Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / IV разред

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС2, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, на сајту РТС-а и мултимедијској платформи РТС Планета

Распоред приказивања наставе на каналу РТС 2 биће промењен у данима када је предвиђен рад Народне скупштине Републике Србије чија се заседања преносе на том каналу.

Четврти разред

РТС 3

11.30 - 12.00

12.05 - 12.35

12.40 - 13.10


Сатница ПОНЕДЕЉАК 25.5. УТОРАК 26.5. СРЕДА 27.5. ЧЕТВРТАК 28.5. ПЕТАК 29.5.
13.15 - 13.45 Српски језик -  Луцкаста песма, Ф.Г. Лорка Математика - Израчунавање површине коцке, утврђивање Српски језик - Правописна правила, утврђивање Математика -Сабирање и одузимање вишецифрених бројева, утврђивање Српски језик -  Мали принц (одломак), Антоан де Сент Егзипери, 2. део
13.50 - 14.20 Математика - Израчунавање површине коцке Српски језик -  Писање сугласника Ј  Ликовна култура - Мода између два светска рата Српски језик - Мали принц (одломак), Антоан де Сент Егзипери, 1. део Музичка култура -  Музички бонтон
14.25 - 14.55 Енглески језик -  Game on 2 (Review) Природа и друштво  - Настанак и развој модерне српске државе и српски народ у Југославији, 2. део Математика - Израчунавање површине квадра и коцке, утврђивање Природа и друштво  - Научили смо прошлост српског народа, утврђивање Математика - Множење и дељење вишецифрених бројева, утврђивање
18-24.05.2020.
Сатница ПОНЕДЕЉАК 18.5. УТОРАК 19.5. СРЕДА 20.5. ЧЕТВРТАК 21.5. ПЕТАК 22.5. СУБОТА 23.5.
13.15 - 13.45 Српски језик -  Писање присвојних придева изведених од властитих имена  Математика - Квадар.
Особине квадра
Српски језик  - Врсте речи и служба речи у реченици, утврђивање  Математика - Мрежа квадра и коцке Српски језик - Златно јагње, Светлана Велмар-Јанковић, 1. део Српски језик - Златно јагње, Светлана Велмар-Јанковић, 2. део
13.50 - 14.20 Математика - Разломци, утврђивање Српски језик -  Подела улога, Гвидо Тартаља Ликовна култура - Уметнички занати Српски језик - Најбоље задужбине, народна прича Математика - Израчунавање површине квадра Природа и друштво  - Настанак и развој модерне српске државе и српски народ у Југославији, 1. део
14.25 - 14.55 Енглески језик - Game on 1 (Review) Природа и друштво  - Прошлост српског народа, 2. део Математика - Коцка.
Особине коцке
Природа и друштво  - Прошлост српског народа, утврђивање Музичка култура - Народна игра и градска игра  Математика - Израчунавање површине квадра, утврђивање
11-17.05.2020.
04.05-10.05.2020.
Сатница Понедељак 4.5.2020. Уторак 5.5.2020. Среда 6.5.2020. Четвртак 7.5.2020. Петак 8.5.2020. Субота 9.5.2020.
13.15 - 13.45 Српски језик - Објекат Математика - Јединице мере за површину (до  m²) Српски језик - Прилошке одредбе за време, место и начин Математика - Јединице мере за површину веће од m² Српски језик - Од пашњака до научењака (одломак), Михajло Пупин Српски језик - Кроз васиону и векове (одломак), Милутин Миланковић
13.50 - 14.20 Математика - Упоређивање површи, површина фигуре и мерење површине  Српски језик - Ко да то буде, Стеван Раичковић Ликовна култура - Од старог до новог - израда маске Природа и друшво - Делатност људи у различитим крајевима Србије Математика  - Израчунавање површине правоугаоника Математика  Израчунавање површине правоугаоника, утврђивање
14.25 - 14.55 Енглески језик -  What are you doing?  Природа и друшво - Обновљиви и необновљиви извори енергијe Математика - Јединице мере за површину (до  m²), утврђивање Српски језик - Функција речи у реченици, утврђивање  Музичка култура -  У Милице, народна песма Музичка култура  -  Деца су украс света
27.04-03.05.2020.

 

20-26.04.2020.

 

13-19.04.2020.
06-12.04.2020.
30.03-05.04.2020.
23-29.03.2020.
Сатница Понедељак 23.3.2020. Уторак 24.3.2020. Среда 25.3.2020. Четвртак 26.3.2020. Петак 27.3.2020.
13.15 - 13.45 Српски језик - Именице (појам и препознавање) Математика - Множење и дељење вишецифреног броја једноцифреним Српски језик - Именице (збрине и градивне) Математика - Множење вишецифреног броја вишецифреним бројевима Српски језик - Трешњa у цвету, Милован Данојлић (писање састава - опис природе)
13.50 - 14.20 Математика - Множење и дељење декадним јединицама и вишеструким декадним јединицама Српски језик - Именице (род и број) Ликовна култура - Симболи наше домовине (представљени одабраним/различитим техникама) Енглески језик - Lunch time Математика - Множење - утврђивање
14.25 - 14.55 Енглески језик - Welcome to our school Природа и друшво - Моја домовина део света - утврђивање  Математика - Множење вишецифреног броја двоцифреним - обрада  Српски језик - Богаћење речника (формирање породице речи; умањено и увећано значење речи) Музичка култура - Химна Републике Србије
15-22.03.2020.

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја