Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Obrazovanje na daljinu na hrvatskom jeziku
Образовање на даљину на хрватском језику

Krizni stožer za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, na sjednici održanoj 11. kolovoza 2020. godine, donio je Zaključak o usvajanju Stručne upute za organizaciju i realizaciju obrazovno-odgojnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2020/2021. godini, Stručne upute za organiziranje i ostvarivanje nastave neposrednim putem i putem učenja na daljinu za srednje škole u školskoj 2020/2021. godini i Uputu o mjerama zaštite zdravlja učenika i zaposlenika za osnovne i srednje škole (Zaključak 08 Klasa: 53-6306/2020-1 od 11. kolovoza 2020. godine), kojima se preciznije uređuju pitanja organizacije i provedbe obrazovno-odgojnog rada u uvjetima koji zahtijevaju primjenu niza preventivnih i zaštitnih mjera u borbi protiv virusa COVID-19.

Usvojena akta su temelj za organizaciju, planiranje i programiranje ukupnog obrazovno-odgojnog rada u školama u otežanim uvjetima, počevši od 1. rujna 2020. godine.

Na temelju odgovarajuće stručne upute Pedagoški kolegij je predložio način organizacije nastave u školi koji će se temeljiti na opisanim modelima. Polazišta u pripremi prijedloga bila su, prije svega, analiza prostornih uvjeta u školi i rezultati izjašnjavanja roditelja. Podsjećamo da roditelji imaju pravo i obvezu izjasniti se hoće li u postojećim epidemiološkim uvjetima dozvoliti da njihovo dijete/djeca pohađa nastavu ili će se opredijeliti za učenje na daljinu (TV predavanja putem Javnog medijskog servisa RTS). Konačno, odluka o modelu ili modelima nastave na razini ustanove donesena je uz sudjelovanje svih članova Nastavničkog vijeća.

U cilju ostvarivanja prava učenika na obrazovanje, u Ministarstvu prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja pripremljen je operativni plan za nastavak rada škola u otežanim uvjetima. Ovaj plan uvažava veliki broj različitih programa nastave i učenja u svim razredima osnovne i srednje škole, te ima fokus na organiziranom učenju na daljinu koje doprinosi realizaciji programskih sadržaja općeobrazovnih predmeta i stručnih predmeta s najvećim fondom sati. Ministarstvo predviđa i podupire realizaciju obrazovno-odgojnih aktivnosti kroz različite kanale i oblike komunikacije:

  • emitiranjem posebno pripremljenih i adaptiranih obrazovnih sadržaja za učenike osnovnih škola na TV kanalima RTS 2 i RTS 3 Javnog medijskog servisa Srbije
  • uspostavljanjem repozitorijima obrazovnih video-sadržaja za učenike osnovnih i srednjih škola na sajtu Hrvatskog nacionalnog vijeća https://hnv.org.rs/obrazovanje/nastava/
  • stavljanjem na raspolaganje seta alata za on-line komunikaciju učenika i nastavnika.

 


 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја