Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / V разред

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС 2, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.


26.10-01.11.2020.
Сатница понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
08.00 - 08.30 32. Српски језик - Девојка цара надмудрила и народне новеле - одлике, вежбање/утврђивање 33. Математика - Скупови и скуповне операције, вежбање 34. Српски језик - Падежи - значење и службе - систематизација, утврђивање 34. Математика - Први писмени задатак, 35. Српски језик - Вук Стефановић Караџић: Моба и прело (из дела Живот и обичаји народа српскога), обрада
08.35 - 09.05 32. Математика - Скупови и скуповне операције, утврђивање 33. Српски језик - Падежи - независни и зависни, вежбање 9. Техника и технологија - Правила и прописи кретања пешака,
возача бицикла и дечијих возила (ролери,
скејт, тротинет) у саобраћају –
рачунарска симулација и саобраћајни
полигон, вежба
9. Енглески језик - Поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту,обрада и утврђивање 35.Математика - Анализа писменог задатка
09.10 - 09.40 8. Историја - Државе Старог истока, обрада 17. Биологија - Исхрана, дисање, излучивање, систематизација 9. Географија - Ротација Земље, обрада 18. Биологија - Покретљивост – кретање, обрада 9. Информатика и рачунарство - Mултимедијалне презентације

 

19.10-25.10.2020.
Сатница понедељак 19.10. уторак 20.10. среда 21.10. четвртак 22.10. петак 23.10.
08.00 - 08.30 28. Српски језик -Из грчке митологије (Густав Шваб/Љубивоје Ршумовић: Ујдурме и зврчке из  античке Грчке), обрада 29. Математика - Скупови, вежбање 30. Српски језик - Разликовање датива и локатива 30. Математика - Пресек и унија скупова, обрада   31.Српски језик - Девојка цара надмудрила, обрада
08.35 - 09.05 28. Математика - Празан скуп. Једнакост скупова. Подскуп, обрада 29. Српски језик -Локатив, обрада 8. Техника и технологија - Правила и прописи кретања пешака, возача бицикла и дечијих возила (ролери, скејт, тротинет) у саобраћају, рачунарска симулација и саобраћајни полигон, обрада 8. Енглески језик - Описивање важних догађаја (прославе рођендана, важних датума и сл.) у садашњости, постављање питања и одговарање на њих, обрада и утврђивање 31.  Математика - Разлика скупова, обрада
09.10 - 09.40 7. Историја - Праисторија, утврђивање 15. Биологија - Излучивање, обрада 8. Географија - Облик и димензија Земље, распоред копна и воде на Земљи, сила Земљине теже, глобус, полови и екватор, утврђивање 16. Биологија - Излучивање, утврђивање 8.Информатика и рачунарство - Снимање звука и видео записа

 

12.10-11.18.2020.
Сатница понедељак 12.10. уторак 13.10. среда 14.10. четвртак 15.10. петак 16.10.
08.00 - 08.30 24. Српски језик - Инструментал 25. Математика - НЗС, НЗД и примена дељивости, утврђивање 26. Српски језик - Вила зида град, обрада 26. Математика - Дељивост, систематизација 27. Српски језик - Митолошке народне песме и рецитовање, утврђивање
08.35 - 09.05 24. Математика - Најмањи заједнички садржилац, вежбање 25. Српски језик - Падежи (обрада) 7. Техника и технологија - Саобраћајна сигнализација – изглед и правила поступања, обрада и вежбање 7. Енглески језик - Описивање догађаја и способности у садашњости и исказивање времена (хронолошког), изражавање бројева, утврђивање
27. Математика - Скуп, обележавање скупа. Венов дијаграм, обрада
09.10 - 09.40 6. Историја - Праисторијске културе на централном
Балкану
13. Биологија - Дисање - биљке, животиње, гљиве обрада 7. Географија - Облик и димензија Земље, распоред копна и воде на Земљи, сила Земљине теже, глобус, полови и екватор, обрада 14. Биологија - Дисање као размена гасова у различитим срединама, утврђивање 7. Информатика и рачунарство - Рад са текстом

 

05.10-11.10.2020.
Сатница понедељак 5.10. уторак 6.10. среда 7.10. четвртак 8.10. петак 9.10.
08.00 - 08.30 20. Српски језик - Вежбе у разликовању номинатива и акузатива и генитива и акузатива 21. Математика - Највећи заједнички делилац, обрада 22. Српски језик - Шаљиве народне приповетке 22. Математика - Највећи заједнички делилац, вежбање 23. Српски језик - припрема за први школски писмени задатак
08.35 - 09.05 20. Математика - Дељивост, провера знања 21.Српски језик - Еро с оног света 6. Техника и технологија - Употреба информационих технологија у савременом саобраћају, обрада и вежба 6. Енглески језик - Описивање догађаја и способности у садашњости и исказивање времена (хронолошког), изражавање бројевање, обрада и утврђивање  23. Математика - Највећи заједнички садржалац, обрада
09.10 - 09.40 5. Историја - Праисторија, обрада и утврђивање
11. Биологија - Храна као извор енергије и градивних
супстанци, обрада
6. Географија - Човек и географија, Васиона 12. Биологија - Храна као извор енергије и градивних
супстанци, утврђивање
6. Информатика и рачунарство - Рад са текстом, вежбање

 

28.09-04.10.2020.
Сатница понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10.
08.00 - 08.30 16. Српски језик - Генитив 17. Математика - Прости и сложени бројеви. Растављање бројева на просте чиниоце, вежбање 18. Српски језик - Бранислав Нушић, Хајдуци 19. Математика - Својства дељивости, oбрада 19. Српски језик - Акузатив, обрада
08.35 - 09.05 16. Математика - Растављање бројева на просте чиниоце, обрада 17. Српски језик - Велико слово у називима институција, предузећа, установа, организација 5. Техника и технологија - Професије у подручју рада саобраћаја/Употреба ИТ у савременом саобраћају 5. Енглески језик - Oписивање бића, предмета и
појава, изражавање
припадања и поседовања
постављање питања и
одговарање на њих, утврђивање
19. Математика - Својства дељивости, утврђивање
09.10 - 09.40 4. Историја - Реконструисање прошлости (утврђивање) 9. Биологија - Исхрана, типови исхране, обрада 5. Географија - Васиона, утврђивање 10. Биологија - Храна као извор енергије и градивних
супстанци, обрада
5. Информатика и рачунарство - Рад са сликама
      Математика, 18. час: Својства дељивости (обрада)    

 

21.09-27.09.2020.
Сатница понедељак 21.9. уторак 22.9. среда 23.9. четвртак 24.9. петак 25.9.
08.00 - 08.30 12. Српски језик - Промена именица (деклинација): граматичка основа, наставак за облик, појам падежа
13. Математика - Дељивост са бројем 3 и са бројем 9, утврђивање 14. Српски језик - Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс 14. Математика - Примена правила дељивости, вежбање 15. Српски језик - Датив
08.35 - 09.05 12. Математика - Дељивост са бројем 3 и са бројем 9, обрада 13. Српски језик - Номинатив и вокатив 4. Техника и технологија - Улога, значај и историјски развој саобраћаја/
Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према намени

4. Енглески језик - Описивање догађаја и способности у садашњости и исказивање времена (хронолошког), изражавање бројева, утврђивање / Описивање важних догађаја (прославе рођендана, важних датума и сл.) у садашњости, постављање питања и одговарање на њих
15. Математика - Прости и сложени бројеви, обрада
09.10 - 09.40 3. Историја - Реконструисање прошлости, обрада 07. Биологија - Груписање живих бића, утврђивање 4. Географија - Сунчев систем, обрада 08. Биологија - Ћелија и груписање живих бића, утврђивање 4. Информатика и рачунарство - Организација података на рачунару

 

14.09-20.09.2020.
Сатница понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
08.00 - 08.30 08. Српски језик - Појам променљивости и непроменљивости речи, обрада 09. Математика - Дељивост са бројем 2, бројем 5 и декадним јединицама, обрада 10. Српски језик - Велико слово у вишечланим географским називима, обрада 10. Математика - Дељивост са бројем 4 и са бројем 25, обрада 11. Српски језик - Бранко Ћопић: Поход на Мјесец
08.35 - 09.05 08. Математика - Дељивост у скупу Nо, утврђивање 09. Српски језик - Именице – властите, заједничке, збирне и градивне (понављање) 03. Техника и технологија - Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу 03. Енглески језик - Oписивање бића, предмета и појава, изражавање припадања и поседовања постављање питања и одговарање на њих, утврђивање / Описивање догађаја и способности у садашњости и исказивање времена (хронолошког), изражавање бројева 11. Математика - Дељивост са 2, 4, 5, 25 и са декадним јединицама, утврђивање
09.10 - 09.40 02. Историја - Хронологија – рачунање времена (обрада) 05. Биологија - Организми су грађени од ћелија; једноћелијски, вишећелијски организми – утврђивање 03. Географија - Васиона, звезде, сазвежђа, галаксије, Млечни пут 06. Биологија - Груписање живих бића, обрада 03. Информатика и рачунарство - Подешавање радног окружења

 

07.09-13.09.2020.
Сатница понедељак 7.9. уторак 8.9. среда 9.9. четвртак 10.9. петак 11.9.
08.00 - 08.30 04. Српски језик - Правопис (4. разред) - понављање 05. Математика - геометрија (обнављање) 06. Српски језик - Бранко Радичевић: Певам дању, певам ноћу 06. Математика - Иницијални тест - обнављање 07. Српски језик - Језичка култура – час о поезији, о песмама (може се искористити Песма о песми Ј.Ј.Змаја из изборног програма)
08.35 - 09.05 04. Математика - Једначине у скупу N0, обнављање 05. Српски језик и књижевност: иницијални тест 02. Техника и технологија - Правила понашања и рада у кабинету / Организација радног места у кабинету и примена мера заштита на раду
02. Енглески језик -

Описивање бића, предмета и појава, изражавање припадања и поседовања

07. Математика - Дељивост у скупу N0, обрада
09.10 - 09.40 01. Историја - Уводни час, Шта је историја (обрада) 03. Биологија - Особине живих бића на примерима живих бића из моје околине – обрада 02. Географија - Назив и историјски развој географије; предмет проучавања; подела и значај 04. Биологија - Организми су грађени од ћелија; једноћелијски, вишећелијски организми – обрада 2. Информатика и рачунарство - Јединство хардвера, софтвера и сервиса

 

01.09-06.09.2020.
Сатница УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
08.00 - 08.30 01. Математика - Скуп природних бројева N и скуп N0 Основна својства операција у скупу N0, Обнављање  02. Српски језик - Језик: Граматика (4. разред) – понављање  2. Математика - Бројевни изрази у скупу N0        Обнављање 03. Српски језик - Књижевност (4. разред) – понављање 
08.35 - 09.05 01. Српски језик - Језичка култура: Учићемо у петом разреду (уводни час) 01. Техника и технологија - Појам, улога и значај технике и технологије на развој друштва и животног окружења;
Подручја човековог рада и производње, занимања и послови у области технике и технологије

01. Енглески језик -  1. Упознавање, поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних информација о себи и другима, Уводни час / обнављање градива из претходног разреда/ 2. Поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту, Обрада и утврђивање 03. Математика - Примена бројевних израза у скупу N0         Обнављање 
09.10 - 09.40 01. Биологија - Жива бића, нежива природа и биологија – обрада 01. Географија - Увод у географију 02. Биологија  - Истраживање природе – обрада 01. Информатика и рачунарство - Информатика и рачунарство у савременом животу

 

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја