Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / VII разред

РТС3


Сатница Понедељак 06.04.2020. Уторак 07.04.2020. Среда 08.04.2020. Четвртак 09.04.2020. Петак 10.04.2020.
11.30 - 13.10 Српски језик - Глаголски вид и род  (обнављање) Математика - Својства пропорција (обрада) Српски језик - Непроменљиве врсте речи Математика - Примена пропорција (обрада)  Српски језик - Правопис, тачка и запета
Математика - Размера и пропорција (обрада) Српски језик -Глаголски облици Географија - Средња Америка Енглески језик - Welcome to the future! (Tenses revision) Математика - Примена пропорција, 1. део (утвђивање)
Историја - Први српски устанак Биологија - Систем органа за излучивање (обрада) Хемија - Хемијске реакције (обрада) Физика - Кинетичка и потенцијална енергија тела (обрада) Информатика и рачунарство - Библиотека PyGame: многоугао, унос слике и текста

 

Претходне недеље

30.03-05.04.2020.
Сатница Понедељак 30.3.2020. Уторак 31.3.2020. Среда 1.4.2020. Четвртак 2.4.2020. Петак 3.4.2020.
11.30 - 13.10 Српски језик - Књижевност епика Математика - Директна пропорционалност, обрада  Српски језик - Придеви и бројеви, обнављање Математика - Директна пропорционалност (У) Српски језик - Одлике књижевности драма
Математика - Графички приказ зависних величина Српски језик - Именице и заменице Географија - Северна Америка Енглески језик - Have you watched your TV lessons so far? (Present Perfect)  Математика - Обрнута пропорционалност (О)
Историја - Прилике у Београдском пашалуку пре почетка Српске револуције Биологија - Систем органа за крвоток (обрада) и размену гасова (утврђивање) Хемија - Процентуална концентрација, утврђивање 2. део Физика - Механички рад, рад силе (У) Информатика и рачунарство - Цртање основних геометријских облика: круг, правоугаоник и елипса
23-29.03.2020.
Сатница Понедељак 23.3.2020. Уторак 24.3.2020. Среда 25.3.2020. Четвртак 26.3.2020. Петак 27.3.2020.
11.30 - 12.00 Српски језик - Књижевност лирика Математика - Декартов правоугли координарни систем у равни, обрада Српски језик  - Комуникативне и предикатске реченице Математика - Растојање између две тачке у Декартовом координатном систему Српски језик  - Напоредни односи
12.05 - 12.35 Математика - Растављање полинома на чиниоце, утврђивање  Српски језик - Правопис обнаваљање Географија - Азија, Африка, систематизација Енглески језик - My last week (past tenses) Математика - Декартов координатни систем и растојање између две тачке, утврђивање
12.40 - 13.10 Историја - Доба револуција Биологија  - Систем органа за крвоток (обрада) и размену гасова (обрада) Хемија - Процентуална концентрација 1. део Физика  - Механички рад, рад силе, обрада Информатика и рачунарство -  Увод у програмирање 2Д графике – библиотека Pygame
15-22.03.2020.

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја