Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | Republika Srbija

Ћир

Rasporedi nastave za osnovnu školu / VI razred

Obrazovni sadržaji emituju se na TV kanalu RTS 3, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije "RTS Moja škola" za mobilne telefone i tablete, zatim na sajtu RTS-a i na veb stranici mojaskola.rtsplaneta.rs.


28.09-04.10.2020.
Satnica ponedeljak 28.9. utorak 29.9. sreda 30.9. četvrtak 1.10. petak 2.10.
08.00 - 08.30 16. Srpski jezik - Domaća lektira: Branislav Nušić: Autobiografija – odlomak Geografija 17. Matematika - Deljenje celih brojeva, utvrđivanje 18. Srpski jezik - Domaća lektira: Branislav Nušić: Autobiografija (odlomak o padežima) 18. Matematika - Brojevni izrazi sa celim brojevima, obrada 19. Srpski jezik - Jezička kultura: O dnevniku čitanja, obrada
08.35 - 09.05 16. Matematika - Deljenje celih brojeva, obrada 17. Srpski jezik - Pisanje imena nebeskih tela 5. Biologija - Udruživanje ćelija u kolonije i
višećelijski organizmi, obrada/Udruživanje ćelija u kolonije i
višećelijski organizmi, utvrđivanje
5. Engleski jezik - Opisivanje radnje u
sadašnjosti, bića, predmeta
i pojava, izražavanje
dopadanja i nedopadanja,
postavljanje pitanja i
odgovaranje na njih, utvrđivanje
19. Matematika - Brojevni izrazi sa celim brojevima, utvrđivanje
09.10 - 09.40 4. Istorija - Države ranog srednjeg veka – Franačka (obrada)/ Države ranog srednjeg veka – država Arabljana (obrada) 9. Fizika - Brzina, Vežbanje 5. Geografija - Predstavljanje reljefa na kartama. Kartografski znaci, geografski nazivi i predstavljanje reljefa na kartama , obrada i utvrđivanje 10. Fizika - Brzina ravnomernog pravolinijskog kretanja, obrada 5. Informatika i računarstvo -Rad sa tabelama u programu za obradu teksta

 

21.09-27.09.2020.
Satnica ponedeljak 21.9. utorak 22.9. sreda 23.9. četvrtak 24.9. petak 25.9.
08.00 - 08.30 12. Srpski jezik - Ivo Andrić: Aska i vuk 13. Matematika - Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem celih brojeva - primena, utvrđivanje 14. Srpski jezik - Tvorba reči pomoću prefiksa; tvorba reči slaganjem 14. Matematika - Množenje celih brojeva, obrada 15. Srpski jezik - Leksikologija: augmentativi (sa pejorativima), deminutivi (sa hipokoristicima)
08.35 - 09.05 12. Matematika - Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem celih brojeva, obrada 13. Srpski jezik - Nastavak obrade, Ivo Andrić: Aska i vuk 4. Biologija - Jednoćelijski organizmi – bakterija, ameba, kvasac, obrada /Jednoćelijski organizmi – bakterija, ameba, kvasac, utvrđivanje 4. Engleski jezik - Iznošenje predloga i saveta, upućivanje poziva za učešće u zajedničkoj aktivnosti i reagovanje na njih, utvrđivanje / Prihvatanje/odbijanje predloga i davanje odgovarajućeg opravdanja/izgovora; postavljanje pitanja i davanje odgovora uz poštovanje osnovnih normi učtivosti, Utvrđivanje i obrada 15. Matematika - Množenje celih brojeva, utvrđivanje
09.10 - 09.40 3. Istorija - Velika seoba naroda, utvrđivanje / Države ranog srednjeg veka – Vizantija, obrada
7. Fizika - Kretanje u svakodnevnom životu, relativnost kretanja, utvrđivanje
4. Geografija - Pojam i istorijski razvoja geografske karte; Elementi karte, utvrđivanje/Kartografski znaci i geografski nazivi na kartama, obrada 8. Fizika - Brzina, pravac i smer kretanja, vektorski karakter brzine, obrada 4. Informatika i računarstvo - Oblikovanje teksta i slika

 

14.09-20.09.2020.
Satnica ponedeljak 14.9. utorak 15.9. sreda 16.9. četvrtak 17.9. petak 18.9.
08.00 - 08.30 08. Srpski jezik - Grozdana Olujić: Bili su deca kao i ti (izbor – tekst o Isidori Sekulić) 09. Matematika - Oduzimanje celih brojeva, obrada 10. Srpski jezik - Podela reči po nastanku: proste reči i tvorenice; porodica reči, uočavanje korena reči 10. Matematika - Oduzimanje celih brojeva, utvrđivanje 11. Srpski jezik - Sastavni delovi tvorenica (tvorbene osnove, prefiksi i sufiksi). Gramatička osnova i gramatički nastavci u poređenju sa tvorbenom osnovom i sufiksima
08.35 - 09.05 08. Matematika - Sabiranje celih brojeva, utvrđivanje 09. Srpski jezik - Jezička kultura: O čemu maštam (ili slično) 03. Biologija - Razlike među ćelijama, obrada / Razlike među ćelijama, utvrđivanje 03. Engleski jezik - Opisivanje radnje u sadašnjosti, bića, predmeta i pojava, izražavanje dopadanja i nedopadanja, postavljanje pitanja i odgovaranje na njih, utvrđivanje / Iznošenje predloga i saveta, upućivanje poziva za učešće u zajedničkoj aktivnosti i reagovanje na njih, obrada i utvrđivanje 11. Matematika - Osobine sabiranja celih brojeva, obrada
09.10 - 09.40 2. Istorija - Osnovne odlike perioda srednjeg veka i ranog novog veka (utvrđivanje) / Velika seoba naroda (obrada) 05. Fizika - Kretanje u svakodnevnom životu, relativnost kretanja, obrada
03. Geografija - Pojam geografske karte i njen razvoj kroz istoriju, obrada /Elementi karte (matematički, geografski i dopunski), obrada 06. Fizika - Putanja, pređeni put i vreme, obrada
03. Informatika i računarstvo -Rad sa tekstom: unos i editovanje teksta

 

07.09-13.09.2020.

 

01.09-06.09.2020.
Satnica UTORAK 01.09. SREDA 02.09. ČETVRTAK 03.09. PETAK 04.09.
08.00 - 08.30 01. Matematika - Upoznavanje učenika sa programom nastave i učenja 6. razreda, obnavljanje gradiva, obnavljanje 02. Srpski jezik - Miroslav Antić: Plava zvezda 02. Matematika - Obnavljanje gradiva, obnavljanje 03. Srpski jezik - Ponavljanje gradiva iz 5.r.
08.35 - 09.05 01. Srpski jezik - Uvodni čas - upoznavanje sa nastavnim programom 01. Biologija - Građa ljudskog tela: hijerarhijski niz od organizma do ćelije – obrada / Građa ljudskog tela: hijerarhijski niz od organizma do ćelije – utvrđivanje 01. Engleski jezik - Pozdravljanje i predstavljanje sebe i drugih i traženje / davanje osnovnih informacija o sebi i drugima, uvodni čas / obnavljanje gradiva iz prethodnog razreda / Predstavljanje sebe i drugog uz korišćenje jednostavnijih jezičkih sredstva; razmena jednostavnijih informacija lične prirode, izražavanje pripadanja, obrada i utvrđivanje 03. Matematika - Šta smo naučili u petom razredu – kviz (inicijalni test), provera znanja
09.10 - 09.40 01. Fizika - Fizika kao prirodna nauka, Fizička tela, supstanca, fizička polja, obrada
01. Geografija - Sistematizacija ključnih pojmova sadržaja petog razreda; društvena geografija, predmet proučavanja i podela / Geografska/kartografska mreža; geografska širina i geografska dužina, časovne zone 02. Fizika - Fizika kao prirodna nauka, Fizička tela, supstanca, fizička polja, utvrđivanje
01. Informatika i računarstvo -Digitalni uređaji i korisnički programi

 

 

2020. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja