Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / VI разред

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС3, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете , директним приступом секцији "Моја школа" на сајту РТС-а и путем интернет мултимедијске платформе РТС Планета

Распоред приказивања наставе на каналу РТС 2 биће промењен у данима када је предвиђен рад Народне скупштине Републике Србије чија се заседања преносе на том каналу.

Шести разред
РТС 3

15.00 - 15.30

15.35 -16.05

16.10 -16.40


18-24.05.2020.
Сатница ПОНЕДЕЉАК 18.5. УТОРАК 19.5. СРЕДА 20.5. ЧЕТВРТАК 21.5. ПЕТАК 22.5. СУБОТА 23.5.
09.45 - 10.15 Српски језик - Никола Тесла: Моји изуми Математика - Површина паралелограма, утврђивање  Српски језик - Бранислав Нушић: Аутобиографија Математика - Површина троугла, обрада  Српски језик - Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице - домаћа лектира  Српски језик - Понављање и вежбање: Заменице
10.20 - 10.50 Математика - Површина паралелограма, обрада Српски језик - Понављање и вежбање: Гласовне промене - одступања (изузеци) Биологија  - Путеви преношења заразних болести, повреде и прва помоћ, обрада Енглески језик - Talking about the real world: general truths such as scientific facts
Talking about plans and predictions
What will you do after all this?

Математика - Површина троугла, утврђивање Математика - Површина трапеза, обрада
10.55 - 11.25 Историја - Живот Срба под османском влашћу, обрада Физика - Атмосферски притисак, утврђивање Географија -  Географија Европе, систематизација Физика - Паскалов закон, обрада Информатика и рачунарство - Текстуално програмирање: основне аритметичке операције и примена Информатика и рачунарство - Цели и реални бројеви, дељење
11-17.05.2020.
Сатница ПОНЕДЕЉАК 11.5. УТОРАК 12.5. СРЕДА 13.5. ЧЕТВРТАК 14.5. ПЕТАК 15.5.
09.45 - 10.15 Српски језик  - Подела гласова, обнављање Математика - Зависне величине, зграфички приказ зависних величина, пропорција; систематизација Српски језик  - Понављање и вежбање: Грађење речи Математика - Површина равних фигура, јединице мере за дужину и површину, једнакост површина; обрада Српски језик - Исидора Секулић: Буре
10.20 - 10.50 Математика - Примена пропорција - проценат, утврђивање Српски језик  - Мирослав Антић: Плава звезда; Добрица Ерић: Чудесни свитац Биологија  - Бактерије и антибиотици, обрада Енглески језик - Talking about rules, suggestions and advice
We should do our best!

Математика - Површина квадрата и правоугаоника, утврђивање
10.55 - 11.25 Историја - Апсулутистичке монархије, обрада Физика - Притисак у течности која мирује, утврђивање Географија - Друштвене одлике Европе, обрада  Физика - Атмосферски притисак, обрада Информатика и рачунарство - Корњача графика, вежбање
04.05-10.05.2020.
Сатница Понедељак 4.5.2020. Уторак 5.5.2020. Среда 6.5.2020. Четвртак 7.5.2020. Петак 8.5.2020. Субота 9.5.2020.
09.45 - 10.15 Српски језик  - Независне предикатске реченице Математика - Размера, пропорција, особине пропорције; обрада Српски језик - Дескриптивне песме Математика - Примена пропорције у директној и обрнутој пропорционалности, обрада  Српски језик - Родољубиве песме (Грачаница, Десанка Максимовић) Српски језик - Дитирамб „Хвала сунцу, земљи, трави", Стеван Раичковић
10.20 - 10.50 Математика - Обрнуто пропорционалне величине, обрада Српски језик - Аска и вук, Иво Андрић Биологија  - Болести које изазивају бактерије и животиње, обрада Енглески језик - Talking about experiences - Talking about past and present Математика - Примена пропорције у директној и обрнутој пропорционалности, утврђивање  Математика - Примена пропорције - проценат, обрада
10.55 - 11.25 Историја - Културни верски покрети у Европи почетком новог века, обрада Физика - Притисак чврстих тела, утврђивање Географија - Клима и биљни свет Европе, обрада Физика - Притисак у течности која мирује, обрада Информатика и рачунарство - Корњача графика - гранање, угнежђење петље, процедуре, торке/листе Географија - Картографија, систематизација
27.04-03.05.2020.

 

20-26.04.2020.

 

13-19.04.2020.
06-12.04.2020.
Сатница Понедељак 06.04.2020. Уторак 07.04.2020. Среда 08.04.2020. Четвртак 09.04.2020. Петак 10.04.2020.
09.45 - 11.25 Српски језик - Глаголи (обнављање) Математика - Неједначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева (обрада) Српски језик - Дневник прочитаних књига Математика - Неједначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева (утврђивање) Српски језик - Правопис - Преношење речи у нови ред
Математика - Једначине у скупу рационалних бројева примена (утврђивање) Српски језик - Аорист и имперфекат Биологија - Природна и вештачка селекција (обрада) Енглески језик - Abbie and Simon stayed tuned! (Revision) Математика - Неједначине у вези са множењем и дељењем рационалних бројева (обрада)
Историја - Моравска Србија у борби са Османлијама Физика - Густина тела. Пливање тела и средња густина  (обрада) Географија - Интеграциони процеси Физика - Густина тела. Пливање тела и средња густина (утврђивање) Информатика и рачунарство - Обнављање: линијска структура, петље и гранање у окружењу Карел
30.03-05.04.2020.
Сатница Понедељак 30.3.2020. Уторак 31.3.2020. Среда 1.4.2020. Четвртак 2.4.2020. Петак 3.4.2020.
09.45 - 11.25 Српски језик - Творба речи Математика - Једначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева, обрада Српски језик - Драма Математика - Једначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева, утврђивање Српски језик - Избирачица, К. Трифковић
Математика - Рачунске операције у скупу рационалних бројева (фонетски разломак), обнављање Српски језик -Лексичке вежбе (Лексикологија) Биологија - Наследни материјал (обрада) Енглески језик -  My day- usually and these days (Present Simple and Present Continuous) Математика - Једначине у вези са множењем и дељењем рационалних бројева, обрада
Историја - Османлије и почетак њихових освајања на Балкану Физика - Маса и тежина као различити појмови, обрада Географија - Држава и интеграциони процеси Физика - Мерење масе тела вагом, обрада Информатика и рачунарство - Петље и гранање
23-29.03.2020.
Сатница Понедељак 23.3.2020. Уторак 24.3.2020. Среда 25.3.2020. Четвртак 26.3.2020. Петак 27.3.2020.
09.45 - 10.15 Српски језик - Именичке и придевске заменице Математика - Контрукција трапеза, утврђивање Српски језик - Уметничка епика на примеру приповетке ,,Јаблан'' Петра Кочића Математика  - Делтоид обрада Српски језик - Уметничка епика на примеру приповетке ,,Чудесна справа'' Бранка Ћопића
10.20 - 10.50 Математика - Конструкција трапеза, обрада Српски језик - Заменице (обнављање, правопис) Биологија  - Животна форма, адаптације и еколошка ниша (утврђивање) Енглески језик - My day (Present Simple) Математика - Четворогуао - систематизација
10.55 - 11.25 Историја - Српски наорд у позном средњем веку Физика - Момент инерције, маса Географија - Привреда, систематизација Физика - Маса и инерција задаци утврђивање Информатика и рачунарство - Алгоритми и основни појмови програмирања
15-22.03.2020.

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја