Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / IV разред

Од 23.03.2020. образовни садржаји за IV разред се емитују на каналу РТС2


Сатница Понедељак 06.04.2020. Уторак 07.04.2020. Среда 08.04.2020. Четвртак 09.04.2020. Петак 10.04.2020.
13.15 - 14.55 Српски језик - Бројеви (основни и редни)  Математика - Замена места и здруживање чинилаца Српски језик - Личне заменице (појам, род и број) Математика - Сталност производа Српски језик - Врсте речи, утврђивање
Математика - Редослед рачунских операција Српски језик - „Циганин хвали свога коња“, Јован Јовановић Змај Ликовна култура - Основне и изведене боје  Енглески језик -Do you speak English? (Revision 4th grade)  Математика - Зависност количника од промене дељеника
Енглески језик - Daily routines Part 2 Природа и друштво - Човек део природе Математика - Зависност производа од промене чинилаца Српски језик - ,,Стари Вујадин'', народна песма Музичка култура - Тонска висина и солмизација

 

Претходне недеље

30.03-05.04.2020.
23-29.03.2020.
Сатница Понедељак 23.3.2020. Уторак 24.3.2020. Среда 25.3.2020. Четвртак 26.3.2020. Петак 27.3.2020.
13.15 - 13.45 Српски језик - Именице (појам и препознавање) Математика - Множење и дељење вишецифреног броја једноцифреним Српски језик - Именице (збрине и градивне) Математика - Множење вишецифреног броја вишецифреним бројевима Српски језик - Трешњa у цвету, Милован Данојлић (писање састава - опис природе)
13.50 - 14.20 Математика - Множење и дељење декадним јединицама и вишеструким декадним јединицама Српски језик - Именице (род и број) Ликовна култура - Симболи наше домовине (представљени одабраним/различитим техникама) Енглески језик - Lunch time Математика - Множење - утврђивање
14.25 - 14.55 Енглески језик - Welcome to our school Природа и друшво - Моја домовина део света - утврђивање  Математика - Множење вишецифреног броја двоцифреним - обрада  Српски језик - Богаћење речника (формирање породице речи; умањено и увећано значење речи) Музичка култура - Химна Републике Србије
15-22.03.2020.

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја