Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / VI разред

РТС3


Сатница Понедељак 06.04.2020. Уторак 07.04.2020. Среда 08.04.2020. Четвртак 09.04.2020. Петак 10.04.2020.
09.45 - 11.25 Српски језик - Глаголи (обнављање) Математика - Неједначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева (обрада) Српски језик - Дневник прочитаних књига Математика - Неједначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева (утврђивање) Српски језик - Правопис - Преношење речи у нови ред
Математика - Једначине у скупу рационалних бројева примена (утврђивање) Српски језик - Аорист и имперфекат Биологија - Природна и вештачка селекција (обрада) Енглески језик - Abbie and Simon stayed tuned! (Revision) Математика - Неједначине у вези са множењем и дељењем рационалних бројева (обрада)
Историја - Моравска Србија у борби са Османлијама Физика - Густина тела. Пливање тела и средња густина  (обрада) Географија - Интеграциони процеси Физика - Густина тела. Пливање тела и средња густина (утврђивање) Информатика и рачунарство - Обнављање: линијска структура, петље и гранање у окружењу Карел

 

Претходне недеље

30.03-05.04.2020.
Сатница Понедељак 30.3.2020. Уторак 31.3.2020. Среда 1.4.2020. Четвртак 2.4.2020. Петак 3.4.2020.
09.45 - 11.25 Српски језик - Творба речи Математика - Једначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева, обрада Српски језик - Драма Математика - Једначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева, утврђивање Српски језик - Избирачица, К. Трифковић
Математика - Рачунске операције у скупу рационалних бројева (фонетски разломак), обнављање Српски језик -Лексичке вежбе (Лексикологија) Биологија - Наследни материјал (обрада) Енглески језик -  My day- usually and these days (Present Simple and Present Continuous) Математика - Једначине у вези са множењем и дељењем рационалних бројева, обрада
Историја - Османлије и почетак њихових освајања на Балкану Физика - Маса и тежина као различити појмови, обрада Географија - Држава и интеграциони процеси Физика - Мерење масе тела вагом, обрада Информатика и рачунарство - Петље и гранање
23-29.03.2020.
Сатница Понедељак 23.3.2020. Уторак 24.3.2020. Среда 25.3.2020. Четвртак 26.3.2020. Петак 27.3.2020.
09.45 - 10.15 Српски језик - Именичке и придевске заменице Математика - Контрукција трапеза, утврђивање Српски језик - Уметничка епика на примеру приповетке ,,Јаблан'' Петра Кочића Математика  - Делтоид обрада Српски језик - Уметничка епика на примеру приповетке ,,Чудесна справа'' Бранка Ћопића
10.20 - 10.50 Математика - Конструкција трапеза, обрада Српски језик - Заменице (обнављање, правопис) Биологија  - Животна форма, адаптације и еколошка ниша (утврђивање) Енглески језик - My day (Present Simple) Математика - Четворогуао - систематизација
10.55 - 11.25 Историја - Српски наорд у позном средњем веку Физика - Момент инерције, маса Географија - Привреда, систематизација Физика - Маса и инерција задаци утврђивање Информатика и рачунарство - Алгоритми и основни појмови програмирања
15-22.03.2020.

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја