Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / III разред

Од 23.03.2020. образовни садржаји за III разред се емитују на каналу РТС2


Сатница Понедељак 06.04.2020. Уторак 07.04.2020. Среда 08.04.2020. Четвртак 09.04.2020. Петак 10.04.2020.
11.30 - 13.10 Српски језик - Придеви (описни и присвојни) Математика - Усмено и писмено множење броја једноцифреним бројем, утврђивање Српски језик - ,,Прича о раку кројачу'', Десанка Максимовић, 1. део Математика - Писмено дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем Српски језик - Народне умотворине (питалице, брзалице, бројалице)
Математика - Зависност производа од промене чинилаца, сталност производа Српски језик - Придеви (род и број)  Ликовна култура - Уметност украшавања Енглески језик -Do you speak English? (Revision 3rd grade)  Математика - Усмено и писмено дељење троцифреног броја једноцифреним бројем (936:3)
Енглески језик - Family meal Part 2  Природа и друшво - Нежива природа Математика - Дељење збира и разлике једноцифреним бројем  Српски језик - ,,Прича о раку кројачу'', Десанка Максимовић, 2. део Музичка култура - Линијски систем, виолински кључ и трајање тонова (половина, четвртина и осмина и одговарајуће паузе) у такту 2/4

 

Претходне недеље

30.03-05.04.2020.
Сатница Понедељак 30.3.2020. Уторак 31.3.2020. Среда 1.4.2020. Четвртак 2.4.2020. Петак 3.4.2020.
11.30 - 13.10 Српски језик - Врсте реченица по значењу и облику (У) Математика - Усмено и писмено множење једноцифреним бројем (23•3; 201•4) Српски језик - ГЛАГОЛИ (радња, стање збивање; разликовање облика којима се означава прошлост, садашњост, будућност; разликовање лица и броја глагола;) Математика - Усмено и писмено множење броја једноцифреним брoјем (14•3; 216•3) Српски језик - Народне умотворине (пословице, загонетке)
Математика - Множење збира и разлике једноцифреним бројем (У) Српски језик - Лик и дело Душка Радовића – избор из поезије Ликовна култура - Композиција облика Енглески језик - Family meal Математика - Усмено и писмено множење броја једноцифреним бројем (45•3; 143•6)
Енглески језик My body 2  Природа и друшво - Животне заједнице Математика - Усмено и писмено множење једноцифреним бројем (23•3; 201•4) Српски језик - ГЛАГОЛИ (потрвдни и одрични облик глагола; утврђивање) Музичка култура - Домаћи композитори, слушање музике
23-29.03.2020.
Сатница Понедељак 23.3.2020. Уторак 24.3.2020. Среда 25.3.2020. Четвртак 26.3.2020. Петак 27.3.2020.
11.30 - 12.00 Српски језик - Пролећница, Ј. Ј.Змај, писање састава - опис природе Математика -  Дељење бројевима 10 и 100 Српски језик - Богаћење речника (речи које значе нешто умањено, нешто увећано; грађење речи) Математика - Множење десетица и стотина једноцифреним бројем Српски језик - Мачак отишао у хајдуке 2. део, Бранко Ћопић
12.05 - 12.35 Математика - Множење бројевима 10 и 100 Српски језик - Именице (заједничке, властите; род и број) Ликовна култура - Симболи наше домовине (представљени одабраним/различитим техникама) Енглески језик - My body  Математика - Множење збира и разлике једноцифреним бројем
12.40 - 13.10 Енглески језик - Welcome to our school Природа и друшво - Облици рељефа у окружењу Математика -  Замена места и здруживање чинилаца Српски језик - Мачак отишао у хајдуке 1. део, Бранко Ћопић Музичка култура - Химна Републике Србије
15-22.03.2020.

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја