Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | Republika Srbija

Ћир

Rasporedi nastave za osnovnu školu / II razred

Svi obrazovni sadržaji se emituju putem multimedijske platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije "RTS Moja škola" za mobilne telefone i tablete, zatim na sajtu RTS-a i na veb stranici mojaskola.rtsplaneta.rs.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.


28.09-04.10.2020.
ponedeljak 28.9. utorak 29.9. sreda 30.9. četvrtak 1.10. petak 2.10.
20. Srpski jezik - Govorna vežba: Na pijaci, obrada 21. Srpski jezik - Pisanje rečce li u upitnim rečenicama, obrada 22. Matematika - Sabiranje broja sa zbirom ili razlikom brojeva, obrada 23. Srpski jezik - Uzvične rečenice. Uzvičnik - obrada 24. Srpski jezik - Razbrajalice i pitalice - obrada
20. Matematika - Združivanje sabiraka, obrada 21. Matematika - Zamena mesta i združivanje sabiraka, utvrđivanje 22. Srpski jezik - Zagonetke lake za đake drugake, obrada 23. Matematika - Sabiranje broja sa zbirom ili razlikom broja - utvrđivanje 24. Matematika - Nula kao sabirak ili umanjilac - obrada
4. Engleski jezik - Iskazivanje molbe i zahvalnosti, obrada 9. Svet oko nas - Zdrava ishrana, obrada 5. Likovna kultura - Kontrast, obrada 10. Svet oko nas - Čuvamo zdravlje i zdrava ishrana – utvrđivanje 5. Muzička kultura - Zvuk i ton, sistematizacija

 

21.09-27.09.2020.

 

14.09-20.09.2020.

 

07.09-13.09.2020.

 

01.09-06.09.2020.

 

 

2020. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja