Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / VI разред

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС 3, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.


26.10-01.11.2020.
Сатница понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
08.00 - 08.30 32. Српски језик - Исправак првог школског писменог задатка вежбање/утврђивање 33. Математика - Троугао, врсте троуглова, углови троугла, утврђивање 34. Српски језик - Домаћа лектира – Бранко Ћопић: Орлови рано лет,обрада 34. Математика - Троугао, врсте троуглова, углови троугла, утврђивање 35. Српски језик - Домаћа лектира – Бранко Ћопић: Орлови рано лете вежбање/утврђивање
08.35 - 09.05 32. Математика - Правоугли троугао, обрада 33. Српски језик - Исправак првог школског писменог задатка вежбање/утврђивање 9. Биологија - Дисање, обрада и утврђивање 9. Енглески језик - Описивање карактеристика бића, предмета, места, појава, радњи, стања и збивања; изношење предлога и савета, упућивање позива за учешће у заједничкој активности и реаговање на њих. - обрада и утврђивање 35.Математика - Први писмени задатак, провера знања
09.10 - 09.40 8. Историја - Насељавање Словена на Балканско полуострво, обрада и утврђивање 17. Физика - Кретање, систематизација 9. Географија - Природно кретање становништв, обрада/Географско проучавање становништва, насељавање света. Број становника на Земљи. Природно кретање становништва, утврђивање 18. Физика - Узајамно деловање два тела у непосредном додиру, обрада 9. Информатика и рачунарство - Mултимедијалне презентације

 

19.10-25.10.2020.
Сатница понедељак 19.10. уторак 20.10. среда 21.10. четвртак 22.10. петак 23.10.
08.00 - 08.30 28. Српски језик - Језичка култура: пејзаж (опис. статичких и динамичких појмова у природи) - вeжбање 29. Математика - Неједнакост троугла, обрада 30. Српски језик - Припрема за први писмени задатак 30. Математика - Врсте троуглова,  обрада 31. Српски језик - Први школски писмени задатак, утврђивање
08.35 - 09.05 28. Математика - Однос између страница и углова троуглова, утврђивање
29. Српски језик - Језичка култура:пејзаж (описивање статичких и динамичких појава у природи), вежбање 8. Биологија -Исхрана и варење, обрада и утврђивање 8. Енглески језик - Прихватање/ одбијање предлога и давање одговарајућег оправдања/ изговора; постављање питања и давање одговора уз поштовање основних норми учтивости, обрада и утврђивање  31. Математика - Једнакокраки, једнакостранични, правоугли троугао
09.10 - 09.40 7. Историја - Религија у раном средњм веку, обрада и утврђивање 15. Физика - Променљиво праволинијско кретање
и средња брзина, утврђивање
9. Географија - Географско проучавање становништва,
насељавање света у преисторији и појава првих цивилизација/ Број становника на Земљи и насељеност Земљине површине, обрада
16. Физика - Кретање, рачунски и графички задаци, увежбавање 8. Информатика и рачунарство -Рад са видео записом

 

12.10-11.18.2020.
Сатница понедељак 12.10. уторак 13.10. среда 14.10. четвртак 15.10. петак 16.10.
08.00 - 08.30 24. Српски језик -

Настанак гласова и говорни органи, подела гласова... (обрада)

25. Математика - Углови троугла. Збир углова троугла - обрада 26. Српски језик - Гласови - вежбање 26. Математика - Углови троугла. Збир углова троугла - утврђивање 27. Српски језик - Јован Дучић "Село" (обрада)
08.35 - 09.05 24. Математика - Појам троугла. Елементи троугла - обнављање и - обрада 25. Српски језик - Подела речи на слогове, сугласника по звучности и месту изговора... (обрада) 7. Биологија - Грађа биљке – вегетативни органи, обрада/Грађа биљке, утврђивање 7. Енглески језик - Описивање уобичајених, тренутних и привремених радњи у садашњости – обрада и утврђивање 27. Математика - Однос између страница и углова троуглова - обрада
09.10 - 09.40 6. Историја - Настанак феудалног друштва, обрада и утврђивање 13. Физика - Одређивање пређеног пута и времена при равномерном праволинијском кретању; графичко представљање зависности брзине и пута од времена - утврђивање 7. Географија - Подела карата према размери и садржини; Оријентација у простору, оријентација карте помоћу компаса, сателитски навигациони системи и мерења на карти/Географска (картографска) мрежа и географска карта, утврђивање 14. Физика - Променљиво праволинијско кретање и средња брзина, обрада 7. Информатика и рачунарство - Рад са звучним записом

 

05.10-11.10.2020.
Сатница понедељак 5.10. уторак 6.10. среда 7.10. четвртак 8.10. петак 9.10.
08.00 - 08.30 20. Српски језик - Грађење рећи, вежбање 21. Математика - Бројевни изрази – примена, утврђивањe
22. Српски језик - Петар Кочић: Јаблан, обрада 22. Математика - Бројевни изрази, систематизација 23. Српски језик - Петар Кочић: Јаблан, вежбање
08.35 - 09.05 20. Математика - Изрази са променљивом, утврђивање 21. Српски језик - Грађење речи, утврђивање 6. Биологија - Једноћелијски, колонијални и вишећелијски организми, систематизација 6. Енглески језик - Изношење предлога и савета, упућивање позива за учешће у заједничкој активности и реаговање на њих, обрада и утврђивање 23. Математика - Цели бројеви, провера знања
09.10 - 09.40 5. Историја - Византија, Франачка и Арабљани у раном средњем веку, утврђивање 11. Физика - Брзина равномерног праволинијског кретања, утврђивање 6. Географија - Подела карата према размери и садржини, обрада/Оријентација у простору, оријентација карте помоћу компаса, сателитски навигациони системи и мерења на карти, обрада 12. Физика - Одређивање пређеног пута и времена при равномерном праволинијском кретању; графичко представљање зависности брзине и пута од времена, обрада 6. Информатика и рачунарство - Рад са текстом: Логичка структура и стилови

 

28.09-04.10.2020.
Сатница понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10.
08.00 - 08.30 16. Српски језик - Домаћа лектира: Бранислав Нушић: Аутобиографија – одломак Географија 17. Математика - Дељење целих бројева, утврђивање 18. Српски језик - Домаћа лектира: Бранислав Нушић: Аутобиографија (одломак о падежима) 18. Математика - Бројевни изрази са целим бројевима, обрада 19. Српски језик - Језичка култура: О дневнику читања, обрада
08.35 - 09.05 16. Математика - Дељење целих бројева, обрада 17. Српски језик - Писање имена небеских тела 5. Биологија - Удруживање ћелија у колоније и
вишећелијски организми, обрада/Удруживање ћелија у колоније и
вишећелијски организми, утврђивање
5. Енглески језик - Oписивање радње у
садашњости, бића, предмета
и појава, изражавање
допадања и недопадања,
постављање питања и
одговарање на њих, утврђивање
19. Математика - Бројевни изрази са целим бројевима, утврђивање
09.10 - 09.40 4. Историја - Државе раног средњег века – Франачка (обрада)/ Државе раног средњег века – држава Арабљана (обрада) 9. Физика - Брзина, Вежбање 5. Географија - Представљање рељефа на картама. Картографски знаци, географски називи и представљање рељефа на картама , обрада и утврђивање 10. Физика - Брзина равномерног праволинијског кретања, обрада 5. Информатика и рачунарство -Рад са табелама у програму за обраду текста

 

21.09-27.09.2020.
Сатница понедељак 21.9. уторак 22.9. среда 23.9. четвртак 24.9. петак 25.9.
08.00 - 08.30 12. Српски језик - Иво Андрић: Аска и вук 13. Математика - Бројевни изрази са сабирањем и одузимањем целих бројева - примена, утврђивање 14. Српски језик - Творба речи помоћу префикса; творба речи слагањем 14. Математика - Множење целих бројева, обрада 15. Српски језик - Лексикологија: аугментативи (са пејоративима), деминутиви (са хипокористицима)
08.35 - 09.05 12. Математика - Бројевни изрази са сабирањем и одузимањем целих бројева, обрада 13. Српски језик - Наставак обраде, Иво Андрић: Аска и вук 4. Биологија - Једноћелијски организми – бактерија, амеба, квасац, обрада /Једноћелијски организми – бактерија, амеба, квасац, утврђивање 4. Енглески језик - Изношење предлога и савета, упућивање позива за учешће у заједничкој активности и реаговање на њих, утврђивање / Прихватање/одбијање предлога и давање одговарајућег оправдања/изговора; постављање питања и давање одговора уз поштовање основних норми учтивости, Утврђивање и обрада 15. Математика - Множење целих бројева, утврђивање
09.10 - 09.40 3. Историја - Велика сеоба народа, утврђивање / Државе раног средњег века – Византија, обрада
7. Физика - Кретање у свакодневном животу, релативност кретања, утврђивање
4. Географија - Појам и историјски развоја географске карте; Елементи карте, утврђивање/Картографски знаци и географски називи на картама, обрада 8. Физика - Брзина, правац и смер кретања, векторски карактер брзине, обрада 4. Информатика и рачунарство - Обликовање текста и слика

 

14.09-20.09.2020.
Сатница понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
08.00 - 08.30 08. Српски језик - Гроздана Олујић: Били су деца као и ти (избор – текст о Исидори Секулић) 09. Математика - Одузимање целих бројева, обрада 10. Српски језик - Подела речи по настанку: просте речи и творенице; породица речи, уочавање корена речи 10. Математика - Одузимање целих бројева, утврђивање 11. Српски језик - Саставни делови твореница (творбене основе, префикси и суфикси). Граматичка основа и граматички наставци у поређењу са творбеном основом и суфиксима
08.35 - 09.05 08. Математика - Сабирање целих бројева, утврђивање 09. Српски језик - Језичка култура: О чему маштам (или слично) 03. Биологија - Разлике међу ћелијама, обрада / Разлике међу ћелијама, утврђивање 03. Енглески језик - Oписивање радње у садашњости, бића, предмета и појава, изражавање допадања и недопадања, постављање питања и одговарање на њих, утврђивање / Изношење предлога и савета, упућивање позива за учешће у заједничкој активности и реаговање на њих, обрада и утврђивање 11. Математика - Особине сабирања целих бројева, обрада
09.10 - 09.40 2. Историја - Основне одлике периода средњег века и раног новог века (утврђивање) / Велика сеоба народа (обрада) 05. Физика - Кретање у свакодневном животу, релативност кретања, обрада
03. Географија - Појам географске карте и њен развој кроз историју, обрада /Елементи карте (математички, географски и допунски), обрада 06. Физика - Путања, пређени пут и време, обрада
03. Информатика и рачунарство -Рад са текстом: унос и едитовање текста

 

07.09-13.09.2020.
Сатница понедељак 7.9. уторак 8.9. среда 9.9. четвртак 10.9. петак 11.9.
08.00 - 08.30 04. Српски језик - Понављање градива из 5.р. 05. Математика - Супротни бројеви. Апсолутна вредност. Упоређивање целих бројева, обрада 06. Српски језик - Иницијални тест 06. Математика - Супротни бројеви. Апсолутна вредност. Упоређивање целих бројева, утврђивање 07. Српски језик - Исидора Секулић: Буре
08.35 - 09.05 04. Математика - Негативни бројеви. Бројевна права. Скуп целих бројева, обрада 05. Српски језик - Правопис (понављање градива) 02. Биологија - Грађа ћелије – обрада / Грађа ћелије – утврђивање 02. Енглески језик - Описивање бића, предмета и појава, изражавање допадања и недопадања 07. Математика - Сабирање целих бројева, обрада
09.10 - 09.40 01. Историја - Уводни час, Доба средњег века и раног новог века (обрада) / Извори за проучавање историје средњег века и раног новог века (обрада)
03. Физика - Методе истраживања у физици, Физика и друге науке Обрада 02. Географија - Географска (картографска) мрежа, географска ширина и дужина, часовне зоне (обрада) 04. Физика - Методе истраживања у физици, Физика и друге науке Утврђивање 02. Информатика и рачунарство -Рад са датотекама на различитим уређајима

 

01.09-06.09.2020.
Сатница УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
08.00 - 08.30 01. Математика -  Упознавање ученика са програмом наставе и учења 6. разреда, обнављање градива, обнављање 02. Српски језик - Мирослав Антић: Плава звезда 02. Математика - Обнављање градива,  обнављање 03. Српски језик - Понављање градива из 5.р. 
08.35 - 09.05 01. Српски језик - Уводни час - упознавање са наставним програмом  01. Биологија  - Грађа људског тела: хијерархијски низ од организма до ћелије – обрада / Грађа људског тела: хијерархијски низ од организма до ћелије – утврђивање 01. Енглески језик - Поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних информација о себи и другима, уводни час / обнављање градива из претходног разреда / Представљање себе и другог уз коришћење једноставнијих језичких средства; размена једноставнијих информација личне природе, изражавање припадања, обрада и утврђивање 03. Математика - Шта смо научили у петом разреду – квиз (иницијални тест), провера знања
09.10 - 09.40 01. Физика - Физика  као  природна  наука, Физичка тела, супстанца, физичка поља, обрада
01. Географија - Систематизација кључних појмова садржаја петог разреда; друштвена географија, предмет проучавања и подела / Географска/картографска мрежа; географска ширина и географска дужина, часовне зоне 02. Физика - Физика  као  природна  наука, Физичка тела, супстанца, физичка поља, утврђивање
01. Информатика и рачунарство -Дигитални уређаји и кориснички програми 

 

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја