Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / V разред

РТС3


Сатница Понедељак 06.04.2020. Уторак 07.04.2020. Среда 08.04.2020. Четвртак 09.04.2020. Петак 10.04.2020.
08.00 - 09.40 Српски језик - Заменице Математика - Множење и дељење децималног броја декадном јединицом (обрада) Српски језик -,,Кирија'', Бранисалв Нушић  Математика - Множење децималних бројева (обрада) Српски језик - Непроменљиве речи - предлози и прилози
Математика - Разломци - сабирање и одузимање  (систематизација) Српски језик - Бројеви Техника и технологија - Конструктивно моделовање, 1. део-алгоритми од идеје до реализације Енглески језик - What did you do last week? (Past Simple) Математика - Множење децималних бројева (утврђивање)
Историја - Рим у доба царства Биологија - Гајење животиња  (обрада) Географија - Хидросфера, увод Гајење животиња и кућни љубимци (утврђивање) Информатика и рачунарство - Врсте блокова у окружењу Scratch и линијска структура

 

Претходне недеље

30.03-05.04.2020.
23-29.03.2020.
Сатница Понедељак 23.3.2020. Уторак 24.3.2020. Среда 25.3.2020. Четвртак 26.3.2020. Петак 27.3.2020.
08.00 - 08.30 Српски језик - Независни падежи (номинатив, вокатив) Математика - Неједначине, обрада Српски језик - Независни падежи (акузатив, инструментал и локатив) Математика - Неједначине са непознатим сабирком, умањеником и умањионицем, обрада Српски језик - Лирика
08.35 - 09.05 Математика - Једначине са непознатим сабирком, умањеником и умањионицем, утврђивање Српски језик - Зависни падежи (генитив, датив)  Техника и технологија - Саобраћај 1. део Енглески језик - My day (Present Simple) Математика - Неједначине са непознатим сабирком, умањеником и умањионицем, утврђивање
09.10 - 09.40 Историја  - Постанак Рима Биологија - Утицај људи на друга жива бића
(обрада)
Географија - Атмосфера: Време Биологија  - Заштита врста (обрада) Информатика и рачунарство - Алгоритамски начин размишљања и окружење Скреч
15-22.03.2020.

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја