Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / I разред

Сви образовни садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.

На РТС Планети сви заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје које су пропустили.


21.06-27.06.2021.

 

14.06-20.06.2021.
понедељак, 14.06. уторак, 15.06. среда, 16.06. четвртак, 17.06. петак, 18.06.
173. Српски језик - Јежева кућица, Бранко Ћопић,обрада 174. Српски језик - Јежева кућица, Бранко Ћопић, обрада 175. Математика - Линија и област, утврђивање  176. Српски језик - Значајне личности српског језика, књижевности и културе, обрада  177. Српски језик - Употреба великог слова, утврђивање 
173. Математика - Новац и мерење дужине, провера знања 174. Математика - Предмети у простору и односи међу њима, утврђивање 175. Српски језик - Јежева кућица, Бранко Ћопић, обрада 176. Математика - Природни бројеви до 100 (сабирање и одузимање до 100), утврђивање  177. Математика - Природни бројеви до 100 (сабирање и одузимање до 100), утврђивање 
35. Дигитални свет - Шта смо научили у првом разреду о дигиталном свету што нисмо знали, утврђивање 71. Свет око нас - Природа, утврђивање 19. Ликовна култура - Читање визуелних информација: цртани и анимирани филм, обрада 72. Свет око нас - Научили смо у првом разреду, утврђивање 34. Енглески језик - Разумевање једноставних обавештења о положају у простору и реаговање на њих, тражење и пружање кратких једноставних обавештења о положају у простору, обрада и утврђивање градива

 

07.06-13.06.2021.
понедељак, 07.06. уторак, 08.06. среда, 09.06. четвртак, 10.06. петак, 11.06.
168. Српски језик - ДЛ: Избор песама, Јован. Јовановић Змај, обрада 169. Српски језик - Богаћење речника, утврђивање 170. Математика - Новац, обрада 171. Српски језик - Неће увек да буде први, А.Поповић, обрада 172. Српски језик - Jежева кућица, Бранко Ћопић, обрада
168. Математика - Мерење дужине, обрада 169. Математика - Мерење дужине, утврђивање 170. Српски језик - Изражајно рецитовање обрађених Змајевих песама, утврђивање 171. Математика - Новац, утврђивање 172. Математика - Новац и мерење дужине,утврђивање
34. Дигитални свет - Здравствене последице прекомерног или неправилно коришћење дигиталних уређаја, утврђивање 69. Свет око нас - У природи је све повезано, обрада 17. Музичка култура - Певање песме Авантуре малога Ју Ју и слушање композиције Ишли смо у Африку, Миња Субота и краћи квиз знања за крај школске године, утврђивање 70. Свет око нас - Чувајмо природу, обрада  33. Енглески језик - Утврђивање градива. Исказивање положаја у просторији 

 

31.05-06.06.2021.
понедељак, 31.05. уторак, 01.06. среда, 02.06. четвртак, 03.06. петак, 04.06.
163. Српски језик - Басне за децу, Езоп - избор, обрада 164. Српски језик - Препричавање басне по избору ученика, утврђивање 165. Математика - Сабирање и одузимање бројева до 100, утврђивање 166. Српски језик - Мој љубимац, писмено изражавање, утврђивање 167. Српски језик - ДЛ: Избор песама, Јован Јовановић Змај, обрада
163. Математика - Сабирање бројева (46+14), утврђивање 164. Математика - Сабирање и одузимање бројева до 100, утврђивање 165. Српски језик - Занимљиви текстови о животињама из енциклопедија и часописа за децу, обрада 166. Математика - Сабирање и одузимање бројева до 100, утврђивање 167. Математика - Сабирање и одузимање бројева до 100, провера знања
33. Дигитални свет - Права и обавезе у дигиталном свету, утврђивање 67. Свет око нас - Непогоде, опасности, обрада 18. Ликовна култура - Читање визуелних информација: цртани и анимирани филм, обрада 68. Свет око нас - Непогоде, опасности, утврђивање 32. Енглески језик - Честитање празника; позив и реаговање на позив у заједничкој активности, утврђивање / Честитање, упућивање честитки и реаговање на упућене честитке; описивање догађаја (прославе рођендана) најједноставнијим језичким средствима, утврђивање

 

24.05-30.05.2021.
понедељак, 24.05. уторак, 25.05. среда, 26.05. четвртак, 27.05. петак, 28.05.
158. Српски језик - У гостима, Десанка Максимовић, обрада 159. Српски језик - Лисица и гавран, народна басна, обрада 160. Математика - Сабирање и одузимање бројева до 100, утврђивање 161. Српски језик - Лепо понашање (Бонтон), писмена вежба, утврђивање 162. Српски језик - Басне за децу, Езоп - избор, обрада
158. Математика - Одузимање бројева (76-24), обрада 159. Математика - Одузимање бројева (76-24), утврђивање 160. Српски језик - Два јарца, две козе, Доситеј Обрадовић, обрада 161. Математика - Сабирање и одузимање бројева до 100, утврђивање 162. Математика - Сабирање бројева (46+14), обрада
32. Дигитални свет - Вежбање алгоритамског начина решавања проблема, утврђивање 65. Свет око нас - Човек, утврђивање 16. Музичка култура - Слушање композиције Ерско коло. Кад си срећан,  дечја песма, обрада 66. Свет око нас - Човек, део природе, систематизација/провера 31. Енглески језик - Изражавање допадања/недопадања једноставним језичким средствима; тражење и давање мишљења у вези са допадањем/недопадањем; исказивање осета и осећања, обрада и утврђивање

 

17.05-23.05.2021.
понедељак, 17.05. уторак, 18.05. среда, 19.05. четвртак, 20.05. петак, 21.05.
153. Српски језик - Реченице као обавештење, питање и заповест, утврђивање 154. Српски језик - Два друга, Лав Николајевич Толстој, обрада 155. Математика - Сабирање бројева (64+23), утврђивање 156. Српски језик - Цртанка, С.Раичковић, обрада 157. Српски језик - Разумевање прочитаног, провера знања
153. Математика - Сабирање бројева (46+30), утврђивање 154. Математика - Сабирање бројева (64+23), обрада 155. Српски језик - Описивање друга/другарице на основу плана, утврђивање 156. Математика - Одузимање бројева (68-40), обрада 157. Математика - Одузимање (68 - 40), утврђивање
31. Дигитални свет - Уочавање и исправљање грешке у упутству (алгоритму), утврђивање 63. Свет око нас - Делови тела човека, обрада 17. Ликовна култура - Читање визуелних информација: илустрација и стрип, обрада 64. Свет око нас - Чула човека, обрада 30. Енглески језик - Изражавање допадања/недопадања једноставним језичким средствима. Описивање биљака најједноставнијим језичким средствима, обрада и утврђивање

 

10.05-16.05.2021.
понедељак, 10.05. уторак, 11.05. Среда,12.05. четвртак, 13.05. петак, 14.05.
148. Српски језик - Правописна правила, систематизација 149. Српски језик - Реченице као обавештење, питање и заповест, обрада 150. Математика - Одузимање бројева 48-5, утврђивање  151. Српски језик - Голуб и пчела, народна прича. Препричавање приче по задатом плану, обрада 152. Српски језик - Причање по плану: Како сам ја помогао другу, утврђивање
148. Математика - Одузимање бројева (36 - 6), утврђивање 149. Математика - Одузимање бројева (48-6), обрада 150. Српски језик - Голуб и пчела, народна прича, обрада 151. Математика - Сабирање и одузимање, утврђивање 152. Математика - Сабирање бројева (46+30), обрада
30. Дигитални свет - Корак по корак до решења (алгоритам), утврђивање 61. Свет око нас - Делови тела животиња, обрада 15. Музичка култура - Певање песме Зец копа репу и слушање композиције Лептирићу шаренићу, дечја песма, утврђивање 62. Свет око нас - Делови тела животиња, утврђивање 29. Енглески језик - Представљање чланова породице и честитање празника, обрада и утврђивање

 

26.04-02.05.2021.

 

19.04-25.04.2021.
понедељак, 19.04. уторак, 20.04. среда, 21.04. четвртак, 22.04. петак, 23.04.
139. Српски језик - Описивање пролећа - говорна вежба 140. Српски језик - Описивање пролећа - говорна вежба 141. Математика - Сабирање и одузимање десетица, упоређивање бројева прве стотине - утврђивање 142. Српски језик - Народна песма: Ја сам чудо видео - обрада 143. Српски језик - Писање назива школе коју ученик похађа, насеља и улице у којој станује - обрада
139. Математика - Упоређивање бројева прве стотине - обрада 140. Математика - Упоређивање бројева прве стотине - утврђивање 141. Српски језик - Рецитовање песме о пролећу по избору ученика - утврђивање 142. Математика – Сабирање и одузимање двоцифрених бројева, упоређивање бројева прве стотине - утврђивање 143. Математика - Сабирање бројева (20+4) - обрада
28. Дигитални свет - Обављање активности одговарајућим редоследом - све има свој редослед - обрада 57. Свет око нас - Биљке и животиње које човек гаји - утврђивање 14. Музичка култура - Зец копа репу, Зорислава М. Васиљевић, обрада 58. Свет око нас - Делови тела биљака - обрада 28. Енглески језик - Oписивање живих бића; чланови породице; бројеви - обрада и утврђивање

 

12.04-18.04.2021.
понедељак, 12.04. уторак, 13.04. среда, 14.04. четвртак, 15.04. петак, 16.04.
134. Српски језик - Глас и писано слово Џџ, обрада 135. Српски језик - Глас и писано слово Ђђ, обрада 136. Математика - Сабирање и одузимање десетица, утврђивање 137. Српски језик - Буквар, М. Шипка, обрада 138. Српски језик - Ветар сејач - Мира Алечковић, обрада
134. Математика - Десетице прве стотине, упоређивање десетица, утврђивање 135. Математика - Сабирање и одузимање десетица, обрада 136. Српски језик - Научили смо писана слова ћирилице, утврђивање 137. Математика - Бројеви прве стотине, обрада 138. Математика - Бројеви прве стотине, утврђивање
27. Дигитални свет - Права и обавезе и лепо понашање у дигиталном свету, утврђивање 55. Свет око нас - Биљке које човек гаји, обрада 15. Ликовна култура - Установе културе: биоскоп и позориште.
Установе културе: музеј, галерија, библиотека.
Правила понашања и облачења у различитим установама културе: биоскоп, музеј, галерија, позориште, библиотека, обрада и вежбање
56. Свет око нас - Животиње које човек гаји, обрада 27. Енглески језик - Описивање живих бића, представљање чланова породице и веза унутар породице, обрада и утврђивање

 

05.04-11.04.2021.
понедељак, 05.04. уторак, 06.04. среда, 07.04. четвртак, 08.04. петак, 09.04.
129. Српски језик - Глас и писано слово Ћћ, обрада 130. Српски језик - Глас и писано слово Фф
131. Математика - Сабирање и одузимање  утврђивање 132. Српски језик - Читање и писање научених писаних слова, утврђивање 133. Српски језик - Јабука, Драган Лукић, обрада
129. Математика - Сабирање и одузимање  утврђивање 130. Математика - Сабирање и одузимање утврђивање 131. Српски језик - Глас и писано слово Цц, обрада 132. Математика - Сабирање и одузимање,  провера знања 133. Математика - Десетице прве стотине, упоређивање десетица,  обрада
26. Дигитални свет  - Лепо понашање на Интернету,  обрада 53. Свет око нас - Биљке и животиње, обрада 13. Музичка  култура  - Боц, боц иглицама, свирање на дечјим инструментима. Киша пада, народна песма. Слушање композиције Ал је леп овај свет, Стеван Ст. Мокрањац и Александар Кораћ, обрада и утврђивање 54. Свет око нас - Биљке и животиње, утврђивање 26. Енглески језик - Давање кратких усмених описа о спољњем изгледу и осталим најједноставнијим карактеристикама, утврђивање 

 

29.03-04.04.2021.
понедељак, 29.03. уторак, 30.03. среда, 31.03. четвртак, 01.04. петак, 02.04.
124. Српски језик - Глас и писано слово Хх, обрада 125. Српски језик - Глас и писано слово Жж, обрада 126. Математика - Сабирање бројева (7 + 5) утврђивање 127. Српски језик - Пролеће, Воја Царић, обрада 128. Српски језик - Глас и писано слово Чч, обрада
124. Математика - Одузимање бројева (17 – 10, 17 – 12) утврђивање 125. Математика - Сабирање бројева (7 + 5) обрада 126. Српски језик - Читање и писање научених писаних слова, утврђивање 127. Математика - Одузимање бројева (12 – 5), обрада 128. Математика - Одузимање бројева (12 – 5), утврђивање
25. Дигитални свет - Права и обавезе и лепо понашање у дигиталном свету, обрада 51. Свет око нас - Нежива природа, систематизација / провера знања 14. Ликовна култура - Спајање различитих материјала. Стварање нових предмета. Обликовање - вежбање 52. Свет око нас - Биљке и животиње, обрада 25. Енглески језик - Разумевање спољног изгледа других и описивање себе најједноставнијим језичким средствима (утврђивање); давање кратких усмених описа о спољном изгледу и осталим најједноставнијим карактеристикама (обрада и утврђивање)

 

22.03-28.03.2021.
понедељак, 22.03. уторак, 23.03. среда, 24.03. четвртак, 25.03. петак, 26.03.
119. Српски језик - Глас и штампано слово Дд, обрада 120. Српски језик - Читање и писање научених писаних слова, утврђивање 121. Математика - Одузимање бројева (18-5), утврђивање 122. Српски језик - Глас и писано слово Бб, обрада 123. Српски језик - Глас и писано слово Њњ, обрада
119. Математика - Сабирање бројева (13+2), утврђивање 120. Математика - Одузимање бројева (18-5), обрада 121. Српски језик - Састављање приче на основу датих речи, обрада 122. Математика - Сабирање и одузимање, утврђивање 123. Математика - Одузимање бројева (17-10, 17-12), обрада
24. Дигитални свет - Електронски отпад и безбедно одлагање, обрада 49. Свет око нас - Сунчева светлост и топлота, обрада 12. Музичка култура - Плива патка преко Саве, свирање на дечјим инстументима, обрада; Ишо меда у дућан, бројалица и слушање композиције Заклео се бумбар, Мирко Шоуц, обрада; Слушање композиције Заклео се бумбар – Мирко Шоуц и бројалица Ластавица, утврђивање 50. Свет око нас - Сунчева светлост и топлота, утврђивање 24. Енглески језик -  Описивање себе најједноставнијим језичким средствима (обнављање и утврђивање градива); разумевање спољног изгледа других и описивање себе најједноставнијим језичким средствима (обрада и утврђивање)

 

15.03-21.03.2021.
понедељак, 15.03. уторак, 16.03. среда, 17.03. четвртак, 18.03. петак, 19.03.
114. Српски језик - Читање и писање научених писаних слова, утврђивање 115. Српски језик - Велико слово у писању једночланих имена насеља, обрада 116. Математика - Сабирање и одузимање бројева (10+3, 13-3), обрада 117. Српски језик - Глас и писано слово Пп, обрада 118. Српски језик - Глас и писано слово Кк, обрада
114. Математика - Бројеви друге десетице, парни и непарни бројеви, утврђивање 115. Математика - Бројеви друге десетице, парни и непарни бројеви, провера знања 116. Српски језик - Глас и писано слово Гг, обрада 117. Математика - Сабирање и одузимање бројева (10+3, 13-3), утврђивање 118. Математика - Сабирање бројева (13+2), обрада
23. Дигитални свет - Планирање дневног времена коришћења дигиталних уређаја за игру и забаву, обрада 47. Свет око нас - Земљиште, обрада 13. Ликовна култура - Упознавање разних материјала додиром- обрада; Тактилност (предмети у врећи) - вежбање; Обликовање слике мами на дар- обрада 48. Свет око нас - Земљиште, утврђивање 23. Енглески језик - Описивање живих бића; препознавање и именовање делова тела. Описивање себе најједноставнијим језичким средствима, обрада

 

08.03-14.03.2021.
понедељак, 08.03. уторак, 09.03. среда, 10.03. четвртак, 11.03. петак, 12.03.
109. Српски језик - Читање и писање научених писаних слова - утврђивање 110. Српски језик - Глас и писано слово Лл - обрада 111. Математика - Прва и друга десетица - утврђивање 112. Српски језик - Глас и писано слово Зз - обрада 113. Српски језик - Глас и писано слово Вв - обрада
109. Математика - Двоцифрени бројеви - утврђивање 110. Математика - Прва и друга десетица - обрада 111. Српски језик - Глас и писано слово Љљ - обрада 112. Математика - Парни и непарни бројеви - обрада 113. Математика - Парни и непарни бројеви - утврђивање
22. Дигитални свет - Како се заштити на интернету и коме се обратити за помоћ - утврђивање 45. Свет око нас - Ваздух - обрада 11. Музичка култура - Моја мама дивно прича, обрада песме и слушање композиције Најлепша мама на свету, Александар Кораћ - обрада
46. Свет око нас - Ваздух око нас - утврђивање 22. Енглески језик - Описивање предмета најједноставнијим језичким средствима и уочавање сличности и разлика у начину одевања у циљној култури и код нас. Описивање живих бића; препознавање и именовање делова тела - обнављање

 

01.03-07.03.2021.
понедељак, 01.03. уторак, 02.03. среда, 03.03. четвртак, 04.03. петак, 05.03.
104. Српски језик - Глас и писано слово Јј - обрада 105. Српски језик - Зна он унапред, Гвидо Тартаља - обрада 106. Математика - Бројеви 16, 17, 18, 19 и 20 - утврђивање 107. Српски језик - Глас и писано слово Уу - обрада 108. Српски језик - Глас и писано слово Шш - обрада
104. Математика - Бројеви 11, 12, 13, 14 и 15 - утврђивање 105. Математика - Бројеви 16, 17, 18, 19 и 20 - обрада 106. Српски језик - Зна он унапред, Гвидо Тартаља, драматизација - утврђивање 107. Математика - Бројеви од 11 до 20 - утврђивање 108. Математика - Двоцифрени бројеви - обрада
21. Дигитални свет - Коме се обратити за помоћ уколико смо угрожени - обрада 43. Свет око нас - Вода - обрада 12. Ликовна култура - Бојом стварамо слику – вежбање 44. Свет око нас - Вода у природи - утврђивање 21. Енглески језик - Именовање и кратко описивање предмета (делова одеће); основне боје; изражавање припадања, неприпадања; описивање предмета најједноставнијим језичким средствима - обрада и утврђивање

 

22.02-28.02.2021.
понедељак, 22.02. уторак, 23.02. среда, 24.02. четвртак, 25.02. петак, 26.02.
99. Српски језик - Испричаћу вам један догађај, говорна вежба - обрада 100. Српски језик - Глас и писано слово Нн - обрада 101. Математика - Својства сабирања и одузимања, одређивање непознатог броја - утврђивање 102. Српски језик - Читање и писање научених писаних слова - утврђивање 103. Српски језик - Глас и писано слово Рр - обрада
99. Математика - Одређивање непознатог броја - обрада 100. Математика - Одређивање непознатог броја - утврђивање 101. Српски језик - Глас и писано слово Ее - обрада 102. Математика - Својства сабирања и одузимања, одређивање непознатог броја- провера знања 103. Математика - Бројеви 11, 12, 13, 14 и 15 - обрада
20. Дигитални свет - Заштита личних података - обрада 41. Свет око нас - Човек и материјали - утврђивање 10. Музичка култура - Слушање композиције Деца су украс света, Миња Субота и певање песама из првог полугодишта по избору. На крај села жута кућа - утврђивање и обрада 42. Свет око нас - Човек и материјали- систематизација /провера знања 20. Енглески језик - Именовање и кратко описивање предмета (делова одеће); основне боје; изражавање припадања, неприпадања - обрада и утврђивање

 

15.02-21.02.2021.

 

08.02-14.02.2021.
понедељак, 08.02. уторак, 09.02. среда, 10.02. четвртак, 11.02. петак, 12.02.
91. Српски језик - Читање и писање научених писаних слова - утврђивање 92. Српски језик - Глас и писано слово Оо - обрада 93. Математика - Веза сабирања и одузимања - утврђивање 94. Српски језик - Читање и писање научених писаних слова - утврђивање 95. Српски језик - Свети Сава и ђаци, народна прича - обрада
91. Математика - Замена места и здруживање сабирака - утврђивање 92. Математика - Веза сабирања и одузимања - обрада 93. Српски језик - Глас и писано слово Сс - обрада 94. Математика - За толико већи број - обрада 95. Математика - За толико већи број - утврђивање
19. Дигитални свет - Преношење порука некад и сад - утврђивање 38. Свет око нас - Материјали - утврђивање 9. Музичка култура - Певамо и слушамо композиције. Јануарске звезде, Миодраг Илић Бели - обрада и утврђивање 39. Свет око нас - Својства материјала - обрада 18. Енглески језик -. Именовање и кратко описивање предмета (делова одеће); основне боје; изражавање припадања/ неприпадања;
Уочавање сличности и разлика у начину одевања у циљној култури и код нас; описивање предмета најједноставнијим језичким средствимa - обрада и утврђивање

 

01.02-07.02.2021.
понедељак, 01.02. уторак, 02.02. среда, 03.02. четвртак, 04.02. петак, 05.02.
86. Српски језик - Глас и писано слово Аа - обрада 87. Српски језик - Глас и писано слово Мм - обрада 88. Математика - Замена места сабирака - утврђивање 89. Српски језик - Глас и писано слово Ии - обрада 90. Српски језик - Глас и писано слово Тт - обрада
86. Математика - Десетица и јединице, бројевна права, редни бројеви- утврђивање 87. Математика - Замена места сабирака - обрада 88. Српски језик - Гласови и писана слова Аа, Мм - утврђивање 89. Математика - Здруживање сабирака - обрада 90. Математика - Здруживање сабирака - утврђивање
18. Дигитални свет - Честитке, некад и сад - обрада 36. Свет око нас - Човек ради и ствара - обрада 10. Ликовна култура - Преобликовањем до новодишњег украса; Преобликовањем до групног новодишњег предмета - обрада и вежбање 37. Свет око нас - Материјали - обрада 17. Енглески језик - Именовање и кратко описивање предмета (делова одеће); основне боје; изражавање припадања/ неприпадања - обрада

 

25.01-31.01.2021.
понедељак, 25.01. уторак, 26.01. среда, 27.01. четвртак, 28.01. петак, 29.01.
82. Српски језик - Писање новогодишње честитке - утврђивање 83. Српски језик - Новогодишњи час, језичке игре - утврђивање Свети Сава 84. Српски језик - Новогодишњи празници, говорна вежба - утврђивање 85. Српски језик - Читање и писање - утврђивање
82. Математика - Бројевна права - обрада 83. Математика - Бројевна права - утврђивање   84. Математика - Редни бројеви - обрада 85. Математика - Редни бројеви - утврђивање 
17. Дигитални свет - Одговорно управљање дигиталним уређајима - обрада 34. Свет око нас - Седмица - утврђивање   35. Свет око нас - Сналажење у времену - систематизација/провера
знања
16. Енглески језик - Разумевање и давање једноставних упутстава и налога;  изражавање припадања/неприпадања; бројеви
до 10; основне боје; позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој
активности; честитање празника - утврђивање

 

18.01-24.01.2021.
понедељак, 18.01. уторак, 19.01. среда, 20.01. четвртак, 21.01. петак, 22.01.
77. Српски језик -  Зимска песма, Јован Јовановић Змај - обрада 78. Српски језик - Jезичке игре - утврђивање
79. Математика - Писање и читање бројева од 0 до 10, сабирање и одузимање - провера знања 80. Српски језик - Срећна Нова година, Душан Радовић - обрада
81. Српски језик - Моје новогодишње жеље, писмено изражавање - обрада 
77. Математика - Број 10 - утврђивање  78. Математика - Писање и читање бројева од 0 до 10, сабирање и одузимање - утврђивање
79. Српски језик - Новогодишња прича у сликама - утврђивање 80. Математика - Десетица и јединице - обрада  81. Математика - Десетица и јединице - утврђивање
16. Дигитални свет  - Дигитални уређаји и здравље - обрада 32. Свет око нас - Делови дана - утврђивање 8. Музичка култура - Деда Мраз, обрада песме и слушање композиције Звончићи. Божић, Божић благи дан, народна песма. Бројалица Божић бата. Слушање и извођење покрета уз песму Пекарчић, Љ. Шкарица - обрада и утврђивање  33. Свет око нас - Седмица - обрада
15. Енглески језик - Описивање живих бића, места
и појава и уочавање сличности и разлика у начину живота. Разумевање и давање једноставних упутстава и налога;  изражавање припадања/ неприпадања; бројеви до 10; основне боје; позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; честитање празника - утврђивање и обрада

 

14.12-20.12.2020.
понедељак, 14.12. уторак, 15.12. среда, 16.12. четвртак, 17.12. петак, 18.12.
72. Српски језик - Научили смо азбуку - утврђивање 73. Српски језик - Хвала Вуку за азбуку - обрада
74.  Математика - Једноцифрени бројеви - обрада 75. Српски језик - Велико слово у писању личних имена и презимена. Правилно потписивање (име, па
презиме) - утврђивање
76. Српски језик - Читамо и пишемо штампаним словима - провера знања
72. Математика - Број 9 - обрада 73. Математика - Број 9 - утврђивање 74. Српски језик - Изговор и писање гласова Ч, Ћ, Ђ, Џ, Р, Ј, Љ - утврђивање 75. Математика - Једноцифрени бројеви- утврђивање 76. Математика - Број 10 - обрада  
15. Дигитални свет  - Виртуелна посета установама културе - утврђивање 30. Свет око нас - Сналажење у времену - утврђивање 9. Ликовна култура - Линије. Природни и вештачки извори осветљења. Промена осветљења у току дана - обрада и вежбање  31. Свет око нас - Делови дана - обрада  14. Енглески језик -  Описивање живих бића, места и појава;Описивање живих бића, места и појава и уочавање сличности и разлика у начину живота - утврђивање, обрада

 

07.12-13.12.2020.
понедељак, 07.12. уторак, 08.12. среда, 09.12. четвртак, 10.12. петак, 11.12.
67. Српски језик - Није лако бити дете, Драгомир Ђорђевић - обрада 68. Српски језик - Глас и штампано слово Џџ - обрада  69. Математика - Број 8 - утврђивање 70. Српски језик - Читање и писање научених слова - утврђивање
71. Српски језик - Деца су украс света, Љубивоје Ршумовић - обрада
67. Математика - Бројеви 6 и 7 - утврђивање 68. Математика - Број 8 - обрада 69. Српски језик - Глас и штампано слово Ђђ - обрада
70. Математика - Претходник и следбеник - обрада 71. Математика - Претходник и следбеник - утврђивање
14. Дигитални свет  - Уметност у дигиталном свету - обрада 28. Свет око нас - Ја, породица и дом -  систематизација 7. Музичка култура - Слушање композиција Медведова женидба, Л. Димитријевић и Авантуре малога Ју Ју. Ситна је киша падала, народна песма. Певање песме Ситна је киша падала и ритам кроз игру: Добро јутро, добар дан – Татјана Дробни - обрада, утврђивање 29. Свет око нас - Сналажење у времену - обрада 13. Енглески језик -  Именовање и кратко описивање бића и предмета; основне боје; изражавање припадања/ неприпадања; бројеви до 10. Описивање живих бића, места
и појава - утврђивање и обрада

 

30.11-06.12.2020.
понедељак, 30.11. уторак, 01.12. среда, 02.12. четвртак, 03.12. петак, 04.12.
62. Српски језик - Читање и писање научених слова - утврђивање 63. Српски језик - Први дан у школи, Бора Ољачић, драмски текст - обрада 64. Математика - Број 6 - утврђивање 65. Српски језик - Глас и штампано слово Цц - обрада 66. Српски језик - Читање и писање научених слова - утврђивање
62. Математика - Нула - утврђивање 63. Математика - Број 6 - обрада 64. Српски језик - Глас и штампано слово Фф - обрада 65. Математика - Број 7 - обрада 66. Математика - Број 7 - утврђивање
13. Дигитални свет - Откривање света помоћу дигиталних уређаја - обрада 26. Свет око нас - Празници и обичаји - обрада 8. Ликовна култура- Кретање облика. Удаљеност облика. У свету облика - обрада и вежбање  27. Свет око нас- Празници и обичаји - утврђивање 12. Енглески језик - Именовање и кратко описивање бића и предмета; основне боје; изражавање припадања/неприпадања; бројеви до 10 - утврђивање

 

23.11-29.11.2020.
понедељак, 23.11. уторак, 24.11. среда, 25.11. четвртак, 26.11. петак, 27.11.
 57. Српски језик - Читање и писање научених слова - утврђивање 58. Српски језик - Дете, Љубивоје Ршумовић - обрада
 59. Математика -  Одузимање - умањеник, умањилац и разлика - утврђивање 60. Српски језик - Глас и штампано слово Чч - обрада 61. Српски језик - Глас и штампано слово Ћћ - обрада
 57. Математика - Сабирање - сабирци и збир - утврђивање 58. Математика - Одузимање - умањеник, умањилац и разлика - обрада
59. Српски језик - Глас и штампано слово Жж - обрада 60. Математика - Сабирање и одузимање - утврђивање 61. Математика -  Нула - обрада
12. Дигитални свет  - Стварање у дигиталном свету - утврђивање  24. Свет око нас - Мој дом - обрада 6. Музичка култура  - Слушање и извођење покрета уз Рођенданску песму, непознати аутор. Извођење покрета и слушање музике: Учимо да бројимо, Бранко Милићевић. Ивин воз, песма. Певање песме и креирање покрета уз песму Ивин воз -обрада и утврђивање 25. Свет око нас - Мој дом – утврђивање 11. Енглески језик - Уочавање сличности и разлика у начину забаве у циљној култури и код нас. Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности- обрада и утврђивање

 

16.11-22.11.2020.
понедељак, 16.11. уторак, 17.11. среда, 18.11. четвртак, 19.11. петак, 20.11.
 52. Српски језик - Читање и писање научених слова - утврђивање 53. Српски језик - Јесења песма, Душан Радовић - обрада
54. Математика - Знак плус, знак минус и знак једнако - обрада 55. Српски језик - Глас и штампано слово Њњ - обрада
56. Српски језик - Глас и штампано слово Хх - обрада
 52. Математика - Знаци ˂ (мање) и ˃ (веће) - обрада 53. Математика - Знаци ˂ (мање) и ˃ (веће) - утврђивање
54. Српски језик - Описујемо јесен, говорна вежба - обрада 55. Математика - Знак плус, знак минус и знак једнако - утврђивање  56. Математика - Сабирање - сабирци и збир - обрада
11. Дигитални свет  - Учење и рад у дигиталном свету. Стварање у дигиталном свету - утврђивање и обрада   22. Свет око нас - Породица - обрада   7. Ликовна култура  - Положај облика: горе, доле; испод, између, у, на, испред, иза. Положај облика: усправно, положено, косо, лево, десно - вежбање и обрада 23. Свет око нас - Породица - утврђивање
10. Енглески језик -  Размењивање информација које се односе на описе предмета и количине најједноставнијим језичким средствима - обрада и утврђивање

 

09.11-15.11.2020.

 

02.11-08.11.2020.

 

26.10-01.11.2020.
понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
40. Српски језик - Глас и штампано слово Зз, обрада  41. Српски језик - Глас и штампано слово Вв, обрада  42. Математика - Број 3, обрада  43. Српски језик - Језичке игре, утврђивање  44. Српски језик - Глас и штампано слово Гг, обрада
 40. Математика - Број 2, обрада 41. Математика - Број 2, утврђивање 42. Српски језик - Читање и писање научених слова, утврђивање 43. Математика - Број 3, утврђивање 44. Математика - Бројеви 1,2 и 3, утврђивање
8. Дигитални свет - Учење у дигиталном свету (образовне игре, материјали, уџбеници)- обрада  17. Свет око нас - Ја и други, утврђивање 5. Музичка култура - Ја посејах лан-народна песма, обрада Певамо и играмо уз песму, утврђивање; Све је пошло наопачке - песма, обрада 18. Свет око нас - Чувајмо своје здравље, обрада 8. Енглески језик – Позив и реаговање на позив за заједничке активности – обрада и утврђивање

 

19.10-25.10.2020.

 

12.10-18.10.2020.
понедељак 12.10. уторак 13.10. среда 14.10. четвртак 15.10. петак 16.10.
30. Српски језик - Глас и штампано слово Јј - обрада 31. Српски језик - Читање и писање научених слова, утврђивање
32. Математика - Скупови са различитим бројем елемената, обрада 33. Српски језик - Глас и штампанослово Уу
- обрада

34. Српски језик - Глас и штампанослово Шш - обрада
30. Математика - Скупови са истим бројем елемената - обрада 31. Математика - Скупови са истим бројем елемената, утврђивање
32. Српски језик - Јоца вози тролејбус, ДраганЛукић - обрада 33. Математика - Скупови са различитим бројем елемената - утврђивање 34. Математика - Бројање - обрада
6. Енглески језик - Давање и тражење основних информација о себи и другима; изражавање припадања и неприпадања – обрада и утврђивање 13. Свет око нас - Насеље, систематизација и провера знања 4. Музичка култура - Бројалице по избору. Импровизација ритмичког аранжмана, обрада 14. Свет око нас - Имам и показујем осећања, обрада
7. Eнглески језик - Разумевање и давање једноставних упутстава и налога; захваљивање - обрада

 

05.10-11.10.2020.
понедељак 5.10. уторак 6.10. среда 7.10. четвртак 8.10. петак 9.10.
25. Српски језик - Глас и штампано слово Сс (обрада) 26. Српски језик - Глас и штампано слово Нн, обрада 27. Математика - Геометрија, провера знања 28. Српски језик - Глас и штампано слово Ее (обрада) 29. Српски језик - Глас и штампано слово Рр (обрада)
25. Математика - Поређење по висини и дужини; поређење предмета по ширини (утврђивање) 26. Математика - Класификација предмета према својствима, утврђивање 27. Српски језик - Читање и писање научених слова (утврђивање) 28. Математика - Скуп, елемент (члан) скупа (обрада) 29. Математика - Скуп, елемент (члан) - утврђивање
5. Дигитални свет - Дигитални уређаји су свуда око нас - обрада 11. Свет око нас - У насељу поштујемо правила понашања (обрада)

4. Ликовна култура - Високо-ниско, широко-уско, дуго-кратко - обрада

4a. Ликовна култура - Високо-ниско, широко-уско, дуго-кратко - обрада

12. Свет око нас - У насељу поштујемо правила понашања (утврђивање) 5. Eнглески језик - Именовање и кратко описивање бића и предмета (школски прибор и омиљене играчке (основне боје, бројеви до 10), обрада и утврђивање

 

28.09-04.10.2020.
понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10.
20. Српски језик - Велико слово на почетку реченице, тачка на крају реченицe,обрада 21. Српски језик - Глас и штампано слово Тт (запета), обрада 22. Математика - Предмети истих и различитих облика и боја, утврђивање 23. Српски језик - Прича по низу слика, обрада 24. Српски језик - Глас и штампано слово Оо (обрада)
20. Математика - Линија и област, утврђивање 21. Математика - Предмети истих и различитих облика и боја, обрада 22. Српски језик - Читамо и пишемо научена штампана слова Аа, Мм, Ии, Тт (утврђивање) 23. Математика - Поређење по висини и дужини, обрада 24. Математика - Поређење предмета по ширини (обрада)
4. Дигитални свет - Комуникација у дигиталном свету, обрада 9. Свет око нас - Школа, систематизација 3. Музичка култура - Музика је свуда око нас, утврђивање 10. Свет око нас - Живимо у насељу, обрада 4. Eнглески језик - Именовање боја и давање кратких усмених описа предмета, утврђивање

 

21.09-27.09.2020.
понедељак 21.9. уторак 22.9. среда 23.9. четвртак 24.9. петак 25.9.
15. Српски језик - Глас, слово, реч, реченица, обрада 16. Српски језик - Глас и штампано слово Аа, обрада 17. Математика - Дуж, цртање дужи; обрада 18. Српски језик - Гласови и штампана слова Ии, обрада 19. Српски језик - Гласови и штампана слова Аа, Мм, Ии; утврђивање
15. Математика - Тачка. Спајање тачака правим и кривим линијама, обрада 16. Математика - Тачка. Спајање тачака правим и кривим линијама, утврђивање 17. Српски језик - Гласови и штампана слова Мм, обрада 18. Математика - Линија и област, утврђивање 19. Математика - Линија и област, утврђивање
3. Дигитални свет - Дигитални уређаји у мом дому и дигиталне играчке 7. Свет око нас - Сналажење у простору, обрада 3. Ликовна култура - Целина-део, велико-мало, обрада 8. Свет око нас - Сналажење у простору, утврђивање 3. Eнглески језик - Именовање  предмета (школског прибора), утврђивање

 

14.09-20.09.2020.
понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
10. Српски језик - Гледамо и причамо: Прича по низу слика, обрада 11. Српски језик - На улици – говорна вежба, обрада 12. Математика - У, на, ван; обрада 13. Српски језик - Глас и слово, обрада 14. Српски језик - Шта чујемо у природи - говорна вежба, обрада
10. Математика - Предмети облика круга, правоугаоника, квадрата и троугла, утврђивање 11. Математика - Предмети у простору и односи међу њима, утврђивање 12. Српски језик - Неко живи у селу, неко у граду - говорна вежба, обрада 13. Математика - Праве, криве и изломљене линије; Отворене и затворене линије, обрада 14. Математика - Праве, криве и изломљене линије; Отворене и затворене линије, утврђивање
2. Дигитални свет - Дигиталне играчке, утврђивање 5. Свет око нас - Од куће до школе, обрада 2. Музичка култура - Слушање музике: Шапутање, Н. Херцигоња - Д. Лукић, обрада 6. Свет око нас - Од куће до школе, утврђивање 3. Eнглески језик - Разумевање и давање једноставних упутстава и налога (комуникација у учионици), обрада и утврђивање

 

07.09-13.09.2020.
понедељак 7.9. уторак 8.9. среда 9.9. четвртак 10.9. петак 11.9.
5. Српски језик - Слова – знакови за гласове, обрада 6. Српски језик - На игралишту - говорна вежба, обрада 7. Математика - Геометријска тела, обрада 8. Српски језик - Волим да се играм: Омиљена играчка и игра коју играм у свом дому - говорна вежба, обрада 9. Српски језик - Од куће до школе - говорна вежба, обрада
5. Математика - Напред, назад, нагоре, надоле, налево, надесно; утврђивање 6. Математика - Са исте стране, са супротних страна; Усправно и водоравно, обрада 7. Српски језик - Речи и реченице, обрада 8. Математика - Геометријска тела, утврђивање 9. Математика - Предмети облика круга, правоугаоника, квадрата и троугла, обрада
1. Дигитални свет - Уводни час- упознавање са предметом. Шта ћемо и како радити; Дигитални уређаји у мом дому, обрада 3. Свет око нас - Школа, утврђивање 2. Ликовна култура - Облици, обрада 4. Свет око нас - Правила понашања у школи, обрада 1. Eнглески језик - Упознавање (представљање именом, основни поздрави),уводни час / обрада

 

01.09-06.09.2020.
УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
1. Српски језик - Добро дошли, прваци. Упознавање с предметом, Букваром, прибором. Договор о начину рада, утврђивање  2. Српски језик - Првак, Десанка Максимовић, обрада 3. Математика - Горе, доле, испод, изнад, испред, иза, између; Лево, десно, утврђивање 4. Српски језик - Мој дом/моја школа - говорна вежба, обрада
1. Математика - Уводни час – упознавање с предметом, уџбеником, прибором. Договор о начину рада, утврђивање 1. Ликовна култура - Уводни час- упознавање са предметом, прибором. Шта ћемо и како радити, обрада  3. Српски језик - Радни дан – дневни распоред, обрада 4. Математика - Напред, назад, нагоре, надоле, налево, надесно; обрада
1. Свет око нас -Уводни час – упознавање с предметом, уџбеником, прибором. Договор о начину рада 2.  Математика - Горе, доле, испод, изнад, испред, иза, између; Лево, десно, обрада 2. Свет око нас - Школа, обрада 1. Музичка култура - Упознавање са предметом. Шта ћемо и како радити. Слушање музике: Деца су украс света – Миња Субота, обрада

 

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја