Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / VI разред

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС 3, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.


21.06-27.06.2021.

 

14.06-20.06.2021.
Сатница понедељак, 14.06. уторак, 15.06. среда, 16.06. четвртак, 17.06. петак, 18.06.
08.00 - 08.30 138. Српски језик - Никола Тесла: Моји изуми (поглавље по избору), обрада 140. Математика - Исправак писменог задатка, утврђивање 140. Српски језик - Реј Бредбери: Маслачково вино (избор) / Џејмс Крис: Тим Талир или Продати смех, обрада 141. Математика - Површина четвороугла са нормалним дијагоналама, обрада 141. Српски језик - Правопис: растављање речи на крају реда, вежбање
08.35 - 09.05 139. Математика - Писмени задатак 139. Српски језик - Заменице, глаголски облици, понављање, вежбање 35. Биологија - Алкохолизам, обрада/Последице које алкохолизам оставља на организам,породицу и друштво, утврђивање 36. Енглески језик - Утврђивање градива 142. Математика - Површина четвороугла са нормалним дијагоналама, утврђивање
09.10 - 09.40 35. Историја -Српски народ под хазбуршком влашћу, обрада 71. Физика - Притисак, увежбавање 35. Географија - Привреда и регионална и политичка подела Европе 72. Физика - Притисак, систематизација 35. Информатика и рачунарство - Истраживачки пројекат: Пројектне активности

 

07.06-13.06.2021.
Сатница понедељак, 07.06. уторак, 08.06. среда, 09.06. четвртак, 10.06. петак, 11.06.
08.00 - 08.30 134. Српски језик - Миодраг Станисављевић: "И ми трку за коња имамо",  (одломак), обрада 136. Математика - Површина троугла, утврђивање 136. Српски језик - Грађење речи, понављање/вежбање 137. Математика - Трапез, обрада 137. Српски језик - Хенрик Сјенкијевич: "Кроз пустињу и прашуму" / Џек Лондон: "Зов дивљине" / "Бели очњак", обрада
08.35 - 09.05 135. Математика - Површина троугла - обрада 135. Српски језик -  Миодраг Станисављевић: "И ми трку за коња имамо", утврђивање 34. Биологија - Путеви преношења заразних болести, повреде тела и прва помоћ, утврђивање 35. Енглески језик - Исказивање жеља, потреба, осета и осећања, обрада 138. Математика - Трапез, утврђивање
09.10 - 09.40 34. Историја - Положај Срба у османском царству, обрада/ Османско царство и Срби, утврђивање 69. Физика - Паскалов закон и његова примена, утврђивање 34. Географија - Становништво и насеља Европе, утврђивање 70. Физика - Одређивање зависности хидростатичког притиска од дубине воде, лабораторијска вежба 34. Информатика и рачунарство - Истраживачки пројекат: Бирање теме пројекта, Подела на тимове

 

31.05-06.06.2021.
Сатница понедељак, 31.05. уторак, 01.06. среда, 02.06. четвртак, 03.06. петак, 04.06.
08.00 - 08.30 130. Српски језик - Дуги и кратки акценти, обрада 132. Математика - Површина квадрата и правоугаоника, утврђивање 132. Српски језик - Бранислав Нушић: "Аналфабета",  утврђивање 133. Математика - Површина паралелограма, обрада 133. Српски језик - Правилан изговор гласова: ч, ћ, џ, р (уз понављање гласова и гласовних промена), понављање/вежбање
08.35 - 09.05 131. Математика - Површина равних фигура, јединице мере за дужину и површину, једнакост површина, обрада 131. Српски језик - Бранислав Нушић: "Аналфабета",  обрада 33. Биологија - Повреде тела и прва помоћ, обрада/ Понашање у складу са климатским параметрима, обрада 34. Енглески језик - Исказивање просторних односа и упутстава за оријентацију у простору, обрада и утврђивање 134. Математика - Површина паралелограма, утврђивање
09.10 - 09.40 33. Историја - Апсолутистичке монархије, утврђивање/ Османско царство у време највећег успона , обрада 67. Физика - Атмосферски притисак. Торичелијев оглед и барометри, утврђивање 33. Географија - Становништво, религије и насеља Европе, обрада 68. Физика - Паскалов закон и његова примена, обрада 33. Информатика и рачунарство - Колекције података, Листе, Сетови (скупови), Операције са сетовима, обрада/вежбање

 

24.05-30.05.2021.
Сатница понедељак, 24.05. уторак, 25.05. среда, 26.05. четвртак, 27.05. петак, 28.05.
08.00 - 08.30 126. Српски језик - Припрема за четврти школски писмени задатак (препорука: обавештење, вест, извештај), вежбање 128. Математика - Зависне величине, графички приказ зависаних величина, пропорција, утврђивање 128. Српски језик - Исправка четвртог школског писменог задатка 129. Математика - Анкета 2 (представљање добијених резултата), утврђивање 129. Српски језик - Исправка четвртог писменог задатка, вежбање
08.35 - 09.05 127. Математика - Примена пропорције - проценат,  утврђивање 127. Српски језик - Четврти школски писмени задатак (препорука: Извештај), утврђивање 32. Биологија - Болести које изазавају и преносе животиње и начини заражавања, обрада и утврђивање 33. Енглески језик - Други писмени задатак, провера / Исправка другог писменог задатка, утврђивање и систематизација 130. Математика - Зависне величине, графички приказ зависних величина, пропорција - контролна вежба, провера знања
09.10 - 09.40 32. Историја - Апсолутистичке монархије, обрада и утврђивање 65. Физика - Спојени судови, утврђивање 32. Географија - Воде, клима и биљни свет Европе, обрада и утврђивање 66. Физика - Атмосферски притисак. Торичелијев оглед и барометри, обрада 32. Информатика и рачунарство - Стрингови (ниске), обрада/вежбање

 

17.05-23.05.2021.
Сатница понедељак, 17.05. уторак, 18.05. среда, 19.05. четвртак, 20.05. петак, 21.05.
08.00 - 08.30 122. Српски језик - Правопис: Писање именичких и придевских одричних заменица са предлозима. Писање заменице Ваш великим почетним словом, вежбање 124. Математика - Примена пропорције у директној и у обрнутој пропорционалности, обрада 124. Српски језик - Коста Трифковић: Избирачица (одломак), обрада 125. Математика - Примена прпорције у директној и у обрнутој пропорционалности, утврђивање 125. Српски језик - Језичка Култура: Најзанимљивији лик из овогодишње лектире, вежбање, утврђивање
08.35 - 09.05 123. Математика - Размера, пропорција, особине пропорције, обрада 123. Српски језик - Заменице, вежбање, утврђивање 31. Биологија - Болести које изазивају бактерије и улога антибиотика, утврђивање 32. Енглески језик - Обнављање и систематизација градива пред израду другог писменог задатка, утврђивање и систематизација 126. Математика - Примена пропорције - проценат, обрада
09.10 - 09.40 31. Историја - Хуманизам и ренесанса, Хришћанска црква у раном новом веку, обрада/ Култура и религија у раном новом веку, утврђивање 63. Физика - Притисак у мирној течности, утврђивање 31. Географија - Разуђеност обала Европе/ Рељеф и клима Европе, обрада 64. Физика - Спојени судови, обрада 31. Информатика и рачунарство - Функције у Пајтону; Уграђене функције, обрада/вежбање

 

10.05-16.05.2021.
Сатница понедељак, 10.05. уторак, 11.05. среда, 12.05. четвртак, 13.05. петак, 14.05.
08.00 - 08.30 118. Српски језик - Антон Павлович Чехов: Вањка/ Итало Калвино, Шума на ауто-путу ( из збирке прича Марковалдо или годишња доба у граду), вежбање, утврђивање 120. Математика - Приказ зависности међу величинама, обрада 120. Српски језик - Придевске заменице: присвојне (са нагласком на присвојну заменицу свој) показне, обрада 121. Математика - Директно пропорционалне величине и њихово графичко представљање, обрада 121. Српски језик - Граматичке категорије заменица; род, број, падеж и лице, обрада
08.35 - 09.05 119. Математика - Анкета 1 (узорак, упитник, анализа података), обрада 119. Српски језик - Језичка култура: Текстови са социјалном тематиком, вежбање, утврђивање 30. Биологија - Истакнути научници који су се бавили истраживањем здравља људи; Болести које изазивају бактерије, начини заражавања и улога антибиотика, обрада 31. Енглески језик - Описивање садашњих радњи, обрада; Описивање садашњих и прошлих радњи, обрада и утврђивање 122. Математика - Обрнуто пропорционалне величине, обрада
09.10 - 09.40 30. Историја - Велика географска открића, обрада и утврђивање 61. Физика - Притисак чврстих тела, утврђивање 30. Географија - Регионална географија, обрада 62. Физика - Притисак у мирној течности, обрада 30. Информатика и рачунарство -  Функције у програмском језику Пајтон - обрада, вежбање

 

26.04-02.05.2021.
Сатница понедељак 26.04. уторак 27.04. среда 28.04. четвртак 29.04. петак 30.04.
08.00 - 08.30 115. Српски језик - Придевске заменице: односно-упитне, неодређене, опште, одричне, обрада 117. Математика - Приказ података у координатном систему, обрада 117. Српски језик - Антон Павлович Чехов: "Вањка" / Итало Калвино: "Шума на ауто путу" (из збирке прича "Марковалдо или годишња доба у граду"), обрада 118. Математика - Приказ података у координатном систему, утврђивање  
08.35 - 09.05 116. Математика - Симетричне тачке у координатном систему, дужина дужи у координатном систему, утврђивање 116. Српски језик - Милован Данојлић: "Овај дечак зове се Пепо Крста", обрада 29. Биологија - Порекло и разноврсност живог света, утвђивање/ Путеви преношења заразних болести, повреде и прва помоћ, обрада 30. Енглески језик - Описивање искуства из неодређене прошлости, обрада и утврђивање  
09.10 - 09.40 29. Историја - Крај средњег и почетак новог века, обрада 59. Физика - Маса и густина, систематизација 29. Географија - Међународне организације ЕУ, ОУН, НАТО, Г7, Г8, обрада/ Држава и интеграцџиони процеси, систематизација 60. Физика - Притисак чврстих тела, обрада  

 

19.04-25.04.2021.
Сатница понедељак 19.04. уторак 20.04. среда 21.04. четвртак 22.04. петак 23.04.
08.00 - 08.30 111. Српски језик - Заменице: неличне именичке заменице (односно-упитне, неодређене, опште, одричне), понављање, вежбање 113. Математика - Правоугли кординатни систем у равни (интердисциплинарни час), обрада 113. Српски језик - Домаћа лектира - Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице, обрада 114. Математика - Правоугли кординатни систем у равни, утврђивање 114. Домаћа лектира - Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице, вежбање, утврђивање
08.35 - 09.05 112. Математика - Исправак трећег писменог задатка, утврђивање 112. Српски језик - Правопис: писање одричних заменица, понављање, вежбање 28. Биологија: Постанак и развој живота на Земљи, Дрво живота, обрада 29. Енглески језик - Утврђивање градива и систематизација 115. Математика - Дужи у кординатном систему, обрада
09.10 - 09.40 28. Историја - Пад балканских држава под османску власт, утврђивање/ Европа, Средоземље и српске земље у позном средњем веку, систематизација 57. Физика - Маса и густина, увежбавање 28. Географија - Промене на политичкој карти света после Другог светског рата, обрада, утврђивање 58. Физика - Маса и густина, утврђивање 29. Информатика и рачунарство - Понављање у програмима: Петља for, обрада/вежбање

 

12.04-18.04.2021.
Сатница понедељак 12.04. уторак 13.04. среда 14.04. четвртак 15.04. петак 16.04.
08.00 - 08.30 107. Српски језик - Светлана Велмар Јанковић: Сирото ждребе (из Књиге за Марка), обрада 109. Математика - Неједначине у скупу рационалних бројева, примена, утврђивање 109. Српски језик - Језичка култура: Епски лик Марка Краљевића, вежбање / утврђивање 110. Математика - Једначине и неједначине у скупу рационалних бројева, систематизација 110. Српски језик - Заменице, понављање
08.35 - 09.05 108. Математика - Неједначине у вези са множењем и дељењем рационалних бројева, обрада 108. Српски језик - Владислава Војновић: Приче из главе (прича Позориште - одломци), обрада 27. Биологија - Наслеђивање и еволуција, систематизација 28. Енглески језик - Описивиње појава, радњи, стања и збивања, Описивиње карактерних особина људи, обрада и утврђивање 111. Математика - Трећи писмени задатак, провера знања
09.10 - 09.40 27. Историја - Пад српске средњовековне државе, обрада.
Последњи отпор хришћанских држава Османлијама, обрада

55. Физика - Одређивање густине течности, обрада 27. Географија - Главни град и границе држава, обрада/ Величина државе, компактност територије, облик владавине. Главни град и границе држава, утврђивање 56. Физика - Одређивање густине течности мерењем њене масе и запремине, лабораторијска вежба 28. Информатика и рачунарство - Контрола тока програма: Одлучивање у програмима; Наредба if…else; Наредба elif, обрада/вежбање

 

05.04-11.04.2021.
Сатница понедељак 05.04. уторак 06.04. среда 07.04. четвртак 08.04. петак 09.04.
08.00 - 08.30 103. Српски језик - Трећи школски писмени задатак, утврђивање 105. Математика - Једначине у скупу рационалних бројева – примена, утврђивање 105. Српски језик - Исправак трећег школског писменог задатка, вежбање/ утврђивање 106. Математика - Неједначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева, обрада 106. Српски језик - Културно-историјско предање (нпр. Смрт Марка Краљевића), обрада
08.35 - 09.05 104. Математика - Једначине у вези са множењем и дељењем рационалних бројева, обрада 104. Српски језик - Исправак трећег школског писменог задатка, вежбање/ утврђивање 26. Биологија - Природна и вештачка селекција, обрада и утврђивање 27. Енглески језик: Исказивање предвиђања, одлука, планова и намера, и унапред договорених радњи, обрада и утврђивање 107. Математика - Неједначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева, утврђивање
09.10 - 09.40 26. Историја - Српска деспотовина, обрада и утврђивање
53. Физика - Густина тела. Прилавање тела и средња густина, утврђивање 26. Географија - Појам, настанак и географски положај државе, утврђивање/ Величина државе, компактност територије и облик владавине, обрада 54. Физика - Одређивање густине чврстих тела правилног и неправилног геометријског облика 27. Информатика и рачунарство - Гранање: Оператори поређења; Логички тип податка; Логички оператори, обрада/вежбање

 

29.03-04.04.2021.
Сатница понедељак 29.03. уторак 30.03. среда 31.03. четвртак 01.04. петак 02.04.
08.00 - 08.30 99. Српски језик - Утврђивање о глаголским облицима, утврђивање 101. Математика - Рачунске операције у скупу рационалних бројева (фонетски разломак), утврђивање 101. Српски језик - Епске народне песме о Краљевићу Марку (избор, домаћа лектира), вежбање/утврђив 102. Математика - Једначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева, обрада 102. Српски језик - Припрема за трећи школски писмени задатак, вежбање
08.35 - 09.05 100. Математика - Четвороугао – контролна вежба, провера знања 100. Српски језик - Епске народне песме о Марку Краљевићу (избор, домаћа лектира), обрада 25. Биологија - Наследне особине, обрада и утврђивање 26. Енглески језик - Исказивање правила, обавеза и изрицање забрана, обрада и утврђивање 103. Математика - Једначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева, утврђивање
09.10 - 09.40 25. Историја - Моравска Србија у борби против Османлија, обрада/утврђивање/ Бој на Косову, обрада 51. Физика - Густина тела. Пливање тела и средња густина, обрада. 25. Географија - Појам државе и настанак првих држава, обрада
Географски положај државе, обрада

52. Физика - Одређивање густине чврстих тела, обрада 26. Информатика и рачунарство - Условна понављања: Условна понављања, Петља while, обрада/вежбање

 

22.03-28.03.2021.
Сатница понедељак 22.03. уторак 23.03. среда 24.03. четвртак 25.03. петак 26.03.
08.00 - 08.30 95. Српски језик - Имперфекат и плусквамперфекат, вежбање 97. Математика - Конструкција трапeза, утврђивање 97. Српски језик - Глаголска времена , вежбање 98. Математика - Делтоид, својства делтоида, обрада 98. Српски језик - Правопис: писање глаголских облика, вежбање
08.35 - 09.05 96. Математика - Конструкција трапeза, обрада 96. Српски језик - Народна песма: Марко Краљевић укида свадбарину, обрада 24. Биологија - Наследни материјал, обрада/утврђивање 25. Енглески језик - Изражавање реалних могућности у будућности (Talking about real possibility - First Conditional), обрада и утврђивање 99. Математика - Четвороугао, систематизација
09.10 - 09.40 24. Историја - Турци Османлије и њихова освајања на Балкану, обрада/утврђивање 49. Физика - Маса и тежина као различити појмови, обрада 24. Географија - Привреда, систематизација 50. Физика - Маса и тежина као различити појмови, утврђивање 25. Информатика и рачунарство - Понављање у програмима: Петља for, обрада/вежбање

 

15.03-21.03.2021.
Сатница понедељак 15.03. уторак 16.03. среда 17.03. четвртак 18.03. петак 19.03.
08.00 - 08.30 91. Српски језик - Имперфекат (само на нивоу препознавања; имперфекат глагола бити), обрада 93. Математика - Врсте трапеза, једнакокраки трапез, обрада 93. Српски језик - Ђура Јакшић: Вече, обрада 94. Математика - Средња линија троугла и трапеза, обрада 94. Српски језик - Рецитовање, утврђивање
08.35 - 09.05 92. Математика - Трапез, својства трапеза, обрада 92. Српски језик - Плусквамперфекат, обрада 23. Биологија - Антропогени фактор и облици загађења животне средине, обрада; Основни чиниоци угрожавања живих бића, утврђивање; Живот у екосистему, утврђивање 24. Енглески језик - Утврђивање градива, утврђивање/систематизација 95. Математика - Трапез, утврђивање
09.10 - 09.40 23. Историја - Српска средњовековна култура, обрада/утврђивање 47. Физика - Мерење масе тела вагом, обрада 23. Географија - Развијени и неразвијени региони и државе, савремени геоекономски односи у свету/Концепт одрживог развоја, обрада/утврђивање 48. Физика - Мерење масе тела вагом, утврђивање 24. Информатика и рачунарство - Контрола тока програма: Гранање. Наредба if. Оператори поређења. Логички тип податка. Логички оператори. Наредба if…else, обрада/вежбање

 

08.03-14.03.2021.
Сатница понедељак 08.03. уторак 09.03. среда 10.03. четвртак 11.03. петак 12.03.
08.00 - 08.30 87. Српски језик - Језичка култура: Јунаци (или јунакиње) народних песама тематског круга о косовском боју, вежбање, утврђивање 89. Математика - Конструкција паралелограма (ромб), утврђивање 89. Српски језик - Аорист, вежбање 90. Математика - Операције са векторима – сабирање и одузимање, множење вектора бројем, обрада 90. Српски језик и књижевност - Десанка Максимовић : Грачаница, обрада
08.35 - 09.05 88. Математика - Конструкција паралелограма (квадрат, правоугаоник), утврђивање 88. Српски језик - Аорист, обрада 22. Биологија - Еколошки фактори, утврђивање и систематизација 23. Енглески језик - Изражавање чињеница (Talking about something that is always true using Zero Conditional), обрада 91. Математика - Операције са векторима, утврђивање
09.10 - 09.40 22. Историја - Успон босанске државе, обрада и утврђивање 45. Физика - Мерење, систематизација 22. Географија - Ванпривредне делатности, обрада / Саобраћај, туризам и ванпривредне делатности, утврђивање 46. Физика - Мерење, провера знања 23. Информатика и рачунарство - Дељење у Пајтону: Типови бројевних података, Реално и целобројно дељење - обрада/вежбање

 

01.03-07.03.2021.
Сатница понедељак 01.03. уторак 02.03. среда 03.03. четвртак 04.03. петак 05.03.
08.00 - 08.30 83. Српски језик - Домаћа лектира – Епске народне песме о Косовском боју (избор) - обрада 85. Математика - Углови паралелограма - утврђивање 85. Српски језик - Глаголи: помоћни глаголи ЈЕСАМ, БИТИ, ХТЕТИ; инфинитивна и презентска основа - понављање и вежбање 86. Математика - Правоугаоник, квадрат и ромб, својства, обрада 86. Српски језик - Народна песма: Смрт Мајке Југовића, обрада
08.35 - 09.05 84. Математика - Паралелограм, својства паралелограма - обрада 84. Српски језик - Домаћа лектира – Епске народне песме о Косовском боју (избор) - вежбање и утврђивање 21. Биологија - Популација и ланци исхране - обрада и утврђивање 22. Енглески језик - Описивање људи, предмета и места и описивање способности у садашњости и прошлости, утврђивање и систематизација 87. Математика - Конструкција паралелограма, обрада
09.10 - 09.40 21. Историја - Уређење државе и друштва у доба Немањића и Србија у доба Немањића - обрада и систематизација 43. Физика - Мерење - рачунски задаци - увежбавање 21. Географија - Појам и подела саобраћаја; Туризам, фактори развоја и типови туристичких простора - обрада 44. Физика - Мерење, утврђивање 22. Информатика и рачунарство - Аритметички оператори и променљиве: Променљиве, ниске - обрада/вежбање

 

22.02-28.02.2021.
Сатница понедељак 22.02. уторак 23.02. среда 24.02. четвртак 25.02. петак 26.02.
08.00 - 08.30 79. Српски језик - Језичка култура: О Светом Сави (по избору) - обрада 81. Математика - Четвороугао - обрада 81. Српски језик - Врсте речи - понављање и вежбање 82. Математика - Углови четвороугла - обрада 82. Српски језик - Понављање о глаголском виду и роду; понављање о глаголским облицима - понављање и вежбање
08.35 - 09.05 80. Математика - Систематизација градива 80. Језичка култура - вежбање / утврђивање 20. Биологија - Биоценоза. Животне форме и просторна организација - обрада 21. Енглески језик - Описивање људи, предмета и места и описивање способности у садашњости и прошлости - обрада и утврђивање 83. Математика - Врсте четвороугла - обрада
09.10 - 09.40 20. Историја - Крај Српског царства царства - обрада и утврђивање 41. Физика - Мерила и мерни инструменти. Директно и индиректно мерење. Појам средње вредности и грешке при директним мерењима - утврђивање 20. Географија - Фактори размештаја индустрије, индустријски простори у свету и утицај индустрије на животну средину - обрада / Индустрија - утврђивање 42. Физика - Mерење запремине чврстих тела неправилног облика помоћу мензуре - лабораторијска вежба 21. Информатика и рачунарство - Аритметички оператори и променљиве: Аритметички оператори, Рачунање у Пајтон -у
- обрада и вежбање


 

15.02-21.02.2021.

 

08.02-14.02.2021.
Сатница понедељак 08.02. уторак 09.02. среда 10.02. четвртак 11.02. петак 12.02.
08.00 - 08.30 73. Српски језик - Реченица - понављање 75. Математика - Бројевни изрази – примена - утврђивање 75. Српски језик - Вељко Петровић: Ратар / Алекса Шантић: О, класје моје - обрада 76. Математика - Бројевни изрази – примена - утврђивање 76. Српски језик - Рецитовање: Вељко Петровић: Ратар / Алекса Шантић: О, класје моје - вежбање и утврђивање
08.35 - 09.05 74. Математика - Бројевни изрази. Двојни разломци - утврђивање 74. Српски језик - Независне предикатске реченице ‒ појам комуникативне функције - обрада 18. Биологија - Основне животне функције на нивоу организма 19. Енглески језик - Култура: Festivals - Christmas around the world - утврђивање / Култура: Festivals - New Year around the world - утврђивање / Утврђивање градива 77. Математика - Други писмени задатак – провера знања
09.10 - 09.40 19. Историја - Српско царство/ Српско царство, обрада - утврђивање
38. Физика - Мерила и мерни инструменти. Директно и индиректно мерење (мерење запремине) - увежбавање 18. Географија - Земљорадња и сточарство и Енергетски ресурси и њихово коришћење 39. Физика - Мерила и мерни инструменти. Директно и индиректно мерење (мерила и мерни инструменти) - обрада 19. Информатика и рачунарство - Корњача графика – условна петља и гранање - обрада и вежбање

 

01.02-07.02.2021.
Сатница понедељак 01.02. уторак 02.02. среда 03.02. четвртак 04.02. петак 05.02.
08.00 - 08.30 69. Српски језик - Гласовне промене – тест, утврђивање 71. Математика - Дељење рационалних бројева - утврђивање 71. Српски језик - Тиодор Росић: Приче старог чаробњака (једна причa по избору) - обрада 72. Математика - Бројевни изрази са рационалним бројевима - обрада 72. Српски језик - Говорна вежба: У постојбини Старих Словена - вежбање / утврђивање
08.35 - 09.05 70. Математика - Дељење рационалних бројева - обрада 70. Српски језик - Ивана Брлић Мажуранић: Приче из давнина – Шума Стриборова - обрада 17. Биологија - Размножавање биљака - обрада, утврђивање 18. Енглески језик - Изражавање мишљења и интересовања за тему о којој се говори - обрада и утврђивање / Исказивање количина, мера и димензија - утврђивање

73. Математика - Двојни разломци - обрада
09.10 - 09.40 18. Историја - Успон српске државе у XIII и почетком XIV века / Успон српске државе у XIII и почетком XIV века - обрада и утврђивање 36. Физика - Мерила и мерни инструменти. Директно и индиректно мерење (мерење дужине, времена и површине) – утврђивање 17. Географија - Пољопривреда и животна средина / Појам и подела привреде и пољопривреде - обрада, утврђивање 37. Физика - Мерила и мерни инструменти. Директно и индиректно мерење (мерење запремине) – обрада 18. Информатика и рачунарство - Корњача графика – линијски програми и бројачка петља - обрада/вежбање

 

25.01-31.01.2021.
Сатница понедељак 25.01. уторак 26.01. среда 27.01. четвртак 28.01. петак 29.01.
08.00 - 08.30 66. Српски језик - Домаћа лектира – Весна Алексић: Каљави коњ (Прича о богу Сварогу – Небески ковач и Прича о богу Стрибору – Сеченско светло) - обрада 67. Математика - Множење рационалних бројева - утврђивање Свети Сава 68. Математика - Множење рационалних бројева - утврђивање 68. Српски језик - Гласовне промене - вежбање
08.35 - 09.05 66. Математика - Множење рационалних бројева записаних у децималном облику - утврђивање 67. Српски језик - Правописна решења у вези са гласовним променама - вежбање   17. Енглески језик - . Oписивање радњи, искустава и догађаја у прошлости (Past Continuous vs Past Simple) - обрада и утврђивање / Утврђивање градива 69. Математика - Својства рачунских операција у скупу рационалних бројева - обрада
09.10 - 09.40 17. Историја - Стицање црквене самосталности; Србија у XII и почетком XIII века - обрада, утврђивање
34. Физика - Мерила и мерни инструменти. Директно и индиректно мерење (мерење дужине и времена) - обрада   35. Физика - Мерила и мерни инструменти. Директно и индиректно мерење (мерење површине) – обрада 17. Информатика и рачунарство - Карел – условна петља и гранање, обрада/вежбање

 

18.01-24.01.2021.
Сатница понедељак 18.01. уторак 19.01. среда 20.01. четвртак 21.01. петак 22.01.
08.00 - 08.30 62. Српски језик - Обредне лирске народне песме (избор)- вежбање, утврђивање 63. Математика - Рационални бројеви - систематизација 64. Српски језик - Губљење сугласника - вежбање 64. Математика - Рационални бројеви – контролна вежба - провера знања 65. Српски језик -Домаћа лектира – Весна Алексић: Каљави коњ (Прича о богињи Лади – Звездана вода) - обрада
08.35 - 09.05 62. Математика - Бројевни изрази са сабирањем и одузимањем рационалних бројева – примена - обрада 63. Српски језик - Губљење сугласника - обрада 16. Биологија - Размножавање човека - обрада, утврђивање 16. Енглески језик - Oписивање радњи, искустава и догађаја у прошлости, Past Continuous – affirmative and negative; Past Continuous – questions - обрада, утврђивање
65. Математика - Множење рационалних бројева у облику разломка - обрада
09.10 - 09.40 16. Историја - Опште одлике средњовековне културе; Србија у XII и почетком XIII века - утврђивање, обрада 32. Физика - Сила - систематизација 16. Географија - Појам привреде, привредне делатности и привредни сектори; Појам и подела пољопривреде и фактори који утичу на њен развој - обрада 33. Физика - Међународни система мера, основне и изведене физичке величине и мерне јединице - обрада 16. Информатика и рачунарство - Карел – линијски програми и бројачка петља - обрада

 

14.12-20.12.2020.
Сатница понедељак 14.12. уторак 15.12. среда 16.12. четвртак 17.12. петак 18.12.
08.00 - 08.30 58. Српски језик - Вук Караџић: Живот и обичаји народа српскога: Божић(одломак); Ђурђевдан (одломак); Додоле, прпоруше и чароице (одломци), обрада
59. Математика - Сабирање и одузимање рационалних бројева у оба записа, утврђивање 60. Српски језик - Једначење сугласника по месту изговора, вежбање 60. Математика - Бројевни изрази са сабирањем и одузимање рационалних бројева, обрада 61. Српски језик - Обредне лирске народне песме (избор), обрада
08.35 - 09.05 58. Математика - Сабирање и одузимање рационалних бројева датих у децималном облику, утврђивање 59. Српски језик - Једначење сугласника по месту изговора, обрада 15. Биологија - Излучивање, обрада и утврђивање 15. Енглески језик - Обнављање и систематизација градива пред израду првог писменог задатка, утврђивање и систематизација
Први писмени задатак, провера /Исправка првог писменог, утврђивање и систематизација

61. Математика - Бројевни изрази са сабирањем и одузимањем рационалних бројева, утврђивање
09.10 - 09.40 15. Историја - Свакодневни живот у средњем веку, обрада и утврђивање
30. Физика - Сила Земљине теже и тежина тела, обрада 15. Географија - Унутарградски простор, град и околина, конурбације и мегалополиси, обрада / Сеоски и градски простор, конурбације и мегалополиси, утврђивање 31. Физика - Сила Земљине теже и тежина тела, утврђивање 15. Информатика и рачунарство - Представљање могућих пројеката

 

07.12-13.12.2020.
Сатница понедељак 07.12. уторак 08.12. среда 09.12. четвртак 10.12. петак 11.12.
08.00 - 08.30 54. Српски језик - Језичка култура. Припрема за други школски писмени задатак, вежбање 55. Математика - О разломцима укратко, обнављање 56. Српски језик - Други писмени задатак, исправак 56. Математика - Скуп рационалних бројева, бројевна права, апслутна вредност рационалног броја, обрада 57. Српски језик - Исправак другог школског писменог задатка
08.35 - 09.05 54. Математика - Троугао – контролна вежба, провера знања 55. Српски језик - Други писмени задатак, вежбање 14. Биологија - Кретање - скелет, обрада и утврђивање 14. Енглески језик - Oписивање радњи у прошлости (Describing past events - Past Simple -affirmative forms), обрада и утврђивање / Oписивање радњи у прошлости (Describing past events-Past Simple-negative forms and questions), обрада и утврђивање /
Oписивање радњи у прошлости (Describing past events-Past Simple-affirmative and negative forms and questions), утврђивање
57. Математика - Сабирање и одузимање рационалних бројева у облику разломка, обрада
09.10 - 09.40 14. Историја - Постанак и развој средњовековних градова, обрада и утврђивање
28. Физика - Одређивање интензитета силе динамометром, утврђивање 14. Географија - Појам и одлике, типови села и процеси у руралном простору, обрада / Појам и одлике града, урбанизација, функције и привлачност градова, обрада 29. Физика - Мерење еластичне силе при истезању и сабијању опруге, лабораторијска вежба 14. Информатика и рачунарство - Дигитално насиље

 

30.11-06.12.2020.
Сатница понедељак 30.11. уторак 01.12. среда 02.12. четвртак 03.12. петак 04.12.
08.00 - 08.30 50. Српски језик - Бранко Ћопић „Чудесна справа“, обрада 51. Математика - Конструкција троугла и његове описане и уписане кружнице, утврђивање 52. Српски језик - Једначење сугласника по звучности, обрада 52. Математика - Конструкција троугла и његове описане и уписане кружнице, утврђивање 53. Српски јези - Једначење сугласника по звучности, вежбање
08.35 - 09.05 50. Математика - Конструкција описане и уписане кружнице троугла, утврђивање 51. Српски језик - Владимир Стојиљковић: „Писмописац“ (Писмо Бранку Ћопићу), обрада 13. Биологија - Кретање - мишићи, обрада, утврђивање 13. Енглески језик, Описивање радњи у прошлости (Describing past events - Past Simple - to be), обрада, утврђивање 53. Математика - Троугао, систематизација
09.10 - 09.40 13. Историја - Крсташки ратови, обрада, утврђивање 26. Физика - Одређивање интензитета силе динамометром,
обрада

13. Географија - Величина, функције и типови насеља. Појам, појава, положај насеља, обрада, утврђивање 27. Физика - Одређивање интензитета силе динамометром, утврђивање 13. Информатика - Поштовање и заштита ауторских права

 

23.11-29.11.2020.
Сатница понедељак 23.11. уторак 24.11. среда 25.11. четвртак 26.11. петак 27.11.
08.00 - 08.30 46. Српски језик - Домаћа лектира - Анђела Нанети: Мој дека је био трешња - обрада 47. Математика - Ставови подударности - утврђивање  48. Српски језик - Јотовање - обрада 48. Mатематика - Симетрије и подударност, утврђивање 49. Српски језик - Граматика: Јотовање, вежбање
08.35 - 09.05 46. Математика - Ставови подударности ССУ и УСУ - утврђивање  47. Српски језик - Домаћа лектира - Анђела Нанети: Мој дека је био трешња - вежбање 12. Биологија - Реакције на дражи и чула - обрада и утврђивање 12. Енглески језик - Изражавање допадања / недопадања; постављање питања и давање одговора уз поштовање основних норми учтивости,  обрада, утврђивање 49. Математика - Конструкција описане и уписане кружнице троугла, обрада
09.10 - 09.40 22. Историја - Развој и уређење европских држава у позном средњем веку - обрада / утврђивање 25. Физика - Сила као мера узајамног деловања тела и векторски карактер силе; Слагање сила истог правца - утврђивање  12. Географија - Појам, појава, положај и размештај насеља на Земљи - обрада 26. Физика - Сила као мера узајамног деловања тела и векторски карактер силе. Слагање сила истог правца, утврђивање
12. Информатика - Претраживање интернета и ауторска права

 

16.11-22.11.2020.
Сатница понедељак 16.11. уторак 17.11. среда 18.11. четвртак 19.11. петак 20.11.
08.00 - 08.30 42. Српски језик - Сергеј Јесењин: Песма о керуши - обрада 43. Математика - Ставови подударности СУС и ССС - обрада 44. Српски језик - Сибиларизација - обрада 44. Математика - Ставови подударности СУС и ССС - утврђивање 45. Српски језик - Сибиларизација - вежбање
08.35 - 09.05 42. Математика - Појам подударности троуглова - обрада 43. Српски језик - Језичка култура: Фигуративна значења речи или рецитовање - вежбање, утврђивање 11. Биологија - Транспорт супстанци кроз биљку - обрада и утврђивање 11. Енглески језик - Описивање уобичајених, тренутних и привремених радњи у садашњости (Present Simple vs Present Continuous) - обрада и утврђивање 45. Математика - Ставови подударности ССУ и УСУ - обрада 
09.10 - 09.40 11. Историја - Срби у раном средњем веку - утврђивање 22. Физика - Сила као мера узајамног деловања тела и векторски карактер силе - обрада  11. Географија - Структуре становништва - обрада 23. Физика - Слагање сила истог правца - обрада 11. Информатика и рачунарство - Интернет сервиси

 

09.11-15.11.2020.

 

02.11-08.11.2020.
Сатница понедељак 02.11. уторак 03.11. среда 04.11. четвртак 05.11. петак 06.11.
08.00 - 08.30 36. Српски језик - Прелаз л у о, обрада 37. Математика - Конструкције неких углова (60°, 120°, 30°,
90°, 45°), обрада
38. Српски језик - Гласови, подела гласова, гласовне промене, утврђивање 38. Математика - Конструкције неких углова утврђивање 39. Српски језик - Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави, обрада 
08.35 - 09.05 36. Математика - Исправак првог писменог задатка, утврђивање 37. Српски језик - Непостојано а и промена л у о, вежбање 10. Биологија - Транспорт супстанци код човека и животиња, обрада/утврђивање 10. Енглески језик - Oписивање тренутних и привремених радњи у садашњости, бића, предмета и појава, изражавање допадања и недопадања, постављање питања и одговарање на њих, обрада и утврђивање 39. Математика - Основне конструкције троугла, обрада
09.10 - 09.40 9. Историја - Јужни Словени према строседеоцима и суседима, обрада и утврђивање 19. Физика - Трење и отпор средине при релативном
кретању тела у непосредном додиру, обрада
10. Географија - Миграције становништва, обрада 20. Физика - Узајамно деловање два тела у непосредном додиру. Трење и отпор средине при релативном кретању тела у непосредном додиру, утврђивање 10. Информатика и рачунарство - Појам рачунарске мреже

 

26.10-01.11.2020.
Сатница понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
08.00 - 08.30 32. Српски језик - Исправак првог школског писменог задатка вежбање/утврђивање 33. Математика - Троугао, врсте троуглова, углови троугла, утврђивање

34. Српски језик - Домаћа лектира – Бранко Ћопић: Орлови рано лет, обрада

Српски језик - Домаћа лектира – Бранко Ћопић: Орлови рано лет, 2. део обрада

34. Математика - Троугао, врсте троуглова, углови троугла, утврђивање 35. Српски језик - Непостојано А
08.35 - 09.05 32. Математика - Правоугли троугао, обрада 33. Српски језик - Исправак првог школског писменог задатка вежбање/утврђивање 9. Биологија - Дисање, обрада и утврђивање 9. Енглески језик - Описивање карактеристика бића, предмета, места, појава, радњи, стања и збивања; изношење предлога и савета, упућивање позива за учешће у заједничкој активности и реаговање на њих. - обрада и утврђивање 35.Математика - Први писмени задатак, провера знања
09.10 - 09.40 8. Историја - Насељавање Словена на Балканско полуострво, обрада и утврђивање 17. Физика - Кретање, систематизација 9. Географија - Природно кретање становништв, обрада/Географско проучавање становништва, насељавање света. Број становника на Земљи. Природно кретање становништва, утврђивање 18. Физика - Узајамно деловање два тела у непосредном додиру, обрада 9. Информатика и рачунарство - Mултимедијалне презентације

 

19.10-25.10.2020.
Сатница понедељак 19.10. уторак 20.10. среда 21.10. четвртак 22.10. петак 23.10.
08.00 - 08.30 28. Српски језик - Језичка култура: пејзаж (опис. статичких и динамичких појмова у природи) - вeжбање 29. Математика - Неједнакост троугла, обрада 30. Српски језик - Припрема за први писмени задатак 30. Математика - Врсте троуглова,  обрада 31. Српски језик - Први школски писмени задатак, утврђивање
08.35 - 09.05 28. Математика - Однос између страница и углова троуглова, утврђивање
29. Српски језик - Језичка култура:пејзаж (описивање статичких и динамичких појава у природи), вежбање 8. Биологија -Исхрана и варење, обрада и утврђивање 8. Енглески језик - Прихватање/ одбијање предлога и давање одговарајућег оправдања/ изговора; постављање питања и давање одговора уз поштовање основних норми учтивости, обрада и утврђивање  31. Математика - Једнакокраки, једнакостранични, правоугли троугао
09.10 - 09.40 7. Историја - Религија у раном средњм веку, обрада и утврђивање 15. Физика - Променљиво праволинијско кретање
и средња брзина, утврђивање
9. Географија - Географско проучавање становништва,
насељавање света у преисторији и појава првих цивилизација/ Број становника на Земљи и насељеност Земљине површине, обрада
16. Физика - Кретање, рачунски и графички задаци, увежбавање 8. Информатика и рачунарство -Рад са видео записом

 

12.10-11.18.2020.
Сатница понедељак 12.10. уторак 13.10. среда 14.10. четвртак 15.10. петак 16.10.
08.00 - 08.30 24. Српски језик -

Настанак гласова и говорни органи, подела гласова... (обрада)

25. Математика - Углови троугла. Збир углова троугла - обрада 26. Српски језик - Гласови - вежбање 26. Математика - Углови троугла. Збир углова троугла - утврђивање 27. Српски језик - Јован Дучић "Село" (обрада)
08.35 - 09.05 24. Математика - Појам троугла. Елементи троугла - обнављање и - обрада 25. Српски језик - Подела речи на слогове, сугласника по звучности и месту изговора... (обрада) 7. Биологија - Грађа биљке – вегетативни органи, обрада/Грађа биљке, утврђивање 7. Енглески језик - Описивање уобичајених, тренутних и привремених радњи у садашњости – обрада и утврђивање 27. Математика - Однос између страница и углова троуглова - обрада
09.10 - 09.40 6. Историја - Настанак феудалног друштва, обрада и утврђивање 13. Физика - Одређивање пређеног пута и времена при равномерном праволинијском кретању; графичко представљање зависности брзине и пута од времена - утврђивање 7. Географија - Подела карата према размери и садржини; Оријентација у простору, оријентација карте помоћу компаса, сателитски навигациони системи и мерења на карти/Географска (картографска) мрежа и географска карта, утврђивање 14. Физика - Променљиво праволинијско кретање и средња брзина, обрада 7. Информатика и рачунарство - Рад са звучним записом

 

05.10-11.10.2020.
Сатница понедељак 5.10. уторак 6.10. среда 7.10. четвртак 8.10. петак 9.10.
08.00 - 08.30 20. Српски језик - Грађење рећи, вежбање 21. Математика - Бројевни изрази – примена, утврђивањe
22. Српски језик - Петар Кочић: Јаблан, обрада 22. Математика - Бројевни изрази, систематизација 23. Српски језик - Петар Кочић: Јаблан, вежбање
08.35 - 09.05 20. Математика - Изрази са променљивом, утврђивање 21. Српски језик - Грађење речи, утврђивање 6. Биологија - Једноћелијски, колонијални и вишећелијски организми, систематизација 6. Енглески језик - Изношење предлога и савета, упућивање позива за учешће у заједничкој активности и реаговање на њих, обрада и утврђивање 23. Математика - Цели бројеви, провера знања
09.10 - 09.40 5. Историја - Византија, Франачка и Арабљани у раном средњем веку, утврђивање 11. Физика - Брзина равномерног праволинијског кретања, утврђивање 6. Географија - Подела карата према размери и садржини, обрада/Оријентација у простору, оријентација карте помоћу компаса, сателитски навигациони системи и мерења на карти, обрада 12. Физика - Одређивање пређеног пута и времена при равномерном праволинијском кретању; графичко представљање зависности брзине и пута од времена, обрада 6. Информатика и рачунарство - Рад са текстом: Логичка структура и стилови

 

28.09-04.10.2020.
Сатница понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10.
08.00 - 08.30 16. Српски језик - Домаћа лектира: Бранислав Нушић: Аутобиографија – одломак Географија 17. Математика - Дељење целих бројева, утврђивање 18. Српски језик - Домаћа лектира: Бранислав Нушић: Аутобиографија (одломак о падежима) 18. Математика - Бројевни изрази са целим бројевима, обрада 19. Српски језик - Језичка култура: О дневнику читања, обрада
08.35 - 09.05 16. Математика - Дељење целих бројева, обрада 17. Српски језик - Писање имена небеских тела 5. Биологија - Удруживање ћелија у колоније и
вишећелијски организми, обрада/Удруживање ћелија у колоније и
вишећелијски организми, утврђивање
5. Енглески језик - Oписивање радње у
садашњости, бића, предмета
и појава, изражавање
допадања и недопадања,
постављање питања и
одговарање на њих, утврђивање
19. Математика - Бројевни изрази са целим бројевима, утврђивање
09.10 - 09.40 4. Историја - Државе раног средњег века – Франачка (обрада)/ Државе раног средњег века – држава Арабљана (обрада) 9. Физика - Брзина, Вежбање 5. Географија - Представљање рељефа на картама. Картографски знаци, географски називи и представљање рељефа на картама , обрада и утврђивање 10. Физика - Брзина равномерног праволинијског кретања, обрада 5. Информатика и рачунарство -Рад са табелама у програму за обраду текста

 

21.09-27.09.2020.
Сатница понедељак 21.9. уторак 22.9. среда 23.9. четвртак 24.9. петак 25.9.
08.00 - 08.30 12. Српски језик - Иво Андрић: Аска и вук 13. Математика - Бројевни изрази са сабирањем и одузимањем целих бројева - примена, утврђивање 14. Српски језик - Творба речи помоћу префикса; творба речи слагањем 14. Математика - Множење целих бројева, обрада 15. Српски језик - Лексикологија: аугментативи (са пејоративима), деминутиви (са хипокористицима)
08.35 - 09.05 12. Математика - Бројевни изрази са сабирањем и одузимањем целих бројева, обрада 13. Српски језик - Наставак обраде, Иво Андрић: Аска и вук 4. Биологија - Једноћелијски организми – бактерија, амеба, квасац, обрада /Једноћелијски организми – бактерија, амеба, квасац, утврђивање 4. Енглески језик - Изношење предлога и савета, упућивање позива за учешће у заједничкој активности и реаговање на њих, утврђивање / Прихватање/одбијање предлога и давање одговарајућег оправдања/изговора; постављање питања и давање одговора уз поштовање основних норми учтивости, Утврђивање и обрада 15. Математика - Множење целих бројева, утврђивање
09.10 - 09.40 3. Историја - Велика сеоба народа, утврђивање / Државе раног средњег века – Византија, обрада
7. Физика - Кретање у свакодневном животу, релативност кретања, утврђивање
4. Географија - Појам и историјски развоја географске карте; Елементи карте, утврђивање/Картографски знаци и географски називи на картама, обрада 8. Физика - Брзина, правац и смер кретања, векторски карактер брзине, обрада 4. Информатика и рачунарство - Обликовање текста и слика

 

14.09-20.09.2020.
Сатница понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
08.00 - 08.30 08. Српски језик - Гроздана Олујић: Били су деца као и ти (избор – текст о Исидори Секулић) 09. Математика - Одузимање целих бројева, обрада 10. Српски језик - Подела речи по настанку: просте речи и творенице; породица речи, уочавање корена речи 10. Математика - Одузимање целих бројева, утврђивање 11. Српски језик - Саставни делови твореница (творбене основе, префикси и суфикси). Граматичка основа и граматички наставци у поређењу са творбеном основом и суфиксима
08.35 - 09.05 08. Математика - Сабирање целих бројева, утврђивање 09. Српски језик - Језичка култура: О чему маштам (или слично) 03. Биологија - Разлике међу ћелијама, обрада / Разлике међу ћелијама, утврђивање 03. Енглески језик - Oписивање радње у садашњости, бића, предмета и појава, изражавање допадања и недопадања, постављање питања и одговарање на њих, утврђивање / Изношење предлога и савета, упућивање позива за учешће у заједничкој активности и реаговање на њих, обрада и утврђивање 11. Математика - Особине сабирања целих бројева, обрада
09.10 - 09.40 2. Историја - Основне одлике периода средњег века и раног новог века (утврђивање) / Велика сеоба народа (обрада) 05. Физика - Кретање у свакодневном животу, релативност кретања, обрада
03. Географија - Појам географске карте и њен развој кроз историју, обрада /Елементи карте (математички, географски и допунски), обрада 06. Физика - Путања, пређени пут и време, обрада
03. Информатика и рачунарство -Рад са текстом: унос и едитовање текста

 

07.09-13.09.2020.
Сатница понедељак 7.9. уторак 8.9. среда 9.9. четвртак 10.9. петак 11.9.
08.00 - 08.30 04. Српски језик - Понављање градива из 5.р. 05. Математика - Супротни бројеви. Апсолутна вредност. Упоређивање целих бројева, обрада 06. Српски језик - Иницијални тест 06. Математика - Супротни бројеви. Апсолутна вредност. Упоређивање целих бројева, утврђивање 07. Српски језик - Исидора Секулић: Буре
08.35 - 09.05 04. Математика - Негативни бројеви. Бројевна права. Скуп целих бројева, обрада 05. Српски језик - Правопис (понављање градива) 02. Биологија - Грађа ћелије – обрада / Грађа ћелије – утврђивање 02. Енглески језик - Описивање бића, предмета и појава, изражавање допадања и недопадања 07. Математика - Сабирање целих бројева, обрада
09.10 - 09.40 01. Историја - Уводни час, Доба средњег века и раног новог века (обрада) / Извори за проучавање историје средњег века и раног новог века (обрада)
03. Физика - Методе истраживања у физици, Физика и друге науке Обрада 02. Географија - Географска (картографска) мрежа, географска ширина и дужина, часовне зоне (обрада) 04. Физика - Методе истраживања у физици, Физика и друге науке Утврђивање 02. Информатика и рачунарство -Рад са датотекама на различитим уређајима

 

01.09-06.09.2020.
Сатница УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
08.00 - 08.30 01. Математика -  Упознавање ученика са програмом наставе и учења 6. разреда, обнављање градива, обнављање 02. Српски језик - Мирослав Антић: Плава звезда 02. Математика - Обнављање градива,  обнављање 03. Српски језик - Понављање градива из 5.р. 
08.35 - 09.05 01. Српски језик - Уводни час - упознавање са наставним програмом  01. Биологија  - Грађа људског тела: хијерархијски низ од организма до ћелије – обрада / Грађа људског тела: хијерархијски низ од организма до ћелије – утврђивање 01. Енглески језик - Поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних информација о себи и другима, уводни час / обнављање градива из претходног разреда / Представљање себе и другог уз коришћење једноставнијих језичких средства; размена једноставнијих информација личне природе, изражавање припадања, обрада и утврђивање 03. Математика - Шта смо научили у петом разреду – квиз (иницијални тест), провера знања
09.10 - 09.40 01. Физика - Физика  као  природна  наука, Физичка тела, супстанца, физичка поља, обрада
01. Географија - Систематизација кључних појмова садржаја петог разреда; друштвена географија, предмет проучавања и подела / Географска/картографска мрежа; географска ширина и географска дужина, часовне зоне 02. Физика - Физика  као  природна  наука, Физичка тела, супстанца, физичка поља, утврђивање
01. Информатика и рачунарство -Дигитални уређаји и кориснички програми 

 

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја