Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / VII разред

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС 3, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.


26.10-01.11.2020.
Сатница понедељак 19.10. уторак 20.10. среда 21.10. четвртак 22.10. петак 23.10.
09.45 - 10.15 32. Српски језик - Граматика: Глаголски придев трпни, вежбање 33. Математика - Примена Питагорине теорема на једнакокраки и једнакостранични троугао, утврђивање

34. Српски језик - Десанка Максимовић: Крвава бајка, обрада 34. Математика - Примена Питагорине теорема на ромб, обрада 35. Српски језик - Рецитовање: Крвава бајка, утврђивање
10.20 - 10.50 32. Математика - Примена Питагорине теорема на једнакокраки и једнакостранични троугао, обрада 33. Српски језик - Нелични глаголски облици, вежбање 9. Географија - Источна Европа, обрада и утврђивање 9. Енглески језик - Описивање искуства у прошлости (Life experience + actions in the past with a result in the present) обрада и утврђивање/Описивање радњи које су почеле у прошлости и још увек трају, обрада и утврђивање 35. Математика - Примена Питагорине теорема на ромб, утврђивање
10.55 - 11.25 8. Историја - Источно питање и балкански народи, обрада и утврђивање 9. Биологија - Разноврсност у царству биљака, обрада и утврђивање 9. Хемија - Периодни систем елемената. Племенити гасови - својства и примена, обрада/Одређивање валентног нивоа, броја валентних електрона и положаја елемената у ПСЕ, утврђивање 9. Физика - Рачунски задаци, увежбавање/Одређивање сталног убрзања при кретању куглице низ жљеб, лабораторијска вежба 9. Информатика и рачунарство - Снимање видео записа

 

19.10-25.10.2020.
Сатница понедељак 19.10. уторак 20.10. среда 21.10. четвртак 22.10. петак 23.10.
09.45 - 10.15 28. Српски језик - Језичка култура: Припрема за први школски писмени задатак 29. Математика - Примена Питагорине теореме на правоугаоник, утврђивање 30. Српски језик - Језичка култура: Исправка првог школског писменог задатка (индивидуална)  30. Математика - Примена Питагорине теореме на квадрат, обрада 31. Српски језик - Граматика: Глаголски придев трпни, обрада
10.20 - 10.50 28. Математика - Питагорина теорема – примена на правоугаоник 29. Српски језик - Језичка култура: Исправка првог школског писменог задатка (колективна) 8. Географија - Северна Европа. Краљевина Норвешка, обрада и утврђивање 8. Енглески језик - Описивање радњи које су трајале у прошлости
(Continuing action or state that was happening at some
point in the past; something that was happening continuously in the past when another action interrupted it; two parallel actions in the past), обрада и утврђивање / Описивање радњи у прошлости (Past Simple vs Past Continuous) утврђивање
31. Математика - Примена Питагорине теореме на квадрат, утврђивање
10.55 - 11.25 7. Историја - Доба Свете алијансе, обрада и утврђивање 8. Биологија - Израда дихотомог кључа,
обрада и утврђивање
8. Хемија - Атом - грађа, атомски и масени број, изотопи, утврђивање/ Распоред електрона по енергетским нивоима у атомима елемената, обрада  8.Физика - Зависност брзине од времена при равномерно
променљивом праволинијском кретању, обрада и утврђивање
8. Информатика и рачунарство -Анимиране слике

 

12.10-11.18.2020.
Сатница понедељак 12.10. уторак 13.10. среда 14.10. четвртак 15.10. петак 16.10.
09.45 - 10.15 24. Српски језик - Граматика: Глаголски прилог прошли, обрада 25. Математика - Питагорина теорема, обрада 26. Српски језик - Иво Андрић .Јелена, жена које нема, обрада 26. Математика - Питагорина теорема, утврђивање 27. Српски језик - Језичка култура: Припрема за први школски писмени задатак, вежбање
10.20 - 10.50 24. Математика - Реални бројеви, провера 25. Српски језик - Граматика: Глаголски прилог прошли, вежбање 7. Географија - Република Француска и Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, обрада и утврђивање 7. Енглески језик - Описивање радњи у прошлости (States in the past which are no longer true) обрада и утврђивање/Описивање способности у прошлости, обрада и утврђивање 27. Математика - Питагорина теорема, утврђивање 2
10.55 - 11.25 6. Историја - Наполеонови ратови, обрада и утврђивање 7. Биологија - Основни принципи систематике, обрада и утврђивање 7. Хемија - Грађа атома: атомско језгро и електронски омотач, Атомски и масени број, изотопи, обрада 7. Физика - Тренутна и средња брзина тела, обрада и утврђивање

7. Информатика и рачунарство - Креирање векторске графике, обрада и вежба

 

05.10-11.10.2020.
Сатница понедељак 5.10. уторак 6.10. среда 7.10. четвртак 8.10. петак 9.10.
09.45 - 10.15 20. Српски језик - Домаћа лектира –Мирослав Антић: Шашава књига (збирка), обрада 21. Математика - Продужена пропорција, утврђивање 22. Српски језик - Граматика: Глаголски прилог садашњи, вежбање 22. Математика - Реални бројеви, утврђивање 23. Српски језик - Рецитовање- Мирослав Антић: Плави чуперак и Шашава књига
10.20 - 10.50 20. Математика - Продужена пропорција, обрада 21. Српски језик - Граматика: Глаголски прилог садашњи, обрада 6. Географија - Западна Европа, обрада 6. Енглески језик - Описивање радње у садашњости, описивање планова и намера... 23. Математика - Реални бројеви, систематизација
10.55 - 11.25 5. Историја - Француска револуција – проглашење републике, обрада/утврђивање 6. Биологија - Наслеђивање пола и наследне болести, обрада и утврђивање 6. Хемија - Атоми елемената и хемијски симболи 6. Физика - Равномерно променљиво праволинијско кретање. Интензитет, правац и смер брзине и убрзања, обрада и утврђивање 6. Информатика и рачунарство - Креирање векторске графике (операције и векторизација)

 

28.09-04.10.2020.
Сатница понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10.
09.45 - 10.15 16. Српски језик - Граматика: Потенцијал 17. Математика - Децимални запис реалног броја. Приближна вредност реалног броја. Апсолутна грешка приближног броја, утврђивање 18. Српски језик - Граматика: Глаголски начини, вежбање 18. Математика - Функција директне пропорционалности, обрада 19. Српски језик - Домаћа лектира – Мирослав Антић: Плави чуперак (збирка)
10.20 - 10.50 16. Математика - Апсолутна грешка приближног броја, обрада 17. Српски језик - Граматика: Футур II 5. Географија - Савезна Република Немачка - обрада Енглески језик, 6. час: Описивање радњи у прошлости 19. Математика - Функција директне пропорционалности, утврђивање
10.55 - 11.25 4. Историја - Америчка револуција, утврђивање/Француска револуција – проглашење републике, обрада
5. Биологија - Деоба ћелије и правила наслеђивања, утврђивање 5. Хемија - Својства и промене супстанци. утврђивање 5. Физика - Трећи њутнов закон, обрада/Њутнови закони, утврђивање 5. Информатика и рачунарство - Креирање векторске графике

 

21.09-27.09.2020.
Сатница понедељак 21.9. уторак 22.9. среда 23.9. четвртак 24.9. петак 25.9.
09.45 - 10.15 12. Српски језик - Граматика: Глаголски облици обрађени у претходним разредима 13. Математика - Операције са реалним бројевима, утврђивање 14. Српски језик - Књижевност: Свемирски змај, Душан Ковачевић 14. Математика - Операције са реалним бројевима, утврђивање 14. Српски језик - Књижевност: Свемирски змај, Душан Ковачевић
10.20 - 10.50 12. Математика - Операције са реалним бројевима, обрада 13. Српски језик - Граматика: Императив 4. Географија - Република Грчка, обрада /Република Италија, Краљевина Шпанија, Република Грчка, утврђивање 4. Енглески језик - Oписивање радње у садaшњости; описивање планова и намера, постављање питања и одговарање на њих, изражавање мишљења, утврђивање / Описивање радње, појава, збивања; исказивање просторних односа и упутстава за оријентацију у простору, обрада, утврђивање
15. Математика - Децимални запис реалног броја. Приближна вредност реалног броја, обрада
10.55 - 11.25 3. Историја - Индустријска револуција, утврђивање / Америчка револуција, обрада
4. Биологија - Правила наслеђивања, обрада / Правила наслеђивања, утврђивање 4. Хемија - Физичка и хемијска својства супстанци, обрада / Физичке и хемијске промене супстанци, обрада 4. Физика - Динамичко мерење силе. Мерење силе динамометром, обрада / Трећи Њутнов закон, обрада 4. Информатика и рачунарство - Рад са сликама

 

14.09-20.09.2020.
Сатница понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
09.45 - 10.15 08. Српски језик - Граматика: Непроменљиве врсте речи (прилози, предлози) 09. Математика - Скуп ирационалних бројева, обрада 10. Српски језик - Граматика: Непроменљиве врсте речи, вежбање 10. Математика - Скуп реалних бројева, обрада 11. Српски језик - Књижевност: Ефраим Кишон - Код куће је најгоре (једна прича по избору)
10.20 - 10.50 08. Математика - Квадратни корен, утврђивање 09. Српски језик - Граматика: Непроменљиве врсте речи (везници, узвици, речце) 03. Географија - Систематизација / Државе јужне Европе: Република Грчка, Република Италија, Краљевина Шпанија; основне географске карактеристике 03. Енглески језик - Oписивање радње у садaшњости; описивање планова и намера, постављање питања и одговарање на њих, утврђивање / Oписивање радње у садaшњости; описивање планова и намера, постављање питања и одговарање на њих, изражавање мишљења, обрада, утврђивање 11. Математика - Скуп реалних бројева, бројевна права, утврђивање
10.55 - 11.25 02. Историја - Одлике периода од Индустријске револуције до завршетка Првог светског рата, утврђивање / Индустријска револуција, обрада
03. Биологија - Деоба ћелије, обрада / Деоба ћелије, утврђивање 03. Хемија - Мерење, обрада / Рад у хемијској лабораторији. Мерење, утврђивање 03. Физика - Успостављање везе између силе, масе тела и убрзања, Други Њутнов закон, обрада / Други Њутнов закон, вежбање
03. Информатика и рачунарство - Рад са сликама

 

07.09-13.09.2020.
Сатница понедељак 7.9. уторак 8.9. среда 9.9. четвртак 10.9. петак 11.9.
09.45 - 10.15 04. Српски језик - Правопис (шести разред) - понављање 05. Математика - Квадрат рационалног броја, утврђивање 06. Српски језик - Књижевност: Папирни бродови, Рабиндранат Тагоре 06. Математика - Решавање једначине x2 = а, a ≥ 0, Квадратни корен, обрада 07. Српски језик - Језичка култура: Говорна вежба
10.20 - 10.50 04. Математика - Квадрат рационалног броја обрада 05. Српски језик -Граматика: Иницијални тест 02. Географија - Јужна Европа/Државе јужне Европе настале распадом СФРЈ 02. Енглески језик -

Описивање планова и намера, постављање питања и одговарање на њих

07. Математика - Квадратни корен, утврђивање
10.55 - 11.25 01. Историја - Уводни час, Одлике периода од Индустријске револуције до завршетка Првог светског рата (обрада) / Историјски извори за проучавање периода од Индустријске револуције до завршетка Првог светског рата (обрада)
02. Биологија - Једро, ДНК и гени – обрада / Једро, ДНК и гени – утврђивање 02. Хемија - Хемијска лабораторија, мерења 02. Физика - Појам убрзања, обрада / Сила као узрок промене брзине тела, Појам убрзања, утврђивање
02. Информатика и рачунарство - Рачунарска графика

 

01.09-06.09.2020.
Сатница УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
09.45 - 10.15 01. Математика - Упознавање са новинама и планирање; обнављање градива, уводни час/обнављање 02. Српски језик  - Језик: Граматика (шести разред) – понављање  02. Математика -  Обнављање градива         03. Српски језик  - Књижевност (шести разред) – понављање 
10.20 - 10.50 01. Српски језик  - Језичка култура: Учићемо у седмом разреду (уводни час) 01. Географија - Систематизација кључних појмова садржаја шестог разреда / Регија и Регионална географија 01. Енглески језик - Поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних информација о себи и другима, уводни час / обнављање градива из претходног разреда/ Представљање себе и других и тражење/ давање основних информација о себи и другима, уобичајеним и сталним радњама;  реаговање на усмени или писани импулс саговорника и иницирање и проширивање комуникације, обрада /утврђивање 03. Математика - Иницијални тест, провера знања
10.55 - 11.25 01. Биологија  - Грађа ћелије – обрада/Грађа ћелије – утврђивање 01. Хемија - Хемија и њен значај, Супстанце. Врсте супстанци, обрада
01. Физика  - Иницијални тест или утврђивање садржаја из 6 разреда, утврђивање / Сила као узрок промене брзине тела, обрада
01. Информатика и рачунарство - Рад са текстом 

 

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја