. Мерење, утврђивање 03. Физика - Успостављање везе између силе, масе тела и убрзања, Други Њутнов закон, обрада / Други Њутнов закон, вежбање
03. Информатика и рачунарство - Рад са сликама

 

07.09-13.09.2020.
Сатница понедељак 7.9. уторак 8.9. среда 9.9. четвртак 10.9. петак 11.9.
09.45 - 10.15 04. Српски језик - Правопис (шести разред) - понављање 05. Математика - Квадрат рационалног броја, утврђивање 06. Српски језик - Књижевност: Папирни бродови, Рабиндранат Тагоре 06. Математика - Решавање једначине x2 = а, a ≥ 0, Квадратни корен, обрада 07. Српски језик - Језичка култура: Говорна вежба
10.20 - 10.50 04. Математика - Квадрат рационалног броја обрада 05. Српски језик -Граматика: Иницијални тест 02. Географија - Јужна Европа/Државе јужне Европе настале распадом СФРЈ 02. Енглески језик -

Описивање планова и намера, постављање питања и одговарање на њих

07. Математика - Квадратни корен, утврђивање
10.55 - 11.25 01. Историја - Уводни час, Одлике периода од Индустријске револуције до завршетка Првог светског рата (обрада) / Историјски извори за проучавање периода од Индустријске револуције до завршетка Првог светског рата (обрада)
02. Биологија - Једро, ДНК и гени – обрада / Једро, ДНК и гени – утврђивање 02. Хемија - Хемијска лабораторија, мерења 02. Физика - Појам убрзања, обрада / Сила као узрок промене брзине тела, Појам убрзања, утврђивање
02. Информатика и рачунарство - Рачунарска графика

 

01.09-06.09.2020.
Сатница УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
09.45 - 10.15 01. Математика - Упознавање са новинама и планирање; обнављање градива, уводни час/обнављање 02. Српски језик  - Језик: Граматика (шести разред) – понављање  02. Математика -  Обнављање градива         03. Српски језик  - Књижевност (шести разред) – понављање 
10.20 - 10.50 01. Српски језик  - Језичка култура: Учићемо у седмом разреду (уводни час) 01. Географија - Систематизација кључних појмова садржаја шестог разреда / Регија и Регионална географија 01. Енглески језик - Поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних информација о себи и другима, уводни час / обнављање градива из претходног разреда/ Представљање себе и других и тражење/ давање основних информација о себи и другима, уобичајеним и сталним радњама;  реаговање на усмени или писани импулс саговорника и иницирање и проширивање комуникације, обрада /утврђивање 03. Математика - Иницијални тест, провера знања
10.55 - 11.25 01. Биологија  - Грађа ћелије – обрада/Грађа ћелије – утврђивање 01. Хемија - Хемија и њен значај, Супстанце. Врсте супстанци, обрада
01. Физика  - Иницијални тест или утврђивање садржаја из 6 разреда, утврђивање / Сила као узрок промене брзине тела, обрада
01. Информатика и рачунарство - Рад са текстом 

 

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја