Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / IV разред

Сви образовни садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.

На РТС Планети сви заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје које су пропустили.


21.06-27.06.2021.

 

14.06-20.06.2021.
понедељак, 14.06. уторак, 15.06. среда, 16.06. четвртак, 17.06. петак, 18.06.
173. Српски језик - Стефаново дрво, С. Велмар Јанковић, обрада 174. Српски језик - Стефаново дрво, С. Велмар Јанковић, утврђивање 175. Математика - Исправак писменог задатка, утврђивање 176. Српски језик - Проверавамо знање из правописа, провера 177. Српски језик - Библиотекар нам препоручује, утврђивање
173. Математика - Множење и дељење у скупу N - 2. део. Математички изрази. Разломци, утврђивање 174. Математика - Четврти писмени задатак, провера 175. Српски језик - Изговор самогласничког скупа И О, обрада 176. Математика - Исправак писменог задатка, утврђивање 177. Математика - Обнављање градива четвртог разреда, обнављање
35. Eнглески језик - Описивање начина одевања и активности у зависности од временских прилика. Описивање и упоређивање особина људи, ствари и животиња 71. Природа и друштво - Други светски рат и послератна Југославија, утврђивање 35. Ликовна култура - Сценографија, комбиновање различитих материјала, обрада 72. Природа и друштво - Други светски рат и послератна Југославија, провера 35. Музичка култура - Моја омиљена песма, моја омиљена композиција, ситематизација

 

07.06-13.06.2021.
понедељак, 07.06. уторак, 08.06. среда, 09.06. четвртак, 10.06. петак, 11.06.
168. Српски језик - Народна песма: Наджњева се момак и девојка, обрада 169. Српски језик - Атрибут, обрада 170. Математика - Упоређивање разломака, обрада 171. Српски језик - Свитац пшеничар и воденичар, обрада 172. Српски језик - Научили смо из граматике, провера
168. Математика - Разломци, утврђивање 169. Математика - Разломци, утврђивање 170. Српски језик - Атрибут - именички додатак, обрада 171. Математика - Упоређивање разломака, утврђивање 172. Математика - Множење и дељење у скупу N - 2. део. Математички изрази. Разломци, утврђивање
34. Eнглески језик - Постављање питања о тренутним радњама и одговарање на њих, утврђивање / Исказивање времена хронолошког и метеоролошког, обрада и утврђивање 69. Природа и друштво - Други светски рат, обрада 34. Ликовна култура - Израда лутака за представу - комбинована, обрада 70. Природа и друштво - Догађаји после Другог светског рата, обрада 34. Музичка култура - Слушање музике - А. Вивалди:Четири годишња доба- Пролеће, обрада

 

31.05-06.06.2021.
понедељак, 31.05. уторак, 01.06. среда, 02.06. четвртак, 03.06. петак, 04.06.
163. Српски језик - Ј.Ј.Змај: Циганин хвали свога коња, обрада 164. Српски језик - Ј.Ј.Змај: Циганин хвали свога коња, утврђивање 165. Математика - Разломци, обнављање 166. Српски језик - Казујемо научене стихове, утврђивање 167. Српски језик - Скупови речи у реченици, обрада
163. Математика - Неједначине са множењем, обрада 164. Математика - Неједначине са множењем, утврђивање 165. Српски језик - Глаголски додаци, обрада 166. Математика - Разломци облика a/b (a < b и b ≤10), обрада 167. Математика
- Разломци облика  a/b (a < b и b ≤10), обрада
33. Eнглески језик - Описивање догађаја (породичне прославе), обрада и утврђивање / Исказивање времена (тренутних активности), обрада и утврђивање 67. Природа и друштво - Како се завршио Први светски рат, обрада 33. Ликовна култура - Позоришна маска - сликање, вајање - техника по избору, вежбање 68. Природа и друштво - Први светски рат, утврђивање 33. Музичка култура - У Ивана господара - народна песма из Црне Горе, обрада и обнављање

 

24.05-30.05.2021.
понедељак, 24.05. уторак, 25.05. среда, 26.05. четвртак, 27.05. петак, 28.05.
158. Српски језик - Јанко Веселиновић: Град, обрада 159. Српски језик - Изражајно читање, утврђивање 160. Математика - Једначине са множењем и дељењем, обнављање 161. Српски језик - Исправка писменог задатка, утврђивање/ 162. Српски језик - Правилно изговарање и писање сугласника Ч, Ћ и Џ, Ђ, утврђивање
158. Математика - Решавање задатака помоћу израза, утврђивање 159. Математика - Решавање задатака помоћу израза, утврђивање 160. Српски језик - Исправка писменог задатка, обрада 161. Математика - Једначине са множењем и дељењем, обрада 162. Математика - Једначине са множењем и дељењем, утврђивање
32. Eнглески језик  - Сличности и разлике у обележавању празника, утврђивање 65. Природа и друштво - Настанак модерне српске државе, обрада 32. Ликовна култура - Амбијент; различити амбијенти. Највише волим своје место (село, град), цртање - угљени штапић, бела креда, обрада 66. Природа и друштво - Први светски рат, обрада 32. Музичка култура - Слушање музике: П.И.Чајковски: Лабудово језеро, обрада и обнављање

 

17.05-23.05.2021.
понедељак, 17.05. уторак, 18.05. среда, 19.05. четвртак, 20.05. петак, 21.05.
153. Српски језик - У свету пролећне природе, утврђивање 154. Српски језик - Објекат, обрада 155. Математика - Редослед рачунских операција, утврђивање 156. Српски језик - Четврти писмени задатак 157. Српски језик - Наглашене и ненаглашене речи, обрада
153. Математика - Математички изрази, обрада 154. Математика - Редослед рачунских операција, обрада 155.Српски језик - Приче једног багрема - Припрема за писмени задатак, утврђивање 156. Математика - Математички изрази. Редослед рачунских операција, утврђивање 157. Математика - Математички изрази. Редослед рачунских операција, утврђивање
31. Eнглески језик -  Именовање и описивање одевних предмета; именовање активности; обележавање празника, обрада и утврђивање 63. Природа и друштво - Устаничка Србија, утврђивање 31. Ликовна култура -  Двориште, трг, улица - цртање - оловка, вежбе 64. Природа и друштво - Србија од средњег века до устанака, провера 31. Музичка култура - Интервали, обрада и обнављање

 

10.05-16.05.2021.
понедељак, 10.05. уторак, 11.05. Среда,12.05. четвртак, 13.05. петак, 14.05.
148. Српски језик - Г.Олујић: Олданини вртови, обрада 149. Српски језик - Г.Олујић: Олданини вртови, обрада 150. Математика - Зависност количника од промене дељеника и делиоца, утврђивање 151. Српски језик - Б. Црнчевић: "Мрав добра срца", обрада 152. Српски језик - Стигао је мај у мој крај, обрада
148. Математика - Зависност количника од промене дељеника, обрада 149. Математика - Зависност количника од промене делиоца, обрада 150. Српски језик - Субјекат, утврђивање 151. Математика - Сталност количника, обрада 152. Математика - Сталност количника, утврђивање
30. Eнглески језик -  Исказивање времена (хронолошког и метеоролошког), Именовање и описивање одевних предмета и активности, обрада и утврђивање 61. Природа и друштво - Први српски устанак, обрада 30. Ликовна култура - Фигура која седи;Седимо испод дрвета, Другови; Играм се са псом - вајање - вежбе 62. Природа и друштво - Други српски устанак, обрада 30. Музичка култура -  Слушање музике . А.Дворжак - Словенска игра бр.1, обрада и обнављање

 

26.04-02.05.2021.

 

19.04-25.04.2021.
понедељак, 19.04. уторак, 20.04. среда, 21.04. четвртак, 22.04. петак, 23.04.
139. Српски језик - Народна песма: Јеленче - обрада 140. Српски језик - Б. Нушић: Прва љубав - обрада 141. Математика - Изводљивост множења, односно дељења, у скупу N - утврђивање 142. Српски језик - И. А. Крилов: Чворак - обрада 143. Српски језик - Скраћенице - проширивање знања
139. Математика - Исправка трећег писменог задатка - утврђивање 140. Математика - Изводљивост множења, односно дељења, у скупу N - обрада 141. Српски језик - Б. Нушић: Прва љубав - обрада и утврђивање 142. Математика - Замена места чинилаца - обнављање 143. Математика - Здруживање чинилаца - обнављање
28. Eнглески језик - Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; упућивање честитки - утврђивање 57. Природа и друштво - Распад Српског царства - обрада 28. Ликовна култура - Боја-простор; Уметници стварају живот-естетска анализа-репродукције - естетска анализа 58. Природа и друштво - Културни споменици у Србији - обрада 29. Музичка култура - Слушање музике - В. А. Моцарт: Мала ноћна музика, Менует - обрада и обнављање

 

12.04-18.04.2021.
понедељак, 12.04. уторак, 13.04. среда, 14.04. четвртак, 15.04. петак, 16.04.
134. Српски језик - Kрстивоје Илић: Мала љубавна песма, обрада 135. Српски језик - Реченице - утврђивање 136. Математика - Редослед рачунских операција (множење и дељење), утврђивање 137. Српски језик - П. Бак: Бела и жута девојчица, утврђивање 138. Српски језик - Проста проширена и проста непроширена реченица, проширивање знања
134. Математика - Дељење разлике бројем, обнављање 135. Математика - Редослед рачунских операција (множење и дељење), обрада 136. Српски језик - П. Бак: Бела и жута девојчица, обрада 137. Математика - Множење и дељење у скупу N, утврђивање 138. Математика - Трећи писмени задатак (површина квадра и коцке; множење и дељење у скупу N, 1. део), провера
27. Eнглески језик - Описивање шта ко ради (занимања); описивање уобичајених радњи. Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности: упућивање честитке, обрада и утврђивање 55. Природа и друштво - Србија за време Немањића, обрада 27. Ликовна култура - Магритови простори, сликање-репродукције, обрада и естетска анализа 56. Природа и друштво - Живот у средњем веку, обрада 28. Музичка култура - Одељењска химна, обрада и обнављање

 

05.04-11.04.2021.
понедељак, 05.04. уторак, 06.04. среда, 07.04. четвртак, 08.04. петак, 09.04.
129. Српски језик - Моја неостварена жеља, утврђивање 130. Српски језик - Писање сугласника Ј, проширивање знања 131. Математика - Множење и дељење у скупу N, провера 132. Српски језик - П. Жебељан: Моја Милена, утврђивање 133. Српски језик - Како сам надмудрио, обрада
129. Математика - Дељење вишецифреног броја вишецифреним бројем, утврђивање 130. Математика - Дељење и множење вишецифреног броја вишецифреним бројем, утврђивање 131. Српски језик - П. Жебељан: Моја Милена, обрада 132. Математика - Дељење са остатком, обрада
133. Математика - Дељење са остатком, утврђивање
26. Eнглески језик -   Давање и тражење основних информација о другима; препознавање шта ко ради (занимања), обнављање и утврђивање 53. Природа и друштво - Смеше, раствори и материјали, провера  26. Ликовна култура - Волумен-простор; Гуливер-велико и мало-вајање-картон, пластика, обрада 54. Природа и друштво - Трагови прошлости и временска лента, обрада 27. Музичка култура -  Слушање музике-Камиј Сен Санс-Карневал животиња (Кенгур, Акваријум, Финале), обрада и обнављање

 

29.03-04.04.2021.
понедељак, 29.03. уторак, 30.03. среда, 31.03. четвртак, 01.04. петак, 02.04.
124. Српски језик - Исправка писменог задатка, утврђивање 125. Српски језик - Непроменљиве речи, обрада 126. Математика - Множимо лакше и брже, обрада 127. Српски језик - Антоан де Сент Егзипери: Мали принц, утврђивање 128. Српски језик - Променљиве и непроменљиве речи, провера
124. Математика - Множење вишецифреног броја вишецифреним бројем, утврђивање 125. Математика - Множење вишецифреног броја вишецифреним бројем, утврђивање 126. Српски језик - Антоан де Сент Егзипери: Мали принц, обрада 127. Математика - Множење разлике бројем, обрада 128. Математика - Дељење вишецифреног броја вишецифреним бројем, обрада
25. Eнглески језик - Давање и тражење основних информација о другима. Препознавање шта ко ради (занимања), утврђивање 51. Природа и друштво - Запаљиви материјали, обрада 25. Ликовна култура - Линија-простор-волумен; мобили-покретне скулптуре-вајање-различити материјали, обрада 52. Природа и друштво - Смеше, раствори и материјали, утврђивање 26. Музичка култура - Пролеће у шуми - песма из Финске, обрада и обнављање

 

22.03-28.03.2021.
понедељак, 22.03. уторак, 23.03. среда, 24.03. четвртак, 25.03. петак, 26.03.
119. Српски језик - Променљиве речи, обрада 120. Српски језик - Променљиве речи, утврђивање 121. Математика - Дељење вишецифреног броја двоцифреним бројем, утврђивање 122. Српски језик - Променљиве речи, утврђивање 123. Српски језик - Исправка писменог задатка, обрада
119. Математика - Дељење вишецифреног броја двоцифреним бројем, обрада 120. Математика - Дељење вишецифреног броја двоцифреним бројем, утврђивање 121. Српски језик - М. Данојлић: Трешња у цвету, обрада 122. Математика - Дељење и множење вишецифреног броја двоцифреним бројем, утврђивање 123. Математика - Множење вишецифреног броја вишецифреним бројем, обрада
24. Eнглески језик - Утврђивање градива. Давање и тражење основних информација о другима, обрада 49. Природа и друштво - Материјали, утврђивање 24. Ликовна култура - Површина-простор-боја-Сусрет са Матисом-сликање-гваш, обрада 50. Природа и друштво - Смеше и раствори, обрада 25. Музичка култура - Слушање музике - Фрулашки разговор -Бора Дугић, обрада и обнављање

 

15.03-21.03.2021.
понедељак, 15.03. уторак, 16.03. среда, 17.03. четвртак, 18.03. петак, 19.03.
114. Српски језик - Р. Јовановић: Мајка, обрада 115. Српски језик - Драге личности мог детињства, обрада 116. Математика - Множење вишецифреног броја двоцифреним бројем, обрада 117. Српски језик - Мој деда-припрема за писмени задатак, утврђивање 118. Српски језик - Трећи писмени задатак, провера
114. Математика - Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем, утврђивање 115. Математика - Дељење и множење вишецифреног броја једноцифреним бројем, утврђивање 116. Српски језик - Моја мајка, утврђивање 117. Математика - Множење вишецифреног броја двоцифреним бројем, утврђивање 118. Математика - Множење вишецифреног броја двоцифреним бројем, утврђивање
23. Eнглески језик - Изражавање времена (хронолошког) и описивање уобичајених дневних активности. Утврђивање градива 47. Природа и друштво - Упознавање материјала, обрада 23. Ликовна култура - Природни облик-Шупљикави камен; Перје птице-сликање по моделу-техника по избору, обрада 48. Природа и друштво - Упознајмо особине материјала, обрада 24. Музичка култура - Престај, престај кишице-народна из Србије, обрада/обнављање

 

08.03-14.03.2021.
понедељак, 08.03. уторак, 09.03. среда, 10.03. четвртак, 11.03. петак, 12.03.
109. Српски језик - Избор из поезије М. Данојлића - обрада 110. Српски језик - Избор из поезије М. Данојлића - обрада 111. Математика - Дељивост збира бројем - обнављање 112. Српски језик - М. Пупин: Од пашњака до научењака - обрада 113. Српски језик - Ф. Г. Лорка: Луцкаста песма - обрада
109. Математика - Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем - утврђивање 110. Математика - Дељивост бројева - обнављање 111. Српски језик - Писање присвојних придева изведених од властитих именица - проширивање 112. Математика - Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем - обрада 113. Математика - Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем - утврђивање
22. Eнглески језик - Изражавање времена (хронолошког) и описивање уобичајених дневних активности - обрада и утврђивање 45. Природа и друштво - Светлост и звук - утврђивање 22. Ликовна култура - Површина - простор; Кора дрвета - цртање - лавирани туш - обрада 46. Природа и друштво - Кретање и природне појаве - провера 23. Музичка култура - Жута кућа - народна из Србије, обрада и обнављање

 

01.03-07.03.2021.
понедељак, 01.03. уторак, 02.03. среда, 03.03. четвртак, 04.03. петак, 05.03.
104. Српски језик - Употреба великог слова - обрада 105. Српски језик - Учимо на примерима песника (писање стихова) - утврђивање 106. Математика - Множење збира бројем - обрада 107. Српски језик - Употреба наводника и заграда - проширивање и обрада 108. Српски језик - Наше песме и приче-јавни час - утврђивање
104. Математика - Множење природних бројева декадном јединицом - обрада 105. Математика - Множење природних бројева декадном јединицом - утврђивање 106. Српски језик - Учимо на примерима песника (писање стихова) - утврђивање 107. Математика - Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем - обрада 108. Математика - Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем - утврђивање
21. Eнглески језик - Изражавање времена (хронолошког) и описивање уобичајених дневних активности - обнављање 43. Природа и друштво - Проучавамо природне појаве-светлост - обрада 21. Ликовна култура - Облици и материјали; композиција различитих материјала-цртање-туш и перо - обрада 44. Природа и друштво - Проучавамо природне појаве-звук - обрада 22. Музичка култура - Птице се враћају-народна из Немачке - обрада и обнављање

 

22.02-28.02.2021.
понедељак, 22.02. уторак, 23.02. среда, 24.02. четвртак, 25.02. петак, 26.02.
99. Српски језик – Научили смо - утврђивање 100. Српски језик - Зимски пејзаж - обрада 101. Математика - Нула и један у операцијама множења и дељења - утврђивање 102. Српски језик - Х.К. Андерсен: Ружно паче - обрада 103. Српски језик - Х.К. Андерсен: Ружно паче - утврђивање
99. Математика - Веза множења и дељења - утврђивање 100. Математика - Нула и један у операцијама множења и дељења - обрада 101. Српски језик - Сликамо речима - утврђивање 102. Математика - Множење природних бројева декадном јединицом - обрада 103. Математика - Множење природних бројева декадном јединицом - утврђивање
20. Eнглески језик - Изражавање времена (хронолошког) и описивање уобичајених дневних активности - обрада 41. Природа и друштво - Проучавамо природне појаве-магнетизам - обрада 20. Ликовна култура - Вежбе: топло-хладно-сликање-темпере - вежбе 42. Природа и друштво - Проучавамо природне појаве-електрицитет и магнетизам - утврђивање 21. Музичка култура - Ја посејах лубенице-народна из Србије - обрада и обнављање

 

15.02-21.02.2021.

 

08.02-14.02.2021.
понедељак, 08.02. уторак, 09.02. среда, 10.02. четвртак, 11.02. петак, 12.02.
91. Српски језик - Бројеви - провера 92. Српски језик - Избор из усмене књижевности (пословице, анегдоте) - утврђивање 93. Математика - Израчунавање површине квадра и коцке - утврђивање 94. Српски језик - Народна прича: Најбоље задужбине - утврђивање 95. Српски језик - Свети Сава у причи и песми - утврђивање
91. Математика - Израчунавање површине коцке - обрада 92. Математика - Израчунавање површине квадра и коцке - утврђивање 93. Српски језик - Народна прича: Најбоље задужбине - обрада 94. Математика - Израчунавање површине квадра и коцке - утврђивање 95. Математика - Израчунавање површине квадра и коцке - утврђивање
19. Eнглески језик - Oписивање свакодневних радњи и активности - обрада 38. Природа и друштво - Клатно - обрада 18. Ликовна култура - Црвена+плава=љубичаста; Залазак сунца-сликање-акварел или пастел - обрада 39. Природа и друштво - Кретање - утврђивање 19. Музичка култура - Слушање музике - Из литургије - С. Ст. Мокрањац - обрада и обнављање

 

01.02-07.02.2021.
понедељак, 01.02. уторак, 02.02. среда, 03.02. четвртак, 04.02. петак, 05.02.
86. Српски језик - Р. Гијо: Бела Грива - обрада 87. Српски језик - Р. Гијо: Бела Грива - утврђивање 88. Математика - Мрежа за модел коцке - обрада 89. Српски језик - С. В. Јанковић: Златно јагње - обрада 90. Српски језик - С. В. Јанковић: Златно јагње - утврђивање
86. Математика - Својства квадра и коцке - обрада 87. Математика - Својства квадра и коцке - утврђивање 88. Српски језик - Бројеви - обрада 89. Математика - Мрежа за модел квадра - обрада 90. Математика - Израчунавање површине квадра - обрада
18. Eнглески језик - Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; писање позивница; честитање празника - утврђивање 36. Природа и друштво - Кретање - обрада 17. Ликовна култура - Жута+плава=зелена; апстрактна композиција; Шума-сликање-темпере, штапићи за уши - обрада 37. Природа и друштво - Шта утиче на кретање; које врсте кретања разликујемо - обрада 18. Музичка култура - Снела кока јаје, М. Васиљевић - обрада и обнављање

 

25.01-31.01.2021.
понедељак, 25.01. уторак, 26.01. среда, 27.01. четвртак, 28.01. петак, 29.01.
82. Српски језик - М. Алечковић: Новогодишња песма - обрада 83. Српски језик - Библиотекарка нам препоручује - утврђивање Свети Сава 84. Српски језик - Занимљиве странице дечје штампе - утврђивање 85. Српски језик - Писање бројева - обрада
82. Математика - Сабирање и одузимање у скупу N, (2. део) - обнављање 83. Математика - Други писмени задатак (површина правоугаоника и квадрата); сабирање и одузимање у скупу N, 2. део - провера   84. Математика - Исправка другог писменог задатка - утврђивање 85. Математика - Рогљаста и обла тела - обрада
17. Eнглески језик - Изражавање допадања и недопадања; припадања и неприпадања; постављање питања и одговарање на њих. Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; писање позивница; честитање празника - утврђивање и обрада 34. Природа и друштво - Природна богатства и делатности људи у Србији - утврђивање   35. Природа и друштво - Природна богатства и делатности људи у Србији - провера 17. Музичка култура - Химна Светом Сави - К. Станковић - обрада и обнављање 

 

18.01-24.01.2021.
понедељак, 18.01. уторак, 19.01. среда, 20.01. четвртак, 21.01. петак, 22.01.
77. Српски језик - A. Поповић: Пепељуга - утврђивање 78. Српски језик - Глумимо и рецитујемо - утврђивање 79. Математика - Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем - утврђивање 80. Српски језик - Исправка другог писменог задатка - утврђивање 81. Српски језик - Глаголи - провера
77. Математика - Неједначине са одузимањем - обрада
78. Математика - Неједначине са одузимањем - утврђивање 79. Српски језик - Исправка другог писменог задатка - обрада 80. Математика - Неједначине са сабирањем и одузимањем - провера 81. Математика - Површина правоугаоника и квадрата - обнављање
16. Eнглески језик -  Oписивање бића, предмета, појава; исказивање положаја у простору; постављање једноставнијих питања и давање одговора. Изражавање допадања и недопадања; припадања и неприпадања; постављање питања и одговарање на њих - утврђивање и обрада 32. Природа и друштво - Како се користе природна богатства у Србији - обрада 16.Ликовна култура - Црвена+жута=наранџаста; Мртва природа са поврћем-сликање-темпере - обрада 33. Природа и друштво - Чиме се баве људи у Србији - обрада 16. Музичка култура - Новогодишња песма, П. Ступел - обрада и обнављање

 

14.12-20.12.2020.
понедељак, 14.12. уторак, 15.12. среда, 16.12. четвртак, 17.12. петак, 18.12.
72. Српски језик - Лице и број глагола - обрада 73. Српски језик - Страшно сам се уплашио - обрада 74. Математика - Једначине са сабирањем и одузимањем - утврђивање 75. Српски језик - Страшно сам се уплашио/Други писмени задатак  76. Српски језик - А. Поповић: Пепељуга - обрада
72. Математика - Једначине са сабирањем и одузимањем - обрада 73. Математика - Једначине са сабирањем и одузимањем - утврђивање 74. Српски језик - Страшно сам се уплашио. Други писмени задатак- припрема и утврђивање 75. Математика - Неједначине са сабирањем - обрада 76. Математика - Неједначине са сабирањем - утврђивање
15. Енглески језик -  Oписивање предмета; изражавање припадања/неприпадања и поседовања/ непоседовања. Oписивање бића, предмета, појава; исказивање положаја у простору; постављање питања и давање одговора - утврђивање и обрада
30. Природа и друштво - Како човек треба да се односи према себи, другима и природи - обрада 15. Ликовна култура - Вежбе. Новогодишња честитка - сликање - гратаж - вежбе 31. Природа и друштво - Природна богатства и извори енергије у Србији - обрада 15. Музичка култура -  Блистај, блистај звездо мала-В. А. Моцарт - обрада и обнављање

 

07.12-13.12.2020.
понедељак, 07.12. уторак, 08.12. среда, 09.12. четвртак, 10.12. петак, 11.12.
67. Српски језик - Л. Керол: Изборна трка и друга прича - обрада 68. Српски језик - Л. Керол: Изборна трка и друга прича - обрада и утврђивање 69. Математика - Редослед рачунских операција (сабирање и одузимање) - обрада 70. Српски језик - Народна приповетка: Међед, свиња и лисица - обрада 71. Српски језик - Време када се врши радња - обрада
67. Математика - Сталност разлике - обрада
68. Математика - Зависност разлике од промене умањеника или умањиоца. Сталност разлике - утврђивање 69. Српски језик - Глаголи - обнављање 70. Математика - Редослед рачунских операција (сабирање и одузимање) - утврђивање 71. Математика - Редослед рачунских операција (сабирање и одузимање) - утврђивање
14. Енглески језик -  Утврђивање градива. Oписивање предмета; изражавање припадања/ неприпадања и поседовања/ непоседовања - обрада 28. Природа и друштво - Како човек треба да се односи према себи - обрада  14. Ликовна култура - Вежбе; сликамо на камену - естетска анализа, сликање - уметничке репродукције, темпере - вежбе 29. Природа и друштво - Како човек треба да се односи према другим људима и природи - обрада  14. Музичка култура -  Песма о ступњевима, З. Васиљевић. Полустепен, З. Васиљевић - обрада и обнављање

 

30.11-06.12.2020.
понедељак, 30.11. уторак, 01.12. среда, 02.12. четвртак, 03.12. петак, 04.12.
62. Српски језик - Придеви - провера знања 63. Српски језик - Управни говор - обрада 64. Математика - Зависност разлике од промене умањеника - утврђивање 65. Српски језик - Народна песма: Стари Вујадин - обрада 66. Српски језик - Неуправни говор - обрада
62. Математика - Сталност збира - утврђивање 63. Математика - Зависност разлике од промене умањеника - обрада 64. Српски језик - Управни говор - утврђивање 65. Математика - Зависност разлике од промене умањиоца-обрада 66. Математика - Зависност разлике од промене умањиоца - утврђивање
13. Енглески језик - Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности и реаговање на њега - утврђивање 26. Природа и друштво - Биљни и животињски свет Србије - провера знања 13. Ликовна култура - Темпера техника; илустровање музичке композиције, сликање - темпера - обрада 27. Природа и друштво - Човек је природно и друштвено биће - обрада 13. Музичка култура - Солмизација, Р. Роџерс - обрада и обнављање

 

23.11-29.11.2020.
понедељак, 23.11. уторак, 24.11. среда, 25.11. четвртак, 26.11. петак, 27.11.
57. Српски језик - Г. Тартаља: Подела улога - обрада  58. Српски језик - Г. Тартаља: Подела улога - утврђивање 59. Математика - Зависност збира од промене сабирака - обрада 60. Српски језик - Речи народног говора и речи страног порекла - обрада 61. Српски језик - Род и брј придева - прошивање знања
57. Математика - Замена места сабирака. Здруживање сабирака - обнављање
58. Математика - Нула и један код сабирања и одузимања - обнављање 59. Српски језик - Градивни придеви - обрада 60. Математика -  Зависност збира од промене сабирака - утврђивање 61. Математика -  Сталност збира -  обрада
12. Eнглески језик - Описивање способности; постављање једноставнијих питања и давање одговора. Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности и реаговање на њега - утврђивање и  обрада 24. Природа и друштво - Национални паркови Србије - утврђивање 11. Ликовна култура - Акварел техника - Акваријум; Тмурно небо- сликање-акварел - обрада 25. Природа и друштво - Биљни и животињски свет Србије - утврђивање 12. Музичка култура - Ноћ је тиха, мирна, Д. Христов - обрада

 

16.11-22.11.2020.
понедељак, 16.11. уторак, 17.11. среда, 18.11. четвртак, 19.11. петак, 20.11.
 52. Српски језик - М. Миланковић: Кроз васиону и векове - обрада 53. Српски језик - М. Миланковић: Кроз васиону и векове - утврђивање 54. Математика - Израчунавање површине правоугаоника и квадрата - провера знања 55. Српски језик - М. Енде: Бескрајна прича - обрада 56. Српски језик - Описни и присвојни придеви - проширивање знања 
52. Математика - Израчунавање површине квадрата - обрада
53. Математика - Израчунавање површине квадрата - утврђивање  54. Српски језик - Придеви - проширивање знања  55. Математика - Изводљивост сабирања, односно одузимања у скупу N - обрада 56. Математика - Изводљивост сабирања, односно одузимања у скупу N - утврђивање
11. Eнглески језик - Описивање свакодневних активности. Описивање способности; постављање једноставнијих питања и давање одговора - утврђивање и  обрада 22. Природа и друштво - Ретке и угрожене биљке и животиње у Србији - обрада 11. Ликовна култура - Пастел техника - Мртва природа са воћем - сликање (пастел суви или креде у боји и воштани пастел) - обрада 23. Природа и друштво - Национални паркови Србије - обрада 11. Музичка култура - У Милице - народна из Србије - обрада и обнављање

 

09.11-15.11.2020.

 

02.11-08.11.2020.
понедељак, 02.11. уторак, 03.11. среда, 04.11. четвртак, 05.11. петак, 06.11.
 45. Српски језик -Позно јесење јутро, И.Секулић, обрада 46. Српски језик - Личне заменице, провера 47. Математика - Скуп природних бројева N и скуп N0. Сабирање и одузимање у скупу N. Јединице за површину, утврђивање 48. Српски језик - Јетрвица адамско колено, народна песма, обрада  49. Српски језик - Јетрвица адамско колено, народна песма,  утврђивање 
45. Математика - Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем, утврђивање 46. Математика - Скуп природних бројева N и скуп N0. Сабирање и одузимањем у скупу N. Јединице за површину, утврђивање 47. Српски језик - О Вуку Караџићу, утврђивање 48. Математика - Први школски писмени задатак (скуп природних бројева N и скуп N0; сабирање и одузимање у скупу N , 1. део; јединице за површину), провера 49. Математика - Исправка првог писменог задатка, утврђивање
9. Eнглески језик - Описивање бића, предмета и места; позив на учешће; описивање догађаја и способности  – обрада и утврђивање  19. Природа и друштво - Упознајмо биљни и животињски свет- воде, обрада 10. Ликовна култура - Организовање тродимензионалних облика у простору и равни - Град кнеза Лазара- вајање (папир, пластика), обрада 20. Природа и друштво - Упознајмо биљни и животињски свет- ливаде и пашњаци, обрада 10а. Музичка култура - Расти, цветај - песма из Француске; Поставка тона СИ - обрада и обнављање

 

26.10-01.11.2020.
понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
 40. Српски језик - Браћа Грим -Трнова Ружиица, обрада 41. Српски језик - Браћа Грим -Трнова Ружица, утврђивање 42. Математика - Писмено сабирање и одузимање, утврђивање 43. Српски језик - Д.Ерић: Чик да погодите због чега су се посвађала два златна брата, обрада 44. Српски језик - Д.Ерић: Чик да погодите због чега су се посвађала два златна брата
 40. Математика - Писмено одузимање, утврђивање 41. Математика - Писмено одузимање, утврђивање 42. Српски језик - Употреба заменице ВИ из поштовања, утврђивање 43. Математика - Рачунамо лакше и брже, обрада 44. Математика - Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем, утврђивање
8. Eнглески језик - Изражавање интересовања и допадања/недопадања; описивање бића, предмета и места; позив на учешће –обрада/утврђивање 17. Природа и друштво - Царство биљака и животиња, утврђивање 9. Ликовна култура - Вежбе: обло-рогљасто -вајање (глина, пластелин или папир), вежбе  18. Природа и друштво - Упознајмо биљни и животињски свет- шуме, обрада 9. Музичка култура - Вишњичица род родила-народна из Србије,
(обрада и обнављање)

 

19.10-25.10.2020.
понедељак 19.10. уторак 20.10. среда 21.10. четвртак 22.10. петак 23.10.
35. Српски језик - Д.Максимовић: Пауково дело, обрада 36. Српски језик - Исправак писменог задатка 37. Математика - Писмено сабирање преко 1000, утврђивање 38.Српски језик - Мој незаборавни доживљај (обрада) 39. Српски језик - Доживљај који ћу памтити (утврђвање)
35. Математика - Сабирање и одузимање до 1000, обнављање
36. Математика - Писмено сабирање преко 1000, обрада 37. Српски језик - Исправак писменог задатка 38. Математика - Писмено сабирање преко 1000 (утврђивање) 39. Математика - Писмено одузимање (обрада)
7. Eнглески језик - Давање основних информација о себи у неколико једноставнијих везаних исказа; давање и тражење основних информација о другима; постављање једноставнијих питања личне приорде и одговарања на њих, обрада и утврђивање 15. Природа и друштво - Упознајмо царство биљака, обрада 8. Ликовна култура - Композиција облика према положеној, косој или усправној линији – сликање (темпере или гваш)  16. Природа и друштво - Упознајмо царство животиња (обрада)

8. Музичка култура - Adagio- T. Албинони (обрада и обнављање)

"Јесен" - Б. Николић (обрада)

 

12.10-18.10.2020.
понедељак 12.10. уторак 13.10. среда 14.10. четвртак 15.10. петак 16.10.
30. Српски језик - Бранко Ћопић: Мјесец и његова бака - обрада 31. Српски језик - Октобарске боје у мом крају - обрада 32. Математика - Јединица мере за површину - утврђивање 33. Српски језик - Припрема за први писмени задатак - утврђивање 34. Српски језик - Б.В.Радичевић: Прича о дечаку и месецу - обрада
30. Математика - Јединице мере за површину - обрада
31. Математика - Јединица мере за површину - обрада 32. Српски језик - Припрема за први писмени задатак - утврђивање 33. Математика - Јединица мере за површину – утврђивање 34. Математика - Веза сабирања и одузимања - обнављање
6. Eнглески језик - Описивање бића, предмета, појава: изражавање припадања/неприпадања и поседовања/непоседовања; постављање питања и давање одговора - обрада 13. Природа и друштво - Србија наша домовина

7. Ликовна култура - Организовање бојених облика у односу на раван у простору; површински облици – сликање (колаж) - обрада

7. Ликовна култура - Асамблаж - Тродимензионални колаж, естетска анализа. вајање

14. Природа и друштво - Упознајмо царство живих бића - обрада 7. Музичка култура - "На ливади" М. Милојевић (обрада и обнављање)

 

05.10-11.10.2020.
понедељак 5.10. уторак 6.10. среда 7.10. четвртак 8.10. петак 9.10.
25. Српски језик - Личне заменице - обрада 26. Српски језик - Личне заменице - обрада 27. Математика - Упоређивање површи - утврђивање 28. Српски језик - Личне заменице - утврђивање 29. Српски језик - Личне заменице - утврђивање
25. Математика - Скуп природних бројева N и скуп N 0 - провера 26. Математика - Упоређивање површи - обрада 27. Српски језик - Личне заменице - обрада 28. Математика - Површина фигуре - обрада 29. Математика - Површина фигуре - утврђивање
5. Eнглески језик - Представљање себе и других; давање основних информација о себи; давање и тражење основних информација о другима; описивање предмета; изражавање припадања/неприпадања и поседовања/непоседовања – обрада/утврђивање 11. Природа и друштво - Клима Србије - утврђивање 6. Ликовна култура - Организовање тродимензијалних облика у простору и равни; површински-просторно-вајање (глина или пластелин) - обрада 12. Природа и друштво - Србија - наша домовина - систематизација

6. Музичка култура – Лазара мајка карала – народна из Србије, обрада и обнављање

 

28.09-04.10.2020.
понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10.
20. Српски језик - Доживео сам у природи-обрада 21. Српски језик - Војислав Илић: Јесен-обрада 22. Математика - Упоређивање бројева-утврђивање 23. Српски језик - Читајмо изражајно - утврђивање 24. Српски језик - Личне заменице - обрада
20. Математика - Бројевна полуправа-утврђивање 21. Математика - Упоређивање бројева-обрада 22. Српски језик - Јесен је, јесен рана-тематско утврђивање 23. Математика - Упоређивање бројева - утврђивање 24. Математика - Скуп природних бројева N и скуп N0 - утврђивање
4. Eнглески језик - Изражавање интересовања и допадања/ недопадања, утврђивање 9. Природа и друштво - Облици рељефа и воде Србије-утврђивање 5. Ликовна култура - Вежбе; паковање-вајање 10. Природа и друштво - Клима Србије - обрада 5. Музичка култура - Изгубљено пиле-В. Томерлин-З. Васиљевић; Прима и секунда волта, обрада и обнављање
    6. Ликовна култура - Фротаж по слободном избору-сликање    

 

21.09-27.09.2020.
понедељак 21.9. уторак 22.9. среда 23.9. четвртак 24.9. петак 25.9.
15. Српски језик - Градивне именице-обрада 16. Српски језик - Пепељуга - народна бајка-обрада 17. Математика - Уређеност скупа природних бројева-обрада 18. Српски језик - Именице-утврђивање 19. Српски језик - Именице-провера знања
15. Математика - Бројеви већи од милион-утврђивање 16. Математика - Бројеви већи од милион - утврђивање 17. Српски језик - Пепељуга - народна бајка - утврђивање 18. Математика - Уређеност скупа природних бројева-утврђивање 19. Математика - Бројевна полуправа-обрада
3. Eнглески језик - Дан европских језика - Oписивање бића, предмета и појава,  постављање питања и одговарање на њих, утврђивање 7. Природа и друштво - Рељеф Србије-узвишења-обрада 4. Ликовна култура - Асамблаж Тродимензионални колаж - естетска анализа, вајање 8. Природа и друштво - Воде Србије - обрада 4. Музичка култура - Мали пачићи - непознати аутор, обрада и обнављање

 

14.09-20.09.2020.
понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
10. Српски језик - Брана Црнчевић: Босоноги и небо-обрада 11. Српски језик - Брана Црнчевић: Босоноги и небо-обрада и утврђивање 12. Математика - Декадне јединице веће од милион-обрада 13. Српски језик - Збирне именице - утврђивање 14. Српски језик - Душко Радовић: Плави зец-обрада
10. Математика - Месне вредности цифара-обрада 11. Математика - Месне вредности цифара-утврђивање 12. Српски језик - Збирне именице-обрада 13. Математика - Бројеви већи од милион - обрада 14. Математика - Бројеви већи од милион-обрада
3. Eнглески језик - Представљање себе и других; давање основних информација о себи; давање и тражење основних информација о другима, утврђивање 5. Природа и друштво - Становништво Србије - обрада 3. Ликовна култура - Фротаж по слободном избору-сликање 6. Природа и друштво - Рељеф Србије - равнице - обрада 3. Музичка култура - Деца су украс света-М. Субота, обрада и обнављање

 

07.09-13.09.2020.
понедељак 7.9. уторак 8.9. среда 9.9. четвртак 10.9. петак 11.9.
5. Српски језик - Заједничке и властите именице-утврђивање 6. Српски језик - Род и број именица-обнављање и проширивање знања 7. Математика - Читање и писање бројева до милион - утврђивање 8. Српски језик - Стеван Раичковић: Ко да то буде-обрада 9. Српски језик - Омиљени јунак цртаног филма-обрада
5. Математика - Читање и писање бројева до милион-обрада 6. Математика - Читање и писање бројева до милион-утврђивање 7. Српски језик - Занимљиви текстови из дечије штампе 8. Математика - Записивање бројева у облику збира производа-обрада 9. Математика - Месне вредности цифара-обрада
1. Eнглески језик - Поздрављање, успостављање контакта при сусрету, изражавање прикладних поздрава приликом одласка, давање основних информација о себи, разумевање једноставних упутстава и налога, уводни час/обнављање 3. Природа и друштво - Београд-главни град Србије-обрада 2. Ликовна култура - Деколаж То сам ја на други начин-сликање 4. Природа и друштво - Моја домовина Република Србија - утврђивање 2. Музичка култура - Шапутање - Н. Херцигоња, обрада и обнављање

 

01.09-06.09.2020.
УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
1. Српски језик - Добро дошли четвртаци-пред нама је нова школска година - уводни час  2. Српски језик - Драган Лукић: Друг другу-обрада 3. Математика - Записивање декадних јединица у облику степена броја 10-обрада 4. Српски језик - Мирослав Демак: Виолина-обрада
1. Математика - Природни бројеви до 1000-обнављање 1. Ликовна култура - Колаж: Из птичје перспективе (илустровање песме Супер роде)-сликање 3. Српски језик - Научили смо из граматике у трећем разреду-понављање градива 4. Математика - Бројање по хиљаду до милион. Записивање декадних јединица у облику степена броја 10-утврђивање
1. Природа и друштво - Положај Србије-обрада 2.  Математика - Бројање по хиљаду до милион-обрада 2. Природа и друштво - Моја домовина Република Србија-обрада 1. Музичка култура - Ми идемо преко поља - М. Васиљевић, обрада и обнављање

 

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја