Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / VI разред

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС 3, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.


18.01-24.01.2021.
Сатница понедељак 18.01. уторак 19.01. среда 20.01. четвртак 21.01. петак 22.01.
08.00 - 08.30 62. Српски језик - Обредне лирске народне песме (избор)- вежбање, утврђивање 63. Математика - Рационални бројеви - систематизација 64. Српски језик - Губљење сугласника - вежбање 64. Математика - Рационални бројеви – контролна вежба - провера знања 65. Српски језик -Домаћа лектира – Весна Алексић: Каљави коњ (Прича о богињи Лади – Звездана вода) - обрада
08.35 - 09.05 62. Математика - Бројевни изрази са сабирањем и одузимањем рационалних бројева – примена - обрада 63. Српски језик - Губљење сугласника - обрада 16. Биологија - Размножавање човека - обрада, утврђивање 16. Енглески језик - Oписивање радњи, искустава и догађаја у прошлости, Past Continuous – affirmative and negative; Past Continuous – questions - обрада, утврђивање
65. Математика - Множење рационалних бројева у облику разломка - обрада
09.10 - 09.40 16. Историја - Опште одлике средњовековне културе; Србија у XII и почетком XIII века - утврђивање, обрада 32. Физика - Сила - систематизација 16. Географија - Појам привреде, привредне делатности и привредни сектори; Појам и подела пољопривреде и фактори који утичу на њен развој - обрада 33. Физика - Међународни система мера, основне и изведене физичке величине и мерне јединице - обрада 16. Информатика и рачунарство - Карел – линијски програми и бројачка петља - обрада

 

14.12-20.12.2020.
Сатница понедељак 14.12. уторак 15.12. среда 16.12. четвртак 17.12. петак 18.12.
08.00 - 08.30 58. Српски језик - Вук Караџић: Живот и обичаји народа српскога: Божић(одломак); Ђурђевдан (одломак); Додоле, прпоруше и чароице (одломци), обрада
59. Математика - Сабирање и одузимање рационалних бројева у оба записа, утврђивање 60. Српски језик - Једначење сугласника по месту изговора, вежбање 60. Математика - Бројевни изрази са сабирањем и одузимање рационалних бројева, обрада 61. Српски језик - Обредне лирске народне песме (избор), обрада
08.35 - 09.05 58. Математика - Сабирање и одузимање рационалних бројева датих у децималном облику, утврђивање 59. Српски језик - Једначење сугласника по месту изговора, обрада 15. Биологија - Излучивање, обрада и утврђивање 15. Енглески језик - Обнављање и систематизација градива пред израду првог писменог задатка, утврђивање и систематизација
Први писмени задатак, провера /Исправка првог писменог, утврђивање и систематизација

61. Математика - Бројевни изрази са сабирањем и одузимањем рационалних бројева, утврђивање
09.10 - 09.40 15. Историја - Свакодневни живот у средњем веку, обрада и утврђивање
30. Физика - Сила Земљине теже и тежина тела, обрада 15. Географија - Унутарградски простор, град и околина, конурбације и мегалополиси, обрада / Сеоски и градски простор, конурбације и мегалополиси, утврђивање 31. Физика - Сила Земљине теже и тежина тела, утврђивање 15. Информатика и рачунарство - Представљање могућих пројеката

 

07.12-13.12.2020.
Сатница понедељак 07.12. уторак 08.12. среда 09.12. четвртак 10.12. петак 11.12.
08.00 - 08.30 54. Српски језик - Језичка култура. Припрема за други школски писмени задатак, вежбање 55. Математика - О разломцима укратко, обнављање 56. Српски језик - Други писмени задатак, исправак 56. Математика - Скуп рационалних бројева, бројевна права, апслутна вредност рационалног броја, обрада 57. Српски језик - Исправак другог школског писменог задатка
08.35 - 09.05 54. Математика - Троугао – контролна вежба, провера знања 55. Српски језик - Други писмени задатак, вежбање 14. Биологија - Кретање - скелет, обрада и утврђивање 14. Енглески језик - Oписивање радњи у прошлости (Describing past events - Past Simple -affirmative forms), обрада и утврђивање / Oписивање радњи у прошлости (Describing past events-Past Simple-negative forms and questions), обрада и утврђивање /
Oписивање радњи у прошлости (Describing past events-Past Simple-affirmative and negative forms and questions), утврђивање
57. Математика - Сабирање и одузимање рационалних бројева у облику разломка, обрада
09.10 - 09.40 14. Историја - Постанак и развој средњовековних градова, обрада и утврђивање
28. Физика - Одређивање интензитета силе динамометром, утврђивање 14. Географија - Појам и одлике, типови села и процеси у руралном простору, обрада / Појам и одлике града, урбанизација, функције и привлачност градова, обрада 29. Физика - Мерење еластичне силе при истезању и сабијању опруге, лабораторијска вежба 14. Информатика и рачунарство - Дигитално насиље

 

30.11-06.12.2020.
Сатница понедељак 30.11. уторак 01.12. среда 02.12. четвртак 03.12. петак 04.12.
08.00 - 08.30 50. Српски језик - Бранко Ћопић „Чудесна справа“, обрада 51. Математика - Конструкција троугла и његове описане и уписане кружнице, утврђивање 52. Српски језик - Једначење сугласника по звучности, обрада 52. Математика - Конструкција троугла и његове описане и уписане кружнице, утврђивање 53. Српски јези - Једначење сугласника по звучности, вежбање
08.35 - 09.05 50. Математика - Конструкција описане и уписане кружнице троугла, утврђивање 51. Српски језик - Владимир Стојиљковић: „Писмописац“ (Писмо Бранку Ћопићу), обрада 13. Биологија - Кретање - мишићи, обрада, утврђивање 13. Енглески језик, Описивање радњи у прошлости (Describing past events - Past Simple - to be), обрада, утврђивање 53. Математика - Троугао, систематизација
09.10 - 09.40 13. Историја - Крсташки ратови, обрада, утврђивање 26. Физика - Одређивање интензитета силе динамометром,
обрада

13. Географија - Величина, функције и типови насеља. Појам, појава, положај насеља, обрада, утврђивање 27. Физика - Одређивање интензитета силе динамометром, утврђивање 13. Информатика - Поштовање и заштита ауторских права

 

23.11-29.11.2020.
Сатница понедељак 23.11. уторак 24.11. среда 25.11. четвртак 26.11. петак 27.11.
08.00 - 08.30 46. Српски језик - Домаћа лектира - Анђела Нанети: Мој дека је био трешња - обрада 47. Математика - Ставови подударности - утврђивање  48. Српски језик - Јотовање - обрада 48. Mатематика - Симетрије и подударност, утврђивање 49. Српски језик - Граматика: Јотовање, вежбање
08.35 - 09.05 46. Математика - Ставови подударности ССУ и УСУ - утврђивање  47. Српски језик - Домаћа лектира - Анђела Нанети: Мој дека је био трешња - вежбање 12. Биологија - Реакције на дражи и чула - обрада и утврђивање 12. Енглески језик - Изражавање допадања / недопадања; постављање питања и давање одговора уз поштовање основних норми учтивости,  обрада, утврђивање 49. Математика - Конструкција описане и уписане кружнице троугла, обрада
09.10 - 09.40 22. Историја - Развој и уређење европских држава у позном средњем веку - обрада / утврђивање 25. Физика - Сила као мера узајамног деловања тела и векторски карактер силе; Слагање сила истог правца - утврђивање  12. Географија - Појам, појава, положај и размештај насеља на Земљи - обрада 26. Физика - Сила као мера узајамног деловања тела и векторски карактер силе. Слагање сила истог правца, утврђивање
12. Информатика - Претраживање интернета и ауторска права

 

16.11-22.11.2020.
Сатница понедељак 16.11. уторак 17.11. среда 18.11. четвртак 19.11. петак 20.11.
08.00 - 08.30 42. Српски језик - Сергеј Јесењин: Песма о керуши - обрада 43. Математика - Ставови подударности СУС и ССС - обрада 44. Српски језик - Сибиларизација - обрада 44. Математика - Ставови подударности СУС и ССС - утврђивање 45. Српски језик - Сибиларизација - вежбање
08.35 - 09.05 42. Математика - Појам подударности троуглова - обрада 43. Српски језик - Језичка култура: Фигуративна значења речи или рецитовање - вежбање, утврђивање 11. Биологија - Транспорт супстанци кроз биљку - обрада и утврђивање 11. Енглески језик - Описивање уобичајених, тренутних и привремених радњи у садашњости (Present Simple vs Present Continuous) - обрада и утврђивање 45. Математика - Ставови подударности ССУ и УСУ - обрада 
09.10 - 09.40 11. Историја - Срби у раном средњем веку - утврђивање 22. Физика - Сила као мера узајамног деловања тела и векторски карактер силе - обрада  11. Географија - Структуре становништва - обрада 23. Физика - Слагање сила истог правца - обрада 11. Информатика и рачунарство - Интернет сервиси

 

09.11-15.11.2020.

 

02.11-08.11.2020.
Сатница понедељак 02.11. уторак 03.11. среда 04.11. четвртак 05.11. петак 06.11.
08.00 - 08.30 36. Српски језик - Прелаз л у о, обрада 37. Математика - Конструкције неких углова (60°, 120°, 30°,
90°, 45°), обрада
38. Српски језик - Гласови, подела гласова, гласовне промене, утврђивање 38. Математика - Конструкције неких углова утврђивање 39. Српски језик - Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави, обрада 
08.35 - 09.05 36. Математика - Исправак првог писменог задатка, утврђивање 37. Српски језик - Непостојано а и промена л у о, вежбање 10. Биологија - Транспорт супстанци код човека и животиња, обрада/утврђивање 10. Енглески језик - Oписивање тренутних и привремених радњи у садашњости, бића, предмета и појава, изражавање допадања и недопадања, постављање питања и одговарање на њих, обрада и утврђивање 39. Математика - Основне конструкције троугла, обрада
09.10 - 09.40 9. Историја - Јужни Словени према строседеоцима и суседима, обрада и утврђивање 19. Физика - Трење и отпор средине при релативном
кретању тела у непосредном додиру, обрада
10. Географија - Миграције становништва, обрада 20. Физика - Узајамно деловање два тела у непосредном додиру. Трење и отпор средине при релативном кретању тела у непосредном додиру, утврђивање 10. Информатика и рачунарство - Појам рачунарске мреже

 

26.10-01.11.2020.
Сатница понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
08.00 - 08.30 32. Српски језик - Исправак првог школског писменог задатка вежбање/утврђивање 33. Математика - Троугао, врсте троуглова, углови троугла, утврђивање

34. Српски језик - Домаћа лектира – Бранко Ћопић: Орлови рано лет, обрада

Српски језик - Домаћа лектира – Бранко Ћопић: Орлови рано лет, 2. део обрада

34. Математика - Троугао, врсте троуглова, углови троугла, утврђивање 35. Српски језик - Непостојано А
08.35 - 09.05 32. Математика - Правоугли троугао, обрада 33. Српски језик - Исправак првог школског писменог задатка вежбање/утврђивање 9. Биологија - Дисање, обрада и утврђивање 9. Енглески језик - Описивање карактеристика бића, предмета, места, појава, радњи, стања и збивања; изношење предлога и савета, упућивање позива за учешће у заједничкој активности и реаговање на њих. - обрада и утврђивање 35.Математика - Први писмени задатак, провера знања
09.10 - 09.40 8. Историја - Насељавање Словена на Балканско полуострво, обрада и утврђивање 17. Физика - Кретање, систематизација 9. Географија - Природно кретање становништв, обрада/Географско проучавање становништва, насељавање света. Број становника на Земљи. Природно кретање становништва, утврђивање 18. Физика - Узајамно деловање два тела у непосредном додиру, обрада 9. Информатика и рачунарство - Mултимедијалне презентације

 

19.10-25.10.2020.
Сатница понедељак 19.10. уторак 20.10. среда 21.10. четвртак 22.10. петак 23.10.
08.00 - 08.30 28. Српски језик - Језичка култура: пејзаж (опис. статичких и динамичких појмова у природи) - вeжбање 29. Математика - Неједнакост троугла, обрада 30. Српски језик - Припрема за први писмени задатак 30. Математика - Врсте троуглова,  обрада 31. Српски језик - Први школски писмени задатак, утврђивање
08.35 - 09.05 28. Математика - Однос између страница и углова троуглова, утврђивање
29. Српски језик - Језичка култура:пејзаж (описивање статичких и динамичких појава у природи), вежбање 8. Биологија -Исхрана и варење, обрада и утврђивање 8. Енглески језик - Прихватање/ одбијање предлога и давање одговарајућег оправдања/ изговора; постављање питања и давање одговора уз поштовање основних норми учтивости, обрада и утврђивање  31. Математика - Једнакокраки, једнакостранични, правоугли троугао
09.10 - 09.40 7. Историја - Религија у раном средњм веку, обрада и утврђивање 15. Физика - Променљиво праволинијско кретање
и средња брзина, утврђивање
9. Географија - Географско проучавање становништва,
насељавање света у преисторији и појава првих цивилизација/ Број становника на Земљи и насељеност Земљине површине, обрада
16. Физика - Кретање, рачунски и графички задаци, увежбавање 8. Информатика и рачунарство -Рад са видео записом

 

12.10-11.18.2020.
Сатница понедељак 12.10. уторак 13.10. среда 14.10. четвртак 15.10. петак 16.10.
08.00 - 08.30 24. Српски језик -

Настанак гласова и говорни органи, подела гласова... (обрада)

25. Математика - Углови троугла. Збир углова троугла - обрада 26. Српски језик - Гласови - вежбање 26. Математика - Углови троугла. Збир углова троугла - утврђивање 27. Српски језик - Јован Дучић "Село" (обрада)
08.35 - 09.05 24. Математика - Појам троугла. Елементи троугла - обнављање и - обрада 25. Српски језик - Подела речи на слогове, сугласника по звучности и месту изговора... (обрада) 7. Биологија - Грађа биљке – вегетативни органи, обрада/Грађа биљке, утврђивање 7. Енглески језик - Описивање уобичајених, тренутних и привремених радњи у садашњости – обрада и утврђивање 27. Математика - Однос између страница и углова троуглова - обрада
09.10 - 09.40 6. Историја - Настанак феудалног друштва, обрада и утврђивање 13. Физика - Одређивање пређеног пута и времена при равномерном праволинијском кретању; графичко представљање зависности брзине и пута од времена - утврђивање 7. Географија - Подела карата према размери и садржини; Оријентација у простору, оријентација карте помоћу компаса, сателитски навигациони системи и мерења на карти/Географска (картографска) мрежа и географска карта, утврђивање 14. Физика - Променљиво праволинијско кретање и средња брзина, обрада 7. Информатика и рачунарство - Рад са звучним записом

 

05.10-11.10.2020.
Сатница понедељак 5.10. уторак 6.10. среда 7.10. четвртак 8.10. петак 9.10.
08.00 - 08.30 20. Српски језик - Грађење рећи, вежбање 21. Математика - Бројевни изрази – примена, утврђивањe
22. Српски језик - Петар Кочић: Јаблан, обрада 22. Математика - Бројевни изрази, систематизација 23. Српски језик - Петар Кочић: Јаблан, вежбање
08.35 - 09.05 20. Математика - Изрази са променљивом, утврђивање 21. Српски језик - Грађење речи, утврђивање 6. Биологија - Једноћелијски, колонијални и вишећелијски организми, систематизација 6. Енглески језик - Изношење предлога и савета, упућивање позива за учешће у заједничкој активности и реаговање на њих, обрада и утврђивање 23. Математика - Цели бројеви, провера знања
09.10 - 09.40 5. Историја - Византија, Франачка и Арабљани у раном средњем веку, утврђивање 11. Физика - Брзина равномерног праволинијског кретања, утврђивање 6. Географија - Подела карата према размери и садржини, обрада/Оријентација у простору, оријентација карте помоћу компаса, сателитски навигациони системи и мерења на карти, обрада 12. Физика - Одређивање пређеног пута и времена при равномерном праволинијском кретању; графичко представљање зависности брзине и пута од времена, обрада 6. Информатика и рачунарство - Рад са текстом: Логичка структура и стилови

 

28.09-04.10.2020.
Сатница понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10.
08.00 - 08.30 16. Српски језик - Домаћа лектира: Бранислав Нушић: Аутобиографија – одломак Географија 17. Математика - Дељење целих бројева, утврђивање 18. Српски језик - Домаћа лектира: Бранислав Нушић: Аутобиографија (одломак о падежима) 18. Математика - Бројевни изрази са целим бројевима, обрада 19. Српски језик - Језичка култура: О дневнику читања, обрада
08.35 - 09.05 16. Математика - Дељење целих бројева, обрада 17. Српски језик - Писање имена небеских тела 5. Биологија - Удруживање ћелија у колоније и
вишећелијски организми, обрада/Удруживање ћелија у колоније и
вишећелијски организми, утврђивање
5. Енглески језик - Oписивање радње у
садашњости, бића, предмета
и појава, изражавање
допадања и недопадања,
постављање питања и
одговарање на њих, утврђивање
19. Математика - Бројевни изрази са целим бројевима, утврђивање
09.10 - 09.40 4. Историја - Државе раног средњег века – Франачка (обрада)/ Државе раног средњег века – држава Арабљана (обрада) 9. Физика - Брзина, Вежбање 5. Географија - Представљање рељефа на картама. Картографски знаци, географски називи и представљање рељефа на картама , обрада и утврђивање 10. Физика - Брзина равномерног праволинијског кретања, обрада 5. Информатика и рачунарство -Рад са табелама у програму за обраду текста

 

21.09-27.09.2020.
Сатница понедељак 21.9. уторак 22.9. среда 23.9. четвртак 24.9. петак 25.9.
08.00 - 08.30 12. Српски језик - Иво Андрић: Аска и вук 13. Математика - Бројевни изрази са сабирањем и одузимањем целих бројева - примена, утврђивање 14. Српски језик - Творба речи помоћу префикса; творба речи слагањем 14. Математика - Множење целих бројева, обрада 15. Српски језик - Лексикологија: аугментативи (са пејоративима), деминутиви (са хипокористицима)
08.35 - 09.05 12. Математика - Бројевни изрази са сабирањем и одузимањем целих бројева, обрада 13. Српски језик - Наставак обраде, Иво Андрић: Аска и вук 4. Биологија - Једноћелијски организми – бактерија, амеба, квасац, обрада /Једноћелијски организми – бактерија, амеба, квасац, утврђивање 4. Енглески језик - Изношење предлога и савета, упућивање позива за учешће у заједничкој активности и реаговање на њих, утврђивање / Прихватање/одбијање предлога и давање одговарајућег оправдања/изговора; постављање питања и давање одговора уз поштовање основних норми учтивости, Утврђивање и обрада 15. Математика - Множење целих бројева, утврђивање
09.10 - 09.40 3. Историја - Велика сеоба народа, утврђивање / Државе раног средњег века – Византија, обрада
7. Физика - Кретање у свакодневном животу, релативност кретања, утврђивање
4. Географија - Појам и историјски развоја географске карте; Елементи карте, утврђивање/Картографски знаци и географски називи на картама, обрада 8. Физика - Брзина, правац и смер кретања, векторски карактер брзине, обрада 4. Информатика и рачунарство - Обликовање текста и слика

 

14.09-20.09.2020.
Сатница понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
08.00 - 08.30 08. Српски језик - Гроздана Олујић: Били су деца као и ти (избор – текст о Исидори Секулић) 09. Математика - Одузимање целих бројева, обрада 10. Српски језик - Подела речи по настанку: просте речи и творенице; породица речи, уочавање корена речи 10. Математика - Одузимање целих бројева, утврђивање 11. Српски језик - Саставни делови твореница (творбене основе, префикси и суфикси). Граматичка основа и граматички наставци у поређењу са творбеном основом и суфиксима
08.35 - 09.05 08. Математика - Сабирање целих бројева, утврђивање 09. Српски језик - Језичка култура: О чему маштам (или слично) 03. Биологија - Разлике међу ћелијама, обрада / Разлике међу ћелијама, утврђивање 03. Енглески језик - Oписивање радње у садашњости, бића, предмета и појава, изражавање допадања и недопадања, постављање питања и одговарање на њих, утврђивање / Изношење предлога и савета, упућивање позива за учешће у заједничкој активности и реаговање на њих, обрада и утврђивање 11. Математика - Особине сабирања целих бројева, обрада
09.10 - 09.40 2. Историја - Основне одлике периода средњег века и раног новог века (утврђивање) / Велика сеоба народа (обрада) 05. Физика - Кретање у свакодневном животу, релативност кретања, обрада
03. Географија - Појам географске карте и њен развој кроз историју, обрада /Елементи карте (математички, географски и допунски), обрада 06. Физика - Путања, пређени пут и време, обрада
03. Информатика и рачунарство -Рад са текстом: унос и едитовање текста

 

07.09-13.09.2020.
Сатница понедељак 7.9. уторак 8.9. среда 9.9. четвртак 10.9. петак 11.9.
08.00 - 08.30 04. Српски језик - Понављање градива из 5.р. 05. Математика - Супротни бројеви. Апсолутна вредност. Упоређивање целих бројева, обрада 06. Српски језик - Иницијални тест 06. Математика - Супротни бројеви. Апсолутна вредност. Упоређивање целих бројева, утврђивање 07. Српски језик - Исидора Секулић: Буре
08.35 - 09.05 04. Математика - Негативни бројеви. Бројевна права. Скуп целих бројева, обрада 05. Српски језик - Правопис (понављање градива) 02. Биологија - Грађа ћелије – обрада / Грађа ћелије – утврђивање 02. Енглески језик - Описивање бића, предмета и појава, изражавање допадања и недопадања 07. Математика - Сабирање целих бројева, обрада
09.10 - 09.40 01. Историја - Уводни час, Доба средњег века и раног новог века (обрада) / Извори за проучавање историје средњег века и раног новог века (обрада)
03. Физика - Методе истраживања у физици, Физика и друге науке Обрада 02. Географија - Географска (картографска) мрежа, географска ширина и дужина, часовне зоне (обрада) 04. Физика - Методе истраживања у физици, Физика и друге науке Утврђивање 02. Информатика и рачунарство -Рад са датотекама на различитим уређајима

 

01.09-06.09.2020.
Сатница УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
08.00 - 08.30 01. Математика -  Упознавање ученика са програмом наставе и учења 6. разреда, обнављање градива, обнављање 02. Српски језик - Мирослав Антић: Плава звезда 02. Математика - Обнављање градива,  обнављање 03. Српски језик - Понављање градива из 5.р. 
08.35 - 09.05 01. Српски језик - Уводни час - упознавање са наставним програмом  01. Биологија  - Грађа људског тела: хијерархијски низ од организма до ћелије – обрада / Грађа људског тела: хијерархијски низ од организма до ћелије – утврђивање 01. Енглески језик - Поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних информација о себи и другима, уводни час / обнављање градива из претходног разреда / Представљање себе и другог уз коришћење једноставнијих језичких средства; размена једноставнијих информација личне природе, изражавање припадања, обрада и утврђивање 03. Математика - Шта смо научили у петом разреду – квиз (иницијални тест), провера знања
09.10 - 09.40 01. Физика - Физика  као  природна  наука, Физичка тела, супстанца, физичка поља, обрада
01. Географија - Систематизација кључних појмова садржаја петог разреда; друштвена географија, предмет проучавања и подела / Географска/картографска мрежа; географска ширина и географска дужина, часовне зоне 02. Физика - Физика  као  природна  наука, Физичка тела, супстанца, физичка поља, утврђивање
01. Информатика и рачунарство -Дигитални уређаји и кориснички програми 

 

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја