Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / V разред

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС 2, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.


21.06-27.06.2021.

 

14.06-20.06.2021.
Сатница понедељак, 14.06. уторак, 15.06. среда, 16.06. четвртак, 17.06. петак, 18.06.
08.00 - 08.30 138. Српски језик - Избор из савремене поезије за децу (Александар Вучо, Мирослав Антић, Драгомир Ђорђевић, Владимир Андрић, Дејан Алексић...) 140. Математика - Четврти писмени задатак 140. Српски језик - Наводници (наслови дела и називи школа) 141. Математика - Исправак четвртог писменог задатка, утврђивање 141. Српски језик - Место акцента у вишесложним речима, обрада
08.35 - 09.05 139. Математика - Примена симетрале угла и симетрале дужи, утврђивање 139. Српски језик - Избор из савремене поезије за децу (Александар Вучо, Мирослав Антић, Драгомир Ђорђевић, Владимир Андрић, Дејан Алексић...) 35. Техника и технологија - Приказивање поступка израде и решења/производа, вежбе 36. Енглески језик - Утврђивање градива 142. Математика - Аритметичка средина, обрада
09.10 - 09.40 35. Историја - Пад Западног римског царства, утврђивање 71. Биологија - Јединство грађе и функције као основа живота, систематизација 35. Географија - Биосфера - Угроженост и заштита биљног и животињског света на Земљи, обрада 72. Биологија - Наслеђивање и еволуција и Живот у екосистему, систематизација 35. Информатика и рачунарство - Истраживачки пројекат: Пројектне активности

 

07.06-13.06.2021.
Сатница понедељак, 07.06. уторак, 08.06. среда, 09.06. четвртак, 10.06. петак, 11.06.
08.00 - 08.30 134. Српски језик - Апозиција, обрада 136. Математика - Симетрала угла, обрада 136. Српски језик - Правопис - интерпункција - писање запете, вежбање 137. Математика - Симетрија угла - конструкција, утврђивање 137. Српски језик - Црта (уместо наводника у управном говору), обрада и утврђивање
08.35 - 09.05 135. Математика - Симетрала дужи, конструкција, утврђивање 135. Српски језик и књижевност - Вида Огњеновић: "Путовање у путопис", обрада 34. Техника и технологија - Израда предмета/модела ручном обрадом и стпајањем папира и/или дрвета, текстила, коже коришћењем одговарајућих техника, поступака и алата, вежба 35. Енглески језик - Утврђивање градива 138. Математика - Примена симетрале угла и симетрале дужи, утврђивање
09.10 - 09.40 34. Историја - Пад западног римског царства, обрада 69. Биологија - Човек и здравље, систематизација 34. Географија - Распрострањеност биљног и животињског света на земљи, обрада 70. Биологија - Порекло и разноврсност живог света, систематизација 34. Информатика и рачунарство - Истраживачки пројекат: Бирање теме пројекта, Подела на тимове

 

31.05-06.06.2021.
Сатница понедељак, 31.05. уторак, 01.06. среда, 02.06. четвртак, 03.06. петак, 04.06.
08.00 - 08.30 130. Српски језик - Неправи објекат, обрада 132. Математика - Осна симетричност фигуре, обрада 132. Српски језик - Прилошке одредбе (за место, време, начин, узрок и количину), обрада 133. Математика - Осна симетричност фигуре, утврђивање 133. Српски језик - Прилошке одредбе, вежбање
08.35 - 09.05 131. Математика - Симетричност двеју фигура у односу на праву, утврђивање 131. Српски језик - Бранислав Нушић: "Кирија", обрада/утврђивање 33. Техника и технологија - Израда предмета/модела ручном обрадом и спајањем папира и/или дрвета, текстила, коже коришћењем одговарајућих техника, поступака и алата, вежба 34. Енглески језик - Исказивање времена (хронолошког и метеоролошког), утврђивање 134. Математика - Симетрала дужи, обрада
09.10 - 09.40 33. Историја - Хришћанство, утврђивање 67. Биологија - Пушење - болести зависности, утврђивање 33. Географија - Воде на земљи, систематизација 68. Биологија - Здравље, обрада 33. Информатика и рачунарство - Листе и њихова примена, обрада/вежбање

 

24.05-30.05.2021.
Сатница понедељак, 24.05. уторак, 25.05. среда, 26.05. четвртак, 27.05. петак, 28.05.
08.00 - 08.30 126. Српски језик - Писање писма (приватно, имејл), вежбање 128. Математика - Примена једначина и неједначина, утврђивање 128. Српски језик - Исправка четвртог школског писменог задатка, вежбање 129. Математика - Разломци - контролна вежба, провера знања 129. Српски језик - Прави објекат, обрада
08.35 - 09.05 127. Математика - Неједначине са непознатим чиниоцем, дељеником или делиоцем, утврђивање 127. Српски језик - Припрема и четврти писмени задатак, вежбање и утврђивање 32. Техника и технологија - Израда предмета/модела ручном обрадом и спајањем папира и/или дрвета, текстила, коже коришћењем одговарајућих техника, поступака и алата 33. Енглески језик - Исказивање времена (гледање на сат, дани у недељи и месеци у години), утврђивање / Исказивање времена (годишње доба и временске прилике), обрада и утврђивање 130. Математика - Примери осне симетрије и симетричне тачке, обрада
09.10 - 09.40 32. Историја - Хришћанство, обрада 65. Биологија - Енергетски напитци, утврђивање 32. Географија - Човек и вода, обрада 66. Биологија - Пушење - болести зависности, обрада 32. Информатика и рачунарство - Листе: Чување већег броја података, обрада/вежбање

 

17.05-23.05.2021.
Сатница понедељак, 17.05. уторак, 18.05. среда, 19.05. четвртак, 20.05. петак, 21.05.
08.00 - 08.30 122. Српски језик - Именски предикат, обрада 124. Математика - Једначине са непознатим чиниоцем, дељеником или делиоцем, обрада 124. Српски језик - Слагање предиката са субјектом у лицу, роду и броју, обрада 125. Математика - Сложеније једначине, обрада 125. Српски језик - Данило Киш: Дечак и пас, обрада
08.35 - 09.05 123. Математика - Бројевни изрази - 2. део, утврђивање 123. Српски језик - Данијел Дефо: Робинсон Крусо, одломак о изградњи склоништа, обрада и утврђивање 31. Техника и технологија - Израда предмета/модела ручном обрадом и спајањем папира и/или дрвета, текстила, коже коришћењем одговарајућих техника, поступака и алата 32. Енглески језик - Други писмени задатак, провера / Исправка другог писменог задатка, утврђивање и систематизација 126. Математика - Неједначине са непознатим чиниоцем, дељеником или делиоцем, обрада
09.10 - 09.40 31. Историја - Култура и свакодневни живот старих Римљана, утврђивање 63. Биологија - Вода, утврђивање 31. Географија - Светско море и његова хоризонтална подела, својства и кретање морске воде; Воде на копну, утврђивање 64. Биологија - Енергетски напици,обрада 31. Информатика и рачунарство - Еуклидов алгоритам, обрада/вежбање

 

10.05-16.05.2021.
Сатница понедељак, 10.05. уторак, 11.05. среда, 12.05. четвртак, 13.05. петак, 14.05.
08.00 - 08.30 118. Српски језик - Милован Глишић: Прва бразда, обрада 120. Математика - Дељење разломака, утврђивање 120. Српски језик - Предикатска реченица. Глаголски предикат, обрада 121. Математика - Својства множења разломака, бројевни изрази, обрада 121. Српски језик - Иван Цанкар: Десетица, обрада
08.35 - 09.05 119. Математика - Дељење разломака, обрада 119. Српски језик - Службе речи, обнављање 30. Техника и технологија - Израда предмета/модела ручном обрадом и спајањем папира и/или дрвета, текстила, коже коришћењем одговарајућих техника, поступака и алата 31. Енглески језик - Изражавање жеља, планова и намера,обрада и утврђивање; Обнављање и систематизација градива пред израду другог писменог задатка 122. Математика - Бројевни изрази - 1. део, утврђивање
09.10 - 09.40 30. Историја - Култура и свакодневни живот старих Римљана, обрада 61. Биологија - Правилна исхрана, утврђивање 30. Географија - Воде на копну, oбрада 62. Биологија - Вода, обрада 30. Информатика и рачунарство - Еуклидов алгоритам

 

26.04-02.05.2021.
Сатница понедељак 26.04. уторак 27.04. среда 28.04. четвртак 29.04. петак 30.04.
08.00 - 08.30 115. Српски језик - Променљиве и непроменљиве речи, вежбање 117. Математика - Множење разломака, обрада 117. Српски језик - Милован Глишић: "Прва бразда", обрада 118. Математика - Множење разломака, утврђивање  
08.35 - 09.05 116. Математика - Множење и дељење децималних бројева, утврђивање 116. Српски језик - Променљиве и непроменљиве речи 29. Техника и технологија - Коришћење алата и прибора за ручну обраду и спајање наведених материјала, вежбање 30. Енглески језик - Изрицање дозвола, забрана, правила понашања и обавеза, обрада и утврђивање  
09.10 - 09.40 29. Историја - Рим у доба царства, утврђивање 59. Биологија - Живот у екосистему, систематизација 29. Географија - Светско море и његова хоризонтална подела, својства и кретање морске воде, обрада 60. Биологија - Правилна исхрана,обрада  

 

19.04-25.04.2021.
Сатница понедељак 19.04. уторак 20.04. среда 21.04. четвртак 22.04. петак 23.04.
08.00 - 08.30 111. Српски језик - Некњижевне речи и туђице - њихова замена језичким стандардом, вежбање 113. Математика - Дељење децималног природним бројем, обрада 113. Српски језик - Непромењиве речи прилози, вежбање 114. Математика - Дељење децималних бројева, обрада 114. Српски језик - Марк Твен: Доживљаји Тома Сојера, обрада, вежбање, утврђивање
08.35 - 09.05 112. Математика - Множење децималних бројева, утврђивање 112. Српски језик - Непроменљиве речи: предлози, прилози, обрада 28. Техника и технологија - Коришћење алата и прибора за ручну обраду и спајање наведених материјала – маказе, моделарска тестера, брусни папир, стега, обрада/вежба 29. Енглески језик - Утврђивање градива 115. Математика - Дељење децималних бројева, утврђивање
09.10 - 09.40 28. Историја - Рим у доба царства, обрада 57. Биологија - Израда хербаријума, обрада 28. Географија - Атмосфера- састав, структура, климатски елементи и чиниоци, типови климе, човек и клима, систематизација 58. Биологија - Значај животиња и биљака за човека, утврђивање 29. Информатика и рачунарство - Променљиве: Чување међурезултата; Променљиве, обрада/вежбање

 

12.04-18.04.2021.
Сатница понедељак 12.04. уторак 13.04. среда 14.04. четвртак 15.04. петак 16.04.
08.00 - 08.30 107. Српски језик - Глаголске категорије, обрада 109. Математика - Једначине и неједначине 2 - примена, утврђивање 109. Српски језик - Глаголски вид, род, глаголски облици, систематизација, утврђивање 110. Математика - Множење и дељење децималног броја декадном јединицом, обрада 110. Српски језик - Стеван Сремац: Чича Јордан, обрада, вежбање/ утврђивање
08.35 - 09.05 108. Математика - Једначине и неједначине 1, примена, обрада 108. Српски језик - П. Трајковић: Кад књиге буду у моди, обрада 27. Техника и технологија - Поступци ручне обраде и спајања папира, текстила, коже и дрвета – сечење/резање, спајање (лепљење) и заштита (лакирање), вежба 28. Енглески јeзик - Исказивање правила, обавеза и изрицање забрана, обрада и утврђивање 111. Математика - Множење децималних бројева, обрада
09.10 - 09.40 27. Историја - Настанак и успон Рима, утврђивање 55. Биологија - Гајење животиња, утврђивање 27. Географија - Човек и клима, обрада 56. Биологија - Значај биљака за човека, обрада 28. Информатика и рачунарство - Одлучивање: Одлучивање у програмима; Оператори поређења; Логички оператори, обрада/вежбање

 

05.04-11.04.2021.
Сатница понедељак 05.04. уторак 06.04. среда 07.04. четвртак 08.04. петак 09.04.
08.00 - 08.30 103. Српски језик - Футур први, обрада 105. Математика - Неједначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем, обрада 105. Српски језик - Драматизација одломка романа Аги и Ема, вежбање 106. Математика - Неједначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем, утврђивање 106. Српски језик - Одрична речца не уз именице, придеве и глаголе, вежбање
08.35 - 09.05 104. Математика - Неједначине, обрада 104. Српски језик - Игор Коларов: Аги и Ема, обрада, вежбање/ утврђивања 26. Техника и технологија - Поступци ручне обраде и спајања папира, текстила, коже и дрвета – сечење/резање, спајање (лепљење) и заштита (лакирање), вежба 27. Енглески: Описивање садашњих и прошлих радњи (The Present Simple vs The Past Simple), Описивање способности у прошлости (Could for past ability), обрада и утврђивање 107. Математика - Неједначине, утврђивање
09.10 - 09.40 26. Историја - Успон Рима, обрада 53. Биологија - Кућни љубимци, обрада 26. Географија - Климатски чиниоци и основни типови климе, обрада 54. Биологија - Гајење животиња, обрада 27. Информатика и рачунарство - Циклуси: Понављање делова програма; Блокови понављања у Scratch окружењу, обрада/вежбање

 

29.03-04.04.2021.
Сатница понедељак 29.03. уторак 30.03. среда 31.03. четвртак 01.04. петак 02.04.
08.00 - 08.30 99. Српски језик - Исправак писменог задатка, вежбање/утврђивање 101. Математика - Једначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем, утврђивање 101. Српски језик - Горан Петровић: Месец над тепсијом, вежбање/утврђивање 102. Математика - Трећи писмени задатак, провера знања 102. Српски језик - Перфекат, обрада
08.35 - 09.05 100. Математика - Једначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем, утврђивање 100. Српски језик − Горан Петровић: Месец над тепсијом, обрада 25. Техника и технологија: Технологија производње папира , обрада 26. Енглески језик – Описивање радње из прошлости (The Past Simple Tense-questions), обрада и утврђивање; Описивање радње из прошлости (The Past Simple Tense-affirmative, negative and quastions), утврђивање 103. Математика - Исправак трећег писменог задатка, утврђивање
09.10 - 09.40 25. Историја - Настанак и уређење римске државе, обрада 51. Биогогија - Заштита врста, обрада 25. Географија - Атмосфера и састав, структура и значај; време и клима: временски елементи и прогноза времена, утврђивање 52. Биологија - Утицај људи на друга жива бића, утврђивање 26. Информатика и рачунарство - Цртање у Scratch-у, 3. део

 

22.03-28.03.2021.
Сатница понедељак 22.03. уторак 23.03. среда 24.03. четвртак 25.03. петак 26.03.
08.00 - 08.30 95. Српски језик - Душан Васиљев: Домовина/ Алекса Шантић: Моја отаџбина, обрада 97. Математика - Бројевни изрази, својства операције сабирања, обрада 97. Српски језик - Презент и презентска основа, обрада; Презент помоћних глагола, обрада 98. Математика - Бројевни изрази са сабирањем и одузимањем разломака и децималних бројева (примена), утврђивање 98. Српски језик - Припрема за трећи школски писмени задатак, вежбање/утврђивање
08.35 - 09.05 96. Математика - Сабирање и одузимање децималних бројева и разломака, утврђивање 96. Српски језик - Језичка култура: Моја домовина је.../ Моји преци. Рецитовање, вежбање/утврђивање 24. Техника и технологија - Технологија прераде и обраде коже. Текстилна технологија. Технологија производње папира, обрада 25. Енглески језик - Описивање радњи из прошлости (потврдан и одричан облик) The Past Simple Tense-affirmative, The Past Simple Tense-negative, обрада/утврђивање 99. Математика - Једначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем, обрада
09.10 - 09.40 24. Историја - Античка Грчка и хеленистичко доба, систематизација 49. Биологија - Утицај фактора средине на животиње, обрада 24. Географија - Време и клима - временски елементи и појаве, прогноза времена, обрада 50. Биологија - Утицај фактора средине на животиње, утврђивање 25. Информатика и рачунарство - Цртање у Scratch-у, 2. део

 

15.03-21.03.2021.
Сатница понедељак 15.03. уторак 16.03. среда 17.03. четвртак 18.03. петак 19.03.
08.00 - 08.30 91. Српски језик - Преткосовски тематски круг: Зидање Скадра, обрада 93. Математика - Сабирање и одузимање разломака различитих именилаца, утврђивање 93. Српски језик - Инфинитив и инфинитивна основа, обрада 94. Математика - Сабирање и одузимање децималних бројева, обрада 94. Српски језик - Глаголска времена (прошло, садашње, будуће), понављање
08.35 - 09.05 92. Математика - Сабирање и одузимање разломака различитих именилаца, обрада 92. Српски језик - Зидање Скадра и систематизација преткосовског тематског круга, утврђивање 23. Техника и технологија - Технологија прераде и обраде дрвета, обрада/вежба 24. Енглески језик - Описивање радњи у прошлости (Past Simple – to be – affirmative, negative and questions), утврђивање 95. Математика - Сабирање и одузимање децималних бројева, утврђивање
09.10 - 09.40 23. Историја - Хеленистичко доба, утврђивање 47. Биологија - Утицај фактора средине на биљке, обрада 23. Географија - Атмосфера - састав, структура и значај, обрада 48. Биологија - Утицај фактора средине на биљке, утврђивање 24. Информатика и рачунарство - Scratch: Рад са оловком, обрада/вежбање

 

08.03-14.03.2021.
Сатница понедељак 08.03. уторак 09.03. среда 10.03. четвртак 11.03. петак 12.03.
08.00 - 08.30 87. Српски језик - Преткосовски тематски круг: Урош и Мрњавчевићи, обрада 89. Математика - Транслација и углови- проширивање 89. Српски језик - Глаголски вид, обрада 90. Математика - Углови (контролна вежба), провера знања 90. Српски језик и књижевност - Глаголски род и вид, обрада/вежбање
08.35 - 09.05 88. Математика - Углови на трансверзали и углови са паралелним крацима, утврђивање 88. Српски језик - Преткосовски тематски круг: Урош и Мрњавчевићи, вежбање, утврђивање 22. Техника и технологија - Технологија прераде и обраде дрвета, обрада/вежба 23. Енглески језик - Описивање радњи у прошлости (Past Simple – to be – affirmative and negative), обрада/утврђивање 91. Математика - Сабирање и одузимање разломака једнаких именилаца, обрада
09.10 - 09.40 22. Историја - Хеленистичко доба, обрада 45. Биологија - Узроци разноликости потомака, обрада 22. Географија - Унутрашња грађа и рељеф Земље, систематизација 46. Биологија - Родитељи и потомци, утврђивање 23. Информатика и рачунарство - Scratch - Чување ликова, позадина, звукова - обрада/вежбање

 

01.03-07.03.2021.
Сатница понедељак 01.03. уторак 02.03. среда 03.03. четвртак 04.03. петак 05.03.
08.00 - 08.30 83. Српски језик - Систематизација: Књижевност- вежбање и утврђивање 85. Математика - Суседни и упоредни углови – угао између две праве - обрада 85. Српски језик - Именске речи - понављање 86. Математика - Суседни и упоредни углови – угао између две праве, утврђивање 86. Српски језик - Глаголи, понављање
08.35 - 09.05 84. Математика- Мерење, сабирање и одузимање углова - утврђивање 84. Српски језик - Епска песма: Женидба Душанова - обрада/вежбање/утврђивање 21. Техника и технологија - Врсте, својства и примена природних материјала - обрада 22. Енглески језик - Изражавање количина
(Countable and uncountable nouns + quantifiers)
87. Математика - Углови на трансверзали, обрада
09.10 - 09.40 21. Историја- Хеленска култура - утврђивање 43. Биологија- Наследни материјал и наследне особине - утврђивање 21. Географија - Човек и рељеф - позитивни и негативни утицаји - обрада 44. Биологија - Родитељи и потомци – полно и бесполно размножавање, наслеђивање јединствене комбинације гена, обрада 22. Информатика и рачунарство - Scratch
- Остава за блокове - обрада/вежбање

 

22.02-28.02.2021.
Сатница понедељак 22.02. уторак 23.02. среда 24.02. четвртак 25.02. петак 26.02.
08.00 - 08.30 79. Српски језик - Правопис: вишечлани основни и редни бројеви - обрада 81. Математика - Мерење углова - обрада 81. Српски језик - Епска народна песма: Свети Саво - обрада 82. Математика - Мерење углова - продубљивање 82. Српски језик- Систематизација градива: Граматика - вежбање и утврђивање
08.35 - 09.05 80. Математика - Сабирање и одузимање углова - вежбање 80. Српски језик - Милица Стојадиновић Српкиња: Певам песму - обрада 20. Техника и технологија - Природни ресурси на Земљи: енергија и материјали - обрада / Управљање отпадом (рециклажа; заштита животне средине) - обрада и вежба 21. Енглески језик - Изражавање допадања и недопадања - обрада и утврђивање 83. Математика - Сабирање и одузимање углова – коришћење мере угла - обрада
09.10 - 09.40 20. Историја - Књижевност, наука и свакодневни живот старих Хелена - обрада 41. Биологија - Јединство грађе и функције као основа живота - систематизација 20. Географија - Обликовање рељефа дејством спољашњих Земљиних сила - утврђивање 42. Биологија - Наследни материјал и наследне особине - обрада 21. Информатика и рачунарство - Scratch: Чување и отварање постојећих пројеката, Модификовање пројеката - обрада и вежбање

 

15.02-21.02.2021.

 

08.02-14.02.2021.
Сатница понедељак 08.02. уторак 09.02. среда 10.02. четвртак 11.02. петак 12.02.
08.00 - 08.30 73. Српски језик - Кратке фолклорне форме (питалице, брзалице, пословице, загонетке) - обрада 75. Математика - Други писмени задатак – провера знања 75. Српски језик - Ортоепија: Артикулација: гласно читање брзалица, најпре споро, а потом брже (индивидуално или у групи) - вежбање 76. Математика - Исправак другог писменог задатка - утврђивање 76. Српски језик - Иво Андрић: Мостови - обрада
08.35 - 09.05 74. Математика - Разломци, угао - утврђивање 74. Српски језик - Кратке фолклорне форме (питалице, брзалице, пословице, загонетке) - вежбање и утврђивање 18. Техника и технологија - Креирање документа у програму за обраду текста - обрада и вежба / Форматирање текста, уметање слике и графике - вежба и утврђивање 19. Енглески језик - Култура: Festivals - Christmas around the world - утврђивање / Култура: Festivals - New Year around the world - утврђивање
77. Математика - Упоређивање углова - обрада
09.10 - 09.40 19. Историја - Хеленска религија и уметност - обрада 38. Биологија - Живи свет земљишта - утврђивање 18. Географија - Обликовање рељефа дејством спољашњих Земљиних сила - речна ерозија и акумулација, абразија - обрада 39. Биологија - Прилагођености организама на живот у води и на копну - утврђивање 19. Информатика и рачунарство - Scratch – радно окружење (Коришћење Scratch окружења на интернету) - обрада и вежбање

 

01.02-07.02.2021.
Сатница понедељак 01.02. уторак 02.02. среда 03.02. четвртак 04.02. петак 05.02.
08.00 - 08.30 69. Српски језик - Уметничка бајка: Ивана Нешић: Зеленбабини дарови (одломци) - обрада, вежбање / утврђивање 71. Математика - Угао, врсте углова - утврђивање 71. Српски језик - Управни говор – све три варијанте, понављање / вежбање 72. Математика - Централни угао и кружни лук - обрада 72. Српски језик - Језичка култура: прослава празника у мом дому, вежбање
08.35 - 09.05 70. Математика - Појам угла - обрада 70. Српски језик - Језичка култура: Одлике бајки. Сличности и разлике народне и уметничке бајке - утврђивање 17. Техника и технологија - Пренос података између ИКТ уређаја (рачунар, таблет, смартфон, дигитални фотоапарат) / Апликација за дигиталну обраду слике. Операција подешавања осветљености и контраста слике, издвајање дела слике - обрада, вежба 18. Енглески језик - Oписивање уобичајених и тренутних догађаја у садашњости (Тhe Present Simple vs The Present Continuous) - обрада и утврђивање / Упућивање молби, изрицање дозвола и забрана и реаговање на њих - утврђивање 73. Математика - Централни угао. Једнакост углова - утврђивање
09.10 - 09.40 18. Историја - Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат - утврђивање 36. Биологија - Сличности и разлике између копнене и водене животне средине и живог света - систематизација 17. Географија - Стене и обликовање рељефа дејством унутрашњих Земљиних сила - утврђивање 37. Биологија - Живот под земљом - значај земљишта, адаптација организама - обрада 18. Информатика и рачунарство - Scratch – радно окружење (Инсталирање програмског језика Scratch) -обрада/вежбање

 

25.01-31.01.2021.
Сатница понедељак 25.01. уторак 26.01. среда 27.01. четвртак 28.01. петак 29.01.
08.00 - 08.30 66. Српски језик - Уметничка бајка: Гроздана Олујић (бајка по избору) - обрада 67. Математика - Превођење децималног записа у разломак - утврђивање   68. Математика - Превођење разломaка у децималан запис – обрада 68. Српски језик - Бројеви; Бројеви – основни, редни, збирни - понављање, обрада
08.35 - 09.05 66. Математика - Превођење децималног записа у разломак - обрада 67. Српски језик -Језичка култура – одлике уметничке бајке - вежбање, утврђивање   17. Енглески језик - . Изражавање мишљења, слагања и неслагања - обрада и утврђивање / Oписивање тренутних догађаја у садашњости (The Present Continuous Tense – affirmative and negative, The Present Continuous Tense – questions) - обрада и утврђивање 69. Математика - Разломци - вежбање
09.10 - 09.40 17. Историја - Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат - обрада 34. Биологија - Живот у води – услови живота, адаптације организама - обрада   35. Биологија - Водене и амфибијске животиње, водене биљке, утврђивање 17. Информатика и рачунарство - Рачунарски програми (Рачунарски програми, Визуелни програмски језик Scratch), обрада/вежбање

 

18.01-24.01.2021.
Сатница понедељак 18.01. уторак 19.01. среда 20.01. четвртак 21.01. петак 22.01.
08.00 - 08.30 62. Српски језик - Други школски писмени задатак - утврђивање 63. Математика - Заокругљивање бројева - обрада 64. Српски језик - Исправак писменог задатка - утврђивање 64. Математика - Упоређивање децималних бројева - обрада 65. Српски језик - Уметничка бајка: Гроздана Олујић (бајка по избору) - обрада
08.35 - 09.05 62. Математика - Децимални запис разломка - утврђивање 63. Српски језик - Исправак писменог задатка - вежбање 16. Техника и технологија - Цртање техничког цртежа са елементима (типови линија, размера и котирање) - обрада, вежба 16. Енглески језик - Први писмени задатак; Исправка првог писменог задатка - провера, систематизација
65. Математика - Упоређивање децималних бројева - утврђивање
09.10 - 09.40 16. Историја - Успон хеленских полиса – Спарта и Атина - утврђивање 32. Биологија - Живот на копну – услови живота, адаптације копнених врста - обрада 16. Географија - Обликовање рељефа дејством унутрашњих Земљиних сила - обрада 33. Биологија - Копнене животиње и биљке - утврђивање 16. Информатика и рачунарство - Решавање проблема (Решавање проблема, Појам алгоритма)

 

14.12-20.12.2020.
Сатница понедељак 14.12. уторак 15.12. среда 16.12. четвртак 17.12. петак 18.12.
08.00 - 08.30 58. Српски језик - Војислав Илић: Зимско јутро, обрада 59. Математика - Упоређивање разломака, утврђивање 60. Српски језик - Језичка култура: Богаћење речника: синоними и антоними, вежбање 60. Математика - Представљање разломака на бројевној полуправи, обрада 61. Српски језик -
Припрема за други школски писмени задатак, вежбање
08.35 - 09.05 58. Математика - Упоређивање разломака, обрада 59. Српски језик - Рецитовање, утврђивање 15. Техника и технологија - Елементи котирања (помоћна котна линија, котна линија, показна линија, котни завршетак, котни број – вредност), обрада и вежбе 15. Енглески језик - Описивање бића, предмета и места(Comparing and describing people, places and things using comparative and superlative adjectives) /
Обнављање и систематизација градива пред израду првог писменог задатка

61. Математика - Децимални запис разломка, обрада
09.10 - 09.40 15. Историја - Успон хеленских градова, обрада 30. Биологија - Промене које човек пролази током развића, пубертет и полна зрелост, утврђивање 15. Географија - Стене, обрада 31. Биологија - Порекло и разноврсност живог света, систематизација 15. Информатика и рачунарство - Коришћење дигиталних уређаја и здравље

 

07.12-13.12.2020.
Сатница понедељак 07.12. уторак 08.12. среда 09.12. четвртак 10.12. петак 11.12.
08.00 - 08.30 54. Српски језик - Антон Павлович Чехов: Шала, обрада 55. Математика - Појам разломка, утврђивње 56. Српски језик - Десанка Максимовић: Сребрне плесачице / Милован Данојлић: Шљива, обрада 56. Математика - Проширивање и скраћивање разломака, обрада 57. Српски језик - Правопис: Заменица Ви из поштовања, вежбање /Заменице, утврђивање
08.35 - 09.05 54. Математика - Појам разломка, обрада 55. Српски језик - Заменице – личне заменице/ Заменице - промена личних заменица – наглашени и ненаглашени облици/обрада 14. Техника и технологија - Геометријско цртање (цртање паралелних правих, цртање нормале на дату праву, цртање углова помоћу лењира и троугаоника), обрада и вежбе 14. Енглески језик - Описивање бића (Can for ability/Present Simple Tense) /
Описивање бића, предмета и места (Comparing and describing people, places and things using comparative adjectives) /
Описивање бића, предмета и места (Comparing and describing people, places and things using superlative adjectives), обрада и утврђивање
57. Математика - Проширивање и скраћивање разломака, утврђивање
09.10 - 09.40 14. Историја - Најстарији период грчке историје, утврђивање 28. Биологија - Раст и развој. Дужина живота, утврђивање 14. Географија - Постанак и унутрашња грађа Земље, литосферне плоче, вулканизам и земљотреси, утврђивање 29. Биологија - Промене које човек пролази током развића, пубертет и полна зрелост, обрада 14. Информатика и рачунарство - Безбедно понашање на интернету

 

30.11-06.12.2020.
Сатница понедељак 30.11. уторак 01.12. среда 02.12. четвртак 03.12. петак 04.12.
08.00 - 08.30 50. Српски језик - Народна бајка: „Биберче“, обрада 51. Математика - Вектор и транслација, oбрада 52. Српски језик -  Језичка култура: Бајка и драма „Биберче“, вежбање, утврђивање 52. Математика - Вектор и транслација, утврђивање 53. Српски језик - Придеви (тест), утврђивање
08.35 - 09.05 50. Математика - Централна симетрија, вежбање 51. Српски језик - Драмски текст: Љубиша Ђокић: „Биберче“
обрада

13. Техника и технологија - Типови и дебљине линија. Геометријско цртање, обрада, вежба 13. Енглески језик - Описивање предмета и местa,  обрада, утврђивање 53. Математика - Основни геометријски појмови, контролна вежба 
09.10 - 09.40 13. Историја - Најстарији период Грчке историје, обрада 26. Биологија - Размножавање, утврђивање 13. Географија - Вулканизам и земљотреси, обрада 27. Биологија - Раст и развој. Дужина живота биљака, обрада 13. Информатика - Информације на интернету, ауторска права и лиценце

 

23.11-29.11.2020.
Сатница понедељак 23.11. уторак 24.11. среда 25.11. четвртак 26.11. петак 27.11.
08.00 - 08.30 46. Српски језик - Народне лирске породичне песме (избор) - обрада 47. Математика - Преношење дужи - утврђивање 48. Српски језик - Народне лирске песме - систематизација (или рецитовање) - утврђивање 48. Математика - Централна симетрија. Паралелограм , обрада 49. Српски језик - Род, број и падеж придева. Слагање придева са именицом у роду, броју и падежу, обрада
08.35 - 09.05 46. Математика - Преношење и надовезивање дужи - обрада 47. Српски језик - Народне лирске породичне песме (избор) - вежбање / утврђивање 12. Техника и технологија - Прибор за техничко цртање, обрада. Формати цртежа. Размера, обрада, вежба 12. Енглески језик, Описивање догађаја и способности у садашњости и исказивање времена (хронолошког), изражавање бројева; разумевање и давање упутстава, обрада, утврђивање 49. Математика - Примена централне симетрије, утврђивање
09.10 - 09.40 12. Историја - Стари исток - систематизација 24. Биологија - Размножавање - полно и бесполно - утврђивање 12. Географија - Постанак и унутрашња грађа Земље, литосферне плоче - обрада 25. Биологија - Полно и вегетативно размножавање биљака, обрада 12. Информатика - Претраживање интернета, вежбање

 

16.11-22.11.2020.
Сатница понедељак 16.11. уторак 17.11. среда 18.11. четвртак 19.11. петак 20.11.
08.00 - 08.30 42. Српски језик - Народна бајка: Аждаја и царев син - обрада 43. Математика - Кружница, круг, кружни лук и тетива - обрада 44. Српски језик - Врсте придева: месни и врменски - обрада 44. Математика - Узајамни положај кружнице и праве - утврђивање 45. Српски језик - Компарација придева - обрада 
08.35 - 09.05 42. Математика - Област. Изломљена линија - утврђивање 43. Српски језик - Језичка култура (препричавање народне бајке по избору) - вежбање / утврђивање 11. Техника и технологија - Заштитна опрема потребна за безбедно управљање бициклом и дечијим возилима - обрада/утврђивање 11. Енглески језик - Описивање карактеристика живих бића, предмета, појава и места, изражавање припадања и поседовања, постављање питања и одговарање на њих - обрада и утврђивање 45. Математика - Кружница и круг - утврђивање
09.10 - 09.40 11. Историја - Култура народа Старог истока - утврђивање  22. Биологија - Покретљивост и надражљивост - утврђивање 11. Географија - Ротација и револуција Земље - утврђивање 23. Биологија - Размножавање: полно и бесполно - обрада 11. Информатика и рачунарство - Претраживање интернета

 

09.11-15.11.2020.

 

02.11-08.11.2020.
Сатница понедељак 02.11. уторак 03.11. среда 04.11. четвртак 05.11. петак 06.11.
08.00 - 08.30 36. Српски језик - Именице, глаголске и мисаоне, обрада 37. Математика - Тачка и права, односи припадања и распореда, утврђивање 37. Српски језик - Народне лирске песме о раду (избор), обрада 38. Математика - Однос правих у равни. Паралелност правих, обрада 38. Српски језик - Народне лирске песме о раду (избор) или рецитовање, вежбање/утврђивање
08.35 - 09.05 36. Математика - Тачка, права и раван, обрада 37. Српски језик - Именице - врсте, утврђивање  10. Техника и технологија - Обавезе и одговорност деце као учесника
у саобраћају, обрада/вежба
10. Енглески језик - Тражење/давање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту; описивање бића, предмета и појава, изражавање припадања и поседовања; постављање питања и одговарање на њих, обрада и утврђивање 39. Математика - Једнакост дужи. Мерење дужи, обрада
09.10 - 09.40 9. Историја - Друштва Старог истока, обрада 19. Биологија - Покретљивост-кретање-утврђивање 10. Географија - Револуција Земље, обрада 20. Биологија - Надражљивост, обрада 10. Информатика и рачунарство - Kреирање мултимедијалне презентације

 

26.10-01.11.2020.
Сатница понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
08.00 - 08.30 32. Српски језик - Девојка цара надмудрила и народне новеле - одлике, вежбање/утврђивање 33. Математика - Скупови и скуповне операције, вежбање 34. Српски језик - Падежи - значење и службе - систематизација, утврђивање 34. Математика - Први писмени задатак 35. Српски језик - Вук Стефановић Караџић: Моба и прело (из дела Живот и обичаји народа српскога), обрада
08.35 - 09.05 32. Математика - Скупови и скуповне операције, утврђивање 33. Српски језик - Падежи - независни и зависни, вежбање 9. Техника и технологија - Правила и прописи кретања пешака,
возача бицикла и дечијих возила (ролери,
скејт, тротинет) у саобраћају –
рачунарска симулација и саобраћајни
полигон, вежба
9. Енглески језик - Поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту,обрада и утврђивање 35.Математика - Анализа писменог задатка
09.10 - 09.40 8. Историја - Државе Старог истока, обрада 17. Биологија - Исхрана, дисање, излучивање, систематизација 9. Географија - Ротација Земље, обрада 18. Биологија - Покретљивост – кретање, обрада 9. Информатика и рачунарство - Mултимедијалне презентације

 

19.10-25.10.2020.
Сатница понедељак 19.10. уторак 20.10. среда 21.10. четвртак 22.10. петак 23.10.
08.00 - 08.30 28. Српски језик -Из грчке митологије (Густав Шваб/Љубивоје Ршумовић: Ујдурме и зврчке из  античке Грчке), обрада 29. Математика - Скупови, вежбање 30. Српски језик - Разликовање датива и локатива 30. Математика - Пресек и унија скупова, обрада   31.Српски језик - Девојка цара надмудрила, обрада
08.35 - 09.05 28. Математика - Празан скуп. Једнакост скупова. Подскуп, обрада 29. Српски језик -Локатив, обрада 8. Техника и технологија - Правила и прописи кретања пешака, возача бицикла и дечијих возила (ролери, скејт, тротинет) у саобраћају, рачунарска симулација и саобраћајни полигон, обрада 8. Енглески језик - Описивање важних догађаја (прославе рођендана, важних датума и сл.) у садашњости, постављање питања и одговарање на њих, обрада и утврђивање 31.  Математика - Разлика скупова, обрада
09.10 - 09.40 7. Историја - Праисторија, утврђивање 15. Биологија - Излучивање, обрада 8. Географија - Облик и димензија Земље, распоред копна и воде на Земљи, сила Земљине теже, глобус, полови и екватор, утврђивање 16. Биологија - Излучивање, утврђивање 8.Информатика и рачунарство - Снимање звука и видео записа

 

12.10-11.18.2020.
Сатница понедељак 12.10. уторак 13.10. среда 14.10. четвртак 15.10. петак 16.10.
08.00 - 08.30 24. Српски језик - Инструментал 25. Математика - НЗС, НЗД и примена дељивости, утврђивање 26. Српски језик - Вила зида град, обрада 26. Математика - Дељивост, систематизација 27. Српски језик - Митолошке народне песме и рецитовање, утврђивање
08.35 - 09.05 24. Математика - Најмањи заједнички садржилац, вежбање 25. Српски језик - Падежи (обрада) 7. Техника и технологија - Саобраћајна сигнализација – изглед и правила поступања, обрада и вежбање 7. Енглески језик - Описивање догађаја и способности у садашњости и исказивање времена (хронолошког), изражавање бројева, утврђивање
27. Математика - Скуп, обележавање скупа. Венов дијаграм, обрада
09.10 - 09.40 6. Историја - Праисторијске културе на централном
Балкану
13. Биологија - Дисање - биљке, животиње, гљиве обрада 7. Географија - Облик и димензија Земље, распоред копна и воде на Земљи, сила Земљине теже, глобус, полови и екватор, обрада 14. Биологија - Дисање као размена гасова у различитим срединама, утврђивање 7. Информатика и рачунарство - Рад са текстом

 

05.10-11.10.2020.
Сатница понедељак 5.10. уторак 6.10. среда 7.10. четвртак 8.10. петак 9.10.
08.00 - 08.30 20. Српски језик - Вежбе у разликовању номинатива и акузатива и генитива и акузатива 21. Математика - Највећи заједнички делилац, обрада 22. Српски језик - Шаљиве народне приповетке 22. Математика - Највећи заједнички делилац, вежбање 23. Српски језик - припрема за први школски писмени задатак
08.35 - 09.05 20. Математика - Дељивост, провера знања 21.Српски језик - Еро с оног света 6. Техника и технологија - Употреба информационих технологија у савременом саобраћају, обрада и вежба 6. Енглески језик - Описивање догађаја и способности у садашњости и исказивање времена (хронолошког), изражавање бројевање, обрада и утврђивање  23. Математика - Највећи заједнички садржалац, обрада
09.10 - 09.40 5. Историја - Праисторија, обрада и утврђивање
11. Биологија - Храна као извор енергије и градивних
супстанци, обрада
6. Географија - Човек и географија, Васиона 12. Биологија - Храна као извор енергије и градивних
супстанци, утврђивање
6. Информатика и рачунарство - Рад са текстом, вежбање

 

28.09-04.10.2020.
Сатница понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10.
08.00 - 08.30 16. Српски језик - Генитив 17. Математика - Прости и сложени бројеви. Растављање бројева на просте чиниоце, вежбање 18. Српски језик - Бранислав Нушић, Хајдуци 19. Математика - Својства дељивости, oбрада 19. Српски језик - Акузатив, обрада
08.35 - 09.05 16. Математика - Растављање бројева на просте чиниоце, обрада 17. Српски језик - Велико слово у називима институција, предузећа, установа, организација 5. Техника и технологија - Професије у подручју рада саобраћаја/Употреба ИТ у савременом саобраћају 5. Енглески језик - Oписивање бића, предмета и
појава, изражавање
припадања и поседовања
постављање питања и
одговарање на њих, утврђивање
19. Математика - Својства дељивости, утврђивање
09.10 - 09.40 4. Историја - Реконструисање прошлости (утврђивање) 9. Биологија - Исхрана, типови исхране, обрада 5. Географија - Васиона, утврђивање 10. Биологија - Храна као извор енергије и градивних
супстанци, обрада
5. Информатика и рачунарство - Рад са сликама
      Математика, 18. час: Својства дељивости (обрада)    

 

21.09-27.09.2020.
Сатница понедељак 21.9. уторак 22.9. среда 23.9. четвртак 24.9. петак 25.9.
08.00 - 08.30 12. Српски језик - Промена именица (деклинација): граматичка основа, наставак за облик, појам падежа
13. Математика - Дељивост са бројем 3 и са бројем 9, утврђивање 14. Српски језик - Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс 14. Математика - Примена правила дељивости, вежбање 15. Српски језик - Датив
08.35 - 09.05 12. Математика - Дељивост са бројем 3 и са бројем 9, обрада 13. Српски језик - Номинатив и вокатив 4. Техника и технологија - Улога, значај и историјски развој саобраћаја/
Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према намени

4. Енглески језик - Описивање догађаја и способности у садашњости и исказивање времена (хронолошког), изражавање бројева, утврђивање / Описивање важних догађаја (прославе рођендана, важних датума и сл.) у садашњости, постављање питања и одговарање на њих
15. Математика - Прости и сложени бројеви, обрада
09.10 - 09.40 3. Историја - Реконструисање прошлости, обрада 07. Биологија - Груписање живих бића, утврђивање 4. Географија - Сунчев систем, обрада 08. Биологија - Ћелија и груписање живих бића, утврђивање 4. Информатика и рачунарство - Организација података на рачунару

 

14.09-20.09.2020.
Сатница понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
08.00 - 08.30 08. Српски језик - Појам променљивости и непроменљивости речи, обрада 09. Математика - Дељивост са бројем 2, бројем 5 и декадним јединицама, обрада 10. Српски језик - Велико слово у вишечланим географским називима, обрада 10. Математика - Дељивост са бројем 4 и са бројем 25, обрада 11. Српски језик - Бранко Ћопић: Поход на Мјесец
08.35 - 09.05 08. Математика - Дељивост у скупу Nо, утврђивање 09. Српски језик - Именице – властите, заједничке, збирне и градивне (понављање) 03. Техника и технологија - Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу 03. Енглески језик - Oписивање бића, предмета и појава, изражавање припадања и поседовања постављање питања и одговарање на њих, утврђивање / Описивање догађаја и способности у садашњости и исказивање времена (хронолошког), изражавање бројева 11. Математика - Дељивост са 2, 4, 5, 25 и са декадним јединицама, утврђивање
09.10 - 09.40 02. Историја - Хронологија – рачунање времена (обрада) 05. Биологија - Организми су грађени од ћелија; једноћелијски, вишећелијски организми – утврђивање 03. Географија - Васиона, звезде, сазвежђа, галаксије, Млечни пут 06. Биологија - Груписање живих бића, обрада 03. Информатика и рачунарство - Подешавање радног окружења

 

07.09-13.09.2020.
Сатница понедељак 7.9. уторак 8.9. среда 9.9. четвртак 10.9. петак 11.9.
08.00 - 08.30 04. Српски језик - Правопис (4. разред) - понављање 05. Математика - геометрија (обнављање) 06. Српски језик - Бранко Радичевић: Певам дању, певам ноћу 06. Математика - Иницијални тест - обнављање 07. Српски језик - Језичка култура – час о поезији, о песмама (може се искористити Песма о песми Ј.Ј.Змаја из изборног програма)
08.35 - 09.05 04. Математика - Једначине у скупу N0, обнављање 05. Српски језик и књижевност: иницијални тест 02. Техника и технологија - Правила понашања и рада у кабинету / Организација радног места у кабинету и примена мера заштита на раду
02. Енглески језик -

Описивање бића, предмета и појава, изражавање припадања и поседовања

07. Математика - Дељивост у скупу N0, обрада
09.10 - 09.40 01. Историја - Уводни час, Шта је историја (обрада) 03. Биологија - Особине живих бића на примерима живих бића из моје околине – обрада 02. Географија - Назив и историјски развој географије; предмет проучавања; подела и значај 04. Биологија - Организми су грађени од ћелија; једноћелијски, вишећелијски организми – обрада 2. Информатика и рачунарство - Јединство хардвера, софтвера и сервиса

 

01.09-06.09.2020.
Сатница УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
08.00 - 08.30 01. Математика - Скуп природних бројева N и скуп N0 Основна својства операција у скупу N0, Обнављање  02. Српски језик - Језик: Граматика (4. разред) – понављање  2. Математика - Бројевни изрази у скупу N0        Обнављање 03. Српски језик - Књижевност (4. разред) – понављање 
08.35 - 09.05 01. Српски језик - Језичка култура: Учићемо у петом разреду (уводни час) 01. Техника и технологија - Појам, улога и значај технике и технологије на развој друштва и животног окружења;
Подручја човековог рада и производње, занимања и послови у области технике и технологије

01. Енглески језик -  1. Упознавање, поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних информација о себи и другима, Уводни час / обнављање градива из претходног разреда/ 2. Поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту, Обрада и утврђивање 03. Математика - Примена бројевних израза у скупу N0         Обнављање 
09.10 - 09.40 01. Биологија - Жива бића, нежива природа и биологија – обрада 01. Географија - Увод у географију 02. Биологија  - Истраживање природе – обрада 01. Информатика и рачунарство - Информатика и рачунарство у савременом животу

 

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја