Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распоред емитовања образовних садржаја


Kризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19, на седници одржаној 11. августа 2020. године, донео је Закључак о усвајању Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години, Стручног упутства за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020/2021. години и Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе (Закључак 08 Број: 53-6306/2020-1 од 11. августа 2020. године), којима се ближе уређују питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Цовид-19.

Усвојена акта су основа за организовање, планирање и програмирање укупног образовно-васпитног рада у школама у отежаним условима, почевши од 1. септембра 2020. године.

На основу одговарајућег стручног упутства Педагошки колегијум је предложио начин организације наставе у школи који ће се заснивати на описаним моделима. Полазишта у припреми предлога била су пре свега, анализа просторних услова у школи и резултати изјашњавања родитеља. Подсећамо да родитељи имају право и обавезу да се изјасне да ли ће у постојећим епидемиолошким условима дозволити да њихово дете/деца похађају наставу или ће се определити за учење на даљину (ТВ часови путем Јавног медијског сервиса РТС). Kоначно, одлука о моделу или моделима наставе на нивоу установе донета је уз учешће свих чланова Наставничког већа.

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020-2021

Стручно упутство за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020-2021 години

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе

Закључак Кризног штаба

У циљу остваривања права ученика на образовање, у Министарству просвете, науке и технилошког развоја припремљен је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима. Овај план уважава велики број различитих програма наставе и учења у свим разредима основне и средње школе, те има фокус на организованом учењу на даљину које доприноси реализацији програмских садржаја општеобразовних предмета и стручних предметима са највећим фондом часова. Министарство предвиђа и подржава реализацију образовно-васпитних активности кроз различите канале и облике комуникације:

Ово веб-место установљено је са намером да пружи подршку ученицима, наставницима и родитељима и допринесе превазилажењу тренутне кризне ситуације. Овде вас очекују правовремене информације о распореду емитовања образовних садржаја и другим релевантним иницијативама које доприносе остваривању предвиђених исхода наставе и учења.

Основно образовање

Гимназије и општеобразовни предмети стручних школа

Средње стручне школе

Дуално образовање

Образовање на даљину на језицима националних мањина

Онлајн платформе – подршка учењу

Моја школа

Моја школа

За оне који немају другачији приступ интернету обезбеђен је бесплатан приступ преко сва три мобилна оператора (код неких оператора може да захтева активацију бесплатног пакета).

mojaskola.gov.rs

Онлајн комуникација

Погледајте препоручене алате у онлајн учењу

Алати и упутства

Дигитална солидарност

Образовање је важно

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја